Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Tillbyggnad av bilhall i Gislaved
Planer finns för tillbyggnad av bilförsäljning och bilverkstad med ny bilhall och ny serviceverkstad samt rivning av bef.bilhall.
Ombyggnad till räddningsstation i Burseryd, Gislaved
Avser ombyggnad av industri till räddningsstation samt ombyggnad av vindfång. Omfattar även byte av värmesystem till bergvärme.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luft och värmesystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Utvändigt underhålla av Gislaveds kyrka
Avser byte av stålplåttak på långhuset till kopparplåt.
Tillbyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Gislaved
Avser utvändigt underhåll och tillbyggnad för tillgänglighetsanpassning till kyrkan.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Förbättring av tillgänglighet i Gislaveds kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning av entré.
Utvändigt underhåll i Villstads kyrka
Avser putslagning och avfärgning av fasader.
Nybyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av hiss vid skola.
Nybyggnad av telestation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av kompressorbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av turistbyrå i Gislaved
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från smedja till turistbyrå.
Utvändigt underhåll av Bredaryds kyrka
Tornfasadrenovering. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2018
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Projektet avser målning,fasadputs samt fönster renoveringar.
Nybyggnad av paviljong/båthus i Broaryd, Giaslaved
Avser nybyggnad av paviljong/båthus.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av danslokal till kontor.
Rivning av kontor i Gislaved
Rivningslov för rivning av kontorshus.
Utvändigt underhåll av Villstad Kyrka
Avser ommålning av plåttak.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser fogrenovering av tegelfasad.
Invändigt underhåll i Stengårdshults kyrka
Avser ramp till sakristian och hårdgörning av gångar.
Utvändigt underhåll av Anderstorps kyrka
Avser ommålning av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser ommålning av fönster, dörrar och ljudluckor.
Utbyte av tunneldiskmaskin i Smålandsstenar,Gislaved
Avser utbyte av tunneldiskmaskin på Nordinskolans kök.
Invändigt underhåll i Villstads kyrka
Avser ommålning av fönster och luckor.
Tillbyggnad av räddningscentral i Gislaved
Avser tillbyggnad av räddningsstationen samt ändrad användning från brygga till lektionssal.
Utvändigt underhåll i Stengårdshults kyrka
Avser tjärning av klockstapel.
Renovering av rötskador i tornet samt underhåll av fasad, Gislaved
Projektet avser renovering av rötskador i tornet samt underhålla av befintligt träfasad på Gislaveds kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: