Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av hotell, centrum, kontor och skola i Kalmar
Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av Jungmannen 8 på Barlastholmen med ny bebyggelse för centrumverksamheter, hotell, kontor och utbildningsändamål.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kalmar
Planförslaget möjliggör ett nytt mobilitetshus som innefattar plats för cyklar och parkering för cirka 500 bilar och kan även inrymma andra funktioner som uthyrning och laddning av fordon.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m. omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30. Option: 2022-07-01 - 2024-06-30
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Renovering av tak och fasad på Kyrka, Ålem
Renovering av tak och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Kalmar kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ny entré och ombyggnad, Kalmar tingsrätt
Objektet avser - Tillbyggnad ny entré med säkerhetskontroll - Ombyggnad av befintliga administrationslokaler i hus A och B, Plan 2, 3 och 4. - Ombyggnad av bef häkteslokaler. Tillbyggnad plan 1: ca 30 m2 Tillbyggnad plan 2: ca 160 m2 Ombyggnad plan 1: ca 90 m2 Ombyggnad plan 2: ca 690 m2 Ombyggnad plan 3: ca 640 m2 Ombyggnad plan 4: ca 335 m2
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå samt förbättra isoleringsvärdena och inomhusmiljön.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för golvbeläggning. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av klubbhus i Kalmar
Nybyggnad av scoutstuga.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad och fasadändring av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av butik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av butik till och med 2030-04-01.
Rivning av klubbhus i Kalmar
Rivning av scoutstuga, totalskadad av brand.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av båthangarer samt servicebyggnad tom 2025-04-01 Stensö 2:3,2:104.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar till och med 2020-12-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar till och med 2022-03-01.
Nybyggnad av paviljong i Kalmar
Tidsbegränsat lov för paviljong till och med 2020-09-14.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: plank för uteservering, mellan 1/4-2/11, åren 2020 och 2021.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, en balkong.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av 4 kopplingskiosker samt en teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Balkongräcke på altan.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Kalmar
Fasadändring av bibliotek. Färgsättning.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Kalmar
Fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring och nybyggnad av skärmtak på affärshus.
Ombyggnad av högskola i Kalmar
Hiss esplanaden 2.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skyddsrum i Kalmar
Ändrad planlösning av skyddsrum.
Ombyggnad av universitet i Kalmar
Ändring av brandskydd i universitetsbyggnad.
In och utvändig renovering av kyrka i Kalmar
In och utvändig upprustning av vapenhuset. Detta är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: