Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (4)
Eksjö (18)
Gislaved (17)
Gnosjö (9)
Habo (8)
Mullsjö (0)
Nässjö (13)
Sävsjö (5)
Tranås (2)
Vaggeryd (12)
Vetlanda (15)
Värnamo (26)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 196 st.

Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Utvecklingsbar byggbar industrimark finns ca 35 000 kvm vid Torsviks industriområde, Jönköping. Byggstart och kostnad uppskattad, omfattning oklart.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser uppförande av en ny kontorsbyggnad med café/restaurang på bottenplan. Den nya byggnaden är det första projektet i nya stadsdelen Skeppsbron. Huset kommer vara format som ett L, och vara uppdelat i 9,7,och 5 våningar med teknikrum högst upp. Miljöcertifiering BREEAM.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Den nya byggnaden Science Towers är planerad till cirka 12000 kvm BTA samt ett garage i plan 1 och teknik utrymmen i plan 2 under mark och kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Nybyggnad av parkeringshus med tvättanläggning.
Nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Avser nybyggnad av lokaler för Kammarrätten och Göta Hovrätt i Jönköping.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm. Förskola med utemiljö samt storkök.
Nybyggnad av bussgarage i Jönköping
RJL Älghunden 4 AB skall bygga en bussdepå för Länstrafiken i Jönköpings län. Bussdepån ska hantera 135 bussar fördelade på 76 st.Bio-gas och 59 el drivna bussar. Markbyggnad av 53 000 m2 uppställningsyta samt 5200 m2 verkstadslokal och kontorsytor
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Avser nybyggnad av vårdcentrum där vårdcentral, barn & kvinnoklinik, öppna förskolan samt folktandvården samlas i samma byggnad.
Nybyggnad av bilhall i Jönköping
Avser nybyggnad av bilhall och serviceverkstad.
Ombyggnad av Högstadieskola i Nässjö.
Avser ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor, lager, verkstad.
Tillbyggnad av industri och kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri med kontorsdel i tre plan. Blir även ny placering av lagertält, samt rivning av nuvarande kontorsdel.
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagskolan, Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap
Om- och tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus, (planlösning, bärande konstruktion, rivning, hiss, vent, VA-anläggning).
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Avser om- och tillbyggnad av Landsbro skola. Tillbyggnad med nya entréplan och aula. Ombyggnad och renovering av befintliga lokaler.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Avser nybyggnad av förskola i två plan, 6 avd och utemiljö med konstgräs. Tillagningskök i plan 1. Miljöbyggnad nivå silver gäller för projektet
Nybyggnad av HVB-hem i Jönköping
Projektet avser nybyggnad av HVB-hem med 22 boenderum med tillhörande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Projektet omfattar nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och utemiljö i Vetlanda centralort.
Nybyggnad av kontor, verkstäder och förråd i Nässjö
Avser nybyggnation av en kontorsbyggnad i två plan med verkstäder och förråd i bottenplan med komplementbyggnad på fastigheten samt parkeringsplatser för besökare och för verksamheten.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Avser planlösningsändringar och genomgång av de flesta ytskikten samt nya installationer av, rör, ventilation, el mm. Ny utrustning och ytskikt i kök. Saneringsarbeten förekommer även.
Om- och tillbyggnad av kök vid skola på Ljungarum, Norrahammar
Avser om- och tillbyggnad i två plan av del av Ljungarumsskolan hus 4. Tillbyggnad avser storkök, teknikrum i souterrängplan mm. Ombyggnad avser bef. storkök, matsal, kapprum, kontor, verkstad mm.
Nybyggnad av förskola i Eksjö
Avser nybyggnad av förskola i Kvarnarp, Eksjö.
Nybyggnad av padelhall i Värnamo
Avser nybyggnad av padelhall med 6 banor, kontor samt konferensanläggning, i Värnamo
Tillbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 . Tillbyggnad med 2 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förskola på skyttemossen. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Om- och tillbyggnad kök och matsal vid skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med nytt tillagningskök och matsal, 400 kvm. Ombyggnad till förskola i den gamla befintliga matsalen. Avser även nytt yttertak på befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad på fotbollsarena i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Första etappen blir tillbyggnad av befintlig läktare, pressrum, byte planbelysning samt ombyggnad av övriga utrymmen. Etapp 2: 1602967 Etapp 3: 1602971
Nybyggnad av läktare på fotbollsarena i Jönköping
Avser nybyggnad av läktare vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 3: 1602971
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorshus och utvecklingslab samt utökning av p-platser,.
Nybyggnad av verkstad-, garage- och tvätthallsbyggnad i Eksjö
Avser nybyggnad av verkstad, garage- och tvätthallsbyggnad.
Nybyggnad av rehabbassäng i Gnosjö
Avser nybyggnad av rehabbassäng 13x7 m samt en relax avdelning.
Om- och tillbyggnad för ny MR-kamera , Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 07 plan 2-5, tillbyggnad för 2 st. nya MR-kameror plan 3 samt nytt trapphus plan 2-5.
Ombyggnad av familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 5/6 på Rosenlund för centralisering av kvinnohälsovård Ombyggnaden är för att anpassa lokaler och teknisk utrustning för provtagning m.m. inom kvinnohälsovård.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av restaurang.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall. Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. Anläggande av nytt sportgolv med undertrycksventilering. Samt omfattande åtgärder i redskapsrum, lärarrum och i 6 st omklädningsrum.
Renovering av parkeringsgarage Jönköping
Avser renovering av befintliga pelare och bjälklag i parkeringsgarage för KV Hälsan
Ny matsal vid skola i Habo
Planer finns för ny matsal vid Hagabodaskolan.
Nybyggnad av padelbana i Sävsjö
Planer finns för nybyggnad av padelbana.
Om- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Skogsvallen i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, nio st omklädningsrum med tillhörande duschrum, toaletter och teknikutrymmen.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök Mossleskolan.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad Id 1574464 Rivning: 1574465
Ombyggnad av centralkök vid vårdcentrum i Habo
Avser sista delen av centralkökets produktionslokaler vid Habo Vårdcentrum om drygt 220 m2
Om- och tillbyggnad av kök och matsal, Eksjö
Om- och tillbyggnad av mottagningskök samt matsal vid Grevhagsskolan, Eksjö.
Bassängrenovering vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Ändrad omfattning. Avser arbete med att installera en rostfri bassäng som en åtgärd för att förlänga livslängden på bassängen. Reningsverk: ID 1595149
Byte av reningsverk till badbassäng Jönköping
Ändrad omfattning. Avser byte av reningsverk till badbassäng vid Norrahammar sportcenter. Renovering bassäng: Id 1626427
Rivning-, om- och tillbyggnad av gamla vattenverket till fritidsgård.
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad samt renovering av Gamla Vattenverket för att anpassas till fritidsgårds verksamhet. Tillbyggnad avser flygel på ca 140m² bestående av aktivitets- och spelrum, replokal samt teknikrum för ventilation. Ombyggnation och renovering innefattar nytt kök och RWC/D samt renovering av kontor och andra mindre utrymmen. Installationer avseende ny/omdragning av VA, ventilation och el. Rivning avser hela komplementbyggnaden samt vissa delar i ombyggnation.
Renovering av pelare i garage i Jönköping
Avser renovering av samtliga pelare i garaget inkl vissa delar av väggar.
Om- och tillbyggnad av cafeteria till restaurang i Jönköping
Avser rivning i del av befintlig byggnad, om- och tillbyggnad av den gamla delen samt en nybyggnad vid sidan om. Byggnaden har tidigare varit cafe och kommer nu att byggas om till restaurang. Rivning Id 1572321.
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till Jönköpings Tingsrätt
Installation av Domstolstele och presentationssystem vid Jönköpings Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Installation av solcellsanläggning vid skola, Habo
Avser installation av solcellsanläggning på Alléskolan, Habo. Installerad effekt av ca 100 kWt
Nybyggnad av kontor i Tranås
Avser nybyggnad av kontor, lager och parkering.
Ombyggnad av lokal till gym och kontor i Eksjö
Avser ombyggnad av lokal från affärslokal till Gym samt kontor. Ca ytor som berörs av ombyggnaden är 1300m2.
Ombyggnad av Sävsjö Skyttecenter, Sävsjö
Avser ombyggnad av Sävsjö skyttecenter till allaktivitetshus.
Byte av tak vid skola i Gislaved
Avser takbyte av befintligt yttertak på Sörgrdsskolan i Gislaved, rivning av befintligt. Montering av ny underlagspapp .
Utvändig renovering av Svenarums kyrka
Avser utvändig renovering.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Ställverksbyte vid sjukhus i Eksjö
Avser byte av ställverk, transformatorer, kontrollsystem mm i hus 27 inom Höglandssjukhuset i Eksjö.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Utbyte av utomhusarmaturer i Habo
Avser byte av utomhusarmaturer runt Kråkerydsskolan, Bäckgatans förskola och Räddningstjänsten.
Nybyggnad av padelbana Värnamo
Avser anlägganade av 2 st padelbana utomhus.
Om- och tillbyggnad av enté vid skola, Sävsjö
Avser om- och tillbyggnad av Aleholmskolan för att skapa en välkomnande huvudentré. Omfattar även ombyggnationer invändigt bl a till uppehållsrum, ny reception, undervisningsrum och kontor.
Omläggning av yttertak på Visingsö
Avser omläggning av gammalt lertegelyttertak på Kungsladan, Visingsö Jönköping.
Fönsterbyte Bäckaskolan, Gnosjö
Avser fönsterbyte på södersidan av Bäckaskolan A, högstadieskola.
Ombyggnad av ventilation för skollokaler i fastighet i Nässjö
Avser ny ventilation i plan 2 och 3 i Slottet skolan, Nässjö kommun.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser fasadrenovering.
Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Avser entreprenad av mark - och byggarbeten för utökning av krafttransformator och ställverk.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671
Ombyggnad av kylstyrsystem i ishall, Nässjö
Avser upprustning av ishallens kylcontainer , bl.a. ska köldbärare bytas från freezium till ammoniakvatten.
Omläggning av tak på hall i Jönköping
Avser omläggning av tak på hall B, Elmia området i Jönköping
Nytt tillagningskök vid skola i Habo
Avser nytt tillagningskök vid Hagabodaskolan.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser byte av tegeltak.
Takrenovering vid skola i Habo
Avser behandling av tak i form av tvätt och målning på 2 st objekt vid Hagaboda skola.
Fasadrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. 1 456 000.00 kr
Renovering av fasaden i Värnamo
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Centralsystem (JLT), Jönköping
Trafikant- och trafikinformationssystem till JLT. Möjlighet tuill förlängning 1+1
Värmekonvertering i Hagshults Kyrka
Uppvärmning idag är olja.Värmekonvertering av kyrka.
Renovering av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Renovering av vvs och omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Utvändig underhåll på förskola,äldreboende mfl i Gislaved
Avser fasadmålning av 4 objekt i Gislaved. Upphandlingen är delad det går bra att lämna anbud på ett, flera eller alla objekt. Objektens adress: Ekbackens äldreboende hus A, Ekgatan 6A, 333 77 Burseryd Solrosens förskola, Myrstigen 5, 334 33 Anderstorp Hestragården hus C och D, Brogatan 4-6, 335 71 Hestra Gislows dagcentral, Regeringsgatan 1, 332 30 Gislaved
Utvändig ramp för tillgänglighet i Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utvändig ramp för tillgänglighet.
Utvändig ramp för tillgänglighet Forserums kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Ramp för tillgänglighet.
Invändigt underhåll av klubbhus i Eksjö
Funktionskontroll ventilation ovk f samlingslokaler klubbstuga.
Ombyggnad av frisersalong i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad (kontorsdel) till frisersalong.
Ombyggnad av garage i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av garage.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad garage.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Eksjö
Bygglov utvändig ändring vårdlokaler skärmtak.
Ombyggnad av butik i Eksjö
Bygglov ändrad användning från leksaksaffär till godisbutik.
Ombyggnad av kiosk i Eksjö
Bygglov ändrad användning gods/paketutlämning till kiosk/kaffeservering.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov ändrad användning kontorslokaler till frisör.
Tillbyggnad av samlingslokal i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokaler med altan.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri (nya portar) samt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från del av industri till butik.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för anordnande av bodetablering/arbetsplats.
Nybyggnad av carport i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av maskinhall i Habo
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, maskinhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: