Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av grundskola och kontor i Kalmar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad av Linnéuniversitetets gamla lokaler på Brofästet till mellanstadieskola, högstadieskola, särskola och förskola. Möjliggör även nybyggnad av konstgräsplan. Skolan kommer att inrymma: En förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö. Grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan. Särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan. Grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan. En del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus. Byggnationen kommer igång tidigast under 2020.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Ombyggnad av kontor till studentbostäder i Kalmar
Planer som avser att kontor kan bli tiotal studentbostäder och en rejäl matsal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m.
Tillbyggnad av bilhall i Kalmar
Avser tillbyggnad av försäljningsyta på ca 600-700 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning-, nybyggnad av Iffehallen i Kalmar
Den nuvarande hallen rivs i april 2020 och den nya hallen beräknas påbörjas sommaren 2020. Den kommer ge plats för ca 2500-3000 åskådare.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Renovering av tak och fasad på Kyrka, Ålem
Renovering av tak och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av servicehus på camping i Kalmar
Omfattar nybyggnad av servicehus.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnaden handlar om att göra om befintligt kök och matsal till skolmiljö. Objektet avser rivning av kök och matsal med tillhörande installationer. 2 nya klassrum, grupprum, entréer/kapprum och toaletter. Ny utemiljö anpassad för skolmiljö. Bland annat ny HCP-plats, flytt av befintligt miljöhus. Rivning och återställande av yttertak för att kunna riva och bygga ny ventilation på vind. Bruttoarea ombyggnad ca 250 m2, exklusive fläktrum. Utemiljö, ca 700 m2.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Denna upphandling avser leverantör av nya cykelgarage till Länssjukhuset i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Projekttävling; Sol och regnskydd vid restaurangbyggnad i Kalmar
Kalmar kommun inbjuder till Prekvalificering för Projekttävling för utformningen av sol- och regnskydd vid restaurangbyggnaden Byttan i Kalmar stadspark. Tävlingen genomförs i två steg. Efter Prekvalificeringen inbjuds högst fem deltagare för att ta fram ett Förslag till utformning; Projekttävlingen.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Upphandling av elmätare och insamlingssystem i Kalmar
Upphandlingen av insamlingssystem och elmätare kategori 1 och 2 samt uppsättning och driftsättning till full funktionalitet. Insamlingssystemet skall även kunna hantera mätning av överförd energi till fjärrvärmekunder och vattenförbrukning hos vattenabonnenter.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Kalmar
Tillbyggnad av matsal med 150 platser, gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av förskola i Kalmar
Avser fasadändring av förskola.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Byte av fasadparti samt ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus, skylt och markiser.
Utvändigt underhåll av hotell i Kalmar
Fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring, montering av markiser.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Förhandsbesked för ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Förändrad planlösning, ventilation och brandskydd i affärslokal (systembolaget).
Nybyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av skolbarack samt inbyggnad av containrar.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av 2st padel-tennisbanor.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn samt teknikbod.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av pizzeria i Kalmar
Tillbyggnad av pizzeria.
Tillbyggnad av gym i Kalmar
Tillbyggnad av gym.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av handelshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad använding från seminverksamhet till kontor för lokalvård.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Ändring av planlösning, bärande konstruktion och ventilation.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ombyggnad av befintlig hiss.
Rivning av butik i Kalmar
Rivning av butikslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Skyltar samt fasadändring.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m. 2020-06-30.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbod till och med 2021-08-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar till och med 2020-01-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för arbetsbodar till och med 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggmoduler till och med 2029-12-31.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tidsbegränsat lov: tillbyggnad av vårdcentral t.o.m 2024-11-01.
Utvändigt underhåll av kyrka i KAlmar
Målning av fönster, portar med mera. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Tjärning av kyrktak och klockstapel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: