Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jämtlands län

Berg (4)
Bräcke (6)
Krokom (15)
Ragunda (5)
Åre (11)
Östersund (39)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Planer finns på ombyggnad av skolans bibliotek till fler klassrum.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Ombyggnad av kontor med 70-150 kontorsplatser för vård och omsorgsförvaltningen.
Nybyggnad av förskola i Mörsil
Nybyggnad av förskola i Mörsil.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Nybyggnad av vårdbostad i Östersund
Nybyggnad av vård och omsorgsboende med 80 vårdplatser.
Ombyggnad av hotell samt restaurang i Östersund, etapp 2
Ombyggnad av hotell och restaurang.
Nybyggnad av veterinärmottagning i Strömsund
Nybyggnad av veterinärmottagning
Tillbyggnad med kontorslokaler i Strömsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad med kontorslokaler i 2 plan.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av kyrka i Åre
Avser nybyggnad av kyrka på ca 300 kvm.
Takbyte på Kvarnbackskolan, Krokom
Avser takbyte på Kvarnbackskolan i Krokom samt anering av vissa takstolar och takisolering. Rivning och byte av insida yttervägg i del av matsalen på plan två.
Nybyggnad av kontor i Åre
Nybyggnad av kontor, verkstad, carport, förråd, omklädning-och personalrum, parkeringar, upplag och plank.
Nybyggnad av kontor i Bräcke
Nybyggnad kontorsbyggnad.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Byte av tak och garageportar på garage i Östersund, etapp 3
Avser takbyte samt byte av garageportar på 4 - 5 olika garage under 3 års tid.
Nybyggnad av garageport i Östersund, etapp 1
Avser nybyggnad av garageport.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Avser att bygga om befintlig lokal belägen inom Lasarettet i Östersund, Hus 13 plan 4. Byggprojektet avser nya omklädningsrum och med tillhörande utrymmen för WC/dusch.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser ombyggnad av taklanternin över uppehållsrum samt ytskikts renovering.
Tillbyggnad av bårhus i Hede, Härjedalen
Avser tillbyggnad av bårhus. Inga ventilations eller VS-arbeten.
Tillbyggnad av bensinstation i Östersund
Tillbyggnad av bensinstation.
Ramavtal avseende installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten, Jämtkraft Aktiebolag, Östersund
Upphandling av installation av fjärrvärme undercentraler och rörarbeten. Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Upphandling av prefabricerad pelletsanläggning till Häggenås skola i Lit
Östersunds kommun upphandlar en prefabricerad pelletsanläggning (containerlösning) till Häggenås skola.
Tillbyggnad av kontor i Bräcke
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Östersund
Underhåll av särsk bevarandevärd kyrka.
Ombyggnad till kontor i Hammarstrand
Avser ombyggnad av del av servicehuset Strandliden till lokaler för socialtjänsten i Hammarstrand, Ragunda kommun.
Rivning av Gula Paviljongen i Krokom
Avser rivning av byggnaden Gula Paviljongen på Nyhedensskola.
Installation av solceller på sporthall i Östersund
Installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på Treälvskolan sporthall.
Upphandling av husarkitekt till Residenset i Östersund
För att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten/kulturmiljöerna upphandlar SFV slotts- /Husarkitekter (och projektörer) som generalkonsult (GK).
Installation av brand- och utrymningslarm på 6 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Rådmansparkens förskola, Balders Hage förskola, Stallet förskola, Lillfjället, Ottfjället förskola och Smörkransen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av brand- och utrymningslarm på 7 stycken förskolor i Östersund
Projektet avser projektering och installation av brand- och utrymningslarm på förskolor. Tandsbyns förskola, Ångsta skola, Miklagård förskola, Jägargården förskola, Gimlegården förskola Kärven förskola och Kronan förskola. Uppskattad kostnad.
Solceller på fastighet i Östersund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av kompletta färdiga solcellsanläggningar på fastighet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Anmälan av bärande konstruktion, ändring i planlösning kontorshus.
Ventilationsombyggnad på skola i Sveg
Avser byte av ventilationsaggregat samt ombyggnad av luftbehandling för kulturskolan och vuxenutbildningen på Camp Sveg.
Panel- och fönsterbyte samt ommålning Laxjö skola och förskola, Krokom
Avser delvis panelbyte, delvis fönsterbyte och ommålning laxsjö skola samt panelbyte, tilläggsisolering, delvis fönsterbyte, ommålning och ändring konstruktion entrétak på Laxsjö förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Krokom
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Östersund
Ändrad användning i affärshus.
Ombyggnad av skola i Dvärsätt, Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm och inbrottslarm i Dvärsätts skolan.
Renovering av fasad på kyrka i Brunflo
Åtgärder på fasader och bogårdsmur.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurangbyggnad på 8 kvm på fastigheten hårbörsta 2:41, fröå 220, åre.
Nybyggnad av carport i Krokom
Avser nybyggnad av carport för hemtjänstens leasingbilar.
Rivning av affärshus i Åre
Rivning av affärsbyggnad.
Rivning av matsal på skola i Krokoms kommun
Rivning av en gammal matsalsbyggnad i 3 våningar på Cederbergsskolan i Föllinge. I en del av källaren finns elcentraler som ska vara kvar, på den ska en enkel träbod byggas som skydd.
Rivning av skola i Krokom
Rivning av skola.
Nybyggnad av skola i Rätan
Nybyggnad av skola. ( modulbyggnad ).
Ombyggnad av skola i Åre
Ombyggnad av Åre skola med takkupor och tillgänglighetsanpassning av trapphus.
Utvändigt underhåll av förskola i Östersund
Fasadändring av förskola med ändrad användning till lss boende.
Utvändigt underhåll av skola i Krokom
Fasadändring på skola.
Nybyggnad av garage i Rätan
Förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Östersund
Montering av solceller på sporthall.
Nybyggnad av danslokal i Åre
Nybyggnad av dansbana (återbyggnad efter ras).
Nybyggnad av garage i Rätan
Nybyggnad av garage på Klövsjö 5:826, Klövsjö 5:499 & Klövsjö 5:825.
Nybyggnad av garage i Krokom
Nybyggnad av garage/förråd på Skärvången 1:211 samt nybyggnad av skärmtak på Aspås Församlingsjord 1:1.
Rivning av telestation i Ragunda
Demontering av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Åre
Fasadförändring av affärsbyggnad på fastigheten köpmannen 1, strandvägen, järpen.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sveg
Fasadändring av affärshus. Ommålning.
Nybyggnad av förskola i Åre
Tidsbegränsat lov för uppförande av förskola.
Tillbyggnad av butik i Åre
Rivning av garage samt tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av församlingshus i Sveg
Anmälan installation anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av bensinstation i Sveg
Anmälan installation oljeavskiljare.
Nybyggnad av telestation i Ragunda
Anmälan- teknikbod.
Nybyggnad av omklädningsrum i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsbås.
Ombyggnad av bensinstation i Ragunda
Bygganmälan utbyta av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av kontor i Östersund
Bygglov fasadändring på kontorshus - montering av solceller.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Östersund
Bygglov fasadändring på servicehus.
Utvändigt underhåll av garage i Östersund
Bygglov för fasadändring av garage.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport, byggnad 114.
Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telecomtorn med tillhörande teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Östersund
Bygglov nybyggnad av telemast samt teknikbod.
Nybyggnad av barack i Bräcke
Bygglov nybyggnad barack.
Nybyggnad av carport i Bräcke
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av garage i Bräcke
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Bräcke
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Rätan
Bygglov nybyggnad övrigt tankstation.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Östersund
Bygglov tillbyggnad av två servicehus med ramper.
Tillbyggnad av kontor i Sveg
Bygglov tillbyggnad baracker, personalutrymmen och kontor.
Tillbyggnad av personallokal i Östersund
Tillbyggnad av kontor- och personalutrymmen.
Ombyggnad av förskola i Strömsund
Ändrad användning från boende till förskola.
Ombyggnad av förskola i Krokom
Ändrad användning i förskola.
Ombyggnad av kontor i Ragunda
Ändrad verksamhet från skolverksamhet till kontorsverksamhet.
Rivning av fastighet i Östersund
Avser komplett rivning samt återställning av mark på fastigheten Kyrkgatan 8 inom Kv Myggan 14 i Östersund. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639687
Installation av passagesystem Torsta, Krokom
Projektet avser byte av passagesystem för Torsta AB:s verksamhet i hus 1, 2 & 9, det nya systemet skall ersätta befintligt Bewatorsystem.
Ombyggnad av skola i Krokom
Avser installation av nytt brandlarm samt demontering av befintligt Brandlarm i Rödöns skolan.
Byte av branddörrar Änge skola i Krokom
Byte av 8 branddörrar i korridorer på Änge skola. Kopplas med rätt funktion till brandlarmet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: