Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (0)
Bräcke (4)
Krokom (9)
Ragunda (1)
Åre (7)
Östersund (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kommunhus i Östersund
Planer finns på ett nytt kommunhus omfattande cirka 700 arbetsplatser.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 1
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund, etapp 2
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 5
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 2- 1586212.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av förskola i Mörsil
Nybyggnad av förskola i Mörsil.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av carports och markplanering i Brunflo
Avser nybyggnad av 18 st carports samt markplanering vad fastigheten Brunflo-*nge 1:144.
Ombyggnad från vård - till kontorslokaler i Östersund
Avser ombyggnation från vård- till kontorslokaler plan 3. Ca 1600m2 är rivet till stomme och ytterväggar. Ca 1200m2 har ursprunglig planlösning för vårdlokaler och rivs till viss del. Byggstart beräknas till juni 2020, under juli månad 2020 ska vissa bygg- och installationsarbeten utföras, med hänsyn till befintlig verksamhet. Slutbesiktning beräknas till sommaren 2021.
Ombyggnad av kliniskt träningscentrum i Östersund
Avser ombyggnad av hus 5, plan 3 del 58, till dels ett nytt kliniskt träningscentrum med tillhörande övningslokaler och kontorsdelar samt sammanträdesrum och förråd mm. Den andra delen av projektet, men inom samma lokal, är ett nytt sjukhusbibliotek med större gemensamhetsytor.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Avser att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 1
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 2
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Ombyggnation av yttertak, från tegel till bandplåt samt tilläggsisolering, samt ombyggnation av taklanternin. Total yta ~1680 m2 . Tilläggsisolering av vindsbjälklag.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Om- och tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser ombyggnad av taklanternin över uppehållsrum samt ytskikts renovering.
Installation av brandlarm på skola i Östersund
Avser installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller installation av inbrottslarm.
Renovering av omklädningsrum i Bräcke
Avser ombyggnad av omklädningsrum i Polyvers befintliga lokaler.
Nybyggnad av offentlig totalett i Östersund
Leverans av prefabricerad toalett. Toalett levereras nyckelfärdigt och lyfts på plats.
Installation av brandlarm i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt brandlarm.
Ombyggnad av vandrarhem i Strömsund
Ändrad användning från föreningsverksamhet till bed & Breakfast.
Rivning av skola i Krokom
Rivningslov för rivning av skola.
Tillbyggnad av skola i Krokom
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Bräcke
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Sveg
Nybyggnad av maskinhall och vagnslider.
Ombyggnad av vandrarhem i Östersund
Bygglov för ändrad användning - från militärt logement till vandrarhem samt tillbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Östersund
Inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Krokom
Ansökan bygglov för nybyggnad av carport.
Ombyggnad av restaurang i Åre
Avser ändrad användning av butik till restaurang samt ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av gym i Sveg
Avser ändrad användning från industri till gym.
Ombyggnad av vårdbostad i Bräcke
Avser ändrad användning hvb-hem.
Nybyggnad av carport i Krokom
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning och ventilation i kontorshus - by 62.
Ombyggnad av bed & breakfast i Sveg
Ändrad användning från bostad till bed & breakfast.
Nybyggnad av automatstation i Strömsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av en tankanläggning.
Nybyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av baracker och tält.
Nybyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av manskapsbodar.
Nybyggnad av scen i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av scen och 3 plattformar.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov för ändrad användning i kontorshus från mililtärt till civilt.
Renovering av fasad på kyrka i Brunflo
Renovering av fasad på kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: