Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Om- och påbyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor och labblokaler samt en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1700 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Ny- och tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola (1000 kvm) och tillbyggnad av matsal (366 kvm).
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.
Nybyggnad av skola och förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av skola och förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola i Fyllinge.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av hemkunskapssal på skola. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet. Uppskattad kostnad.
Invändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Halmstad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader, ytskiktsrenovering i administrationsdelen på plan 2 som består av nio boendeavdelningar och en sjukavdelning. Arbetena omfattar bl.a målning- och installationsarbeten, utbyte av dörrar, WC och duschar samt nya brandlösningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av hotell/restaurang, inglasning av terasser samt fasadändring. rivning av bar och glastak.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar med förstärkt mottagningskök, personalutrymmen och tillhörande utemiljö.
Tillbyggnad av sjukhus i Halmstad
Projektet avser nytt hiss torn vid Länssjukhuset.
Renovering av skola i Halmstad
Projektet avser byte av fönster och renovering av fasad på skola.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av affärsbyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Halmstad
Projektet avser byte av tak och fasadåtgärder på skola.
Installation av solcellsanläggning vid sjukhus i Halmstad
Avser installation av solcellsanläggning. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Omläggning av tak på kyrka i Harplinge
Projektet avser omläggning av tak på kyrka.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av ventilation på skola i Halmstad
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Projektet avser byte av fönster och delvis byte av träpanel på fasaden på skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Projektet avser omläggning av tak och målning av plåtfasad på idrottshall vid skola.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fastigheter i Halmstad
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fjärrvärmecentraler; Fastigheten Bäckagård 1:156 Keramikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:157 Mosaikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:158 Reliefplatsen samt Fastigheten Bäckagård 1:159 Skulpturplatsen.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 5 fastigheter i Halmstad
Projektet avser byte av fjärrvärmeväxlare i 5 fjärrvärmecentraler i Hajen 6 Viktoriagatan 6, Koljan 1 Kungsgatan 16, Koljan 10 Syskonhamnsgatan 9, Flundran 4 Kaptensgatan 9 C och Siken 6 Bredgatan 9 A. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser nybyggnad av garage på ca 100 kvm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Installation av solkraftverk på simhall i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett solkraftverkssystem anslutet till elnätet.
Installation av solkraft på flygterminal i Halmstad
Avser installation av solkraftverk.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av gemensamhetsanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Projektet avser utvändig ändring av affärs/bostadshus samt ny öppning i innervägg. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
Rivnings- och bygglov för utvändig ändring av vårdbyggnad - bef. skärmtak rivs, nytt byggs - halmstad sjukhus.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mobilbasstation med fackverkstorn samt teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mobilstation/antenn på tak, n110852-c.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med 36m högt torn/mast, tn0146a.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av utbildningslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-03-26 -- 2019-01-15, the bulls pub.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-03-26 -- 2019-01-15, zigges garage.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-04-01--? mitt i lilla torg.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-05-15 -- 2018-09-05, the fox and anchor.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-2019 - la cocaracha.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, morfars 2018-03-26--2020.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, tre hjärtan 2018-05-02--2018-10-02.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, vinyl.
Nybyggnad av paviljong i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av paviljong för hallands konstmuséum - 2018-05-28--2018-08-26.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av sommarrestaurang 2018-06-01--2018-09-31.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd tillbyggnad av skolbyggnad, paviljongmoduler flyttas upp på bef. paviljonger 2018-06 - 2020-06.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tillfällig toalett, 20180501 - 20180930.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning från kontor till skolverksamhet.
Ombyggnad av klubbhus i Halmstad
Bygglov för inre ombyggnad och fasadändring av klubbhus och servicebyggnad - haverdals golfklubb.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, montering av solceller.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus - restaurang med skyltar-food point.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Tillbyggnad av garage vid brandstation i Halmstad, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av kallgarage vid brandstation.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av affärsbyggnad till restaurang samt uppsättning av skyltar - texas long horn. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från barnvagnsbutik till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från restaurang till butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning kontorslokal till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal, flytt av entré. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upphandling av två kompletta toalettbyggnader i Halland
Avser direktupphandling av två kompletta toalettbyggnader till naturreservaten Danska Fall i Halmstad och Björkekullen i Falkenberg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad, byte av fönster och dörrar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skola i Halmstad
Projektet avser rivning av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Projektet avser utvändig ändring av skolbyggnad.
Invändig målning av kyrka i Steninge
Projektet avser invändig målning av kyrka.
Installation av övervakningskameror i skola, Halmstads kommun
Avser installation av övervakningssystem.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Halmstad
Projektet avser mindre fasadarbeten på kulturhus
Ombyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nya utrymningstrappor på förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: