Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Håbo
Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nytt resecentrum i Bålsta
Projektet avgränsas nedåt av ett tätningslager som ingår i denna entreprenad och som ska läggas på befintlig packad sprängsten. Byggnaden är på knappa 600 kvm BTA och kommer framför allt att utföras tegel och glas och förses med sedumtak.
Ombyggnad av skola i Bålsta etapp 1
Detta är fortsättningen på ombyggnaden från projektnr: 1398799. Etapp 1: undervisningslokaler för årskurs 7 till 9. Ombyggnaden innefattar enbart ombyggnadsarbeten inom fastigheten. Total BTA ombyggnad etapp 1 är ca 2350m2
Ombyggnad av skola i Bålsta etapp 2
Detta är fortsättningen på ombyggnaden från projektnr: 1398799. Ombyggnad efter vattenskada mm.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Del av Väppeby 7:218. Tillbyggnad av 2 avdelningar.
Nybyggnad av kallgarage och toaletter i Håbo kommun
Nybyggnad av kallgarage och offentliga toaletter vid Granåsen
Ombyggnad av samlingslokal i Bålsta
Ombyggnad av Skeppsgården.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bålsta
Bygglov för fasadändring; affärslokaler.
Tillbyggnad av hotell i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av restaurang i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad/utvändig ändring av restaurang.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för paviljong skola.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov, byggbodar, infoskylt samt vepor.
Nybyggnad av automatstation i Bålsta
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: