Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt miljöhus och förråd i Värnamo.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Avser rivning och nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av restaurang.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad Id 1574464 Rivning: 1574465
Uppsättning av moduler vid Värnamo sjukhus.
Avser tillfälliga lokaler vid vårdcentralen Väster vid Värnamo sjukhus.
Nybyggnad av padelbana Värnamo
Avser anlägganade av 2 st padelbana utomhus.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Rivning av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser rivning av den befintliga förskolan innan uppbyggnad av nya Jannelunds förskola.
Takbyte på skola i Värnamo
Avser takbyte vid Apladalskolan.
Renovering av fasaden i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Installation av el- och tekniska system vid Mossleskolan, Värnamo
Avser installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av garage/carport.
Tillbyggnad av sjukhus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av sjukhus med paviljong.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre stycken paviljonger samt stödmur.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av kontorsmoduler.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontorsmodul.
Utvändigt underhåll av hotell i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till aktivitetshus, ändring av brandskyddet samt installation av ny ventilation i kök.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från del av industri till motionshall.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Renovering av spåntak kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Renovering av fönster.
Tillbyggnad av kiosk i Värnamo
Avser tillbyggnad av kiosk för uteservering, samt rivning.
Underhåll av fasad i Värnamo
Underhåll av fasad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster
Klimatsystem Dannäs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: