Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av psykiatribyggnad i Västervik
Avser nybyggnation av specialistpsykiatri, huset planeras med 6 våningar, indragen fläktrumsvåning, samt källare. Byggnaden omfattar totalt ca 22 500 m2 golvyta,Huskroppens form bildar ett slags stadskvarter med en utomhusgård i mitten.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Tillbyggnad av simhall i Västervik
Projektet avser tillbyggnad av Västerviks simhall. Etapp 1 består i huvudsak av tillbyggnad av ny 25 meters bassäng, ny entrédel för evenemang, nytt ”Bad & lek” samt tillhörande teknikutrymmen.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av sporthall i Mörbylånga
Objektet avser nybyggnad av sporthall med kringutrymmen i anslutning till befintlig sporthall kallad ”Färjehallen”. Byggnaden ska innehålla idrottshall med utrymme för åskådare, hallen ska vara delbar med nedfällbar ridåvägg. Nybyggnaden innehåller även entré, omklädningsrum, toaletter, teknikrum, förråd, kontor, kommunikationsytor, m.m. Total yta ca 1550 BTA för nybyggnad.
Nybyggnad av förskola i Hultsfred
Projektet avser nybyggnad av en förskola i två våningar, i dagsläget planeras 16 avdelningar. Bruttoarea ca 2700 m2 exkl utesov och utemiljö.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av Ambulansstation i Hultsfred
Byggnaden omfattar ca 300 m², en kombinerad garagedel med tvättmöjligheter, två jour rum, en expedition, ett kombinerat dagrum och mötesrum, RWC, tvättstuga, rum för larmställsomklädning och omklädningsrum.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av räddningsstation i Emmaboda
nybyggnation av räddningsstation i Emmaboda.
Nybyggnad av biltema i Vånevik
Nybyggnad av butik i två plan.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av kontor.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Projektet avser rivning av befintlig byggnad där skoladministration, rektorer samt skolhälsovård inryms. På platsen ska nybyggnation av nytt hus uppföras. Schaktarbeten för ny värmekulvert samt planering av ytor runt nya huset skall utföras.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i två delar och upphandlingar. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta. Renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
Förlängning av ridhuset. Nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Utbyggnation av förskola i Vimmerby
Om- och tillbyggnaden som nu planeras syftar till att utöka förskolan med ytterligare 2 avdelningar, så att även 5-åringar kan få plats på förskolan. I tillbyggnaden ska även ett nytt tillagningskök inrymmas. Fläkt- och teknikrum förläggs en våning upp med tillträde via en spiraltrappa från utsidan. Den befintliga byggnaden ska få nya ytskikt och viss ombyggnad där rum slås ihop och/eller får nya funktioner. Avdelningen mot nordost ska få en ny placering av entrén in till avdelningen. Dörrar (dörr + karm) och fönster ska bytas ut till nya i den befintliga delen Ytor: Befintlig byggnad ca 660 m2 (BTA) Tillbyggnad Bottenplan ca 995 m2 (BTA) Tillbyggnad Plan 2 ca 155 m2 (BTA) Utemiljö ca 8000 m2
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Ombyggnad till familjecentral i Oskarshamn
Ombyggnationen omfattar plan 1 med tillhörande lokaler samt undercentral plan 0, skall byggas om till Familjecentral. Nytt fläkt- och aggregatrum byggs på plan 3. Härtill skall brand- och utrymningstekniska åtgärder utföras i de lokaler som påverkas av denna ombyggnation. Under pågående entreprenad kommer B att utföra fasadarbeten, fönsterbyten m.m. med ställning runt byggnaden med utsedd sidoentreprenad.
Ombyggnad för dialysmottagningen på Kalmar sjukhus
Projektet ligger inte i närtid.
Ombyggnad av fritidsgård i Oskarshamn
Ombyggnad av kontor till fritidsgård och skolbibliotek samt installation av ventilation i befintligt fläkrum på tak.
Ombyggnad av RockCity i Hultsfred
Befintliga lokaler ska byggas om och renoveras till nya skollokaler.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30. Option: 2022-07-01 - 2024-06-30
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Byte på yttertak på Skola
Entreprenaden omfattar byte av yttertak på Rälla skola Borgholms kommun. Befintligt yttertak med träfiberboard och betongpannor skall rivas. Nytt yttertak med råspont, underlagspapp, läkt och betongpannor skall läggas. Erforderliga plåt och målningsarbeten ingår i entreprenaden.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Entreprenaden avser ombyggnad av Arbetsmarknadsenhetens befintlig lokaler (f d industribyggnad) till i huvudsak kontorslokal. I entreprenaden ingår utvändig tilläggsisolering samt ny puts på huvuddel av yttervägg i våning 2.
Installation av FX-återvinning och solceller i Mönsterås
Konvertering av F-system till FX-system med installation av 2st återvinningsaggregat med fläktar. Byte av frånluftsdon samt kanalrengöring av frånluftssystemet. Analytisk dimensionering av brandskydd för fläkt i drift. Installation av solceller.
Ny entré och ombyggnad, Kalmar tingsrätt
Objektet avser - Tillbyggnad ny entré med säkerhetskontroll - Ombyggnad av befintliga administrationslokaler i hus A och B, Plan 2, 3 och 4. - Ombyggnad av bef häkteslokaler. Tillbyggnad plan 1: ca 30 m2 Tillbyggnad plan 2: ca 160 m2 Ombyggnad plan 1: ca 90 m2 Ombyggnad plan 2: ca 690 m2 Ombyggnad plan 3: ca 640 m2 Ombyggnad plan 4: ca 335 m2
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Ombyggnad av Polishuset i Högsby
Ny byggherre. Planer finns på nybyggnad av 10 lägenheter i 1 huskropp.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för golvbeläggning. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ändrad användning av vårdlokal till skola.
Invändigt underhåll av biograf i Hultsfred
Renovering av invändiga ytskikt och ventilation. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av tak på skola i Borgholm
Entreprenaden omfattar byte av yttertak på Gärdslösa skola Borgholms kommun. Befintligt yttertak med träfiberboard och betongpannor skall rivas. Nytt yttertak med råspont, underlagspapp, läkt och betongpannor skall läggas. Erforderliga plåt och målningsarbeten ingår i entreprenaden.
Invändigt underhåll i Tuna kyrka
Byte av golv. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nyinstallation av säkerhetssystem i gymnasium, Hultsfred
Entreprenaden omfattar nyinstallation av säkerhetssystem på Hultsfreds Gymnasium. Samt demontering av befintligt passer- och inbrottslarmsystem av annat fabrikat.
Omläggning av tak på Kyrktorn, Vimmerby
Omläggning av koppartornets plåttak. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Byte av tak på kommunhus, Mönsterås
Avser byte av takbeläggning, underlagstak, taksäkerhet.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Avser ombyggnad på Vena skola, installation av nytt ventilationssystem samt nytt undertak, belysning, brand- och utrymmningslarm.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Multiarena i Hultsfreds kommun
Uppdraget omfattar leverans och montering av en Multiarena på färdigställd asfalterad yta vid Mörlunda Sporthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av orangeri i Västervik
Avser tillbyggnad av orangeri. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Installation av nytt automatiskt brand & utrymningslarm i skola i Nybro
Installation av nytt automatiskt brand & utrymningslarm till Fagerslättskolan i Nybro Kommun samt demontering av befintligt system.
Ny ventilation i gymnastiksal i Mönsterås
ombyggnad av luftbehandlingsanläggning, Ljungnässkolan hus 1, del E, Kättingen 37, Mönsterås kommun.
Ombyggnad av församlingshus i Mörbylånga
Ombyggnad av två församlingshem och lada till lägergård.
Ny ventilation i gymnastiksal i Mönsterås
Rivning av befintligt ventilationssystem i gymnastiksal. Nytt ventilationssystem och ny kanaldragning. Rivning av panna och skorsten. Kättingen 37, Mönsterås kn, Ljungnässkolan
Rivning av skola i Mönsterås
Rivning av förskola på skolområde.
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningsbyggnad.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Kalmar
Tillbyggnad av möbelvaruhus.
Nybyggnad av padelhall i Mörbylånga
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Oskarshamn
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Tillbyggnad av restaurang i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av kontor i Emmaboda
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av tennishall i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av 4 kopplingskiosker samt en teknikbod.
Nybyggnad av samlingslokal i Västervik
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av klubbhus i Kalmar
Nybyggnad av scoutstuga.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad och fasadändring av kundvagnsgarage.
Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Installation av ventilation i affärslokal.
Ombyggnad av skola i Västervik
Installation/ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av högskola i Kalmar
Hiss esplanaden 2.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
Isättning av en Prido vikport - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nybro
Bygglov - fasadändring byte av kulör.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förråd samt ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Tillbyggnad av servicebyggnad med skärmtak samt till- och ombyggnad av omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Tillbyggnad av skola/inglasning av altan.
Ombyggnad av universitet i Kalmar
Ändring av brandskydd i universitetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av brandstation i Västervik
Utvändig ändring av brandstation.
Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Utvändig ändring av skola tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2025-03-19.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad med kontorsmodul.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov av fasadändring glasveranda.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidsbegränsat lov för byggbod och materialupplag.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: