Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kök och restaurang vid hotell i Vaggeryd
Avser ombyggnad av hotellets kök och restaurang.
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 6 nya avdelningar samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Skillingaryd
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar samt tillagningskök.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Ombyggnad av 7-9 skola med bygg- och undertaksarbete samt el och ventilation. Övriga Entreprenader som t.ex. Golv, Mål. Plåt, m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med
Tillbyggnad av Byarums kyrka i Vaggeryd
Avser omfattande invändig renovering med bla nytt värmesystem och konservatorarbeten samt tillbyggnad av samlingsrum, toalett och kök.
Ombyggnad av 7-9 skola i Skillingaryd
Avser ombyggnad av ventilation och undertak, samt byte av dörrar på Fågelforsskolan med 22 klassrum. Entreprenader som t.ex. bygg, golv och målning m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med.
Fönsterbyte på skolor i Vaggeryd
Avser fönsterbyte på 2 skolor. Hoksskola, Fasatighetsbeteckning: Morarp 2:69 Skolgatan 1, 560 13 Hok och Svenarumskola, Fastighetsbeteckning: Svenarum 2:9, adress: 560 13, Svenarum
Köp av begagnad Modulbyggnad till Vaggeryd
Avser köp av begagnad modulbyggnad till Vaggeryd.
Utvändig renovering på byggnader i Skillingaryd
Avser målningsarbeten på hela eller delar av byggnader. Byggnaderna är statliga byggnadsminnen och skall underhållas i enligt av regeringen fastställda skyddsföreskrifter.
Nybyggnad av garage i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 12 st garage samt rivningslov för rivning av nuvarande byggnad.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus.
Ombyggnad av gymnastiksal i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad av gymnastiksal.
Tillbyggnad av restaurang i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av befintlig restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler med kontor, Bygglov för tillbyggnad av industrilokal med 2 st. tält för lagring av material , Bygglov för ändring av hissanordning Båramo 1:13.
Ombyggnad av förskola i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kyrkans lokaler till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av vårdbostad i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad av befintlig byggnad till utslussningsboende.
Tjärning av spåntak på Hagshults Kyrka
Avser även renovering av hängränna och stuprör.
Rivning av förskola i Vaggeryd
Avser rivning av Bullerbyns förskola.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser omläggning av 35 meter stenmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: