Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (0)
Bräcke (2)
Krokom (11)
Ragunda (2)
Åre (19)
Östersund (37)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 1
Upplevelsehotellet kommer att inrymma restauranger, spaanläggning och pooler. Etapp 1 ca 150 rum. Totalt ca två miljarder kronor för alla 4 etapperna. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen)och fastighetsbolaget Diös.
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 3-4
Planerat projekt efter etapp 2 objektnummer 925467. Projektets omfattning kan ej anges. Uppskattad kostnad och byggstart. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen), Bert Karlsson från Skara och fastighetsbolaget Diös. Totalt ca 2 miljarder för 4 etapper.
Nybyggnad av kommunhus i Östersund
Planer finns på ett nytt kommunhus omfattande cirka 700 arbetsplatser.
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 2
Planerat projekt efter etapp, objektnummer 912049. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. Tillbyggnad med ca 100 rum m.m. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen), Bert Karlsson från Skara och fastighetsbolaget Diös. Totalt ca 2 miljarder för 4 etapper.
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Ombyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av 400 kV AC-station i Rissna
Anslutning för vindkraft.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av aktivitetshall i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 3300 kvm. Det kommer innehålla trampoliner, foampits, klätterväggar samt en takhöjd på 15 m samt 3 våningar.
Nybyggnad av hotell på Norr i Östersund
Genom planförslaget får planområdet sammanlagt ha högst ca 10200 m2 bruttoarea för hotell och tillfällig vistelse, kontor och centrum ändamål uppföras på fastigheten. Utöver den byggrätten får parkering ordnas i underjordiska garage. Avsikten är att den huvudsakliga användningen ska vara hotell eller kontor, men att det ska vara möjligt att komplettera den verksamheten med t.ex. idrottsändamål, mindre butiker, restaurang, hantverk etc.
Nybyggnad av handelshus med fritidslägenheter i Storvallen
Avser en byggnad med affärslokaler i 1:a våningen samt lägenheter i 2:a våningen.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 6
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 1- 1320926
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 5
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 2- 1586212.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av ridhus i Björnänge
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ridhus, omklädningsrum och cafeteria. Etapp 1 se objektnummer 1085026. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av handel och verkstad på fastigheten brattland 3:1, undersåker.
Ombyggnad av kliniskt träningscentrum i Östersund
Avser ombyggnad av hus 5, plan 3 del 58, till dels ett nytt kliniskt träningscentrum med tillhörande övningslokaler och kontorsdelar samt sammanträdesrum och förråd mm. Den andra delen av projektet, men inom samma lokal, är ett nytt sjukhusbibliotek med större gemensamhetsytor.
Nybyggnad av skidtorg m.m. vid Årebjörnens centrum
Uppförande av skidtorg med bl.a. restaurang. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Ombyggnation av yttertak, från tegel till bandplåt samt tilläggsisolering, samt ombyggnation av taklanternin. Total yta ~1680 m2 . Tilläggsisolering av vindsbjälklag.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Tillbyggnad av samlingslokal i Östersund
Tillbyggnad av samlingslokal.
Restaurering av bogårdsmurar, etapp 3
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidigare etapp finns på 1095461.
Ombyggnad till arkiv i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av källarlokaler till arkivlokaler.
Installation av brandlarm på skola i Östersund
Avser installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller installation av inbrottslarm.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Rivning av affärslokaler i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler. Omfattning oklar.
Installation av brandlarm i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt brandlarm.
Nybyggnad av maskinhall i Sveg
Nybyggnad av maskinhall och vagnslider.
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Om- och tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Krokom
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av gym i Sveg
Ändrad användning från industri till gym samt ombyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av värdshus i Krokom
Ändring av byggnads planlösning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Avser ändrad fasadändring av affärshus.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser utbyggnad av källare med 80 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning av affärshus i Östersund.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan ändrad planlösning i kontorshus.
Nybyggnad av automatstation i Ragunda
Bygglov bränslestation.
Utvändigt underhåll av carport i Östersund
Bygglov för fasadändring av carport.
Tillbyggnad av garage i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus med skärmtak.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ragunda
Bygglov servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Fasadändring av affärshus samt ändrad användning från verkstad/lager till kontor/gym.
Utvändigt underhåll av affärshus i Krokom
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Fasadändring på skola.
Nybyggnad av telestation i Krokom
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Åre
Nybyggnad av teknikbyggnad, nätstation samt parkeringsytor.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändrad användning i kontorshus från restaurang/nattklubb till kontor/fysioterapi.
Nybyggnad av telestation i Åre
Uppförade av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Sveg
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker.
Nybyggnad av skola i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av skola på Hamre 1:30 och Hamre 1:87.
Nybyggnad av skola i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av skolbyggnad på Hamre 1:74 och Hamre 2:45.
Nybyggnad av carport i Krokom
Rivning av fallfärdigt förråd och nybyggnad av carport.
Invändigt underhåll av boende i Bräcke
Ändrad användning av lokal till tillfälligt kontor.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Ändrad användning av skola till restaurang och konferensanläggning.
Ombyggnad av bed & breakfast i Sveg
Ändrad användning från bostad till bed & breakfast.
Nybyggnad av carport i Krokom
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning, brandskydd och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp och ventilation i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus till öppen.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.
Ljuddämpande åtgärder på skola i Strömsund
Upptaget i investeringsbudgeten 2020-2021.
Installation av brandlarm på skola i Krokom
Installation av nytt brandlarm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: