Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Om- och tillbyggnad av Östboskolan i Värnamo
Om-och tillbyggnad av 4-6 skola. Tillbyggnad omfattar ca 590 kvm (BTA) Ombyggnad omfattar ca 2900 kvm (BTA) . Samt skolgårdsmiljö.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Ombyggnad MR-kamera Värnamo Sjukhus
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen i Värnamo. Ombyggnader sker i flera etapper med pågående sjukvårdsverksamhet. Lokaler byggs om till en MR-enhet med en 1,5T och en 3T med tillhörande kringlokaler. Mammografi lab. ska omlokaliseras. Ombyggnad av reception, expeditionsdelar mm.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Renovering av tak på Nydala klosterkyrka, Värnamo
Avser renovering och tjärning av spåntak på Nydala klosterkyrka.
Partiell renovering av koppartak på Kärda kyrka
Renovering av koppartak. Byte av underpapp och snickeri på takstolar. Renoveringen är 80 cm från ränndal och in på taket.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsad bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Tillfällig bygglov för förskolepaviljong.
Rivning av omklädningsrum i Värnamo
Nybyggnad av servicebyggnad för idrottsplats, samt rivning av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Värnamo
Nybyggnad av servicehus med toalett, samt vindskydd inom blivande rastplats.
Rivning av affärshus i Värnamo
Del av gammal blomsterhandel rivs, tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om montering av solceller på affärshus.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från butikslokal till kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Värnamo
Ändrad användning från industri till idrottshall.
Ombyggnad av personallokal i Värnamo
Ändrad användning från omklädningsrum till lunchrum.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från bostad till kontor.
Installation av brandlarm, Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll/ installation av brandlarm.
Status av simhall och bad i Värnamo
Uppdraget består i att göra en status, bedömning av betongkonstruktion och kvarvarande livslängd med estimat på kostnader kring de åtgärdsförslag man bedömer för Värnamo simhall och Forsheda badet.
Utvändig renovering av Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll och tjärning av tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: