Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Stationsförnyelse Ringhals
VK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av äldreboedne i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Nybyggnad av räddningscentral i Tvååker
Avser nybyggnad av räddningsstation med en vagnhall och anslutande kontor, administrativ del och omklädningsrum.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen innebär att 6 eller 7 st nya ventilationsaggregat ska ersätta den befintliga 50-fläkten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av brandstation i Varberg
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 16-17 rum.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Nybyggnad av kontors- och lagerlokaler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och lagerlokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad till kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad av gym till kontor och receptionsdisk samt tillbggnad (ca 150 kvm) för vattenrening och ventilation.
Ombyggnad av badanläggning i Varberg
Projektet avser renovering av varmbadhuset och installation av ny ventilation.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Varberg
Projektet avser ny fasadsten på fasaden på den del av huset som är byggd 1970.
Fasadrenovering förskola i Varberg
Projektet avser fasadändring på förskola.
Ombyggnad av bensinstation i Varberg
Projektet avser markarbeten vid bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontor. Uppskattad kostnad.
Trygghetslarm och tillbehör till särskilda boenden, Varbergs kommun
Samarbetsavtal tecknas för tidsperioden 2018-05-01 – 2023-04-30 med möjlighet till 5 års förlängning
Rivning av skola i Varberg
Rivningslov, del av skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Varberg
Tillbyggnad skola.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Varberg
Tillbyggnad verksamhet - handikappramp och nödutgång.
Ombyggnad av butik i Varberg
Ändrad användning från baskethall till second hand-försäljning, installation av hiss.
Nybyggnad av barack i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad arbetsbod t om april 2019.
Nybyggnad av kontor i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - tillfällig kontorspaviljong.
Nybyggnad av servering i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - uteservering.
Tillbyggnad av servering i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - uteservering.
Ombyggnad av garage i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning från glasmästeri - garage.
Renovering av tornfasader och stigport på kyrka i Skällinge
Projektet avser renovering av tornfasad och stigport på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Invändigt underhåll av bilhall i Varberg
Funktionskontroll av ventilationssystem bilhall.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Monopole, teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Varberg
Nybyggnad toalett Fönhult 1:3,Skällinge 1:2,Ryd 1:10.
Ombyggnad av restaurang i Varberg
Ombyggnad, fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av badhus i Varberg
Fasadändring, skylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad/ändrad anvädning från förvaringsutrymme till kontor och lunchrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gym i Varberg
Ändrad användning caféteria - gym, verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Handikappanpassning av kyrka i Varberg
Projektet avser handikappanpassning södra entrén på kyrka. Byggstart tidigast våren 2018.
Invändig renovering av fönster och vapenhus i kyrka i Varberg
Projektet avser invändig renovering av fönster och vapenhus i kyrka. Antikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av entré vid sjukhus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av entré vid sjukhus.
Utvändig renovering av bårhus i Varberg
Projektet avser renovering av fasad på bårhus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av sanitetsbyggnad i Varberg
Projektet avser nybyggnad av sanitetsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: