Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår. Saneringsarbetet påbörjas i maj 2018.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicehus med kontor, lager och verkstad. Byggstart uppskattad.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast våren 2019.
Provisoriska paviljonger till skola i Falkenberg
Avser uppställning av provisoriska paviljonger till skola.
Renovering av badhus i Falkenberg
Projektet avser renovering av badhus.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation och tilläggsisolering av yttertak på folkhögskola.
Ombyggnad till förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Falkenberg
Projektet avser o- och tillbyggnad verksamhet med personalutrymme, nytt förråd m.m och anpassning av innergård.
Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Underhåll skall göras på parkeringshuset. Underhållet i denna entreprenad består i att lägga in nya tätskikt och slitskikt med vägmarkering samt målning av väggar entreprenaden kommer även att omfatta ny belysning. Totalt berörd yta ca 7 500 m2
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Avser tillbyggnad av ca 20 kontorsplatser samt matsal och omklädningsrum med dusch.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation i skola.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad kontorsdel industri. 100kvm.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Renovering av torn och sockel på kyrka i Falkenberg
Projektet avser renovering av torn och sockel runt kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av hotell i Falkenberg
Tillbyggnad av uteservering.
Utvändigt underhåll av skola i Falkenberg
Projektet avser nya utrymningsvägar på skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falkenberg
Nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för kontorsbod.
Ombyggnad av logi i Falkenberg
Inredning av fler boenderum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändig renovering av förskola i Falkenberg
Projektet avser nya köksmaskiner och ytskikt i kök på förskola.
Byte av storköksutrustning i förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad fotbollsarena i Falkenberg
Projektet avser inglasning av öppningar i fasad på fotbollsarena.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: