Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Nybyggnad av Ambulansstation i Halmstad
Nybyggnad av ny ambulansstation nära E6, intill Tegelbruket.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
återuppbyggnad av kyrklig förskola på cirka 600 kvm med två avdelningar samt multilokal för teater, personalmöten med mera på cirka 200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
fasadrenovering av idrottshall och sanering av pcb-kattegattskolan.
Renovering av idrottsanläggning i Halmstad
Byggnaden fungerar idag som idrottshall för skolan och används även av flertalet föreningar på kvällstid och helger. Syftet med projektet är att förbättra inomhusklimatet.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av butik.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivningslov - rivning av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lager, ps olje.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad - albinsro förskola.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för fjärrvärme.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad/hyresgästanpassning/fasadändring av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad förskola-kaninen-20200601--20250601.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av glasskiosk och skärmtak-lilla torg.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av uteservering-tre hjärtan, 27 april-30 september - 5 år.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning från grossisthandel till konsumenthandel 4/5-2020-31/12-2020.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för uppförande av trappa vid affärsbyggnad- lidl.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fyllinge pizzeria, ny dörröppning.
Utvändigt underhåll av garage i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av garage, byte av befintliga garageportar flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal - ny entré, horizonten mötesplats.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, ommålning av idrottshall till vit kulör.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring/omprofilering av bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från industilager till lagerkontor, yta 37,8 kvm samt uppsättning av fönster.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum-heléns rör.
Rivning av toalett i Halmstad
Rivningslov - rivning av toalettbyggnad på hamngatan.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av brandskadat garage.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av garage.
Ombyggnad av samlingslokal i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymme vid flerbostadshus, ombyggnad av en lägenhet.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av klubbhus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga,tönnersa ridklubb.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: