Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ombyggnaden av ca 7000 m² innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. Tillbyggnad av ca 3500 kvm i 3 vån som avser nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer samt anläggning av en ny utemiljö. Withalaskolan skall efter om-och tillbyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av hela skolan.
Ombyggnad till kontor i Vetlanda
Avser ombyggnad till kontor och personalutrymmen.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Avser fönsterbyte, pcb-sanering på Stadshuset i Vetlanda.
Tillbyggnad av Njudung Energis lokaler i Vetlanda
Avser tillbyggnad av bolagets lokaler vid Upplandavägen 16. Upphandlingsformen är delad entreprenad, som efter upphandling samordnas till generalentreprenad. Utförs i 2 etapper, detta avser etapp 1. Etapp 2 avser ombyggnad av kök mm. Finns på projektid: 1500655
Ombyggnad av Njudung Energis kök mm i Vetlanda
Avser ombyggnad av kök mm vid Upplandavägen 16. Upphandlingsformen är delad entreprenad, som efter upphandling samordnas till generalentreprenad. Utförs i 2 etapper, detta avser etapp 2. Etapp 1 avser tillbyggnad av bolagets lokaler. Finns på projektid: 1500646
Tillbyggnad av skola i Vetlanda
Kommer att bli tillbyggnad med nytt kök och matsal. Ombyggnad till fler avdelningar för förskoleverksamhet.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Vetlanda
Avser fasadrenovering samt fönsterbyte av Vetlanda vårdcentrum.
Invändigt underhåll vid Bäckseda kyrka
Avser invändigt underhåll och ombyggnad av koret.
Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av dagcenter i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till daglig verksamhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig tillbyggnad.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för byggbod.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för fasadrenovering.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfälliga arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillfälliga byggbodar.
Utvändigt underhåll av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till samlings/konferenslokal.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, anmälan om ventilation.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Bygg, anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Avser ansökan om bygglov för ändrad användning.
Tjärning av spåntak på Korsberga kyrka, Vetlanda
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad start.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: