Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (8)
Krokom (14)
Ragunda (5)
Åre (10)
Östersund (52)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av aktivitetshall i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 3300 kvm. Det kommer innehålla trampoliner, foampits, klätterväggar samt en takhöjd på 15 m samt 3 våningar.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av förskola i Mörsil
Nybyggnad av förskola i Mörsil.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Nybyggnad av kontor i Åre
Nybyggnad av kontor, verkstad, carport, förråd, omklädning-och personalrum, parkeringar, upplag och plank.
Nybyggnad av kontor i Bräcke
Nybyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Om- och tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning av affärshus.
Panel- och fönsterbyte samt ommålning Laxjö skola och förskola, Krokom
Avser delvis panelbyte, delvis fönsterbyte och ommålning laxsjö skola samt panelbyte, tilläggsisolering, delvis fönsterbyte, ommålning och ändring konstruktion entrétak på Laxsjö förskola.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser ombyggnad av taklanternin över uppehållsrum samt ytskikts renovering.
Nybyggnad av carports och markplanering i Brunflo
Avser nybyggnad av 18 st carports samt markplanering vad fastigheten Brunflo-*nge 1:144.
Tillbyggnad av bensinstation i Östersund
Tillbyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av kontor i Bräcke
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Östersund
Underhåll av särsk bevarandevärd kyrka.
Upphandling av prefabricerad pelletsanläggning till Häggenås skola i Lit
Östersunds kommun upphandlar en prefabricerad pelletsanläggning (containerlösning) till Häggenås skola.
Nybyggnad av offentlig totalett i Östersund
Leverans av prefabricerad toalett. Toalett levereras nyckelfärdigt och lyfts på plats.
Rivning av Gula Paviljongen i Krokom
Avser rivning av byggnaden Gula Paviljongen på Nyhedensskola.
Ombyggnad till kontor i Hammarstrand
Avser ombyggnad av del av servicehuset Strandliden till lokaler för socialtjänsten i Hammarstrand, Ragunda kommun.
Renovering av omklädningsrum i Bräcke
Avser ombyggnad av omklädningsrum i Polyvers befintliga lokaler.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av bärande konstruktion, ändring i planlösning kontorshus.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm i Rödöns skolan.
Installation av brand- och utrymningslarm på 6 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Rådmansparkens förskola, Balders Hage förskola, Stallet förskola, Lillfjället, Ottfjället förskola och Smörkransen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av brand- och utrymningslarm på 7 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Tandsbyns förskola, Ångsta skola, Miklagård förskola, Jägargården förskola, Gimlegården förskola Kärven förskola och Kronan förskola. Uppskattad kostnad.
Solceller på fastighet i Östersund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på fastighet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Strömsund
Ändrad användning från föreningsverksamhet till bed & Breakfast.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av skola i Dvärsätt, Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm och inbrottslarm i Dvärsätts skolan.
Renovering av fasad på kyrka i Brunflo
Åtgärder på fasader och bogårdsmur.
Rivning av matsal på skola i Krokoms kommun
Rivning av en gammal matsalsbyggnad i 3 våningar på Cederbergsskolan i Föllinge. I en del av källaren finns elcentraler som ska vara kvar, på den ska en enkel träbod byggas som skydd.
Rivning av affärshus i Åre
Rivning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Nybyggnad av skola i Rätan
Nybyggnad av skola. ( modulbyggnad ).
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Fasadändring på skola.
Nybyggnad av carport i Krokom
Avser nybyggnad av carport för hemtjänstens leasingbilar.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Rivning av skolbyggnad i Föllinge
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Östersund
Tillbyggnad av kontor- och personalutrymmen.
Ombyggnad av förskola i Strömsund
Ändrad användning från boende till förskola.
Ombyggnad av församlingshus i Sveg
Anmälan installation anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av bensinstation i Sveg
Anmälan installation oljeavskiljare.
Nybyggnad av telestation i Ragunda
Anmälan- teknikbod.
Nybyggnad av carport i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av carport.
Ombyggnad av vårdbostad i Bräcke
Avser ändrad användning hvb-hem.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av bensinstation i Ragunda
Bygganmälan utbyta av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov fasadändring på kontorshus - montering av solceller.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Östersund
Bygglov fasadändring på servicehus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport, byggnad 114.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov för nybyggnad av servicehus.
Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telecomtorn med tillhörande teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telemast samt teknikbod.
Nybyggnad av barack i Bräcke
Bygglov nybyggnad barack.
Nybyggnad av garage i Bräcke
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Bräcke
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Rätan
Bygglov nybyggnad övrigt tankstation.
Tillbyggnad av automatstation i Östersund
Bygglov tillbyggnad av obemannad bensinstation.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov tillbyggnad av två servicehus med ramper.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Bygglov tillbyggnad baracker, personalutrymmen och kontor.
Nybyggnad av garage i Östersund
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Krokom
Nybyggnad av garage/förråd på Skärvången 1:211 samt nybyggnad av skärmtak på Aspås Församlingsjord 1:1.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Östersund
Montering av solceller på sporthall.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av danslokal i Åre
Nybyggnad av dansbana (återbyggnad efter ras).
Rivning av telestation i Ragunda
Demontering av teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Fasadändring och ändrad planlösning på kontorshus.
Tillbyggnad av butik i Åre
Rivning av garage samt tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i förskola.
Nybyggnad av förskola i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av förskola.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för ändrad användning i kontorshus från mililtärt till civilt.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Kyrkgatan 8 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639687
Utbyte belysning i idrottshall, Krokom
Avser byte av belysningsarmaturer och styrning. Nyinstallation skall vara DALI.
Installation av passagesystem Torsta, Krokom
Projektet avser byte av passagesystem för Torsta AB:s verksamhet i hus 1, 2 & 9, det nya systemet skall ersätta befintligt Bewatorsystem.
Byte av branddörrar Änge skola i Krokom
Byte av 8 branddörrar i korridorer på Änge skola. Kopplas med rätt funktion till brandlarmet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: