Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillgänglighetsanpassning, Huskvarna kyrka, Huskvarna
Projektet avser utvändig tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av sjukhus i Jönköping
Projektet avser en helt ny fristående byggnad till Ryhov sjukhus, kallad D1, omfattande 34300 m2 nya sjukhusytor på sjukhusområdet. Avser bla 2 akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser,2 medicinförråd, 2 medicinvårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bla läkarutbildningen.
Byggnadsåtgärder på Huskvarna kyrka, Huskvarna
Projektet avser byggnadsåtgärder på vinden och i tornet för att säkra arbetsmiljön.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser uppförande av en ny kontorsbyggnad med café/restaurang på bottenplan. Den nya byggnaden är det första projektet i nya stadsdelen Skeppsbron.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell.
Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.
Ny multiarena för jakt och fiske i Hedenstorp
Restaurang/Cafe/Butik kommer ha en yta på 2500 m2. Även 2 stycken skyttehallar skall byggas inne i arenan. En stor castingbana skall anläggas ute för syftet sportfiske. Samt konferenslokaler & Konstgräshall för agility.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med plats för ca 120 barn, 8 avd. Byggnaden kommer att inneha ett tillagningskök. Det kommer att bli 2 st tillhörande förråd. Objektet kommer att certifieras för miljöbyggnad nivå silver.
Nybyggnad av kyrka i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av kyrka samt ett mindre café.
Nybyggnad av gymnastikhall i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av gymnastikhall och ny gemensam entréhall samt teknikutrymme om ca 2200 kvm invid bef idrottshall och matsal. Rivning av bef panncentral, skorsten, och tillhörande utrustning (grop för flis, kulvert samt oljecisterner under mark). Tillhörande markarbeten och ny anslutning till fjärrvärme ingår.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Hyresgästanpassning. Ändring av planlösning i affärshus, bärande konstruktion, vent, hiss, rivning.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av prefabricerad förskola för permanent uppställning i två plan Total bruttoarea 800 m2
Tillbyggnad av förskola i Månsarp, Jönköping
Planer finns för utökning av förskola till totalt 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser en förskola med 4 avdelningar och med plats för 60 barn.
Renovering av fasader och yttertak på högskola i Jönköping
Avser i huvudsak renovering av alla (fasader) utvändiga ytskikt (puts, plåtar, partier, fönster, solavskärmningar, räcken, portar mm) gällande hus 1 (det vita huset, avser i princip allt som är vitt). Gäller även befintliga ventilationstorn (vita). Entreprenaden omfattar även de vita fasaderna på hus 3 (överbyggd gång till hus 3 samt teknikrum på yttertak hus 3).
Rivning och nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning av 610 kvm befintlig förskola samt nybyggnad av ny förskola på 640 kvm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
In- och utvändigt underhåll av högskola i Jönköping
Avser in- och utvändigt underhåll till nyckelfri högskola på Jönköpings University. Utförs i 2 huvuddelar på 8 deletapper. Detta projekt avser huvuddel 1. Deletapp 1:1 omfattar Hus 4 (H) Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Deletapp 1:2 omfattar Hus 1 (B), Jönköping International Business School (JIBS). Deletapp 1:3 omfattar Hus 5 (G), Hälsohögskolan (HHJ). Huvuddel 2 finns på projektid: 1505239
Byte av sänghissar på sjukhus i Jönköping
Avser byte av 3 sänghissar för att säkerställa krav på driftsäkerhet samt förbättrad prestanda.
Ombyggnad för fast säkerhetskontroll Jönköpings tingsrätt
Avser om-tillbyggnad av befintlig entré på Tingsrättens byggnad i Jönköping. I ett krav från Domstolsverket så skall nu entré byggas om och till för fast säkerhetskontroll som b.la ska förberedas att innehålla larmbåge samt röntgenmaskin. I entreprenaden ingår även att bygga ut entrén i linje med befintlig yttervägg. Här skall då kompletteras med entré karuseller samt tillgänglighetsdörr.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 2 till 4 st padel arenor, samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lastbilshall i Jönköping
Nybyggnad av lastbilsverkstad och tvätthall.
Halkskyddsbehandling i badhus, Jönköping
Avser säkra golvyta/trappor mot halka.
Ombyggnad av stadsbiblioteket i Jönköping
Avser invändig ombyggnad samt fönsterbyte.
Rivning på området Östen 3 mm i Jönköping
Avser rivning av byggnader på Östen 3 samt ca 450 meter industrispår inom Simsholmen 1:1, ca 13400 kvm.
Invändigt- och utvändigt underhåll av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av folkets hus. Avser att bedriva kultur och ungdomsverksamhet i lokalen och i samband med det vill man utföra energisparande åtgärder på byggnaden och invändig renovering av golv m.m.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av lageryta.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser till-och ombyggnad samt utv. ändring av affärshus (ny entrékarusell).
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Planer finns för ändrad användning av kontorshus/affärshus till restaurang.
Konserveringsarbeten av inventarier i Akarps kyrka, Huskvarna
Projektet avser konserveringsarbeten av bemålade inventarier.
Nybyggnad av dieselanläggning i Jönköping
Nybyggnad av dieselanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorshus med 3 st moduler.
Utvändig renovering av Kumlaby Kyrka
Avser putsarbeten. Konservering av medeltida puts.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Jönköping
Nybyggnad av kiosk.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Installaton av solceller samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av danslokal i Jönköping
Nybyggnad av dansbana, badbrygga och badhytter.
Ev. invändig renovering av Lekeryds kyrka
Projektet avser invändiga målningsarbeten.
Nybyggnad av skola i Jönköping
Nybyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd, cykelparkering på Bråneryd 1:46 och Rosenlund 2:1.
Ombyggnad av bensinstation i Jönköping
Ombyggnad av drivmedelsanläggning (skärmtak, skyltanordning, montering av oljeavskiljare).
Ombyggnad av kiosk i Jönköping
Renovering av kiosk.
Rivning av kiosk i Jönköping
Rivning av kioskbyggnad.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Nybyggnad av maskinhall i Jönköping
Strandskyddsdispens - ansökan för maskinhall.
Tillbyggnad av garage i Jönköping
Tillbyggnad av garage på enbostadshus.
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Tillbyggnad av kyrka.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Utv. ändring och ombyggnad av restaurang av kök/restaurang.
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Jönköping
Utvändig ändring av byggnader (nya utrymningstrappor/brandtrappor.).
Utvändigt underhåll av kyrka i Jönköping
Utvändig ändring av frikyrka (utrymningsdörr för förskolelokal).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus (tillkommande takfönster).
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Ändrad användning till friskvårdsanläggning (padeltennis).
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Ändrad användning av affärshus/kontorshus till vårdlokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvänig ändring av kontorshus (uppsättning av solpaneler).
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Ändrad användning av kyrka med gemensamhetslokaler - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ändrad användning av restaurang (ändring av lokal).
Ombyggnad av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av samlingslokal - tidsbegränsat bygglov.
Byte av fasadpaneler på Bodafors kyrka
Byte av fasadpanel av trä på söderfasad.
Nybyggnad av klockstapel i Jönköping
Nybyggnad av klockstapel.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av terrass samt inglasning.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser ombyggnad av affärslokal, byte av ytterdörr.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring och ändrad användning av affärshus (från café till butik, fönsterfilm).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring samt ändrad användning av affärshus.
Utvändigt underhåll av dagcenter i Jönköping
Utvändig ändring av byggnad för dagverksamhet, nya fönster och dörrar samt takhuv.
Tillbyggnad av cafeteria i Jönköping
Tillbyggnad och ombyggnad av industrimuséum med café.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utv. ändring av kontorshus/industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ombyggnad av ändrad användning av affärshus till restaurang och uppsättning av skylt.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning och ombyggnad av kontorshus (ombyggnad från nattklubb/butik till kontor.).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus.
Invändig renovering och målningsarbeten i Hakarps kyrka, Huskvarna
Projektet avser invändig rengöring och målningsarbeten.
Rivning av affärshus i Jönköping
Rivning av del i affärshus.
Anbud ljusinstallation mm i Jönköping
Avser installation och montering av belysning för utställning. Destination Jönköping AB arrangerar 21 april till 12 augusti 2018 en utställning. Utställningen kommer att äga rum i D-hallen, Kinnarps Arena
Utvändig renovering av Kumlaby Kyrka
Avser utvändig renovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: