Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny skolbyggnad på skola i Mönsterås
Ny skolbyggnad på 1300 m2. Projektet omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Rivning av skolbyggnad i Mönsterås
Rivning av skolbyggnad samt markarbeten för ombyggnad av skolgård.
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Entreprenaden avser grundläggning för ny paviljong. Grundläggningen kommer att nyttjas som fundament för de paviljonger som upphandlad paviljongleverantör monterar. Framdragning av vatten, värme, data och el. Entreprenaden omfattar även tillbyggnad koppling mellan Byggnad 1 och paviljong. Tillbyggd area ca 100 m². I anslutning till tillbyggaden skall även göras mindre ombyggnad av del av Byggnad 1. Skolgård skall utföras enligt ritning. Behandlad markarea ca 1 500 m².
Byte av tak på kommunhus, Mönsterås
Avser byte av takbeläggning, underlagstak, taksäkerhet.
Ny ventilation i gymnastiksal i Mönsterås
Rivning av befintligt ventilationssystem i gymnastiksal. Nytt ventilationssystem och ny kanaldragning. Rivning av panna och skorsten. Kättingen 37, Mönsterås kn, Ljungnässkolan
Tillbyggnad av garage i Mönsterås
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av gym i Mönsterås
Ändrad planlösning.
Nybyggnad av carport i Mönsterås
Nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: