Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Jönköping
Projektet avser en helt ny fristående byggnad till Ryhov sjukhus, kallad D1, omfattande 34300 m2 nya sjukhusytor på sjukhusområdet. Avser bla 2 akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser,2 medicinförråd, 2 medicinvårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bla läkarutbildningen.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser uppförande av en ny kontorsbyggnad med café/restaurang på bottenplan. Den nya byggnaden är det första projektet i nya stadsdelen Skeppsbron. Huset kommer vara format som ett L, och vara uppdelat i 9,7,och 5 våningar med teknikrum högst upp. Miljöcertifiering BREEAM.
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Avser nybyggnad av vårdcentrum där vårdcentral, barn & kvinnoklinik, öppna förskolan samt folktandvården samlas i samma byggnad.
Nybyggnad av fullserviceanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall. Uppföras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad med målsättning att uppnå en silvernivå.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping. Dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2.
Nybyggnad av kyrka i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av kyrka samt ett mindre café.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Påbyggnad alternativt nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Omfattning är oklar, planer för nybyggnad eller ombyggnad av rättscentrum.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn i tre våningar. Storkök kommer byggas på första våningen.
Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorshus till skola.
Nybyggnad av förskola i Tenhult
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Förskolan ska uppföras vid ett nytt planerat bostadsområde. Bostäderna har objekt nr 913198. Detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av driftområde vid flygplatsen , Jönköping
Avser nytt driftområde på c:a 11000 kvm för nya anläggningar som bränsledepå, fordon/utrustning faciliteter, godsmottagning, avfallshantering.
Ombyggnad av veterinärstation i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor till smådjursklinik. Samt p-platser.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Torpaskolan, Jönköping. Total tillkommande bruttoarea ca 1500 m2 Tillkommande bruttovolym ca 6400 m3 Ombyggnad ca 800 m2 Ombyggnad av råvind till lärararbetsplatser. Tillbyggnad av matsal och klassrum. Renovering av storkök.
Ombyggnad av stadsbiblioteket i Jönköping
Avser invändig ombyggnad samt fönsterbyte.
Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 500 kvm på en tomt på 3500 kvm.
Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av skolan, Jönköping
Avser nybyggnad av skola.
Uppförande av moduler vid Talavidskolan, Jönköping
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Uppförande av moduler vid grundskola i Jönköping,
Avser uppförande av moduler i 2 plan , 8 klassrum.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Om- och tillbyggnad av cafeteria till restaurang i Jönköping
Avser rivning i del av befintlig byggnad, om- och tillbyggnad av den gamla delen samt en nybyggnad vid sidan om. Byggnaden har tidigare varit cafe och kommer nu att byggas om till restaurang.
Rivning-och renovering av fastighet i Jönköping
Avser rivning och renovering av fastighet i centrala Jönköping.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Avser tillbyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med 550 p-platser.
Ombyggnad av skolkök i Gränna
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av affärslokal
Nybyggnad av cafe och butikslokal.
In- och utvändigt underhåll av högskola i Jönköping
Avser in- och utvändigt underhåll till nyckelfri högskola på Jönköpings University. Utförs i 2 huvuddelar på 8 deletapper. Detta projekt avser huvuddel 1. Deletapp 1:1 omfattar Hus 4 (H) Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Deletapp 1:2 omfattar Hus 1 (B), Jönköping International Business School (JIBS). Deletapp 1:3 omfattar Hus 5 (G), Hälsohögskolan (HHJ). Huvuddel 2 finns på projektid: 1505239
In- och utvändigt underhåll av högskola i Jönköping
Avser in- och utvändigt underhåll till nyckelfri högskola på Jönköpings University. Utförs i 2 huvuddelar på 8 deletapper. Detta projekt avser huvuddel 2. Deletapp 2:1 omfattar Hus 3 (E), Tekniska högskolan (JTH). Deletapp 2:2 omfattar Hus 9 (D), Studenternas hus. Deletapp 2:3 omfattar Hus 2 (C), Biblioteket. Deletapp 2:4 omfattar Hus 6 (F), Mariedal. Deletapp 2:5 omfattar Hus 8 (J) Campus Arena.
Byte av sänghissar på sjukhus i Jönköping
Avser byte av 3 sänghissar för att säkerställa krav på driftsäkerhet samt förbättrad prestanda.
Tillbyggnad av kök och matsal vid Ljungarumsskolan
Avser utbyggnad av matsal och kök vid Ljungarumsskolan.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola på Ljungarum, Norrahammar
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök.
Renovering av tak på konserthus i Jönköping
Omläggning av konserthusets tak, Elmia.
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Modernisering av fastigheters styr- och övervakning för fastighetsdrift, Jönköping
Projektet avser modernisering och utbyte av styr- och övervakningsinstallationerna i Residenset och Göta hovrätt Jönköping. Residenset, omfattar dels huvudbyggnad, F001001, samt Vaktmästarbostad och garage, F001002. Göta hovrätt omfattar Domstolsbyggnad, F003001, samt Ämbetsbyggnad, F003002.
Invändigt- och utvändigt underhåll av samlingslokal i Jönköping
Renovering av tak och fönster. Avser att bedriva kultur och ungdomsverksamhet i lokalen och i samband med det vill man utföra energisparande åtgärder på byggnaden och invändig renovering av golv m.m.
Projektledning inför nybyggnation i Jönköping
Detta avser upphandling av projektledare för Skeppsbron kv. 4. Jönköpings kommun, Jönköpings Fastighetsutveckling AB, Lidl Sverige KB, Skanska samt Jönköping Energi avser att uppföra ett antal byggnader inom fastigheten Skeppsbron kv.4. Parternas integrerade byggprojekt fordrar samordning av projektering och byggnation. Samordningen av projektering samt byggnation av parternas respektive volymer ska ledas av en gemensamt utsedd och upphandlad projektledare. Projektledarens uppdrag är att samordna de olika projektens framdrift och gemensamma intressen. Exempelvis byggnadstekniska samband, entréer, miljöytor, parkeringar mm. Projektledaren skall sedan upphandla detta mot ett eller flera entreprenadavtal. Formen för entreprenadupphandling kommer att vara totalentreprenad. Byggprojekt återfinns på separata projekt.
Rivning av kontor och verkstad i Jönköping
Avser rivning av befintligt kontor och verkstadslokaler.
Renovering av koppartak på tornet på Öggestorps kyrka
Avser renovering koppartak. Avkalkning och putsning av fasad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affär/flerbostadshus.
Nybyggnad av ridhus i Jönköping
Nybyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Till- och ombyggnad av bårhus.
Tillbyggnad av polisstation i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (polishus).
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av två skolpaviljonger.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov - Ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Uppförande av byggbodar - tidsbegränsat bygglov.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garage.
Rivning av klubbhus i Jönköping
Rivning av klubblokal.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Nybyggnad av arbetsbodar - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Anordnande av byggbodar. (Tidsbegränsat bygglov).
Ombyggnad av vuxenskola i Jönköping
Avser ny ventilationsanläggning på taket, brandstege och utrymningsdörrar.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser ombyggnad av soprum samt byte av brandportar.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av skola.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbyggnad och mobilmast på Åsvarp 1:10 och Bosgård 2:2.
Utvändigt underhåll av förskola i Jönköping
Utvändig ändring av förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Ändrad användning av kök till hotellrum.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av affärshus (håltagning för ny trappa).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: