Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus samt kallbadhus och restaurang i Jönköping
Planer finns för flerbostadshus med 600-700 lägenheter. Kallbadhuset ska byggas rakt ut i Vättern i ravinen till vänster om det så kallade Ormhuset. Det nya kallbadhuset ska ha en förbindelse till ett torg där det ska finnas ett kafé och en restaurang.
Nybyggnad av fotbollsarena Jordbrovallen i Jönköping
Avser nybyggnad av en fotbollsarena för elitfotboll i Jönköping. Fuktkonsult: Projektengagemang, Stockholm, Michaela Reali. Ljusdesign: Rejlers, Göteborg, Dan Mattsson. Mediakonsult: Artifon, Göteborg, Pär Nyman.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser uppförande av en ny kontorsbyggnad med café/restaurang på bottenplan. Den nya byggnaden är det första projektet i nya stadsdelen Skeppsbron. Huset kommer vara format som ett L, och vara uppdelat i 9,7,och 5 våningar med teknikrum högst upp.
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Avser nybyggnad av vårdcentrum där vårdcentral, barn & kvinnoklinik, öppna förskolan samt folktandvården samlas i samma byggnad.
Nybyggnad av fullserviceanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall. Uppföras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad med målsättning att uppnå en silvernivå.
Nybyggnad av skola och förskola i Jönköping
Detaljplanen möjliggör för nybyggnad av skola och förskola i Kortebo, Jönköping.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av kontor på ca 5000 kvm samt parkeringshus på 2500 kvm
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Nybyggnad av kyrka i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av kyrka samt ett mindre café.
Nybyggnad av matsal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av skolkök, matsal, samt fritidshus.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med plats för ca 120 barn, 8 avd. Byggnaden kommer att inneha ett tillagningskök. Det kommer att bli 2 st tillhörande förråd. Objektet kommer att certifieras för miljöbyggnad nivå silver.
Nybyggnad av behandlingshem i Jönköping
Nybyggnad av behandlingshem i 2 plan, bra-yta 1200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser en förskola med 4 avdelningar och med plats för 60 barn.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Planer finns för ny förskola för 100 barn. Byggstart 2018 eller senare.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för 90 barn
Nybyggnad av kontor och lager i Jönköping
Nybyggnad av kontor och lager
Nybyggnad av driftområde vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt driftområde på c:a 11000 kvm för nya anläggningar som bränsledepå, fordon/utrustning faciliteter, godsmottagning, avfallshantering.
Nybyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av en ny med totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av veterinärstation i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor till smådjursklinik. Samt p-platser.
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Ombyggnad av stadsbiblioteket i Jönköping
Avser invändig ombyggnad samt fönsterbyte.
Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall.
Renovering av fasader och yttertak på högskola i Jönköping
Avser i huvudsak renovering av alla (fasader) utvändiga ytskikt (puts, plåtar, partier, fönster, solavskärmningar, räcken, portar mm) gällande hus 1 (det vita huset, avser i princip allt som är vitt). Gäller även befintliga ventilationstorn (vita). Entreprenaden omfattar även de vita fasaderna på hus 3 (överbyggd gång till hus 3 samt teknikrum på yttertak hus 3).
Nybyggnad av skolan, Jönköping
Avser nybyggnad av skola.
Uppförande av moduler vid Talavidskolan, Jönköping
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Uppförande av moduler vid grundskola i Jönköping,
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Om- och tillbyggnad av cafeteria till restaurang i Jönköping
Avser rivning i del av befintlig byggnad, om- och tillbyggnad av den gamla delen samt en nybyggnad vid sidan om. Byggnaden har tidigare varit cafe och kommer nu att byggas om till restaurang.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Ombyggnad av skolkök i Gränna
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus, 9300kvm
Nybyggnad av gymnastiksal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal på samma plats som den gamla salen. Rivning av befintlig gymnastiksal: 1316121
In- och utvändigt underhåll av högskola i Jönköping
Avser in- och utvändigt underhåll till nyckelfri högskola på Jönköpings University. Utförs i 2 huvuddelar på 8 deletapper. Detta projekt avser huvuddel 1. Deletapp 1:1 omfattar Hus 4 (H) Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Deletapp 1:2 omfattar Hus 1 (B), Jönköping International Business School (JIBS). Deletapp 1:3 omfattar Hus 5 (G), Hälsohögskolan (HHJ). Huvuddel 2 finns på projektid: 1505239
In- och utvändigt underhåll av högskola i Jönköping
Avser in- och utvändigt underhåll till nyckelfri högskola på Jönköpings University. Utförs i 2 huvuddelar på 8 deletapper. Detta projekt avser huvuddel 2. Deletapp 2:1 omfattar Hus 3 (E), Tekniska högskolan (JTH). Deletapp 2:2 omfattar Hus 9 (D), Studenternas hus. Deletapp 2:3 omfattar Hus 2 (C), Biblioteket. Deletapp 2:4 omfattar Hus 6 (F), Mariedal. Deletapp 2:5 omfattar Hus 8 (J) Campus Arena.
Byte av sänghissar på sjukhus i Jönköping
Avser byte av 3 sänghissar för att säkerställa krav på driftsäkerhet samt förbättrad prestanda.
Ombyggnad för fast säkerhetskontroll Jönköpings tingsrätt
Avser om-tillbyggnad av befintlig entré på Tingsrättens byggnad i Jönköping. I ett krav från Domstolsverket så skall nu entré byggas om och till för fast säkerhetskontroll som b.la ska förberedas att innehålla larmbåge samt röntgenmaskin. I entreprenaden ingår även att bygga ut entrén i linje med befintlig yttervägg. Här skall då kompletteras med entré karuseller samt tillgänglighetsdörr.
Nybyggnad av vårdbostad i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus (HVB-boende).
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Tillbyggnad av grundskola i Vaggeryd
Projektet avser en tillbyggnad av Götafors skola. Omfattning oklar i dagsläget. Byggstart uppskattad.
Renovering av tak på konserthus i Jönköping
Omläggning av konserthusets tak, Elmia.
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Invändig renovering av Kyrka
Avser invändig renovering Lekaryds kyrka. Målning av väggar och kyrkbänkar. Rengöring av antikvarier, Rengöring av tak.
Modernisering av fastigheters styr- och övervakning för fastighetsdrift, Jönköping
Projektet avser modernisering och utbyte av styr- och övervakningsinstallationerna i Residenset och Göta hovrätt Jönköping. Residenset, omfattar dels huvudbyggnad, F001001, samt Vaktmästarbostad och garage, F001002. Göta hovrätt omfattar Domstolsbyggnad, F003001, samt Ämbetsbyggnad, F003002.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671
Invändigt- och utvändigt underhåll av samlingslokal i Jönköping
Renovering av tak och fönster. Avser att bedriva kultur och ungdomsverksamhet i lokalen och i samband med det vill man utföra energisparande åtgärder på byggnaden och invändig renovering av golv m.m.
Renovering av koppartak på tornet på Öggestorps kyrka
Avser renovering koppartak. Avkalkning och putsning av fasad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation i kontorshus/affärshus. Byte av 2 befintliga aggregat till ett.
Nybyggnad av carportar i Taberg, Jönköping
Avser rivning av två befintliga kallgarage, nybyggnad av 2 st carportar.
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Avser tillbyggnad av entre
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av kontorshus/ industri/ lager.
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
Nybyggnad av bussgarage.
Nybyggnad av dieselanläggning i Jönköping
Nybyggnad av dieselanläggning.
Nybyggnad av adblue i Jönköping
Nybyggnad av AdBlue tank pump.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av modulbygnad för förskola- tidbegränsat bygglov.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbyggnad + teknikmast.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Ombyggnad av garage.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garagebyggnad.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus (entré).
Ombyggnad av garage i Jönköping
Påbyggnad av garage och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Anordnande av byggbodar. (Tidsbegränsat bygglov).
Utvändigt underhåll av butik i Jönköping
Uppsättning av skyltar (omskyltning och omprofilering) samt utv. ändring av butik (fasadfolier/fönsterfolier).
Utvändigt underhåll av kyrka i Jönköping
Utv. ändring av kyrka (Byte av entrédörrar).
Utvändigt underhåll av garage i Jönköping
Utvänding ändring av garagebyggnader. (ommålning/byte av färg på garageportar).
Utvändigt underhåll av klubbhus i Jönköping
Solceller på föreningslokal/lada.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov - Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus. (Ändring av brandskydd.).
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsbyggnad, klubbhus.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av klubblokal (allaktivitetshus).
Tillbyggnad av telestation i Jönköping
Tillbyggnad av teknikbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus/affärshus.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Ändrad användning av kök till hotellrum.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Ändring av hotell/restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av planlösning i affärshus.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Till- och ombyggnad av ungdomsvårdsskola samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus.
Rivning av skola i Jönköping
Avser ett rivningslov.
Tillbyggnad av sjukhus i Jönköping
Avser förlängning av garage.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser ombyggnad av soprum samt byte av brandportar.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av skola.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Ombyggnad av hotell/resturang.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus samt byte av skylt.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av terrass samt inglasning.
Invändigt underhåll av restaurang i Jönköping
Invändig ändring av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av lageryta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: