Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av affärshus, blomstercafé med parkering på taket, mindre utvändiga ändringar på befintligt hus samt nya parkeringsytor, trädgårdsanläggning och mindre torg.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av pålfabrik till lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Rivningsarbetet påbörjas i november 2017.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager. Leverantör av portar: Ale Portar AB, Hålstensvägten 20, 446 37 Älvängen, tel 076-8551502.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av reception och restaurang efter brand. Markarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av logistiklokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och kontor med lager på entrésolplan (1000-1500 kvm). Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum.
Fasadarbeten i Fjärås, etapp 2-5
Avser restaurering av fasadmurverk. Byggstart tidigast mars 2018.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Paviljonger för skolverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser paviljonger för skolverksamt. Uppskattad kostnad.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart oviss.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Nybyggnad av maskinhall i Vallda, Kungsbacka kommun
Avser nybyggnad av prefab maskinhall om ca 14x20 m.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Ventilation - verksamhet.
Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad,rivningslov för om -tillbyggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kungsbacka
Flerbostadshus-tillbyggnad- garage-komplementbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Hiss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorshus-tillbyggnad (övernattningslägenhet, enbostadshus). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av klubbhus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-nybyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändig målning av kyrka i Kungsbacka
Projektet avser målning av fasader, fönster och portar, putslagning mm på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad i församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för ny toalett i församlingshus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Projektet avser nytt utbildnings hisschakt för hiss och rulltrapps utbildningen. Byggstart tidigast sommar 2018.
Utvändigt underhåll av förskola i Kungsbacka
Projektet avser ommålning av förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: