Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus. Byggnationen kommer igång tidigast under 2019.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnation av förskola på befintlig förskoletomt.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dränering.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ombyggnad från kontor till vårdcentral samt installation av personhiss.
Nybyggnad av utomhusmuseum i Kalmar
Entreprenaden avser att uppföra ett utomhusmuseum. Arbetet ska utföras som totalentreprenad där entreprenören har ansvaret för dimensionering, infästningar och detaljutförande. Muséet består av skärmväggar och tak på ett golv av betong. Ett diorama och en sittbänk ingår i projektet.
Rivning och sanering av byggnad samt anläggande av parkering, Kalmar
Avser sanering och rivning av hus 05 som har varit barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning tidigare. Anläggande av ny parkering ingår också längs hus 02.
Byte av brandlarmsystem vid sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnad av brandlarm och utrymningslarm.
Ombyggnad av restaurang vid Kalmartravet
Kontakta byggherre för ytterligare information. Avser invändig upprustning av restaurangen.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalmar
Nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivning av del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av slott i Kalmar
Ombyggnad av Kalmar slott.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av vårdcentral.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från förråd till lokal.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad planlösning av kontorslokal.
Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar
Ändring från kontor och lager till administrations-/undervisningslokal samt tillbyggnad av skärmtak och ramp.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus (plantagen).
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av monopole och teknikskåp.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad för begravningsverksamheten.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av teknikbod samt fackverkstorn.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod samt marklov.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Nybyggnad av toaletter och förråd samt rivning av bef toalettbyggnad.
Rivning av skola i Kalmar
Riving av skolpaviljong.
Rivning av bilhall i Kalmar
Rivning av lokal för bilförsäljning, verkstad och kontor.
Rivning av paviljong i Kalmar
Rivning av paviljongbyggnad.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: uteservering under tak med fast markisstomme och staket av glas, Skylt Kopparslagaren 12.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokal samt rullstolsramp.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage, utökning av p-platser samt ny placering av bef p-platser.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor/verkstad samt skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av livsmedelsbutik på 25 kvm.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av servicebutik/bilverkstad.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Kalmar
Fasadändring - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus, fasadskyltar samt pylonskylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus/lager samt skyltar.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av förskola, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Tillgänglighetsanpassad hiss i Kalmar
Avser en hiss, med option för ytterligare 2 stycken, för brygga enligt kravspecifikation.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Endast anmälningsåtergärd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: