Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av psykiatrilokaler i Kalmar
Nybyggnad av psykiatrilokaler. två hus som byggs samman.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Ombyggnad av kulturskolan i Kalmar
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Om och tillbyggnad av brandstation i Rockneby
Ombyggnad (ca 110 m²) och tillbyggnad (ca 115 m²) av brandstation i Rockneby. Behandlad tomtarea: ca. 2450 m²
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende pågår för möjlig nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dränering.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning för kontor samt ny installation av ventilation.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Kalmar
Avser omläggning av papptak om ca 2200 kvm.
Byte av brandlarmsystem vid sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnad av brandlarm och utrymningslarm.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Nybyggnad av skolpaviljong i Kalmar
Bygglov för skolpaviljong, 320 kvm.
Nybyggnad av barnhem i Kalmar
Nybyggnad av boende för barn samt rivning av befintliga byggnader.
Byte av el och värmesystem i Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser byte av el och värmesystem.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ändrad använding från kontor till hotellverksamhet.
Ombyggnad av matsal i Kalmar
Ändrad användning från kontor till matsal.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av familjecentral samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppställning av bostadsmodul. Tidsbegränsat lov f.o.m 2018-12-10 t.o.m 2021-12-10.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppställning av manskapsbodar och upplagsytor.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov; Uppställning av arbetsbod samt bod för WC. 1 okt 2018-31 Dec 2020.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
tillbygg. av restaurang.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av telemast med teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Fasadändring, flytt av entré samt ändrad planlösning. (Byte av entrédörr)
Nybyggnad av kiosk i Kalmar
Ny placering av kioskbyggnad.
Nybyggnad av scen i Kalmar
Ny scenbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: