Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 161 st.

Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus. Byggnationen kommer igång tidigast under 2019.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Nybyggnation av förskola samt äldreboende i Mönsterås
4 förskoleavdelningar integrerat med ett äldreboende.
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av förskola i Torsås
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt kök och matsal.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen i Oskarshamn
Avser ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad av Kalmar Kommuns kommunhälsa till nya lokaler för Kalmars stadsbibliotek.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnation av förskola på befintlig förskoletomt.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Byte av koppartak, takavvattning samt fönster och fasadrenovering i Kyrka
Projektet avser byte utav koppartak och takavvattning men även fasadrenovering samt renovering av fönster och portar.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Till och ombyggnad av servicehus i Oskarshamn
Tillbyggnad och ombyggnad av servicehus för äldre samt rivning.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dränering.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Nybyggnad av butik i Oskarshamn
Intresserade hyresgäster kan kontakta byggherren.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av kontor och kök.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Tillbyggnad av förråd, garage, spolhall samt verkstad och spolplatta. Entreprenaden omfattar även mark och byggnadsarbeten, samt installationsarbeten.
Ombyggnad av simhall i Oskarshamn
Projektet avser ombyggnad av del av befintlig simhall och källare i Arena Oskarshamn
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ombyggnad från kontor till vårdcentral samt installation av personhiss.
Ommålning av Vimmerby Rådhus
Ommålning av fasad, utvändig målning av fönster inkl. erforderlig byggnadsställning. Objektet är beläget på Domherren 1, med adress Rådhuset, Vimmerby.
Utvändig renovering av Kulturskolan i Vimmerby i Vimmerby
Projektet avser fönsterrenovering samt renovering och målning av putsad fasad. Övriga målningsarbeten in- och utvändigt ingår i entreprenaden. Arbeten kommer att löpa och delas upp över två kalenderår – 2018 och 2019, där avsikten är att fönsterrenovering på våning källare och entrévåning ska utföras under år 2018. Takarbeten som ligger i en sidoentreprenad kommer att genomföras under 2019. Takentreprenören ska vara samordningsansvarig för de arbeten som kommer att utföras under 2019 – fasadrenovering, resterande fönsterarbeten och takarbeten. Detta innebär att samordningsansvaret är uppdelat i denna handling.
Utvändig renovering på kyrka i Oskarshamn
Avser långhuset. Ommålning av kyrka.
Rivning av butik i Torsås
Butiksbyggnad i dåligt skick. rives.
Invändig renovering av kyrka i Lönneberga
Inre golvet ska rivas upp och fuktsaneras. Byte av golv i 2 sakristior.
Om- eller tillbyggnad av idrottshall i Vimmerby
En vikvägg skall bytas. I samband med det renoveras även golvet.
Nybyggnad av utomhusmuseum i Kalmar
Entreprenaden avser att uppföra ett utomhusmuseum. Arbetet ska utföras som totalentreprenad där entreprenören har ansvaret för dimensionering, infästningar och detaljutförande. Muséet består av skärmväggar och tak på ett golv av betong. Ett diorama och en sittbänk ingår i projektet.
Rivning och sanering av byggnad samt anläggande av parkering, Kalmar
Avser sanering och rivning av hus 05 som har varit barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning tidigare. Anläggande av ny parkering ingår också längs hus 02.
Ombyggnad av restaurang vid Kalmartravet
Kontakta byggherre för ytterligare information. Avser invändig upprustning av restaurangen.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Byte av brandlarmsystem vid sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnad av brandlarm och utrymningslarm.
Ombyggnad till förskola i Emmaboda
Avser ombyggnad av församlingslokaler till förskola.
Ombyggnad av ventilation i förskola, Oskarshamn
Avser installation av ett luftbehandlingsaggregat.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Torsås
Tillbyggnad av omklädningsrum för räddningstjänsten och ambulans.
Utvändig målning av byggnad i Borgholm
Avser utvändig målning av huvudbyggnad, gårdshus och garage
Utvändig ändring av Kronomagasinet i Borgholm i Borgholm
Avser utvändig renovering av magasinsbyggnad och garage. avser arbeten för fasad, tak och garage. Arbete i kulturhistorisk miljö ställer högre krav på detaljutförande än vad som annars är fallet.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Omläggning av tak på skola i Högsby
Projektet avser takrenovering av skolbyggnader inom Fröviskolans område. Takrenoveringen avser byte av befintliga yttertak med betongtakpannor samt plåtarbeten. Arbetena ska utföras på 2 byggnader, hus B (teknik-matsal) och hus H (fritids-skola)
Renovering av fönster i Kyrka
Renovering av blyinfattade fönster.
Ombyggnad av slott i Kalmar
Ombyggnad av Kalmar slott.
Nybyggnad av förskola i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av förskola. Marken kommer behöva saneras. Gröna rummet och Tengbom arkitekter för förskolegården.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kalmar
Nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivning av del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Västervik
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av dieselstation i Fagerhult
Nybyggnad av tankstation.
Tillbyggnad av cafeteria i Västervik
Tillbyggnad av spadel med cafédel.
Nybyggnad av idrottshall i Emmaboda
Vissefjärda 1:200, 1:212, bygglovsansökan för multiarena.
Ombyggnad av läkarcentral i Västervik
Ändrad användning av kontor till vårdlokal/läkarmottagning.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från HVB-boende till kontor.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Nybyggnad av personallokal i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av personalboende. 10 moduler komplett med el vs och ventilation på 21kvm styck.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad av paviljong i Oskarshamn
tillbyggnas och nybyggnas av paviljonger på skolan och förskola.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
ändring av planlösning från klassrum till kontorrum samt installation av VA och ventilation.
Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar
Ändring från kontor och lager till administrations-/undervisningslokal samt tillbyggnad av skärmtak och ramp.
Tillbyggnad av danslokal i Torsås
Byggnation av tak över dansbanan, nya toaletter och ny bro eller renovering av befintlig.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
byte av fasadmaterial på garage.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Kalmar
Fasadändring - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus, fasadskyltar samt pylonskylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus/lager samt skyltar.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av förskola, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Fasadändring igensättning av tre stycken fönster.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Fasadändring samt ändrad användning till pub/restaurang.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västervik
Fasadändring, ny takkupa samt nytt fönster.
Ombyggnad av kök i Oskarshamn
Installation av fettavskiljare i befintligt kök på hotell.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av läktare i Västervik
Nybyggnad av handikappsanpassad läktare.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av kommunikationsmast med tillhörande teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Montering av utvändig trappa samt skyddsbur.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 2 teknikbodar samt 1 torn.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 60 m hög ostagad telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 90 m hög stagad fackverksmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Nybro
Bygglov - offentlig toalett.
Utvändigt underhåll av hotell i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, fönsterbyte.
Ombyggnad av vårdhem i Nybro
Bygglov - ändrad användning.
Nybyggnad av servering i Oskarshamn
anordnande av uteservering.
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Ändrad användning till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: