Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Nybyggnad av anstalt samt rivning av kulvert i Västervik
Nybyggnad av fängelse och ändring av befintlig kulvert samt rivning av utomhus kulvert - hus 9.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Tillbyggnad av simhall i Västervik
Projektet avser tillbyggnad av Västerviks simhall. Etapp 1 består i huvudsak av tillbyggnad av ny 25 meters bassäng, ny entrédel för evenemang, nytt ”Bad & lek” samt tillhörande teknikutrymmen.
Om och tillbyggnad av varuhandel i Oskarshamn
Om och tillbyggnad av icabutik.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av sporthall i Mörbylånga
Objektet avser nybyggnad av sporthall med kringutrymmen i anslutning till befintlig sporthall kallad ”Färjehallen”. Byggnaden ska innehålla idrottshall med utrymme för åskådare, hallen ska vara delbar med nedfällbar ridåvägg. Nybyggnaden innehåller även entré, omklädningsrum, toaletter, teknikrum, förråd, kontor, kommunikationsytor, m.m. Total yta ca 1550 BTA för nybyggnad.
Nybyggnad av förskola i Hultsfred
Projektet avser nybyggnad av en förskola i två våningar, i dagsläget planeras 16 avdelningar. Bruttoarea ca 2700 m2 exkl utesov och utemiljö.
Nybyggnad av Ambulansstation i Hultsfred
Byggnaden omfattar ca 300 m², en kombinerad garagedel med tvättmöjligheter, två jour rum, en expedition, ett kombinerat dagrum och mötesrum, RWC, tvättstuga, rum för larmställsomklädning och omklädningsrum.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Nybyggnad av hotell med 56 rum.
Nybyggnad av hotell, centrum, kontor och skola i Kalmar
Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av Jungmannen 8 på Barlastholmen med ny bebyggelse för centrumverksamheter, hotell, kontor och utbildningsändamål.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kalmar
Planförslaget möjliggör ett nytt mobilitetshus som innefattar plats för cyklar och parkering för cirka 500 bilar och kan även inrymma andra funktioner som uthyrning och laddning av fordon.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av biltema i Vånevik
Nybyggnad av butik i två plan.
Tillbyggnad av McDonalds i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av McDonalds på ca 96 kvm.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Tillbyggnad av skola i Hultsfred
Projektet avser tillbyggnad av Målilla skola i Målilla. Bruttoarea är ca 2.006 m2 samt utemiljö.
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus för Rusta och Elgiganten.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Projektet avser rivning av befintlig byggnad där skoladministration, rektorer samt skolhälsovård inryms. På platsen ska nybyggnation av nytt hus uppföras. Schaktarbeten för ny värmekulvert samt planering av ytor runt nya huset skall utföras.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
Förlängning av ridhuset. Nya ridbanor utomhus, domartorn. Renovera byggnad.
Ombyggnad av ridhus i Nybro
3 års projekt. Avser totalrenovering av ridanläggning och stall i två delar och upphandlingar. Rivning av mindre stall och personalbyggnad. Nybyggnad av 2 ligghallar, foderstationer och foderlada samt nybyggnad av stall för 25 hästplatser och gödselplatta. Renovering utav eftersatt underhåll bland annat öka vattentrycket i byggnaden som installera säkerhetsbelysning i stall och ridhus med mera.
Utbyggnation av förskola i Vimmerby
Om- och tillbyggnaden som nu planeras syftar till att utöka förskolan med ytterligare 2 avdelningar, så att även 5-åringar kan få plats på förskolan. I tillbyggnaden ska även ett nytt tillagningskök inrymmas. Fläkt- och teknikrum förläggs en våning upp med tillträde via en spiraltrappa från utsidan. Den befintliga byggnaden ska få nya ytskikt och viss ombyggnad där rum slås ihop och/eller får nya funktioner. Avdelningen mot nordost ska få en ny placering av entrén in till avdelningen. Dörrar (dörr + karm) och fönster ska bytas ut till nya i den befintliga delen Ytor: Befintlig byggnad ca 660 m2 (BTA) Tillbyggnad Bottenplan ca 995 m2 (BTA) Tillbyggnad Plan 2 ca 155 m2 (BTA) Utemiljö ca 8000 m2
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar
ombyggnad av kontorslokaler i Kalmar.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Antal avdelningar ännu inte fastställt. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m. omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Ombyggnad av RockCity i Hultsfred
Befintliga lokaler ska byggas om och renoveras till nya skollokaler.
Ombyggnad av fritidsgård i Oskarshamn
Ombyggnad av kontor till fritidsgård och skolbibliotek samt installation av ventilation i befintligt fläkrum på tak.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Renovering av tak och fasad på Kyrka, Ålem
Renovering av tak och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av förskola i Emmanboda
byggnaden är inte ändamålsenligt med kommunens kräv därför kan en ombyggnad/eventuellt nybyggnad komma ske. Planerat i kommunens budget för 2020.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för ventilationsarbeten. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30. Option: 2022-07-01 - 2024-06-30
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Installation av FX-återvinning och solceller i Mönsterås
Konvertering av F-system till FX-system med installation av 2st återvinningsaggregat med fläktar. Byte av frånluftsdon samt kanalrengöring av frånluftssystemet. Analytisk dimensionering av brandskydd för fläkt i drift. Installation av solceller.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Västervik
Avser ramavtal för byggnadsarbeten inom driftområde Västervik. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende teknikkonsulttjänster för bygg och fastigheterVästervik
Avser ramavtal för byggnadsarbeten inom driftområde Västervik. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Kalmar kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av gemensamhetshus, Mörbylånga
Objekten avser ombyggnation av dagverksamhet och fd. HVB-hem med tillhörande gemensamma ytor till ett gemensamhetshus för boende, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet
Ny entré och ombyggnad, Kalmar tingsrätt
Objektet avser - Tillbyggnad ny entré med säkerhetskontroll - Ombyggnad av befintliga administrationslokaler i hus A och B, Plan 2, 3 och 4. - Ombyggnad av bef häkteslokaler. Tillbyggnad plan 1: ca 30 m2 Tillbyggnad plan 2: ca 160 m2 Ombyggnad plan 1: ca 90 m2 Ombyggnad plan 2: ca 690 m2 Ombyggnad plan 3: ca 640 m2 Ombyggnad plan 4: ca 335 m2
Nybyggnad av restaurang i Västervik
Nybyggnad av restaurang ute på ön Hasselö.
Nybyggnad av förskola i Borgholm
Borgholms kommun avser hyrköp av en förskola med 2 avd, ca 300 kvm (LOA) i 1 plan.
Ramavtal avseende entreprenadarbeten inom Kalmar kommun
Avser ramavtal för golvbeläggning. Avtalstid: 2020-07-06 till 2022-06-30 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå samt förbättra isoleringsvärdena och inomhusmiljön.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Ombyggnad av skola i Emmaboda
Ändrad användning av vårdlokal till skola.
Omläggning av tak på Kyrktorn, Vimmerby
Omläggning av koppartornets plåttak. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag.
Invändigt underhåll i Tuna kyrka
Byte av golv. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av tak på kommunhus, Mönsterås
Avser byte av takbeläggning, underlagstak, taksäkerhet.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av 3 paddelbanor.
Nybyggnad av padelhall i Kalmar
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av ventilation i kontor, Oskarshamn
Upphandlingen avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat på Åsa Hus H
Multiarena i Hultsfreds kommun
Uppdraget omfattar leverans och montering av en Multiarena på färdigställd asfalterad yta vid Mörlunda Sporthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av invändiga ytskikt i Tuna kyrka
Renovering av invändiga ytskikt. Installationer, elarbeten samt målningsarbeten. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av orangeri i Västervik
Avser tillbyggnad av orangeri. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Installation av nytt automatiskt brand & utrymningslarm i skola i Nybro
Installation av nytt automatiskt brand & utrymningslarm till Fagerslättskolan i Nybro Kommun samt demontering av befintligt system.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Upphandlingen avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat på Oscarsgymnasiet Länga 8.
Nybyggnad av padelbanor i Borgholm
Planer finns på att bygga fler paddelbanor. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ny ventilation i gymnastiksal i Mönsterås
Rivning av befintligt ventilationssystem i gymnastiksal. Nytt ventilationssystem och ny kanaldragning. Rivning av panna och skorsten. Kättingen 37, Mönsterås kn, Ljungnässkolan
Ombyggnad av församlingshus i Mörbylånga
Ombyggnad av två församlingshem och lada till lägergård.
Rivning av skola i Mönsterås
Rivning av förskola på skolområde.
Nybyggnad av padelhall i Mörbylånga
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Oskarshamn
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av kontor i Emmaboda
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Borgholm
Nybyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av Överums kyrka, Kalmar
Dränering av kyrka. Avvaktar tillstånd.
Utvändigt underhåll av restaurang i Västervik
Fasadändring - utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Kalmar
Fasadändring av bibliotek. Färgsättning.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Kalmar
Fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring och nybyggnad av skärmtak på affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Balkongräcke på altan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nybro
Bygglov - fasadändring byte av kulör.
Tillbyggnad av pizzeria i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av restaurang/pizzeria.
Ombyggnad av cafeteria i Högsby
Ansökan om bygglov för ändrad verksamhet.
Nybyggnad av butik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av butik till och med 2030-04-01.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av 4 kopplingskiosker samt en teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av latrintoalett.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad av mast uppförande av anläggning, innehållande ett fackverkstorn med teknikbod, till det allmänna mobilnätet i området mönsterås v.
Nybyggnad av klubbhus i Mönsterås
Nybyggnad av klubbhus för mönsterås segelklubb.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
Isättning av en Prido vikport - utvändig ändring.
Ombyggnad av högskola i Kalmar
Hiss esplanaden 2.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Installation av nytt ventilationsaggregat i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Installation av ventilation i affärslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: