Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar län

Borgholm (2)
Emmaboda (7)
Hultsfred (10)
Högsby (6)
Kalmar (62)
Nybro (10)
Oskarshamn (34)
Torsås (8)
Vimmerby (8)
Västervik (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Nybyggnad av förskola i Hultsfred
Planer finns på nybyggnad av en förskola i två våningar, i dagsläget planeras 16 avdelningar. Detaljplanen är antagen.
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av skola i Färjestaden
Avser nybyggnad av F till 9 skola för ca 260 elever.
Nybyggnad av förskola i Torsås
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt kök och matsal.
Ombyggnad av grundskola och kontor i Kalmar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad av Linnéuniversitetets gamla lokaler på Brofästet till mellanstadieskola, högstadieskola, särskola och förskola. Möjliggör även nybyggnad av konstgräsplan. Skolan kommer att inrymma: En förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö. Grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan. Särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan. Grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan. En del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor.
Nybyggnad av företagshotell i Västervik
Nybyggnad av företagshotell för industri. 2 byggnader totalt 4000kvm. Varje lokal cirka 72 kvm.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Nybyggnad av 7-9 skola i Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av en 7-9 skola med storkök, matsal, slöjdsal, labbsal, bibliotek samt personallokaler m.m.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till förskola, särskola, grundskola.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.Uppskattad kostnad och start.
Ny förskola i Borgholm
Avser upphandling av en modulbyggd förskola med 4 avdelningar samt ett produktionskök. Den ska vara ersättningsbyggnad för Skogsbrynets förskola på grund av den befintliga förskolans tekniska status. kommer att uppföras på fastighet Freja 10 alternativt 11:1.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Nybyggnad av vårdbostad i Oskarshamn
Avser nybyggnad av vårdbostad med 30 lägenheter.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Tillbyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplanen är antagen.
Om- och tillbyggnad av bibliotek i Hultsfred
Avser om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för handel och postkontor till bibliotek.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Återuppbyggnad av affärshus och verkstad efter brand.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 20 lägenheter.
Ombyggnad av relaxavdelning m.m i Mönsterås
Avser invändig rivning av hela relax- och gymavdelningen på våning 2. Nybyggnad av relaxavdelning med bastu och två nya bassänger, toalett och duschar. Ny hiss mellan våning 1 och våning 2. I våning 1 utökas gymavdelningen i och med yta som idag är servering. Ventilation och elinstallation anpassas till ny planlösning.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Ombyggnad av ishallen i Vimmerby
Rivning av befintlig ispist, sarg mm samt förläggning av ny ispist.
Ombyggnad av ishallen i Vimmerby
Ombyggnad av rink eller höjning av tak. Omfattning kan ej anges.
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Uppförande av tillfälliga lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik
Avser iordningställande av tillfälliga lokaler mot befintlig byggnad för barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik. Hyrestiden beräknas till 6 år.
Tillbyggnad av maskinhall i Oskarshamn
Tillbyggnad av maskinhall/bilhall.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Installation av styr- och övervakningssystem m.m i gymnasium i Hultsfred
Avser installation av nya ducar samt energimätare för fastighetsdrift gällande VVS-system som ska kopplas upp via ett nytt automatiskt mät insamlingssystem till ett nytt energiuppföljningssystem.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola.
Upphandling av driftentreprenad för Statens fastighetsverk i Kalmar
Statens Fastighetsverk i Karlskrona upphandlar fastighetsteknisk drift (mediaförsörjning, tillsyn, skötsel och service samt felavhjälpande underhåll avseende Statens Fastighetsverks fastighet Residenset, Kv. Landshövdingen 16 i Kalmar. Den fastighetstekniska driften omfattar fastighetstekniska installationer samt inre och yttre skötsel av byggnaderna.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad i simhall i Oskarshamn
Projektet avser leverans och montering av två nya vattenrutschbanor samt trivselhöjande åtgärd i befintlig landningsbassäng samt demontering och bortforsling av befintliga rutschbanor.
Rivning av affärshus i Västervik
Rivning av fd Icabutik och nybyggnad av Konsumbutik.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Avser uppsättning av skyltar samt ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av campingstugor samt cafeteria i Västervik
Café/receptionsbyggnad, 6 campingstugor samt uppförande av 12 ställplatser för husbilar samt skylt.
Utvändig renovering av Kulturskolan i Vimmerby i Vimmerby
Projektet avser fönsterrenovering samt renovering och målning av putsad fasad. Övriga målningsarbeten in- och utvändigt ingår i entreprenaden. Arbeten kommer att löpa och delas upp över två kalenderår – 2018 och 2019, där avsikten är att fönsterrenovering på våning källare och entrévåning ska utföras under år 2018. Takarbeten som ligger i en sidoentreprenad kommer att genomföras under 2019. Takentreprenören ska vara samordningsansvarig för de arbeten som kommer att utföras under 2019 – fasadrenovering, resterande fönsterarbeten och takarbeten. Detta innebär att samordningsansvaret är uppdelat i denna handling.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Rivning av förskola och dagis i Oskarshamn
Projektet avser rivning av fd förskola och dagis med option på rivning av en fastighet på Emmekalv 4:1. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Rivning av förskola och omklädningsbyggnader i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av 2 st fristående byggnader samt del av byggnad, in för ett saneringsarbete. Rivningen omfattar grundläggningskonstruktioner och installationer. Entreprenaden omfattar även uppbyggnad av ny yttervägg där del av byggnad rivits.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Kalmar
Avser omläggning av papptak om ca 2200 kvm.
Byte av brandlarmsystem vid sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnad av brandlarm och utrymningslarm.
Installation av pssagesystem i skola i Hultsfred, etapp 2
Avser installation av passagesystem och inbrottslarm i Albäcksskolan.
Installation av pssagesystem i kommunhus i Hultsfred, etapp 1
Avser installation av passagesystem och inbrottslarm i Hultsfreds kommunhus.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Renovering av kalkstenstrappa, plåttak, fasader, fönster och fasad. Upptaget i investeringsbudget.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Utvändig renovering av Kyrka i Kalmar
Renovering av tak, ny lanternin och underhåll av klockstapel.
Invändigt underhåll av kyrka i Oskarshamn
Avser invändigt målningsunderhåll. Kyrkoantikvitarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Sanering i kyrka i Blackstad
Bidrag är sökt för sanering av hussvamp.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Ändring av planlösning samt nya personalutrymmen.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av tak och fasad inklusive nödutgång. Investeringsbudget.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av kontorsbyggnad, P-hus 15 och 17.
Rivning av samlingslokal i Oskarshamn
Rivning av samlingslokal.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av föreningslokal 300 kvm.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Ombyggnad av sakristia i Kalmar
Ombyggnad av sakristia.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av bilhall i Oskarshamn
Nybyggnad av bilhall med verkstad och lager.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Underhålls- och reparationsarbeten av lanternin på Mönsterås kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: