Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter i 2 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av restaurang.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad Id 1574464 Rivning: 1574465
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Nybyggnad av padelbana Värnamo
Avser anlägganade av 2 st padelbana utomhus.
Renovering av fasaden i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Installation av el- och tekniska system vid Mossleskolan, Värnamo
Avser installation av el- och teletekniska system för ökad säkerhet.
Renovering av torn och lanternin Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontorsmodul.
Tillbyggnad av sjukhus i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av sjukhus med paviljong.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre stycken paviljonger samt stödmur.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av gym och kontor, ändrad användning, mur/plan samt skyltanordning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för skylt samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av hotell i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till aktivitetshus, ändring av brandskyddet samt installation av ny ventilation i kök.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från del av industri till motionshall.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Renovering av spåntak kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Renovering av fönster.
Tillbyggnad av kiosk i Värnamo
Avser tillbyggnad av kiosk för uteservering, samt rivning.
Underhåll av fasad i Värnamo
Underhåll av fasad.
Underhåll av fönster i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster
Förgyllning av kors och kula Voxtorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem Dannäs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: