Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (2)
Krokom (9)
Ragunda (4)
Strömsund (10)
Åre (16)
Östersund (26)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 1
Upplevelsehotellet kommer att inrymma restauranger, spaanläggning och pooler. Etapp 1 ca 150 rum. Totalt ca två miljarder kronor för alla 4 etapperna. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen)och fastighetsbolaget Diös.
Ombyggnad av hotell i Åre
Detaljplanen har blivit upphävd och kommunen kommer att behöva göra en ny innan detta kan komma igång.
Nybyggnad av köpcentrum, i Storlien.
Omfattar nybyggnad av ett nytt köpcentrum på 20.000 kvadratmeter i Storlien. Läget är mellan E14 och Svarttjärnarna. Köpcentrumes fasad planeras att byggad av sten mot E14, ytterväggar i trä på väggar och torvtak. Det ska även finnas ett parkeringsgarage med plats för 800 bilar under köpcentret sk Byggnaden blir rundade hörn och asymmetrisk konstruktion. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund
Ombyggnad av Storsjöskolan avser en utökning från 300 elever till 600. En upprustning av alla elevlokaler samt att matsalen och gympasalen komner att byggas ihop. En ny våning kommer att resas på den befintliga skolbyggnaden. Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Nybyggnad av häkte och frivårdens lokaler i Östersund
Nybyggnad av häkte och frivårdslokaler i anslutning till Trygghetens Hus.
Om- och tillbyggnad av bibliotek o konserthus i Östersund
Kombinerat bibliotek och konserthus. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av hotell på Norr i Östersund
Genom planförslaget får planområdet sammanlagt ha högst ca 10200 m2 bruttoarea för hotell och tillfällig vistelse, kontor och centrum ändamål uppföras på fastigheten. Utöver den byggrätten får parkering ordnas i underjordiska garage. Avsikten är att den huvudsakliga användningen ska vara hotell eller kontor, men att det ska vara möjligt att komplettera den verksamheten med t.ex. idrottsändamål, mindre butiker, restaurang, hantverk etc.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Planerat projekt som ligger stilla för närvarande. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter.
Nybyggnad av Mcdonalds i Östersund
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Nybyggnad av kontors- och utbildningslokaler i Järpen
Avser rivning av befintlig byggnad på ca 400 kvm och en mindre byggnad på 100 kvm. Nybyggnad av vuxenskola uppdelat på 4 plan om totalt 2400 kvm.
Ny allaktivitetshall i Krokom
Planer finns på uppförande av ny allaktivitetshall.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Svenstavik
Nybyggnad av sporthall.
Nya hissar på Byggnad 08, Östersunds lasarett
Projektet omfattar utbyte av 4 större hissar och 2 mindre som ska bytas ut etappvis.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.
Uppförande av förskolemoduler i Östersund
Avser uppförande av förskolemoduler.
Nybyggnad av ridhus i Björnänge
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ridhus, omklädningsrum och cafeteria. Etapp 1 se objektnummer 1085026. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av förskola i Östersund
Samhällsbyggnad arbetar med att ta fram en detaljplan som möjliggör utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.
Om- och tillbyggnad av förskola i Svenstavik
Avser om- och tillbyggnad för förskolan. Tillbyggnad på 90kvm som ska bli en ny avdelning.
Tekrenovering av grundskola i Gäddede
Renovering av takbeläggning inkl. plåtarbeten, ny läkt och underlagspapp. Byte av råspont där det är behövligt. Avvattnings- och taksäkerhetsanordningar. Målning av bandtäckt tak.
Nybyggnad av veterinärmottagning i Strömsund
Nybyggnad av veterinärmottagning
Ombyggnad av förskola till lägenheter i Funäsdalen
Invändig ombyggnad av f d förskola till bostadslägenheter samt rivning av förrådsbyggnad å fastigheten Funäsdalen 8:170. C a 450 kvadratmeter.
Nybyggnad av centrumhus och parkeringsdäck i Funäsdalen
Nuvarande byggherre är intresserad av att sälja eller ingå partnering av projektet. Projektet omfattar uppförande av två våningar parkeringsdäck samt 4 våningar för handel, hotell och lägenheter. Detaljplan beviljad för projektet. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Prislappen för projektet och dess nedlagda arbete är 2 miljoner + markkostnad ca 4 miljoner. Telefonnummer till Anders Danielsson är 070-7328240 och mobile/cellphone USA 001 954-612-2850. e-mail: anders@bysmycket.se eller anders@jewelryhomes.com.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Ombyggnad till kylt mellanlager vid sjukhus i Östersund
Objektet avser ombyggnation av del av befintligt produktionskök till ett kylt mellanlager samt rivning i kvarvarande del av produktionsköket. Byggnadsarea mellanlagret ca 450 m2.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Nybyggnad av personalutrymmen och förråd i Östersund
Avser nybyggnad av personalutrymmen och förråd vid Östersunds Arena.
Renovering av dusch och omklädningsrum på Storsjöbadet.
Avser ytskiktsrenoveringar i dusch och omklädningsrum med wc etc på Storsjöbadet.
Rivning av kommunhus i Östersund
Avser rivning av Östersunds kommunhus, hus B-C-D-E i Rådhuskomplexet.
Restaurering av bogårdsmurar, etapp 3
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidigare etapp finns på 1095461.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Diös bygger ut lokaler för Tillväxtverkets utökade verksamhet i Östersund.
Utvändigt underhåll samt invändig puts och målningsarbeten av Näskotts Kyrka
Fasadputs samt lagning av sprickor. Invändig puts och målningsarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av skola i Krokoms kommun
Avser ombyggnad av befintliga ytskikt om totalt 635 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för serverrum i kommunhus, Krokom
Avser ombyggnad för serverrum/leverans av serverrumsutrustning.
Utvändigt underhåll av skola i Hammarstrand
Avser renovering av yttertak samt ändring av takavvattning.
Rivning av förskola i Krokom
Rivning av byggnad i dåligt skick, förskola.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Utvändig restaurering, takrestaurering samt målning av fasad fönster och dörrar
Byte utav sönderfrusna stuprör. Gavelspetsar ska målas samt ommålning av fönster, fasad och dörrar. Reparation av takstolar och rotebrädor. Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas.
Byte av ventilationsagregat i hälsocentral i Hammarstrand
Avser byte av ventilationsaggregat på hälsocentralen i Hammarstrand.
Nybyggnad av maskinhall i Östersund
Bygglov nybyggnad av maskinhall samt nybyggnad av garage.
Uppförande av skolmoduler i Krokom
Uppförande av 8 skolmoduler.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Ombyggnad av museum i Sveg
Tillbyggnad gällande aktivitetslokal för barn samt ombyggnad av kök i museum med lunch och caféverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Åre
Tillfälligt bygglov för befintlig förskola.
Nybyggnad av barack i Åre
Uppförande av manskapsbodar.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Tillbyggnad av handelsbyggnad med en kundvagnsbod.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurang,.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Åre
Tillbyggnad av skidverkstad.
Nybyggnad av barack i Åre
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tre kontorsbodar.
Tillbyggnad av affärshus i Åre
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av hembygdsgård i Strömsund
Nybyggnad vid en äldre befintlig byggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Rätan
Nybyggnad av studvärdsstuga och rivning.
Nybyggnad av automatstation i Åre
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Rätan
Nybyggnad av telemast och två teknikbodar.
Nybyggnad av garage i Krokom
Nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömsund
Nybyggnad av servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Sveg
bygglov för nybyggnad gällande garage.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande affärslokal.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Bygglov nybyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Strömsund
Utvändig ändring av servicestation (nya fönster).
Ombyggnad av skola i Strömsund
Ändrad användning av bostäder till skolverksamhet.
Ombyggnad av förskola i Strömsund
Ändrad användning av lokal till förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Rätan
Ändrad användning från gatukök/kontor till Café.
Ny fasadbeklädnad paviljonger Furuhagen i Bräcke
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Utvändigt underhåll av ridhus i Svenstavik
Målning av fasad samt reparation av hängrännor och stuprör. Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: