Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hestra
Planer finns för nybyggnad av aktivitetscenter i anslutning till anläggningen.
Nybyggnad av kvartersmark för skola, bostäder mm i Gislaved
Planförslaget upprättas för att i detaljplan pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Områdets area är cirka 20 000 m2
Nybyggnad av hamburgerbar i Gislaved
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Uppförande av arena med familjebad i Gislaved
Kommunen kommer att utreda var en ny bad- och simanläggning ska lokaliseras.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Invändig underhåll av väggar och tak i Bankeryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .Avser tvättning av väggar. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Konvertering till bergvärme i Gislaved
Avser inkoppling samt driftsättning av komplett värmepumpsanläggning.
Utvändigt underhåll av tennishall i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av padelhall med entré.
Rivning av automatstation i Gislaved
Rivningslov för anläggning med fordonsgas.
Tillbyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av garage med sophus och förråd samt anläggande av parkeringsplatser.
Invändigt underhåll i simhall, Gislaved
Upphandling av 2 st sandfilter till Gislaveds simhall
Rivning av församlingshus i Gislaved
Anmälan för rivning av församlingshem.
Ombyggnad av förskola i Gislaved
Bygglov för fasadändring samt anmälan för ändring av byggnadens planlösning och brandskyddet.
Renovering av fuktskador i torn och takfot, Gryteryds
Projektet avser renovering av fuktskador i tornet och takfot på Gislaveds kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: