Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Nybyggnad av psykiatrilokaler i Kalmar
Nybyggnad av psykiatrilokaler. två hus som byggs samman.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av skola i Färjestaden
Avser nybyggnad av F till 9 skola för ca 260 elever.
Nybyggnad av förskola i Torsås
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt kök och matsal.
Nybyggnad av företagshotell i Västervik
Nybyggnad av företagshotell för industri. 2 byggnader totalt 4000kvm. Varje lokal cirka 72 kvm.
Nybyggnad av handelsområde i Målilla
Intresserade byggherrar är välkomna att höra av sig Omfattar 4,2 ha mark.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Ombyggnad av kulturskolan i Kalmar
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av 7-9 skola i Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av en 7-9 skola med storkök, matsal, slöjdsal, labbsal, bibliotek samt personallokaler m.m.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Nybyggnad av förskola i Hultsfred
Planer finns på nybyggnad av en förskola i två våningar, i dagsläget planeras 16 avdelningar. Detaljplanen är antagen.
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Om och tillbyggnad av brandstation i Rockneby
Ombyggnad (ca 110 m²) och tillbyggnad (ca 115 m²) av brandstation i Rockneby. Behandlad tomtarea: ca. 2450 m²
Nybyggnad av Trygghets- och LSS-boende
Avser nybyggnad av 46 lägenheter i Trygghets- och LSS-boende. Tanken är att det ska delas upp i två etapper.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Emmaboda
Vissefjärda 1:200, 1:212, bygglovsansökan för multiarena.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Till och ombyggnad av servicehus i Oskarshamn
Tillbyggnad och ombyggnad av servicehus för äldre samt rivning.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av ishallen i Vimmerby
Ombyggnad av rink eller höjning av tak. Omfattning kan ej anges.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende pågår för möjlig nybyggnad av hotell.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dränering.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Uppförande av tillfälliga lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik
Avser iordningställande av tillfälliga lokaler mot befintlig byggnad för barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik. Hyrestiden beräknas till 6 år.
Tillbyggnad av maskinhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av maskinhall/bilhall.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning för kontor samt ny installation av ventilation.
Installation av styr- och övervakningssystem m.m i gymnasium i Hultsfred
Avser installation av nya ducar samt energimätare för fastighetsdrift gällande VVS-system som ska kopplas upp via ett nytt automatiskt mät insamlingssystem till ett nytt energiuppföljningssystem.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola.
Ombyggnad i simhall i Oskarshamn
Projektet avser leverans och montering av två nya vattenrutschbanor samt trivselhöjande åtgärd i befintlig landningsbassäng samt demontering och bortforsling av befintliga rutschbanor.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Avser uppsättning av skyltar samt ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av cafeteria i Västervik
Café/receptionsbyggnad, 6 campingstugor samt uppförande av 12 ställplatser för husbilar samt skylt - bygglov.
Utvändig renovering av Kulturskolan i Vimmerby i Vimmerby
Projektet avser fönsterrenovering samt renovering och målning av putsad fasad. Övriga målningsarbeten in- och utvändigt ingår i entreprenaden. Arbeten kommer att löpa och delas upp över två kalenderår – 2018 och 2019, där avsikten är att fönsterrenovering på våning källare och entrévåning ska utföras under år 2018. Takarbeten som ligger i en sidoentreprenad kommer att genomföras under 2019. Takentreprenören ska vara samordningsansvarig för de arbeten som kommer att utföras under 2019 – fasadrenovering, resterande fönsterarbeten och takarbeten. Detta innebär att samordningsansvaret är uppdelat i denna handling.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Rivning av förskola och dagis i Oskarshamn
Projektet avser rivning av fd förskola och dagis med option på rivning av en fastighet på Emmekalv 4:1. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Kalmar
Avser omläggning av papptak om ca 2200 kvm.
Byte av brandlarmsystem vid sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnad av brandlarm och utrymningslarm.
Utvändig målning av byggnad i Borgholm
Avser utvändig målning av huvudbyggnad, gårdshus och garage
Installation av pssagesystem i skola i Hultsfred, etapp 2
Avser installation av passagesystem och inbrottslarm i Albäcksskolan.
Installation av pssagesystem i kommunhus i Hultsfred, etapp 1
Avser installation av passagesystem och inbrottslarm i Hultsfreds kommunhus.
Rivning av affärshus i Västervik
Rivning av affärshus.
Nybyggnad av bensinstation i Målilla
Planer finns på ny bensinstation i målilla.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Rivning av Polishuset i Högsby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Byte av el och värmesystem i Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser byte av el och värmesystem.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västervik
Utvändig ändring - uppsättande av solpaneler.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av skolpaviljong i Kalmar
Bygglov för skolpaviljong, 320 kvm.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barnhem i Kalmar
Nybyggnad av boende för barn samt rivning av befintliga byggnader.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Tillbyggnad av lager i Mörbylånga
Tillbyggnad av lager och logistiklokal.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad lager- industribyggnad, inredning lokal för handel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: