Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av utställningshall i Jönköping
Avser nybyggnad av utställningshall för mässor på 10 000 kvm, samt tillagningskök, nya mässtråk och förråd.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell.
Nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Avser nybyggnad av lokaler för Kammarrätten och Göta Hovrätt i Jönköping. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm. Förskola med utemiljö samt storkök.
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. Bussdepån ska hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar. Markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor
Nybyggnad av skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Avser nybyggnad av skola för 350 elever. Den nya skolan organiseras för verksamheten F-6. Samt en fullstor idrottshall med mindre läktare. I skolan ska finnas ett tillagningskök och matsal. Förskolan Id 1533575
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Jönköping
Avser nybyggnad av butik för dagligvaruhandel, 2800 kvm.
Ombyggnad av röntgen plan 3, Jönköping
Avser ombyggnad röntgen avd vid Ryhovs sjukhus p g a utbyte av röntgen utrustning CT labb 11,12,13,15 och 16.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorshus Kv Övertaget,Skeppsbron i Jönköping.
Om- och tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus, (planlösning, bärande konstruktion, rivning, hiss, vent, VA-anläggning).
Nybyggnad av kyrka i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av kyrka samt ett mindre café.
Nybyggnad av matsal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av skolkök, matsal, samt idrottsahall. Idrottshall:1400671
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Avser nybyggnad av förskola i två plan, 6 avd och utemiljö med konstgräs. Tillagningskök i plan 1. Miljöbyggnad nivå silver gäller för projektet
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 929kvm på en tomt på 3500 kvm. Kommer att innehålla tillagningskök.
Ny- och ombyggnad av skola, Bottnaryd
Planer finns för ny- och ombyggnad av F-3 skola innehållande tillagningskök samt nybyggnad av idrottsbyggnad, ombyggnad av befintlig byggnad.
Renovering av dagcenter i Jönköping
Avser omfattande renovering av ytskikt och anpassning av befintliga rum och därtill installationsarbeten. Byte av spillvattenledningar. Nya utrymmen för personalrum och omklädning.
Ombyggnad av verksamhetslokal i Jönköping
Avser ombyggnad av verksamhetslokaler för Daglig verksamhet Linden Hus 39 . BTA Plan 1: 693 m2 BTA Plan 2: 938,6 m2 BTY Entreprenad: 1638 m3
Nybyggnad av HVB-hem i Jönköping
Avser nybyggnad av hem för vård eller boende (HVB) med 10 boendeplatser inkl komplementbyggnad och utemiljö
Nybyggnad av norra läktaren på fotbollsarena i Jönköping
Avser rivning av befintlig läktare,nybyggnad av norra läktare, tak över ståplatsläktaren samt bussparkering vid Stadsparksvallen. Arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 3: 1602971
Om- och tillbyggnad av bårhus i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Bårhus. Tillbyggnad av plan 2 för förvaring av avlidna. Kylceller/brickor placeras i den tillbyggda delen plan 2. På plan 3 över tillbyggnaden bygg 2 stycken kontorsutrymmen samt ny entré. Ombyggnad av befintlig plan 2 nytt svepningsrum samt obduktion. Obduktionen flyttas från Ryhovs sjukhus ut till byggnad Q4. Plan 3 byggs nytt kylförvaring av avlidna efter kistläggning. Övriga ombyggnader på plan 3 är personalvisning samt väntrum. Yttermiljön anpassas till tillbyggnaden samt ny dränering och isolering av yttergrundmurar.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 800 p-platser, samt afärslokal för ca 600.
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Nybyggnad av gymnastiksal vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal på samma plats som den gamla salen. Kök : 1316120 Rivning av befintlig gymnastiksal: 1316121
Bassängrenovering vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Ändrad omfattning. Avser arbete med att installera en rostfri bassäng som en åtgärd för att förlänga livslängden på bassängen. Reningsverk: ID 1595149
Nybyggnad av garage i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av garage och installation av solceller.
Nyttor och vikten av centrala stationslägen.
Projektet avser att ta fram ett samlat kunskapsunderlag som klarlägger nyttor och vikten av centrala stationslägen vid byggandet av nya stambanor. Götalandsbaneorganisationen drivs av kommunerna Jönköping, Linköping, Borås och Göteborg.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Omläggning av yttertak på Visingsö
Avser omläggning av gammalt lertegelyttertak på Kungsladan, Visingsö Jönköping.
Byte av styr- och övervakningsinstallation på Öxnehaga i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styr- och övervakningsinstallation på gård 414 Slåttervallen 2 med adress Kalvhagsgatan 1-33 och gård 415 Slåttervallen 3 med adress Kohagsgatan 2-34 på Öxnehaga.
Byte av styr- och övervakningsinstallation på kv Arkadien i Jönköping
Avser byte/modernisering av gammal styr- och övervakningsinstallation på Kv. Arkadien 3 med adress Smedjegatan 26, Södra Strandgatan 21-2 samt Arkadien 11 med adress Smedjegatan 28.
Nybyggnad av torn åt räddningstjänsten i Jönköping
Avser nybyggnation av torn inom räddningstjänstens tomt
Invändigt- och utvändigt underhåll av samlingslokal i Jönköping
Renovering av tak och fönster. Avser att bedriva kultur och ungdomsverksamhet i lokalen och i samband med det vill man utföra energisparande åtgärder på byggnaden och invändig renovering av golv m.m.
Hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet, Jönköping
Avser hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet i Jönköpings kommun Aktuella upphandling avser 5 olika verksamheter inom ett och samma objekt.
Ramavtal avseende teletekniska säkerhetssystem till Domstolsverket
Avser ramavtal avseende teletekniska säkerhetssystem. Avtalstid: 1 år med options på totalt 9 år.
Utvändigt underhåll av garage i Jönköping
Bygglov för fasadändring av garage.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av automatstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för bussladdning, skåp och pantograf.
Tillbyggnad av församlingshus i Jönköping
Bygglov för till- och ombyggnad av sockenstuga.
Rivning av telestation i Jönköping
Anmälan om rivning av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för tillfälligt uppsättande av fristående skylt samt anordnande av bodetablering.
Nybyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av affär (tidsbegränsat t o m 2021-12-31).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av affärs- och kontorshus (spiraltrappa).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus - ersätta plåttak med solpanel.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av biljettkontor till sushi restaurang.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av torrdassmodul på mark, inbyggd septitank.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av gym i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av skola till gym/träningslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus - ommålning.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus (fasad) och flyttning av ventilationskanal.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Rivning av bensinstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av kontors- och industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av vårdbostad i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad.
Ombyggnad av gym i Jönköping
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av handelslokal (till gymlokal).
Ombyggnad av butik i Jönköping
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändrad användning från industri till butik.
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Jönköping
Bygglov för fasadändring av vårdbyggnad (nya ventilationshuvar, omplacering av solceller, dörrbyte).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus - endast tillkommande ventilationskanal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: