Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av skola i Getinge, Halmstad
Planer finns på ombyggnad, alternativt rivning samt nybyggnad av skola i Getinge.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar.
Ny- och tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola (1000 kvm) och tillbyggnad av matsal (366 kvm). Markarbetet påbörjades i juni 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bowlinghall och beachvolleyboll plan. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.
Nybyggnad av skola och förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av skola och förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar med förstärkt mottagningskök, personalutrymmen och tillhörande utemiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang och samlingslokal i Tylösand
Detaljplanen möjliggör för restaurang och samlingslokal i anslutning till varmbadhuset.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Invändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Halmstad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader, ytskiktsrenovering i administrationsdelen på plan 2 som består av nio boendeavdelningar och en sjukavdelning. Arbetena omfattar bl.a målning- och installationsarbeten, utbyte av dörrar, WC och duschar samt nya brandlösningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Tillbyggnad av sjukhus i Halmstad
Projektet avser nytt hiss torn vid Länssjukhuset.
Utbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser nybyggnad av garage på ca 100 kvm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Installation av solkraftverk på simhall i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett solkraftverkssystem anslutet till elnätet.
Installation av solkraft på flygterminal i Halmstad
Avser installation av solkraftverk.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov - ändrad användning byggnad till handel och kontor samt nya fönster, hiss och trappa.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av bostad med kontor/lager.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till restaurang samt uppsättning av fasadskylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i brandstation i Halmstad, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ren miljö (omklädning/personallokal).
Ombyggnad av klubbhus i Halmstad
Bygglov för inre ombyggnad och fasadändring av klubbhus och servicebyggnad - haverdals golfklubb.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bilhall i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av bilhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd intill kontor.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för uppförande av paviljongbyggnad som ska användas som tillfällig skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av bank i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av dörr till automatrum.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Ansökan om förhandsbesked avseende tankstation för biodrivmedel.
Upphandling av två kompletta toalettbyggnader i Halland
Avser direktupphandling av två kompletta toalettbyggnader till naturreservaten Danska Fall i Halmstad och Björkekullen i Falkenberg.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fastigheter i Halmstad
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fjärrvärmecentraler; Fastigheten Bäckagård 1:156 Keramikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:157 Mosaikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:158 Reliefplatsen samt Fastigheten Bäckagård 1:159 Skulpturplatsen.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 5 fastigheter i Halmstad
Projektet avser byte av fjärrvärmeväxlare i 5 fjärrvärmecentraler i Hajen 6 Viktoriagatan 6, Koljan 1 Kungsgatan 16, Koljan 10 Syskonhamnsgatan 9, Flundran 4 Kaptensgatan 9 C och Siken 6 Bredgatan 9 A.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Halmstad
Projektet avser mindre fasadarbeten på kulturhus

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: