Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (1)
Bräcke (2)
Krokom (10)
Ragunda (3)
Åre (24)
Östersund (40)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 1
Upplevelsehotellet kommer att inrymma restauranger, spaanläggning och pooler. Etapp 1 ca 150 rum. Totalt ca två miljarder kronor för alla 4 etapperna. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen)och fastighetsbolaget Diös.
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 3-4
Planerat projekt efter etapp 2 objektnummer 925467. Projektets omfattning kan ej anges. Uppskattad kostnad och byggstart. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen), Bert Karlsson från Skara och fastighetsbolaget Diös. Totalt ca 2 miljarder för 4 etapper.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åre
Avser nybyggnad av lägenhetshotell med ca 65 till 79 lägenheter i 6 våningar och källare med 70 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av kommunhus i Östersund
Planer finns på ett nytt kommunhus omfattande cirka 700 arbetsplatser.
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 2
Planerat projekt efter etapp, objektnummer 912049. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. Tillbyggnad med ca 100 rum m.m. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen), Bert Karlsson från Skara och fastighetsbolaget Diös. Totalt ca 2 miljarder för 4 etapper.
Om - och tillbyggnad av skola i Duved
Projektet avser ombyggnation och tillbyggnad samt iordningställande av skolgård och tillfart/trafiklösningar. Rivning ca 1850 kvm, Ombyggnad ca 1800 kvm, Tillbyggnad ca 7000-9200 kvm samt ca 12500 kvm markytor.
Ombyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av 400 kV AC-station i Rissna
Anslutning för vindkraft.
Nybyggnad av aktivitetshall i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på 3300 kvm. Det kommer innehålla trampoliner, foampits, klätterväggar samt en takhöjd på 15 m samt 3 våningar.
Nybyggnad av hotell på Norr i Östersund
Genom planförslaget får planområdet sammanlagt ha högst ca 10200 m2 bruttoarea för hotell och tillfällig vistelse, kontor och centrum ändamål uppföras på fastigheten. Utöver den byggrätten får parkering ordnas i underjordiska garage. Avsikten är att den huvudsakliga användningen ska vara hotell eller kontor, men att det ska vara möjligt att komplettera den verksamheten med t.ex. idrottsändamål, mindre butiker, restaurang, hantverk etc.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Åre
Avser nybyggnad av aktivitetshall på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 6
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 1- 1320926
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre, etapp 5
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter. Etapp 2- 1586212.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Nybyggnad av förskola i Mörsil
Nybyggnad av förskola i Mörsil.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av affärshus i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av handel och verkstad på fastigheten brattland 3:1, undersåker.
Ombyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Palmcrantzskolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Östersund
Planer finns på om- och tillbyggnad av Tavelbäcksskolan.
Nybyggnad av skidtorg m.m. vid Årebjörnens centrum
Uppförande av skidtorg med bl.a. restaurang. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kyrka i Åre
Avser nybyggnad av kyrka på ca 300 kvm.
Nybyggnad av centrumhus och parkeringsdäck i Funäsdalen
Nuvarande byggherre är intresserad av att sälja eller ingå partnering av projektet. Projektet omfattar uppförande av två våningar parkeringsdäck samt 4 våningar för handel, hotell och lägenheter. Detaljplan beviljad för projektet. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Prislappen för projektet och dess nedlagda arbete är 2 miljoner + markkostnad ca 4 miljoner. Telefonnummer till Anders Danielsson är 070-7328240 och mobile/cellphone USA 001 954-612-2850. e-mail: anders@bysmycket.se eller anders@jewelryhomes.com.
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Renovering av rehabcenter i Östersund
Avser renovering av badhall i rehabcenter. Omfattar byggnation av nytt tak/väggliv över badhall samt åtgärder av ytskikt och ny kalnaldragning och nytt ventilationsaggregat i befintlig lokal som anpassas till teknikrum.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.
Tillbyggnad av samlingslokal i Östersund
Tillbyggnad av samlingslokal.
Restaurering av bogårdsmurar, etapp 3
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidigare etapp finns på 1095461.
Nybyggnad av butik mm Klövsjö
Avser nybyggnad av butik. Klart med lagfarten.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Renovering av yttertak på skola i Stugun, Ragunda kommun
Avser renovering av yttertak samt installation av nytt ventilationsaggregat på Hansåkerskolan.
Ombyggnad till arkiv i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av källarlokaler till arkivlokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Ombyggnation av yttertak, från tegel till bandplåt samt tilläggsisolering, samt ombyggnation av taklanternin. Total yta ~1680 m2 . Tilläggsisolering av vindsbjälklag.
Byte av kombilarm på förskolor, Östersunds Kommun
Installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller nyinstallation av inbrottslarm på 8 förskolor.
Ombyggnation av brandstation i Åre
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Installation av brandlarm på skola i Östersund
Avser installation av automatiskt brandlarm samt ombyggnad eller installation av inbrottslarm.
Installation av bergvärmeanläggning i skola i Härjedalens kommun
Avser installation av bergvärmeanläggning i Vemdalens skola.
Installation av brandlarm i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt brandlarm.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 200 kvm.
Rivning av affärslokaler i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av förskola i Sveg
Avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av värdshus i Krokom
Ändring av byggnads planlösning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Avser ändrad fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning av affärshus i Östersund.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser utbyggnad av källare med 80 kvm.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Avser ändrad användning i kontorshus från restaurang/nattklubb till kontor/fysioterapi.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Fasadändring av affärshus samt ändrad användning från verkstad/lager till kontor/gym.
Utvändigt underhåll av affärshus i Krokom
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Fasadändring på skola.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av automatstation i Sveg
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Nybyggnad av tekikbod.
Nybyggnad av telestation i Krokom
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Åre
Nybyggnad av teknikbyggnad, nätstation samt parkeringsytor.
Nybyggnad av carport i Krokom
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Krokom
Rivning av fallfärdigt förråd och nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan ändrad planlösning i kontorshus.
Nybyggnad av automatstation i Ragunda
Bygglov bränslestation.
Utvändigt underhåll av carport i Östersund
Bygglov för fasadändring av carport.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av garage i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus med skärmtak.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov nybyggnad av carport/komplementbyggnad samt rivningslov för förrådsbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ragunda
Bygglov servicebyggnad.
Tillbyggnad av skola i Åre
Avser tillbyggnad med sophus på skolbyggnad på fastigheten skolan 1, skolvägen 9, järpen Skolan 1.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Avser tillbyggnad av affärs- och kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ändring av planlösning, brandskydd och ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändring av vatten och avlopp och ventilation i affärshus.
Invändigt underhåll av boende i Bräcke
Ändrad användning av lokal till tillfälligt kontor.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Ändrad användning av skola till restaurang och konferensanläggning.
Nybyggnad av telestation i Åre
Uppförade av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Sveg
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker.
Nybyggnad av skola i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av skola på Hamre 1:30 och Hamre 1:87.
Nybyggnad av skola i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av skolbyggnad på Hamre 1:74 och Hamre 2:45.
Nybyggnad av kontor i Åre
Tidsbegränsat lov för uppställning av 18 st kontorsmoduler, 2 tält och flytt av bef. förråd.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av ändring planlösning i kontorshus till öppen.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Avser ändrad användning i affärshus.
Ljuddämpande åtgärder på skola i Strömsund
Upptaget i investeringsbudgeten 2020-2021.
Installation av brandlarm på skola i Krokom
Installation av nytt brandlarm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: