Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Tillbyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplanen är antagen.
Nybyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av skola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Återuppbyggnad av affärshus och verkstad efter brand.
Utvändigt underhåll av rådhus i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Rådhus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Upphandling av driftentreprenad för Statens fastighetsverk i Kalmar
Statens Fastighetsverk i Karlskrona upphandlar fastighetsteknisk drift (mediaförsörjning, tillsyn, skötsel och service samt felavhjälpande underhåll avseende Statens Fastighetsverks fastighet Residenset, Kv. Landshövdingen 16 i Kalmar. Den fastighetstekniska driften omfattar fastighetstekniska installationer samt inre och yttre skötsel av byggnaderna.
Rivning av förskola och omklädningsbyggnader i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av 2 st fristående byggnader samt del av byggnad, in för ett saneringsarbete. Rivningen omfattar grundläggningskonstruktioner och installationer. Entreprenaden omfattar även uppbyggnad av ny yttervägg där del av byggnad rivits.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Renovering av kalkstenstrappa, plåttak, fasader, fönster och fasad. Upptaget i investeringsbudget.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Utvändig renovering av Kyrka i Kalmar
Renovering av tak, ny lanternin och underhåll av klockstapel.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av tak och fasad inklusive nödutgång. Investeringsbudget.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Ombyggnad av sakristia i Kalmar
Ombyggnad av sakristia.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Kalmar
Tillbyggnad av matsal med 150 platser, gymnasieskola.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ändrad användning från kontor till hotell.
Byte av el och värmesystem i Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser byte av el och värmesystem.
Ombyggnad av matsal i Kalmar
Ändrad användning från kontor till matsal.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppställning av bostadsmodul. Tidsbegränsat lov f.o.m 2018-12-10 t.o.m 2021-12-10.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppställning av manskapsbodar och upplagsytor.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov; Uppställning av arbetsbod samt bod för WC. 1 okt 2018-31 Dec 2020.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av teknikbod och mast 72 meter.
Nybyggnad av scen i Kalmar
Ny scenbyggnad.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage och förråd.
Utvändigt underhåll av butik i Kalmar
Fasadändring och skylt.
Nybyggnad av offentlig toalettbyggnad i Kalmar
Avser 1 st. fabriksny offentlig toalettbyggnad till Ekö bad-/båtplats Kalmar.
In och utvändig renovering av kyrka i Kalmar
In och utvändig upprustning av vapenhuset.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Tjärning av kyrktak och klockstapel.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Renovering av plåttak och metallpartier/fönster.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Renovering av stenfot samt avledning av takavvattning.
Invändigt underhåll av kyrka i Ljungbyholm
Sanering av svampangrepp på medeltida balkar samt avfuktning.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Målning av fönster och portar.
Utvändigt underhåll av kyrka i KAlmar
Tjärning av bårhustak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: