Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Om- och påbyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor och labblokaler samt en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler. Konstruktör är OWB Architecture.
Tillbyggnad av hotell samt affärshus i Halmstad
Tillbyggnad-, renovering och ombyggnad av hotell samt 7 butiker. 110 hotellrum skall renoveras och 10 rum skall tillkomma.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bowlinghall och beachvolleyboll plan. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Ombyggnad av annex vid skola i Halmstad
Avser ombyggnad samt renovering av Örjansskolans gamla annex.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorbyggnad, hamnkontor.
Installation av solcellsanläggning vid sjukhus i Halmstad
Projektet avser installation av solcellsanläggning på yttertak. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industrilager och kontor.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Inredning av ytterligare lokaler i vårdbyggnad, nya parkeringsplatser samt 2 nya förråd.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av annex i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av örjansskolans gamla annex.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Upphandling av service och supportavtal till råsystem, Halmstad
Upphandling av service-och supportavtal till Halmstad teaters råsystem.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av hotellverksamhet.
Tillbyggnad av bilhall i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av bilhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av diselanläggning med datorbod.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd intill kontor.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - anordnande av uteservering- morfars.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - anordnande av uteservering-bulls -2019-04-01-2020-01-15.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfälligt anordnande av uteservering-harrys-7/4-3/10-2019 samt 5/4-1/10-2020 samt 11/4-6/10-2021.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för uppförande av paviljongbyggnad som ska användas som tillfällig skolbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Utvändigt underhåll av bank i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av dörr till automatrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, uppsättning av skärmtak vid entré.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av bostad med kontor/lager.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till restaurang samt uppsättning av fasadskylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kulturhus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från lagerbyggnad till kultur- och museiverksamhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Halmstad
Bygglov för ändring av butikslokal till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Bygglov/rivningslov för servicebyggnads toaletter.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tidsbegränsat uppförande av uteservering, hamngatan 43 under tiden 2019-04-21--2019-09-15.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Halmstad
Bygglov för byte av ytterdörrar.
Invändig och utvändigt underhåll av kyrka i Halmstad
Utvändig renovering samt renovering av klockstapel och orgel.
Direktupphandling av montage och installation av portar i Halmstad
Avser montage och installation av 2 stycken rullportar.
Invändig och utvändigt underhåll av kyrka i Halmstad
Översyn och tjärning av spåntak samt dränering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: