Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jämtlands län

Berg (6)
Bräcke (2)
Krokom (11)
Ragunda (2)
Åre (20)
Östersund (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 1
Upplevelsehotellet kommer att inrymma restauranger, spaanläggning och pooler. Etapp 1 ca 150 rum. Totalt ca två miljarder kronor för alla 4 etapperna. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen)och fastighetsbolaget Diös.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges
Nybyggnad av hotell på Norr i Östersund
Genom planförslaget får planområdet sammanlagt ha högst ca 10200 m2 bruttoarea för hotell och tillfällig vistelse, kontor och centrum ändamål uppföras på fastigheten. Utöver den byggrätten får parkering ordnas i underjordiska garage. Avsikten är att den huvudsakliga användningen ska vara hotell eller kontor, men att det ska vara möjligt att komplettera den verksamheten med t.ex. idrottsändamål, mindre butiker, restaurang, hantverk etc.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter.
Nybyggnad av Mcdonalds i Östersund
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av förskola i Ragunda
Avser nybyggnad av förskola.
Ny allaktivitetshall i Krokom
Planer finns på uppförande av ny allaktivitetshall.
Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Nybyggnad av ridhus i Björnänge
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ridhus, omklädningsrum och cafeteria. Etapp 1 se objektnummer 1085026. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svenstavik
Avser om- och tillbyggnad för förskolan. Tillbyggnad på 90kvm som ska bli en ny avdelning.
Nybyggnad av veterinärmottagning i Strömsund
Nybyggnad av veterinärmottagning
Tekrenovering av grundskola i Gäddede
Renovering av takbeläggning inkl. plåtarbeten, ny läkt och underlagspapp. Byte av råspont där det är behövligt. Avvattnings- och taksäkerhetsanordningar. Målning av bandtäckt tak.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Uppförande av förskolemoduler i Östersund
Avser uppförande av förskolemoduler.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Nybyggnad av personalutrymmen och förråd i Östersund
Avser nybyggnad av personalutrymmen och förråd vid Östersunds Arena.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Utvändigt underhåll samt invändig puts och målningsarbeten av Näskotts Kyrka
Fasadputs samt lagning av sprickor. Invändig puts och målningsarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Rivning av förskola i Krokom
Rivning av förskola på ca 360 kvm. Byggnaden är í dåligt skick och ska därför rivas.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Utvändig restaurering, takrestaurering samt målning av fasad fönster och dörrar
Byte utav sönderfrusna stuprör. Gavelspetsar ska målas samt ommålning av fönster, fasad och dörrar. Reparation av takstolar och rotebrädor. Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas.
Byte av ventilationsagregat i hälsocentral i Hammarstrand
Avser byte av ventilationsaggregat på hälsocentralen i Hammarstrand.
Nybyggnad av affärshus i Åre
Ansökan om marklov för kommande byggnation av handelscentrum på fastigheten storlien 1:293, storlien, Ansökan om marklov för uppförande av bullervall på fastigheten storlien 1:293, åre Storlien 1:293.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus samt ändring av va, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändrad användning, från butik till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av hotell i Åre
Bygglov för ombyggnad av hotell på fastigheten mörviken 2:43, stationsvägen, åre, Marklov för nybyggnad av parkeringar på fastigheten mörviken 2:43, stationsvägen, åre Mörviken 2:43.
Tillbyggnad av bar i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande skybar.
Nybyggnad av samlingslokal i Östersund
Bygglov nybyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Ombyggnad av förskola i Rätan
Ändrad användning från HVB-hem till förskola.
Ombyggnad av kontor i Åre
Ändring av brandskydd, ventilation, samt ombyggnad av en del av trapphuset till konferansrum.
Ombyggnad av skola i Strömsund
Ändrad användning av bostäder till skolverksamhet.
Nybyggnad av barack i Åre
Uppförande av manskapsbodar.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Tidsbegränsat bygglov för telecontainer med mast.
Nybyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tre kontorsbodar.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av moduler på fastigheten lilltevedalen 1:86, storlienvägen 151, storlien.
Nybyggnad av garage i Krokom
Nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av automatstation i Åre
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Nybyggnad av telemast och två teknikbodar.
Nybyggnad av automatstation i Östersund
Bygglov nybyggnad av tankstation för gasdrivna fordon samt fristående skylt.
Ombyggnad av kök i Åre
Bygglov för ombyggnad/utökning av köksdelens arbetsytor mm, på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå gruva, åre.
Utvändigt underhåll av affärshus i Åre
Avser ändring av fasad på fastigheten man byter ut fasadskyltar.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport Sprängaren 7,9.
Nybyggnad av garage i Åre
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten fabriken 10, industrivägen 5, järpen.
Nybyggnad av telestation i Åre
Ansökan om bygglov för teknikbyggnad på fastigheten mörviken 1:130, lundsgårdsvägen 20, åre.
Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Anmälan underhåll av särsk bevarandevärd undervisningslokaler - by 9.
Ombyggnad av vårdcentral i Östersund
Anmälan vent-installation i kyrka/hälsocentral/äldreboende.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av bar i Sveg
Bygglov för ändrad användning från kontor till pianobar.
Ombyggnad av förskola i Rätan
Ändrad användning från kontor till förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Åre
Avser fasadändring på fastigheten åre prästbord 1:76, årevägen 78, åre.
Utvändigt underhåll av församlingshem i Åre
Avser fönsterbyte på församlingshem.
Ny fasadbeklädnad paviljonger Furuhagen i Bräcke
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Utvändigt underhåll av församlingshem i Åre
Avser fasad och fönstermålning.
Utvändigt underhåll av ridhus i Svenstavik
Målning av fasad samt reparation av hängrännor och stuprör. Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: