Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Nybyggnad av hotell i Västervik
Nybyggnad av flytande hotell.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rinkabyholm, Kalmar
Avser nybyggnad av tre huskroppar sammanlänkade med en glasgård.
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av förskola i Torsås
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt kök och matsal.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad av universitetslokaler till grundskola.
Nybyggnad av affärscentrum och kontorshus i Kalmar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av vårdbostad i Oskarshamn
Avser nybyggnad av vårdbostad med 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar samt teknikutrymmen, tillagningskök och tillhörande personal- och administrationslokaler.
Ny förskola i Borgholm
Avser upphandling av en modulbyggd förskola med 4 avdelningar samt ett produktionskök. Den ska vara ersättningsbyggnad för Skogsbrynets förskola på grund av den befintliga förskolans tekniska status. kommer att uppföras på fastighet Freja 10 alternativt 11:1.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Återuppbyggnad av affärshus och verkstad efter brand. Cirka 6000 kvm.
Utvändigt underhåll av rådhus i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Rådhus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hotell till vårdbostad i Oskarhamn
Avser ombyggnad av hotell till vårdbostad med 20 lägenheter.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Nybyggnad av skolbyggnad för kontor och skolhälsovård samt rivning av bef.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Ombyggnad av skola ,flytt av slöjdsal samt ombyggnad kök, matsal och träslöjd ca 790 m² BTA Nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd ca 56 m² BYA
Ombyggnad av ishallen i Vimmerby
Rivning av befintlig ispist, sarg mm samt förläggning av ny ispist.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser ombyggnad av utbildningslokaler och kontor.
Byggkonsulttjänster, projektering av nybyggnation av brandstation i Emmaboda
Avser projektering av nybyggnation av Brandstation som även inhyser Ambulans och polis i Emmaboda centralort. Brandstationen finns på id: 1064597
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Kostnad och byggstart är uppskattade.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m.
Ombyggnad av relaxavdelning m.m i Mönsterås
Avser invändig rivning av hela relax- och gymavdelningen på våning 2. Nybyggnad av relaxavdelning med bastu och två nya bassänger, toalett och duschar. Ny hiss mellan våning 1 och våning 2. I våning 1 utökas gymavdelningen i och med yta som idag är servering. Ventilation och elinstallation anpassas till ny planlösning.
Tillbyggnad av skola i Emmaboda
Tillbyggnad av 2 klassrum och personalutrymmen för Johansfors låg och mellanstadieskola. Totalentreprenör anlitas via ramavtal.
Upphandling av driftentreprenad för Statens fastighetsverk i Kalmar
Statens Fastighetsverk i Karlskrona upphandlar fastighetsteknisk drift (mediaförsörjning, tillsyn, skötsel och service samt felavhjälpande underhåll avseende Statens Fastighetsverks fastighet Residenset, Kv. Landshövdingen 16 i Kalmar. Den fastighetstekniska driften omfattar fastighetstekniska installationer samt inre och yttre skötsel av byggnaderna.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Nybyggnad av p-servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Ramavtal avseende arkitektuppdrag i Kalmar
Denna upphandling kommer att ligga till grund för ramavtal avseende arkitektuppdrag för successiva avrop till Region Kalmar län. Uppdragen kan vara alla typer av arkitektarbete inom hälso- och sjukvård, tandvård samt folkhögskolor i Kalmar län. Arbeten varierar från insatser i förstudier, programarbeten, utförandehandlingar och relationshandlingar till lokalstrategiplaner och inredningsarkitektjobb.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Avser uppsättning av skyltar samt ombyggnad av restaurang.
Nybyggnad av campingstugor samt cafeteria i Västervik
Café/receptionsbyggnad, 6 campingstugor samt uppförande av 12 ställplatser för husbilar samt skylt.
Utvändig renovering av Kulturskolan i Vimmerby i Vimmerby
Projektet avser fönsterrenovering samt renovering och målning av putsad fasad. Övriga målningsarbeten in- och utvändigt ingår i entreprenaden. Arbeten kommer att löpa och delas upp över två kalenderår – 2018 och 2019, där avsikten är att fönsterrenovering på våning källare och entrévåning ska utföras under år 2018. Takarbeten (1546362) som ligger i en sidoentreprenad kommer att genomföras under 2019. Takentreprenören ska vara samordningsansvarig för de arbeten som kommer att utföras under 2019 – fasadrenovering, resterande fönsterarbeten och takarbeten. Detta innebär att samordningsansvaret är uppdelat i denna handling.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ombyggnad av kontorsrum samt tillbyggnad av fikarum och handikappanpassning av toalett.
Utvändig renovering av Kulturskolan i Vimmerby i Vimmerby
Renovering av yttertak omfattar omläggningen av hela yttertaket inkl. ombyggnad av kuptak, se ytterligare information i underlaget.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Rivning av hälso/familjecentral i Emmaboda
Avser sanering och rivning av befintliga fastigheter på Eken 9. I entreprenaden ingår grusning av markytan efter avslutad rivningsarbete. Samtliga träd och skyltar ska även dessa avlägsnas.
Tillbyggnad av förskola i Mönsterås
Tillbyggnad av förskola med en ny avdelning.
Utvändigt underhåll av kommunhus i Torsås kommun
Avser tak- och fasadrenovering av Torsås kommunhus.
Rivning av förskola och omklädningsbyggnader i Kalmar
Entreprenaden omfattar rivning av 2 st fristående byggnader samt del av byggnad, in för ett saneringsarbete. Rivningen omfattar grundläggningskonstruktioner och installationer. Entreprenaden omfattar även uppbyggnad av ny yttervägg där del av byggnad rivits.
Installation av pssagesystem i skola i Hultsfred, etapp 2
Avser installation av passagesystem och inbrottslarm i Albäcksskolan.
Installation av passagesystem i kommunhus i Hultsfred, etapp 1
Avser installation av passagesystem och inbrottslarm i Hultsfreds kommunhus.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Ombyggnad av kontor i Emmaboda
Underhållsarbeten.
Ombyggnad av skolkök i Torslunda, Mörbylånga
Ombyggnad av skolkök för bättre flöde.
Nybyggnad av bensinstation i Målilla
Planer finns på ny bensinstation i målilla.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Kalmar
Renovering av kalkstenstrappa, plåttak, fasader, fönster och fasad. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av kontor i Hultsfred
Nybyggnad av butik.
Invändigt underhåll av kyrka i Oskarshamn
Avser invändigt målningsunderhåll. Kyrkoantikvitarisk ersättning beviljad.
Sanering i kyrka i Blackstad
Bidrag är sökt för sanering av hussvamp.
Utvändigt underhåll i Överum kyrka
utvändigt underhåll av 8-10 fönster.
Ombyggnad av skola i Hultsfred
Ändring av planlösning samt nya personalutrymmen.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av stenfasad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Renovering av tak och fasad inklusive nödutgång på församlingsgården.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av föreningslokal 300 kvm.
Rivning av kontor i Oskarshamn
Rivning av kontorsbyggnad där Cramo kommer att avetablera sina egna byggnader, P-hus 15 och 17.
Tillbyggnad av förskola i Kalmar
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Utvändigt underhåll av Kyrka i Mönsterås
Underhålls- och reparationsarbeten av lanternin på Mönsterås kyrka.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Byte av el och värmesystem i Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser byte av el och värmesystem.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Utvändig ändring kontorshus samt invändig ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Kalmar
Tillbyggnad av matsal med 150 platser, gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Tillbyggnad av sophus och ny utemiljö samt ändring fasadkulör.
Nybyggnad av bilhall i Oskarshamn
Nybyggnad av bilhall med verkstad och lager.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kalmar
Nybyggnad av undervisningslokal.
Ombyggnad av personallokal i Kalmar
Ombyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum samt kontor.
Ombyggnad av hotell i Kalmar
Ändrad användning från kontor till hotell.
Ombyggnad av garage i Torsås
Ändrad användning från skollokal till garage, förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: