Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kommunhus i Östersund
Planer finns på ett nytt kommunhus omfattande cirka 700 arbetsplatser.
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av hotell på Norr i Östersund
Genom planförslaget får planområdet sammanlagt ha högst ca 10200 m2 bruttoarea för hotell och tillfällig vistelse, kontor och centrum ändamål uppföras på fastigheten. Utöver den byggrätten får parkering ordnas i underjordiska garage. Avsikten är att den huvudsakliga användningen ska vara hotell eller kontor, men att det ska vara möjligt att komplettera den verksamheten med t.ex. idrottsändamål, mindre butiker, restaurang, hantverk etc.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Renovering av rehabcenter i Östersund
Avser renovering av badhall i rehabcenter. Omfattar byggnation av nytt tak/väggliv över badhall samt åtgärder av ytskikt och ny kalnaldragning och nytt ventilationsaggregat i befintlig lokal som anpassas till teknikrum.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Tillbyggnad av samlingslokal i Östersund
Tillbyggnad av samlingslokal.
Restaurering av bogårdsmurar, etapp 3
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidigare etapp finns på 1095461.
Ombyggnad till arkiv i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av källarlokaler till arkivlokaler.
Byte av kombilarm på förskolor, Östersunds Kommun
Installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller nyinstallation av inbrottslarm på 8 förskolor.
Installation av brandlarm på skola i Östersund
Avser installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller installation av inbrottslarm.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning av affärshus i Östersund.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Avser ändrad fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av carport i Östersund
Bygglov för fasadändring av carport.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av garage i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus med skärmtak.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport/komplementbyggnad samt rivningslov för förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Fasadändring av affärshus samt ändrad användning från verkstad/lager till kontor/gym.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan ändrad planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning, brandskydd och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändrad användning i kontorshus från restaurang/nattklubb till kontor/fysioterapi.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus till öppen.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: