Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Nybyggnad av anstalt samt rivning av kulvert i Västervik
Nybyggnad av fängelse och ändring av befintlig kulvert samt rivning av utomhus kulvert - hus 9.
Nybyggnad av parkeringshusi Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Nybyggnad av förskola i Hultsfred
Projektet avser nybyggnad av en förskola i två våningar, i dagsläget planeras 16 avdelningar. Bruttoarea ca 2700 m2 exkl utesov och utemiljö.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av idrottshall. Sporthallen ska dels kunna delas i 2 lika stora hallar att utnyttjas av skolan för skolidrott och andra gemensamhetsaktiviteter.
Nybyggnad av förskola i Färjestaden
Objektet avser nybyggnad av förskola med 3 stycken dubbelavdelningar och storkök inklusive miljöbyggnad och förråd samt utemiljö. Nybyggnad ca 1265 kvm.
Nybyggnad av biltema i Vånevik
Nybyggnad av butik i två plan.
Nybyggnad av amfiteater i Kalmar
Nybyggnad av modern amfiteater vid utomhusarenan i bastionen vid Södra Vallgatan i Kalmar. Materialet ska bestå av kalksten, koppar och ek. Totalt planeras 756 platser på teatern.
Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar
Nybyggnad av omsorgsboende. Tre våningar med boende och en våning för anställda.
Nybyggnad av idrottshall i Kalmar
Nybyggnad av sporthall ca 2000 kvm.
Tillbyggnad av skola i Hultsfred
Projektet avser tillbyggnad av Målilla skola i Målilla. Bruttoarea är ca 2.006 m2 samt utemiljö.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Stomleverantören är tyvärr för oss okänd.
Ny skolbyggnad på skola i Mönsterås
Ny skolbyggnad på 1300 m2. Projektet omfattar mark, bygg och installationsarbeten.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Rivning samt nybyggnad av mataffär i Ankarsrum
Projektet avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande av Coop-butik, bankomat och möteslokal för bank. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus för Rusta och Elgiganten.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av samlingssal i Kalmar
Projektet avser tillbyggnad av samlingssal som ska fungera som konferenslokal samt nu entrélösning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
komplett tillagningskök för 1000 portioner per dag. Innehållande kökslokaler och personalutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av förskola i Vimmerby
Antal avdelningar ännu inte fastställt. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m. omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Tillbyggnad av badhus i Västervik
Tillbyggnad av en 25 meters simbassäng. Det kommer vara en delad entreprenad med både entreprenörer via ramavtal och utannonserat.
Rivning av skolbyggnad i Mönsterås
Rivning av skolbyggnad samt markarbeten för ombyggnad av skolgård.
Ombyggnad av RockCity i Hultsfred
Befintliga lokaler ska byggas om och renoveras till nya skollokaler.
Ombyggnad av fritidsgård i Oskarshamn
Ombyggnad av kontor till fritidsgård och skolbibliotek samt installation av ventilation i befintligt fläkrum på tak.
Om- och tillbyggnad av skola i Mönsterås kommun
Entreprenaden avser grundläggning för ny paviljong. Grundläggningen kommer att nyttjas som fundament för de paviljonger som upphandlad paviljongleverantör monterar. Framdragning av vatten, värme, data och el. Entreprenaden omfattar även tillbyggnad koppling mellan Byggnad 1 och paviljong. Tillbyggd area ca 100 m². I anslutning till tillbyggaden skall även göras mindre ombyggnad av del av Byggnad 1. Skolgård skall utföras enligt ritning. Behandlad markarea ca 1 500 m².
Ombyggnad av skola i Kalmar
Inglasning av innergård samt utökning av matsal med 150 platser.
Renovering av tak och fasad på Kyrka, Ålem
Renovering av tak och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av servicehus på camping i Kalmar
Omfattar nybyggnad av servicehus.
Tillbyggnad av restaurang och kök i Långasjö
Omfattning kan ej anges. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gemensamhetshus, Mörbylånga
Objekten avser ombyggnation av dagverksamhet och fd. HVB-hem med tillhörande gemensamma ytor till ett gemensamhetshus för boende, dagverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet
Ny entré och ombyggnad, Kalmar tingsrätt
Objektet avser - Tillbyggnad ny entré med säkerhetskontroll - Ombyggnad av befintliga administrationslokaler i hus A och B, Plan 2, 3 och 4. - Ombyggnad av bef häkteslokaler. Tillbyggnad plan 1: ca 30 m2 Tillbyggnad plan 2: ca 160 m2 Ombyggnad plan 1: ca 90 m2 Ombyggnad plan 2: ca 690 m2 Ombyggnad plan 3: ca 640 m2 Ombyggnad plan 4: ca 335 m2
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Kalmar kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Västervik
Avser ramavtal för byggnadsarbeten inom driftområde Västervik. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende teknikkonsulttjänster för bygg och fastigheterVästervik
Avser ramavtal för byggnadsarbeten inom driftområde Västervik. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad av Polishuset i Högsby
Ny byggherre. Planer finns på nybyggnad av 10 lägenheter i 1 huskropp.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnaden handlar om att göra om befintligt kök och matsal till skolmiljö. Objektet avser rivning av kök och matsal med tillhörande installationer. 2 nya klassrum, grupprum, entréer/kapprum och toaletter. Ny utemiljö anpassad för skolmiljö. Bland annat ny HCP-plats, flytt av befintligt miljöhus. Rivning och återställande av yttertak för att kunna riva och bygga ny ventilation på vind. Bruttoarea ombyggnad ca 250 m2, exklusive fläktrum. Utemiljö, ca 700 m2.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Upphandlingen avser inköp, leverans samt montage av en (1) ny läktare intill fotbollsplanen på Arena Oskarshamn IP. Objektet avser utökning av antal läktarplatser i form av en (1) ny läktarkonstruktion på den östra sidan av fotbollsplanen. Läktaren ska byggas öppen, utan tak. Utöver byggnadskonstruktionen så skall även markarbeten och el-/belysningsarbeten ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av storkök i äldreboende, Nybro
Tillbyggnad av storkök med lagringsutrymmen och förråd.
Tillbyggnad av tingshus i Kalmar
Tillbyggnad av entré samt renovering av invändiga ytskikt.
Ombyggnad av förskola i Kalmar
Avser ombyggnad av förskola, man vill bland annat ta bort torpargrund och få samma golvnivå samt förbättra isoleringsvärdena och inomhusmiljön.
Byte av tak på kontorshus i Oskarshamns kommun
Avser takbyte på Åsacentrum.
Nybyggnad av cykelgarage i Kalmar
Denna upphandling avser leverantör av nya cykelgarage till Länssjukhuset i Kalmar
Invändigt underhåll i Tuna kyrka
Byte av golv. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av räddningscentral i Torsås
Tillbyggnad av kallförråd.
Omläggning av tak på Kyrktorn, Vimmerby
Omläggning av koppartornets plåttak. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag.
Invändigt underhåll av biograf i Hultsfred
Renovering av invändiga ytskikt och ventilation. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Renovering av invändiga ytskikt i Tuna kyrka
Renovering av invändiga ytskikt. Installationer, elarbeten samt målningsarbeten. Erhållit kyrkoantikvariskt bidrag. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning och nybyggnad av sanitetsbyggnad, Oskarshamn
rivning av befintlig byggnad samt uppförande av ny byggnad på samma placering. Ny byggnad kan platsbyggas eller monteras som prefabricerad modulbyggnad. Utöver byggnadskonstruktionen så skall även markarbeten och el-/belysningsarbeten ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor samt personallokal.
Upphandling av elmätare och insamlingssystem i Kalmar
Upphandlingen av insamlingssystem och elmätare kategori 1 och 2 samt uppsättning och driftsättning till full funktionalitet. Insamlingssystemet skall även kunna hantera mätning av överförd energi till fjärrvärmekunder och vattenförbrukning hos vattenabonnenter.
Ombyggnad av ventilation i kontor, Oskarshamn
Upphandlingen avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat på Åsa Hus H
Rivning av kontor och personalbyggnad i Oskarshamn
Entreprenaden avser rivning av Kontor- och personalbyggnad beläget på fastigheten Oskarshamn 3:1 beläget i Oskarshamns tätort.
Ombyggnad av slöjdsal i Vimmerby
Avser upprustning/nybyggnation samt ändring av befintliga lokaler. Två slöjdsalar samt en bildsal och verkstad
Byte av tak på kommunhus, Mönsterås
Avser byte av takbeläggning, underlagstak, taksäkerhet.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Tillbyggnad av orangeri i Västervik
Avser tillbyggnad av orangeri. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lotshus i Kalmar
Avser nybyggnad av lotshus. Omfattning oklar.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Upphandlingen avser installation 1 st luftbehandlingsaggregat på Oscarsgymnasiet Länga 8.
Tillbyggnad av skolkök i Kalmar
Tillbyggnad av centralkök.
Ny ventilation i gymnastiksal i Mönsterås
Rivning av befintligt ventilationssystem i gymnastiksal. Nytt ventilationssystem och ny kanaldragning. Rivning av panna och skorsten. Kättingen 37, Mönsterås kn, Ljungnässkolan
Rivning av skola i Kalmar
Rivning av skolbyggnad.
Takrenovering på sporthall i Mörlunda
Takrenovering som skall utföras någon gång under 2020.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av butik i Kalmar
Tillbyggnad av butikslokal.
Utvändigt underhåll av Överums kyrka, Kalmar
Dränering av kyrka. Avvaktar tillstånd.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ny installation av ventilationsanläggning för affärslokal och ändring/komplettering av befintligt va inne i fastigheten.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av 2 st lager-/garagebyggnader.
Nybyggnad av annex i Västervik
Nybyggnad av 2 st strandannex 100+100 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Fasadändring samt tillbyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av konferensanläggning i Västervik
Nybyggnad av orangeri, konferensbyggnad, Tillbyggnad av magasin med förråd Gränsö 1:193,1:192.
Nybyggnad av tennishall i Oskarshamn
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av tennishall i Kalmar
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av kontor i Emmaboda
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av logi och fryshus i Mörbylånga
Nybyggnad av logi och fryshus.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Lidl, ändring av planlösning samt brandskydd.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av lager och kontor Verkmästaren 3,1.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av latrintoalett.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Torsås
Ombyggnad. ändrad användning från skollokaler till friskis och svettis. Byggnad 10.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Hiss, fiskaregatan 23.
Nybyggnad av carport i Kalmar
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Mönsterås
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Nybyggnad av container.
Ombyggnad av automatstation i Torsås
Byte av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av garage i Nybro
Bygglov - fasadändring montage av garageportar.
Nybyggnad av automatstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av drivmedelsanläggning med oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av kontor i Oskarshamn
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring och nybyggnad av skärmtak på affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Västervik
Installation av imkanal,fläkt,fläktkåpa, fettavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Installation av nytt ventilationsaggregat i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Hultsfred
Installation av ventilation.
Ombyggnad av bensinstation i Västervik
Installation/ändring av ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Högsby
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av butik i Kalmar
Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av butik till och med 2030-04-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: