Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av utställningshall i Jönköping
Avser nybyggnad av utställningshall för mässor på 10 000 kvm, samt tillagningskök, nya mässtråk och förråd.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Den nya byggnaden Science Towers är planerad till cirka 12000 kvm BTA samt ett garage i plan 1 och teknik utrymmen i plan 2 under mark och kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University.
Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 2.
Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 1.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Nybyggnad av parkeringshus med tvättanläggning.
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. Bussdepån ska hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar. Markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Avser nybyggnad av vårdcentrum där vårdcentral, barn & kvinnoklinik, öppna förskolan samt folktandvården samlas i samma byggnad.
Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall och serviceverkstad.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av kontor samt parkeringshus på 3000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus, (planlösning, bärande konstruktion, rivning, hiss, vent, VA-anläggning).
Nybyggnad av skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Avser nybyggnad av skola för 350 elever. Den nya skolan organiseras för verksamheten F-6. Samt en fullstor idrottshall med mindre läktare. I skolan ska finnas ett tillagningskök och matsal. Förskolan Id 1533575
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn i tre våningar. Storkök kommer byggas på första våningen.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola Hovslätts ängar i Jönköping.
Nybyggnad av förskola i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av förskola i Lekaryd, Jönköping.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avd Norra Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av behandlingshem i Jönköping
Nybyggnad av behandlingshem i 2 plan, bra-yta 1200 kvm.
Ombyggnad till skola i Jönköping
Avser ombyggnad av lokaler till skola F-6 för ca 250 barn. I projektet ingår även ombyggnad från platt tak till sadeltak.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd för 90 barn, samt tillagningskök vid nuvarande Brodalsskolans tomt i Norrahammar.
Renovering av dagcenter i Jönköping
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024
Nybyggnad av förskola i Månsarp, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola till totalt 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola Vid Gräshagen, Jönköping.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av en förskola i 2 våningar, 6 avdelningar med plats för 90 barn.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola på Ljungarum, Norrahammar
Avser om- och tillbyggnad i två plan av del av Ljungarumsskolan hus 4. Tillbyggnad avser storkök, teknikrum mm. Ombyggnad avser bef. storkök, matsal, kapprum, kontor, verkstad mm.
Om- och tillbyggnad på fotbollsarena i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Första etappen blir tillbyggnad av befintlig läktare, pressrum, byte belysning samt ombyggnad av övriga utrymmen. Etapp 2: 1602967 Etapp 3: 1602971
Nybyggnad av läktare på fotbollsarena i Jönköping
Avser nybyggnad av läktare vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 3: 1602971
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter för Region Jönköping
Avser installation av solpaneler på yttertak för Region Jönköpings fastigheter. Omfattar ca 27 byggnader på områdena norr, syd och öst. 492500-1175-456 SOL 3 GWh
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus samt kallbadhus och restaurang i Jönköping
Planer finns för flerbostadshus med 600-700 lägenheter. Kallbadhuset ska byggas rakt ut i Vättern i ravinen till vänster om det så kallade Ormhuset. Det nya kallbadhuset ska ha en förbindelse till ett torg där det ska finnas ett kafé och en restaurang.
Renovering av Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Projektet avser renovering av simbassäng, reningsverk, omklädningsrum samt personalyta. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för ny MR-kamera vid Länssjuhuset i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av administrativa ytor på grund av utbyte av en MR kamera, samt ny installation av ytterligare en MR kamera. Godsadress: Terapivägen
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Ombyggnad av storkök i Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök. Upphandlas tills med : Id 1589763
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Till- och ombyggnad av affärshus i Jönköping
Projektet avser till- och ombyggnad av affärshus samt utvändig ändring. Uppskattad kostnad.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Om- och tillbyggnad av cafeteria till restaurang i Jönköping
Avser rivning i del av befintlig byggnad, om- och tillbyggnad av den gamla delen samt en nybyggnad vid sidan om. Byggnaden har tidigare varit cafe och kommer nu att byggas om till restaurang. Rivning Id 1572321.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Avser tillbyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Invändig renovering av Kyrka
Avser invändig renovering Lekaryds kyrka. Målning av väggar och kyrkbänkar. Rengöring av antikvarier, Rengöring av tak.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorslokal, ändring av ventilation.
Fönsterbyte på Science Park i Jönköping
Projektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar på Science Park inom fastigheten Hälsan 2, belägen på Gjuterigatan 9 i Jönköping.
Centralsystem (JLT), Jönköping
Trafikant- och trafikinformationssystem till JLT. Möjlighet tuill förlängning 1+1
Invändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygganmälan för en invändig ändring av kontor i industribyggnad.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Uppställande av byggbodar under byggnation pågår (tidsbegränsat t o m 2021-03-31).
Nybyggnad av kiosk i Jönköping
Uppställning av kiosk - tidsbegränsat bygglov tom 2019-09-22.
Utvändigt underhåll av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring av affärshus, uppsättning av skylt samt uppsättning av solceller, flytt av dörr.
Utvändigt underhåll av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av garage i Jönköping
Utvändig ändring av garage (byte av garageportar).
Utvändigt underhåll av garage i Jönköping
Utvändig ändring av garagebyggnad (byte av 70 st. garageportar).
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Jönköping
Utvändig ändring av gymnasieskola (återmontering av fönster).
Ombyggnad av garage i Jönköping
Om- och tillbyggnad av cykelgarage till kontorshus.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t.o.m 2020-11-17.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av läktare i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för parkläktare.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2022-06-30 för nybyggnad av byggbodar.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov, ombyggnad och ändrad användning av kontor till gymnasieskola, t.o.m 2030-08-01.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Tillbyggnad av förskola (skärmtak och sandlåda).
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av klubblokal.
Tillbyggnad av bensinstation i Jönköping
Tillbyggnad av stänkskydd på drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus (solavskärmning).
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Utvändig ändring av skola (installera fönster).
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Utvändig ändring av skolpaviljong (2 nya dörrar).
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus/affärshus/kontorshus/ (från kontor till restaurang).
Ombyggnad av klubbhus i Jönköping
Ändrad användning av föreningslokal (souterängplan).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus - ändrad användning.
Utvändigt underhåll av hotell i Jönköping
Utvändig ändring av hotell/restaurang.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av kontors- och lagerhus (Blivande Stigamo 1:62).
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Inredande, ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation i kyrka.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Avser en liten omändring av befintliga lokaler.
Rivning av järnvägsstation i Huskvarna
Rivning av stationshus (Huskvarna järnvägsstation).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: