Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av logistikanläggning Flahult Jönköping, 45400 kvm i tre plan.
Nybyggnad av utställningshall i Jönköping
Avser nybyggnad av utställningshall för mässor på 10 000 kvm, samt tillagningskök, nya mässtråk och förråd.
Nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Avser nybyggnad av lokaler för Kammarrätten och Göta Hovrätt i Jönköping.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm. Förskola med utemiljö samt storkök.
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. Bussdepån ska hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar. Markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor
Nybyggnad av skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Avser nybyggnad av skola för 350 elever. Den nya skolan organiseras för verksamheten F-6. Samt en fullstor idrottshall med mindre läktare. I skolan ska finnas ett tillagningskök och matsal. Förskolan Id 1533575
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn i tre våningar. Storkök kommer byggas på första våningen.
Om- och tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus, (planlösning, bärande konstruktion, rivning, hiss, vent, VA-anläggning).
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Avser nybyggnad av förskola i två plan, 6 avd och utemiljö med konstgräs. Tillagningskök i plan 1. Miljöbyggnad nivå silver gäller för projektet
Nybyggnad av HVB-hem i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem med 22 boenderum med tillhörande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Ombyggnad av röntgen plan 3, Jönköping
Avser ombyggnad röntgen avd vid Ryhovs sjukhus p g a utbyte av röntgen utrustning CT labb 11,12,13,15 och 16.
Ny- och ombyggnad av skola, Bottnaryd
Planer finns för ny- och ombyggnad av F-3 skola innehållande tillagningskök samt nybyggnad av idrottsbyggnad, ombyggnad av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad på fotbollsarena i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Första etappen blir tillbyggnad av befintlig läktare, pressrum, byte planbelysning samt ombyggnad av övriga utrymmen. Etapp 2: 1602967 Etapp 3: 1602971
Nybyggnad av norra läktaren på fotbollsarena i Jönköping
Avser rivning av befintlig läktare,nybyggnad av norra läktare, tak över ståplatsläktaren samt bussparkering vid Stadsparksvallen. Arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 3: 1602971
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Ombyggnad av familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 5/6 på Rosenlund för centralisering av kvinnohälsovård Ombyggnaden är för att anpassa lokaler och teknisk utrustning för provtagning m.m. inom kvinnohälsovård.
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Om- och tillbyggnad av cafeteria till restaurang i Jönköping
Avser rivning i del av befintlig byggnad, om- och tillbyggnad av den gamla delen samt en nybyggnad vid sidan om. Byggnaden har tidigare varit cafe och kommer nu att byggas om till restaurang. Rivning Id 1572321.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 800 p-platser, samt afärslokal för ca 600.
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till Jönköpings Tingsrätt
Installation av Domstolstele och presentationssystem vid Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Bassängrenovering vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Ändrad omfattning. Avser arbete med att installera en rostfri bassäng som en åtgärd för att förlänga livslängden på bassängen. Reningsverk: ID 1595149
Byte av reningsverk till badbassäng Jönköping
Ändrad omfattning. Avser byte av reningsverk till badbassäng vid Norrahammar sportcenter. Renovering bassäng: Id 1626427
Omläggning av yttertak på Visingsö
Avser omläggning av gammalt lertegelyttertak på Kungsladan, Visingsö Jönköping.
Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Avser entreprenad av mark - och byggarbeten för utökning av krafttransformator och ställverk.
Nybyggnad av torn åt räddningstjänsten i Jönköping
Avser nybyggnation av torn inom räddningstjänstens tomt
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671
Dynamiskt inköpssystem för UPS-system inom Sveriges Domstolar
Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende UPS-system (avbrottsfri kraftförsörjning) till myndigheterna inom Sveriges Domstolar.
Renovering av pelare i garage i Jönköping
Avser renovering av samtliga pelare i garaget inkl vissa delar av väggar.
Centralsystem (JLT), Jönköping
Trafikant- och trafikinformationssystem till JLT. Möjlighet tuill förlängning 1+1
Omläggning av tak på hall i Jönköping
Avser omläggning av tak på hall B, Elmia området i Jönköping
Utvändig ramp för tillgänglighet i Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utvändig ramp för tillgänglighet.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för anordnande av bodetablering/arbetsplats.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärshus (tidsbegränsat bygglov).
Nybyggnad av barack i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av automatstation i Jönköping
Nybyggnad av tankstation för biogas.
Nybyggnad av automatstation i Jönköping
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av carport i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av manskapsbod (tidsbegränsat t.o.m 2025-04-30).
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Uppförande av byggbodar.
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Utvändig ändring av skola (installera fönster).
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus och kontorshus.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Ändrad användning av skolsalar.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus samt nytt cykelgarage.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus, påbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ombyggnation, fasadändring samt anordning av parkering på affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av hotell- och restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till skolverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan för ändring av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ombyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av högskola i Jönköping
Påbyggnad och ombyggnad av högskola.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till skola.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Jönköping
Bygglov för fasadändring av hotell- och restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Jönköping
Bygglov för fasadändring av utbildningslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus.
Byte av fasadpaneler på Bodafors kyrka
Byte av fasadpanel av trä på söderfasad.
Underhåll och tjärning av klockstapel i Jönköping
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av fönster, Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak i Jönköping
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Nybyggnad av allmän toalettbyggnad i trä.
Målningsunderhåll i Öggestorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning. Målningsunderhåll av dörrar, bänkar,altarring och orgelfasad.
Tjärning av spåntak, Bymark
Avser tjärning av spåntak .
Underhållsmålning Rogberga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Underhållsmålning av väggar, tak, räcke och snickerier.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: