Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Utvecklingsbar byggbar industrimark finns ca 35 000 kvm vid Torsviks industriområde, Jönköping. Byggstart och kostnad uppskattad, omfattning oklart.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Den nya byggnaden Science Towers är planerad till cirka 12000 kvm BTA samt ett garage i plan 1 och teknik utrymmen i plan 2 under mark och kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University.
Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 2.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Nybyggnad av parkeringshus med tvättanläggning.
Nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Avser nybyggnad av lokaler för Domstolsverket i Jönköping.
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. Bussdepån ska hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar. Markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor
Ny- eller ombyggnad av simhall i Jönköping
Tidiga planer på ett nytt eller ombyggnad av simhall i Jönköping. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor, lager, verkstad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus, (planlösning, bärande konstruktion, rivning, hiss, vent, VA-anläggning).
Nybyggnad av skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Avser nybyggnad av skola för 350 elever. Den nya skolan organiseras för verksamheten F-6. Samt en fullstor idrottshall med mindre läktare. I skolan ska finnas ett tillagningskök och matsal. Förskolan Id 1533575
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn i tre våningar. Storkök kommer byggas på första våningen.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avd Norra Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av matsal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av skolkök, matsal, samt idrottsahall. Idrottshall:1400671
Nybyggnad av HVB-hem i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem med 22 boenderum med tillhörande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skolan, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan innehållande undervisningslokaler, administrativa utrymmen, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Ombyggnad till skola i Jönköping
Avser ombyggnad av lokaler till skola F-6 för ca 250 barn. I projektet ingår även ombyggnad från platt tak till sadeltak.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser nybyggnad av skola vid Kålgården.
Nybyggnad av grundskola i Vaggeryd
Avser nybyggnad vid Götafors skolan med ny mellanstadiedel F-6 för ca 250 elever.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Avser nybyggnad av förskola i två plan, 6 avd och utemiljö med konstgräs. Tillagningskök i plan 1. Miljöbyggnad nivå silver gäller för projektet
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för 90 barn
Nybyggnad av förskola Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av sporthallar, Jönköping
Avser nybyggnad av 2 fullstora sporthallar.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av en förskola i 2 våningar, 6 avdelningar med plats för 90 barn.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola på Ljungarum, Norrahammar
Avser om- och tillbyggnad i två plan av del av Ljungarumsskolan hus 4. Tillbyggnad avser storkök, teknikrum i souterrängplan mm. Ombyggnad avser bef. storkök, matsal, kapprum, kontor, verkstad mm.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola Vid Gräshagen, Jönköping.
Om- och tillbyggnad på fotbollsarena i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Första etappen blir tillbyggnad av befintlig läktare, pressrum, byte planbelysning samt ombyggnad av övriga utrymmen. Etapp 2: 1602967 Etapp 3: 1602971
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorshus och utvecklingslab samt utökning av p-platser,.
Nybyggnad av läktare på fotbollsarena i Jönköping
Avser nybyggnad av läktare vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 3: 1602971
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Nybyggnad av skola i Ölmstad, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola och skola F-6 samt idrottshall.
Ombyggnad av familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 5/6 på Rosenlund för centralisering av kvinnohälsovård Ombyggnaden är för att anpassa lokaler och teknisk utrustning för provtagning m.m. inom kvinnohälsovård.
Ombyggnad av storkök i Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök. Upphandlas tills med : Id 1589763
Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 500 kvm på en tomt på 3500 kvm.
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Ombyggnad för ny MR-kamera vid Länssjuhuset i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av administrativa ytor på grund av utbyte av en MR kamera, samt ny installation av ytterligare en MR kamera. Godsadress: Terapivägen
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till Jönköpings Tingsrätt
Installation av Domstolstele och presentationssystem vid Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Om- och tillbyggnad av cafeteria till restaurang i Jönköping
Avser rivning i del av befintlig byggnad, om- och tillbyggnad av den gamla delen samt en nybyggnad vid sidan om. Byggnaden har tidigare varit cafe och kommer nu att byggas om till restaurang. Rivning Id 1572321.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med 550 p-platser.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal på samma plats som den gamla salen. Kök: 1316120 Rivning av befintlig gymnastiksal: 1316121
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671
Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Avser entreprenad av mark - och byggarbeten för utökning av krafttransformator och ställverk.
Centralsystem (JLT), Jönköping
Trafikant- och trafikinformationssystem till JLT. Möjlighet tuill förlängning 1+1
Tillbyggnad av högskola i Jönköping
Påbyggnad och ombyggnad av högskola.
Invändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygganmälan för en invändig ändring av kontor i industribyggnad.
Utvändig ramp för tillgänglighet i Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utvändig ramp för tillgänglighet.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Om- och tillbyggnad av cykelgarage till kontorshus.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Tillbyggnad av klubblokal.
Tillbyggnad av bensinstation i Jönköping
Tillbyggnad av stänkskydd på drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Uppställande av byggbodar och skylt - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Uppställande av byggbodar under byggnation pågår (tidsbegränsat t o m 2021-03-31).
Utvändigt underhåll av garage i Jönköping
Utvändig ändring av garage (byte av garageportar).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus (solavskärmning).
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Utvändig ändring av skola (installera fönster).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus samt nytt cykelgarage.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus, påbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan för ändring av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygganmälan - Ändrad användning av affärshus.
Rivning av järnvägsstation i Huskvarna
Rivning av stationshus (Huskvarna järnvägsstation).
Byte av fasadpaneler på Bodafors kyrka
Byte av fasadpanel av trä på söderfasad.
Underhåll och tjärning av klockstapel i Jönköping
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av fönster, Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak i Jönköping
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Nybyggnad av allmän toalettbyggnad i trä.
Målningsunderhåll i Öggestorps kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning. Målningsunderhåll av dörrar, bänkar,altarring och orgelfasad.
Tjärning av spåntak, Bymark
Avser tjärning av spåntak .
Underhållsmålning Rogberga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Underhållsmålning av väggar, tak, räcke och snickerier.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: