Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
återuppbyggnad av kyrklig förskola på cirka 600 kvm med två avdelningar samt multilokal för teater, personalmöten med mera på cirka 200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola på fjärde kvadranten i två plan med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel.
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av Albinsro förskola. Förskolan kommer ha 3 avdelningar och ligger på Ranagårdsområdet.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
fasadrenovering av idrottshall och sanering av pcb-kattegattskolan.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Halmstad
Objektet avser; omläggning av yttertak med plåt respektive tätskiktsmatta utbyte av plåtfasader och balkongskärmar av plåt rengöring av fasader utbyte av stuprör tillbyggnad av fläktrum på yttertak utbyte av åskledare
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av butik.
Avfuktning sterila miljöer inom 3 sjukhus i Region Halland
Projektet avser VVS-installationer för att säkerställa gränsvärden för relativ fuktighet i sterila miljöer inom 3 st sjukhus inom region Halland. Objektets läge: Hallands Sjukhus Kungsbacka - HSK Hallands Sjukhus Varberg - HSV Hallands Sjukhus Halmstad – HSH Entreprenaden omfattar: Installation av luftbehandlingssystem Installation av rörsystem Installation av styr och övervakningssystem (fastighetsautomation)
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Renovering av idrottsanläggning i Halmstad
Byggnaden fungerar idag som idrottshall för skolan och används även av flertalet föreningar på kvällstid och helger. Syftet med projektet är att förbättra inomhusklimatet.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Ramavtal avseende revision elanläggning, Region Värmland
Med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Regin Halland
Option:2022-10-01 - 2023-09-30 Option:2023-10-01 - 2024-09-30
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Rivning av skola i Halmstad
Rivningslov - rivning av skolbyggnad efter brand.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivning av villa och kontorslokal.
Nybyggnad av vandrarhem i Halmstad
Rivning och nybyggnad av vandrarhemsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal samt mur och plank.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av paviljong- kontor.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tidsbegränsat 2020--2024-06 för ändrad användning gemensamhetslokal (tvätstuga)-skollokal.
Tillbyggnad av vårdhem i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad (teknikrum).
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad förskola-kaninen-20200601--20250601.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad kontorsbyggnad, paviljong covid-19 - 20200801-20250801.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av glasskiosk och skärmtak-lilla torg.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning från grossisthandel till konsumenthandel 4/5-2020-31/12-2020.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för uppförande av trappa vid affärsbyggnad- lidl.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av två nya entrepartier av kyrka.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från handel till leklandsverksamhet.
Ombyggnad av dagcenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från skola-daglig verksamhet samt utvänding ändring.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lager, ps olje.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för montering av solceller/solcellsanläggning på taket av affärsbyggnad/lokal.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av brandskadat garage.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum-heléns rör.
Tillbyggnad av flygterminal i Halmstad
tillbyggnad av platta för bränsletank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: