Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Nybyggnad av skola för 830 elever. Partneringentreprenad. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand
Igångsättning är ej fastställd
Nybyggnad av ny hotell- och konferensanläggning i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en hotell- och konferensanläggning. Igångsättning ej fastställd.
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Renovering av idrottsanläggning i Halmstad
Byggnaden fungerar idag som idrottshall för skolan och används även av flertalet föreningar på kvällstid och helger. Syftet med projektet är att förbättra inomhusklimatet.
Ombyggnad av industrifastighet i Halmstad
Modernisering av industrifastighet till kontor. Inredning av kontor, konferens samt omklädningsrum i industribyggnad/lokal samt igensättning av port.
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Omläggning av tätskikt p P-hus i Halmtad
Projektet avser omläggning av tätskikt i P-hus, ytskikt och körbanan på de två översta planen är slitna, otäta och i stort behov av omläggning. Uppskattad kostnad.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Nybyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av servicehus för äldreboende.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad-norre katts park-rotundan.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad/hyresgästanpassning/fasadändring av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för påfyllnadslåda, spillplattor, rörbyte och potentialutjämning-preem.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad paviljong skolbyggnad.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av uteservering-tre hjärtan, 27 april-30 september - 5 år.
Ombyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av butik och rivning av innervägg -tutti frutti.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fyllinge pizzeria, ny dörröppning.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garagelänga efter brand.
Nybyggnad av klubbhus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga,tönnersa ridklubb.
Utvändigt underhåll av garage i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av garage, byte av befintliga garageportar flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av restaurang-serveringslucka-papas.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal - ny entré, horizonten mötesplats.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, ommålning av idrottshall till vit kulör.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring/omprofilering av bensinstation.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad-hotell, takkupor och vind till hotellrum.
Rivning av storkök i Halmstad
Rivningslov - rivning av storkök samt matsal till skolbyggnad-kattegattsgymnasiet.
Rivning av toalett i Halmstad
Rivningslov - rivning av toalettbyggnad på hamngatan.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av församlingshem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: