Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nässjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Norråsaskolan
Nässjö kommun planerar för en eventuell ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Nässjö
Avser tillbyggnad med 4 våningar i anslutning till den befintliga skolan. En ny förbindelsegång samt mediatek mellan ny och befintlig skola. Diverse ombyggnad av befintlig skola. VA-ledningar i mark byts ut enda till anslutningspunkt i öster. Utbyten av ventilationsaggregat m.m
Nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser ny förskola med 6 avd och ett teknikrum på övervåning. Samt tillhörande mark och VA-, utemiljö arbeten.
Om och tillbyggnad av kontor, lager mm i Nässjö
Om och tillbyggnad av kontor, lager och personalbyggnader.
Nybyggnad av verksamheter, handel, kontor m.m.
Planen medger nybyggnad av verksamheter, skrymmande handel, kontor och drivmedelsförsäljning.
Tillbyggnad av skola i Nässjö
Avser tillbyggnad med en ny huskropp i 4 våningar i anslutning till befintlig byggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Nässjö
Tillbyggnad av, Er Bil i Nässjö. Tillbyggnaden kommer vara tillför för uppställning av bilar.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nässjö
Ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av garage i Nässjö
Avser garageplatser för grävmaskiner.
Installation av ljud- och ljusteknik i Nässjö
Avser inköp av varor och tjänster. Möjlighet till förlängning upp till 36 månader.
Ugglan förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Byggstart och byggkostnad uppskattad.
Grimstorp förskola i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Nässjö
Ändrad användning från vård till träningsskola.
Nybyggnad av barack i Nässjö
Uppställande av baracker.
Ombyggnad av skola i Nässjö
Utvändig ändring samt ombyggnad av skola.
Hyra av bajamajor till badplatser i Nässjö kommun
Avser hyra av bajamajor till badplatser i Nässjö kommun.
Byte av fettavskiljare mm Annebergs skola i Nässjö
Byte av fettavskiljare, renovering av avloppsstam under husgrund. Bla VS-arbeten såsom inkoppling av ny fettavskiljare, inskärning av nya rens på avloppsstam etc. Relining eller liknande metod för rörrenovering. Anläggningsarbeten såsom grävning, återfyllning, asfaltering etc. Byggnadsarbeten såsom grävning, bilning, golvgjutning etc. El/styr-arbeten, nivålarm fettavskiljare mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: