Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Nybyggnad av äldreboende i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
I stadsdelen Brunnsberg planeras för nyproduktion av bostäder (1219650) Till dessa ska ett p-hus uppföras, med minst 183 st p-platser. P-huset utförs som en suterrängbyggnad med påfart från mark till respektive plan.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Ombyggnad av kontorslokaler i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap.
Ombyggnad av kontor i Varbeg
Ombyggnad av kontorsbyggnad. Öppet landskap.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till 35 hotellrum.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Varberg
Avser rivning av befintlig omklädningsbyggnad samt uppförande av en ny omklädningsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 1
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Flytt samt ombyggnation och montering av paviljonger i Varberg
Avser flytt, ombyggnation och montering av paviljonger.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avserr upprustning av kyrkans yttertak. Byte av värmesystem och invändig målning. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Ombyggnad av skolans utemiljö. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017-2021.
Utvändigt underhåll av Värö kyrka
Renovering av fasader samt ommålning av fönster.
Rivning av lokstall i Varberg
Rivningslov - lokstallar.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av samlingslokal i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av kontor vid industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.
Rivning av förskola i Varberg
Projektet avser rivning av förskola.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
Nybyggnad parkeringshus.
Nybyggnad av vårdbostad i Varberg
Nybyggnad särskilt boende.
Ombyggnad av restaurang i Varberg
Anmälan om installation av fettavskiljare i restaurang invito.
Utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Fasadändring verksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bibliotek i Varberg
Ändrad användning lager - bibliotek, fasadändring, skylt.
Utvändigt underhåll av Sällstorps kyrka, Varberg
Insallation av system för klimatstyrning samt ommålning av tornfasad, fönster mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: