Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 180 st.

Nybyggnad av hotell i Ekerum
Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.
Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen
Projektet avser Hus 3 med 9-10 våningar samt källare inrymmande föreläsningslokaler och kontor samt Hus 5 (totalbyggnad) med 3-4 våningar samt källare inrymmande bla bibliotek och restaurang. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus. Byggnationen kommer igång tidigast under 2020.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden. Hyresgäst sökes.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 30 lägenheter. 3 våningar + ett teknikrum.
Nybyggnad av sportanläggning i Vimmerby
Avser nybyggnad av en mötesplats, en arena för såväl idrott som kultur. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Nybyggnad av 7-9 skola i Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av en 7-9 skola med storkök, matsal, slöjdsal, labbsal, bibliotek samt personallokaler m.m.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av handelsområde i Vimmerby
Vimmerby kommun planerar för ett nytt handelsområde i de norra delarna av staden. 7000 m2
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av förskola i Färjestaden
Objektet avser nybyggnad av förskola med 3 stycken dubbelavdelningar och storkök inklusive miljöbyggnad och förråd samt utemiljö. Nybyggnad ca 1265 kvm.
Ombyggnad av kontor till studentbostäder i Kalmar
Planer som avser att kontor kan bli tiotal studentbostäder och en rejäl matsal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Nybyggnad av vårdbostad i Oskarshamn
Avser nybyggnad av vårdbostad med 30 lägenheter.
Ny skolbyggnad på skola i Mönsterås
Ny skolbyggnad på 1300 m2. Projektet omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av förskola i Västervik
Upphandling av förskola, totalentreprenad. 500-600 kvm för 60 barn + pedagoger och barnskötare. Byggnadstyp: modulhus.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Avser nybyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Tillbyggnad av särskola och storkök i Hultsfreds kommun
Avser tillbyggnad av särskola. 4 klassrum och storkök för cirka 15 barn.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av högskola i Västervik, etapp 3
Projektet avser tillbyggnad av befintliga lokaler i två plan som ska anslutas till befintlig tillbyggnad.
Nybyggnad av utställningshall i Västervik
Nybyggnad av utställningshall för husbilar med kontorsplatser, wc, personalmatsal/- och omklädning samt tvätt och verkstad.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av skola i Rockneby
Tillbyggnad av skolbyggnad i Rockneby på delad entreprenad. Projektet omfattar följande: Rivning av ett befintligt förråd och ett arbetsrum. Tillbyggnad av två klassrum, grupprum, wc-paket med tillhörande korridor och kapprum.
Tillbyggnad av badhus i Västervik
Tillbyggnad av en 25 meters simbassäng.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad i ishall för restaurang mm i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av restaurang. Etapp 1 1409959 Etapp 2 1409970
Byggkonsulttjänster, projektering av nybyggnation av brandstation i Emmaboda
Avser projektering av nybyggnation av Brandstation som även inhyser Ambulans och polis i Emmaboda centralort. Brandstationen finns på id: 1064597
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m.
Tillbyggnad av bilhall i Kalmar
Avser tillbyggnad av försäljningsyta på ca 600-700 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av RockCity i Hultsfred
Befintliga lokaler ska byggas om och renoveras till nya skollokaler.
Rivning-, nybyggnad av Iffehallen i Kalmar
Den nuvarande hallen rivs i april 2020 och den nya hallen beräknas påbörjas sommaren 2020. Den kommer ge plats för ca 2500-3000 åskådare.
Ombyggnad av folkhögskola, Kalmar
Fasadrenovering, fönsterbyten samt installation och handikappanpassning av hiss.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola. Totalentreprenör anlitas via ramavtal.
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Entreprenaden avser grundläggning för ny paviljong. Grundläggningen kommer att nyttjas som fundament för de paviljonger som upphandlad paviljongleverantör monterar. Framdragning av vatten, värme, data och el. Entreprenaden omfattar även tillbyggnad koppling mellan Byggnad 1 och paviljong. Tillbyggd area ca 100 m². I anslutning till tillbyggaden skall även göras mindre ombyggnad av del av Byggnad 1. Skolgård skall utföras enligt ritning. Behandlad markarea ca 1 500 m².
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Renovering av tak och fasad på Kyrka, Ålem
Renovering av tak och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av servicehus på camping i Kalmar
Omfattar nybyggnad av servicehus.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Ombyggnad av gemensamhetshus, Mörbylånga
Objekten avser ombyggnation av dagverksamhet och fd. HVB-hem med tillhörande gemensamma ytor till ett gemensamhetshus för boende, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Invändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Allmän upprustning av kyrka. Målningsarbeten, upptagning av fönster med mera.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnaden handlar om att göra om befintligt kök och matsal till skolmiljö. Objektet avser rivning av kök och matsal med tillhörande installationer. 2 nya klassrum, grupprum, entréer/kapprum och toaletter. Ny utemiljö anpassad för skolmiljö. Bland annat ny HCP-plats, flytt av befintligt miljöhus. Rivning och återställande av yttertak för att kunna riva och bygga ny ventilation på vind. Bruttoarea ombyggnad ca 250 m2, exklusive fläktrum. Utemiljö, ca 700 m2.
Ombyggnad av Polishuset i Högsby
Ny byggherre. Planer finns på nybyggnad av 10 lägenheter i 1 huskropp men då krävs en detaljplaneändring.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
planer på ombyggnad av skolmiljö, omfattning oklar.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå.
Utvändigt underhåll av kommunhus i Torsås kommun
Avser tak- och fasadrenovering av Torsås kommunhus.
Om- och tillbyggnad på Oskarshamns sjukhus
Avser om- och tillbyggnad med nytt fläkthus på tak och byte ventilationsaggregat. Ombyggnad av plan 4 för klinisk kemilabb och blodcentralen.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Denna upphandling avser leverantör av nya cykelgarage till Länssjukhuset i Kalmar
Omläggning av tak på Kyrktorn, Vimmerby
Omläggning av koppartornets plåttak. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Nybyggnad av cykelgarage.
Ombyggnad av butik i Oskarshamn
Ombyggnad från kontor till butik samt invändig och utvändig målning.
Underhåll av kyrka i Blackstad
Renovering av fasad, kortak och takfot samt installation av avfuktare.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Renovering av invändiga ytskikt i Tuna kyrka
Renovering av invändiga ytskikt. Installationer, elarbeten samt målningsarbeten. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning och nybyggnad av sanitetsbyggnad, Oskarshamn
rivning av befintlig byggnad samt uppförande av ny byggnad på samma placering. Ny byggnad kan platsbyggas eller monteras som prefabricerad modulbyggnad. Utöver byggnadskonstruktionen så skall även markarbeten och el-/belysningsarbeten ingå i entreprenaden.
Ombyggnad av slöjdsal i Vimmerby
Avser upprustning/nybyggnation samt ändring av befintliga lokaler.
Projekttävling; Sol och regnskydd vid restaurangbyggnad i Kalmar
Kalmar kommun inbjuder till Prekvalificering för Projekttävling för utformningen av sol- och regnskydd vid restaurangbyggnaden Byttan i Kalmar stadspark. Tävlingen genomförs i två steg. Efter Prekvalificeringen inbjuds högst fem deltagare för att ta fram ett Förslag till utformning; Projekttävlingen.
Byte av tak på kommunhus, Mönsterås
Avser byte av takbeläggning, underlagstak, taksäkerhet.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Upphandling av elmätare och insamlingssystem i Kalmar
Upphandlingen av insamlingssystem och elmätare kategori 1 och 2 samt uppsättning och driftsättning till full funktionalitet. Insamlingssystemet skall även kunna hantera mätning av överförd energi till fjärrvärmekunder och vattenförbrukning hos vattenabonnenter.
Renovering av korfönster i Tuna kyrka
Renovering av bemålat korfönster. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av folkhögskola, Kalmar
Om-och utbyggnad av ventilation.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Invändigt underhåll av folkhögskola, Kalmar
Om- och utbyggnad av ventilation.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av utegym i Västervik
Avser nybyggnad av utegym i samband med etablering i ny lokal.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering, ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier.
Utvändigt underhåll av Överums kyrka, Kalmar
Dränering av kyrka. Avvaktar tillstånd.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning för del av byggnad från särskilda boenden till verksamhetslokaler/kontor samt anordning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av gym i Oskarshamn
Ombyggnad av affärs- och lagerytor till träningslokal/gym.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Om och tillbyggnad av anstalten.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Torsås
Ombyggnad. ändrad användning från skollokaler till fritidsaktivitet. byggnad 10.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ombyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor-, verkstad- och lagerlokal.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad av maskinhall.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Ny värmekälla till Överums kyrka. Start för projektet kan ännu ej fastställas.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: