Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning av affärshus.
Nybyggnad av carports och markplanering i Brunflo
Avser nybyggnad av 18 st carports samt markplanering vad fastigheten Brunflo-*nge 1:144.
Tillbyggnad av bensinstation i Östersund
Tillbyggnad av bensinstation.
Ombyggnad av kyrka i Östersund
Underhåll av särsk bevarandevärd kyrka.
Upphandling av prefabricerad pelletsanläggning till Häggenås skola i Lit
Östersunds kommun upphandlar en prefabricerad pelletsanläggning (containerlösning) till Häggenås skola.
Nybyggnad av offentlig totalett i Östersund
Leverans av prefabricerad toalett. Toalett levereras nyckelfärdigt och lyfts på plats.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av bärande konstruktion, ändring i planlösning kontorshus.
Installation av brand- och utrymningslarm på 6 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Rådmansparkens förskola, Balders Hage förskola, Stallet förskola, Lillfjället, Ottfjället förskola och Smörkransen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av brand- och utrymningslarm på 7 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Tandsbyns förskola, Ångsta skola, Miklagård förskola, Jägargården förskola, Gimlegården förskola Kärven förskola och Kronan förskola. Uppskattad kostnad.
Solceller på fastighet i Östersund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på fastighet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Renovering av fasad på kyrka i Brunflo
Åtgärder på fasader och bogårdsmur.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Östersund
Tillbyggnad av kontor- och personalutrymmen.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i förskola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Östersund
Montering av solceller på sporthall.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Östersund
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändring planlösning i kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov fasadändring på kontorshus - montering av solceller.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Östersund
Bygglov fasadändring på servicehus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport, byggnad 114.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov för nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telecomtorn med tillhörande teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telemast samt teknikbod.
Tillbyggnad av automatstation i Östersund
Bygglov tillbyggnad av obemannad bensinstation.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov tillbyggnad av två servicehus med ramper.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring och ändrad planlösning på kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för ändrad användning i kontorshus från mililtärt till civilt.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Kyrkgatan 8 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639687

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: