Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Om och tillbyggnad av brandstation i Rockneby
Ombyggnad (ca 110 m²) och tillbyggnad (ca 115 m²) av brandstation i Rockneby. Behandlad tomtarea: ca. 2450 m²
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dränering.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ombyggnad från kontor till vårdcentral samt installation av personhiss.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Nybyggnad av utomhusmuseum i Kalmar
Entreprenaden avser att uppföra ett utomhusmuseum. Arbetet ska utföras som totalentreprenad där entreprenören har ansvaret för dimensionering, infästningar och detaljutförande. Muséet består av skärmväggar och tak på ett golv av betong. Ett diorama och en sittbänk ingår i projektet.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Kalmar
Avser omläggning av papptak om ca 2200 kvm.
Rivning och sanering av byggnad samt anläggande av parkering, Kalmar
Avser sanering och rivning av hus 05 som har varit barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning tidigare. Anläggande av ny parkering ingår också längs hus 02.
Byte av brandlarmsystem vid sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnad av brandlarm och utrymningslarm.
Ombyggnad av restaurang vid Kalmartravet
Kontakta byggherre för ytterligare information. Avser invändig upprustning av restaurangen.
Nybyggnad av barnhem i Kalmar
Nybyggnad av boende för barn samt rivning av befintliga byggnader.
Utvändigt underhåll av förskola i Kalmar
Fasadändring av förskola, ombyggnad av tak.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalmar
Nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivning av del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kalmar
Ombyggnad av verksamhetslokal. Upprustning av tandläkarmottagning.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning för kontor samt ny installation av ventilation.
Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar
Ändring från kontor och lager till administrations-/undervisningslokal samt tillbyggnad av skärmtak och ramp.
Rivning av skola i Kalmar
Riving av skolpaviljong.
Rivning av brandstation i Kalmar
Rivning av gamla brandstationen.
Rivning av bilhall i Kalmar
Rivning av lokal för bilförsäljning, verkstad och kontor.
Rivning av paviljong i Kalmar
Rivning av paviljongbyggnad.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokal samt rullstolsramp.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage, utökning av p-platser samt ny placering av bef p-platser.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor/verkstad samt skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av livsmedelsbutik på 25 kvm.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av servicebutik/bilverkstad.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från förråd till lokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad planlösning av kontorslokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad för begravningsverksamheten.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av teknikbod samt fackverkstorn.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod samt marklov.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av telemast med teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av toaletter och förråd samt rivning av bef toalettbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus (plantagen).
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av förskola, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av förråd samt nybyggnad av komplementbyggnad (garage) (bygglovsbefriad åtgärd).
Utvändigt underhåll av cafeteria i Kalmar
Fasadändring - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus, fasadskyltar samt pylonskylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus/lager samt skyltar.
Tillgänglighetsanpassad hiss i Kalmar
Avser en hiss, med option för ytterligare 2 stycken, för brygga enligt kravspecifikation.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Endast anmälningsåtergärd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: