Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshusi Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m. omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Renovering av tak och fasad på Kyrka, Ålem
Renovering av tak och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av servicehus på camping i Kalmar
Omfattar nybyggnad av servicehus.
Ny entré och ombyggnad, Kalmar tingsrätt
Objektet avser - Tillbyggnad ny entré med säkerhetskontroll - Ombyggnad av befintliga administrationslokaler i hus A och B, Plan 2, 3 och 4. - Ombyggnad av bef häkteslokaler. Tillbyggnad plan 1: ca 30 m2 Tillbyggnad plan 2: ca 160 m2 Ombyggnad plan 1: ca 90 m2 Ombyggnad plan 2: ca 690 m2 Ombyggnad plan 3: ca 640 m2 Ombyggnad plan 4: ca 335 m2
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Kalmar kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnaden handlar om att göra om befintligt kök och matsal till skolmiljö. Objektet avser rivning av kök och matsal med tillhörande installationer. 2 nya klassrum, grupprum, entréer/kapprum och toaletter. Ny utemiljö anpassad för skolmiljö. Bland annat ny HCP-plats, flytt av befintligt miljöhus. Rivning och återställande av yttertak för att kunna riva och bygga ny ventilation på vind. Bruttoarea ombyggnad ca 250 m2, exklusive fläktrum. Utemiljö, ca 700 m2.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå samt förbättra isoleringsvärdena och inomhusmiljön.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Denna upphandling avser leverantör av nya cykelgarage till Länssjukhuset i Kalmar
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Upphandling av elmätare och insamlingssystem i Kalmar
Upphandlingen av insamlingssystem och elmätare kategori 1 och 2 samt uppsättning och driftsättning till full funktionalitet. Insamlingssystemet skall även kunna hantera mätning av överförd energi till fjärrvärmekunder och vattenförbrukning hos vattenabonnenter.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av butikslokal.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad och rivning av garage samt ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändrad använding från kontor till skola.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostad till kontor och logiuthyrning.
Ombyggnad av skyddsrum i Kalmar
Ändrad planlösning av skyddsrum.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor Verkmästaren 3,1.
Rivning av affärshus i Kalmar
Rivning av byggnadsdel.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av båthangarer samt servicebyggnad tom 2025-04-01 Stensö 2:3,2:104.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbodar till och med 2020-12-01.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: plank för uteservering, mellan 1/4-2/11, åren 2020 och 2021.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, en balkong.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Hiss, fiskaregatan 23.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring och nybyggnad av skärmtak på affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Lidl, ändring av planlösning samt brandskydd.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av container.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av butik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av butik till och med 2030-04-01.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Ansökan om tidsbesgränsat lov för byggbodar till och med 2021-12-31.
In och utvändig renovering av kyrka i Kalmar
In och utvändig upprustning av vapenhuset. Detta är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: