Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Ombyggnad av grundskola och kontor i Kalmar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad av Linnéuniversitetets gamla lokaler på Brofästet till mellanstadieskola, högstadieskola, särskola och förskola. Möjliggör även nybyggnad av konstgräsplan. Skolan kommer att inrymma: En förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö. Grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan. Särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan. Grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan. En del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor.
Nybyggnad av hotell i Västervik
Nybyggnad av flytande hotell.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av förskola i Torsås
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt kök och matsal.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av förskola i Färjestaden
Objektet avser nybyggnad av förskola med 3 stycken dubbelavdelningar och storkök inklusive miljöbyggnad och förråd samt utemiljö. Nybyggnad ca 1265 kvm.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av förskola i Västervik
Upphandling av förskola, totalentreprenad. 500-600 kvm för 60 barn + pedagoger och barnskötare. Byggnadstyp: modulhus.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Utvändigt underhåll av rådhus i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Rådhus. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Tillbyggnad av högskola i Västervik, etapp 3
Projektet avser tillbyggnad av befintliga lokaler i två plan som ska anslutas till befintlig tillbyggnad.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar förlängning av ridhuset. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Ombyggnad av ishallen i Vimmerby
Rivning av befintlig ispist, sarg mm samt förläggning av ny ispist.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Byggkonsulttjänster, projektering av nybyggnation av brandstation i Emmaboda
Avser projektering av nybyggnation av Brandstation som även inhyser Ambulans och polis i Emmaboda centralort. Brandstationen finns på id: 1064597
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Kostnad och byggstart är uppskattade.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola. Totalentreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Tillbyggnad av skola i Hultsfred
Entreprenaden avser en tillbyggnad på Silverdalen skola, tillbyggnaden ska innehålla hiss, wc och teknikrum för ny ventilationsanläggning. Entreprenaden avser även installation av nytt ventilationssystem i byggnaden.
Ombyggnad av skolkök och nybyggnad av gårdsbyggnad i Mörbylånga
Avser ombyggnad av tillagningskök och del av matsal samt nybyggnad av fristående förråd.
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Avser om- och tillbyggnad av matsal, tillbyggnad av kök samt ombyggnad av mellanstadiebyggnad (byggnad 2).
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ombyggnad av kontorsrum samt tillbyggnad av fikarum och handikappanpassning av toalett.
Utvändig renovering av Kulturskolan i Vimmerby
Renovering av yttertak omfattar omläggningen av hela yttertaket inkl. ombyggnad av kuptak, se ytterligare information i underlaget.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i tre etapper. Denna etapp omfattar renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Rivning av hälso/familjecentral i Emmaboda
Avser sanering och rivning av befintliga fastigheter på Eken 9. I entreprenaden ingår grusning av markytan efter avslutad rivningsarbete. Samtliga träd och skyltar ska även dessa avlägsnas.
Utvändigt underhåll av kommunhus i Torsås kommun
Avser tak- och fasadrenovering av Torsås kommunhus.
Installation av ventilationssystem på skola i Mörbylånga kommun
Avser installation av ventilationssystem i skola.
Installation av passagesystem i kommunhus i Hultsfred, etapp 1
Avser installation av passagesystem och inbrottslarm i Hultsfreds kommunhus.
Omläggning av golv i bibliotek i Västerviks kommun
Avser omläggning av golv i bibliotek.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mönsterås
Byggnaden skall tilläggsisoleras och putsas utvändigt. Utvändig målning av trä och plåt.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
invändiga underhållsarbeten av kontor.
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar ombyggnad av av lyftbehandlingssystem i fastighet i Kv.Tallen 57
Ombyggnad av utbildningslokaler i Nybro
Objektet omfattar styr- och övervakningssystem vid ombyggnad av luftbehandlingssystem i fastighet i Kv. Tallen 57
Ombyggnad av ventilation i skola i Blomstermåla
Planerat projekt efter 838783. avser utbyte av ventilation i avd Linnán, berörd yta ca 250 m².
Nybyggnad av bensinstation i Målilla
Planer finns på ny bensinstation i målilla.
Ombyggnad av Kyrka i Kalmar
Byte av värmesystem samt elmätare.
Installation av värmepump i skola, Högsby kommun
Avser installation av ny värmepump och renovering av pannrum.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
utvändigt underhåll av 8-10 fönster.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av tak och fasad inklusive nödutgång på församlingsgården.
Tillbyggnad av bilhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsås
Ombyggnad. installation av ny ventilationsanläggning och aggregat. gymnastikbyggnad., Utbyte av aggregat inom huvudbyggnad. skolan. Vipan 6.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Tillbyggnad av sophus och ny utemiljö samt ändring fasadkulör.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av veterinärstation i Kalmar
Ändrad användning från kontor till veterinärmottagning samt ändrad planlösning och fasadändring.
Ombyggnad av butik i Mönsterås
Ändrad användning från samlingslokal till butikslokal.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Underhålls- och reparationsarbeten av lanternin på Mönsterås kyrka.
Nybyggnad av samlingslokal i Nybro
Bygglov - nybyggnad samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Oskarshamn
Fasadändring av kontorshus. Kontakta byggherre för mer information.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Oskarshamn
Fasadändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Oskarshamn
Fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västervik
Flytt och utbyte av entréparti - utvändig ändring restaurang.
Ombyggnad av förskola i Mörbylånga
Förskolemodul 21x10 kvm.
Ombyggnad av vandrarhem i Kalmar
Hiss, gasverksgatan 13.
Utvändigt underhåll av garage i Kalmar
Fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av butik i Kalmar
Fasadändring av kontors och butikslokaler.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Inredning av ytterligare lokal/kontor i industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av kontor/verkstad.
Nybyggnad av lager i Mörbylånga
Nybyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Nybyggnad av nytt parti (vindskydd) framför nya entrédörren i svart-lackerad aluminiumprofil.
Nybyggnad av personallokal i Kalmar
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.
Tillbyggnad av garage i Emmaboda
Lagmannen 5, bygglovansökan för tillbyggnad garage, utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Västervik
ny utrymningstrappa samt invändig ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av container.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av flytande servicebyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Mönsterås
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Mönsterås
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av servering i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av restaurang med skärmtak över uteservering.
Utvändig ändring av affärshus i Kalmar
Bygglov - utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från hotell till kontor.
Nybyggnad av barack i Nybro
Bygglov - för förrådscontainer.
Nybyggnad av tennishall i Nybro
Bygglov - nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skolkök i Högsby
Anmälan om ändring av planlösning och ventilation i skolkök.
Utvändigt underhåll av affärshus i Högsby
Ansökan om bygglov för solcellsanläggning.
Tillbyggnad av klubbhus i Högsby
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av klubblokal.
Ombyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bageri till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Högsby
Ansökan om bygglov för ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: