Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggnaden uppförs i ett plan, ca 1800 m² med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök.
Ombyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Avser ombyggnad av befintlig byggnad i 3 plan samt vind med fläktrum. Ombyggnad källarplan håltagning och betongsågning för installationer i golv och väggar, befintlig hiss som landar på plan 1 idag ska gå ner till källarplanet. Option gällande byte av tak finns på projekt id 1629078.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Tillbyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Projektet omfattar tillbyggnad av parkeringssytem till befintligt Parkeringshus, P-hus Centrum.
Utvändigt underhåll av badhus i Falkenberg
Fasaden puts lagas samt omkalkas fönster renoveras ut o invändigt övriga ytor som dörrar plåt simsar räcke ommålas.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, nya fläktrum, nya undertak div byggarbeten.Hus A: Ett ventilationsaggregat byts, kanaler och flöden anpassas till verksamhet. Ny belysning. Hus B: Befintliga frånluftstorn rivs och ersätts med nya fläktrum. Helt nytt kanalsystem för ventilation, VAV styrning, undertak och belysning. Hus C: Ventilationssystem rensas, flöden justeras, nya undertak och belysning. Skolan indelas i 11 etapper. Verksamhet kommer att pågå under byggtiden, dock inte i den etapp som ombyggnaden pågår.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Tillbyggnad av hotell i Falkenberg
Tillbyggnad av hotellbygggnad.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av scen i Falkenberg
Uppförande scen.
Ombyggnad av butik i Falkenberg
Ändrad fasad samt delning av en stor butikslokal i två mindre.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad av kontor-/lagerbyggnad samt anordnande av parkeringar.
Nybyggnad av toalett i Falkenberg
Nybyggnad strandtoalett.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad teknikbod och fackverkstorn.
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Bygglovsbefriad ombyggnad.
Ommålning av fönster på skola i Glommen
Byte av kulör på fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: