Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (28)
Halmstad (47)
Hylte (6)
Kungsbacka (22)
Laholm (8)
Varberg (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 120 nya bostäder i två våningar. Byggstart avser markarbetet.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Falkenberg
Avser totalrenovering av gymnasieskolan, dessutom byggs två befintliga fastigheter ut. Tanken är att om- och tillbyggnaden av gymnasieskolan ska bidra till en rymligare och modernare undervisningsmiljöer.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av skollokaler för Internationella Engelska Skolan där det kommer rymmas ca 900 elever.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Om-och nybyggnad av skola i Kungsbacka
Skolan ska utökas till totalt 900 elever. Befintliga byggnader för specialämnessalar rivs och skolan kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm BTA i 3 plan inklusive en om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal för 1000 portioner. Därtill en nybyggnad av en idrottshall om ca 2400 kvm BTA. Rivning av byggnad B, C, D (med tillhörande skyddsrum) och H ca 2700 m² BTA Nybyggnad av Idrottshall ca 2400 m² BTA. Ombyggnad av tillagningskök i Hus F ca XXX m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2 över storköket. Tillbyggnad av matsalen i hus F ca 180 m². Tillbyggnad utmed hus G på ca 3300 m² BTA i 3 plan med ett indraget våningsplan. Ombyggnad av skolgård om ca 10 500 m² samt parkeringsyta om ca 2200 m².
Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm. Byggstart slutet 2019.
Nybyggnad av vårdboende i Falkenberg
Avser nybyggnad av vårdboende med plats för 65 rum.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser.
Nybyggnad av SPA-hotell i Laholm
Avser bla turisthotell. Oviss byggstart.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggnaden uppförs i ett plan, ca 1800 m² med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök.
Nybyggnad av handelslokaler i Laholm
Fyra nya butiker ska byggas på Trulstap 1:9 i Laholm vid Västerleden. Dollarstore, Jysk, Willys och Jem & Fix.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av padelcenter i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av padelcenter.
Ombyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Avser ombyggnad av befintlig byggnad i 3 plan samt vind med fläktrum. Ombyggnad källarplan håltagning och betongsågning för installationer i golv och väggar, befintlig hiss som landar på plan 1 idag ska gå ner till källarplanet. Option gällande byte av tak finns på projekt id 1629078.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar för cirka 80 barn inklusive utemiljö samt tillagningskök med 500 portioner och en skolmatsal.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
återuppbyggnad av kyrklig förskola på cirka 600 kvm med två avdelningar samt multilokal för teater, personalmöten med mera på cirka 200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn
Tillbyggnad av förskola i Laholm
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar för cirka 35 barn.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola på fjärde kvadranten i två plan med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Skummeslöv, Laholm
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Avser nybyggnad av hotellet med två plan och ca 26 rum. Byggnaden kommer bland annat att ha utrymme för en konferensanläggning och en spaavdelning med inomhusbassäng. BTA ca 1300 kvm.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Projekteringen beräknas pågå under 15 månader. Med avslut våren 2020.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av Albinsro förskola. Förskolan kommer ha 3 avdelningar och ligger på Ranagårdsområdet.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
fasadrenovering av idrottshall och sanering av pcb-kattegattskolan.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Halmstad
Objektet avser; omläggning av yttertak med plåt respektive tätskiktsmatta utbyte av plåtfasader och balkongskärmar av plåt rengöring av fasader utbyte av stuprör tillbyggnad av fläktrum på yttertak utbyte av åskledare
Ombyggnad och renovering av centralkök i skola i Hylte
Projektet avser renovering och ombyggnad av centralkök i skola. Det nya köket får en kapacitet på ca 2500 portioner. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av butik.
Avfuktning sterila miljöer inom 3 sjukhus i Region Halland
Projektet avser VVS-installationer för att säkerställa gränsvärden för relativ fuktighet i sterila miljöer inom 3 st sjukhus inom region Halland. Objektets läge: Hallands Sjukhus Kungsbacka - HSK Hallands Sjukhus Varberg - HSV Hallands Sjukhus Halmstad – HSH Entreprenaden omfattar: Installation av luftbehandlingssystem Installation av rörsystem Installation av styr och övervakningssystem (fastighetsautomation)
Tillbyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Projektet omfattar tillbyggnad av parkeringssytem till befintligt Parkeringshus, P-hus Centrum.
Rivning av garage i Varberg
Rivning av 10 längor med garage.
Renovering av idrottsanläggning i Halmstad
Byggnaden fungerar idag som idrottshall för skolan och används även av flertalet föreningar på kvällstid och helger. Syftet med projektet är att förbättra inomhusklimatet.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Ombyggnad av hembygdsgård i Vessigebro
Vård- och underhåll av Larsagården.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Ombyggnad för ny värme i skola i Hylte
Avser en ny bergvärmeanläggning och ny fristående byggnad som värmecentral.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, nya fläktrum, nya undertak div byggarbeten.Hus A: Ett ventilationsaggregat byts, kanaler och flöden anpassas till verksamhet. Ny belysning. Hus B: Befintliga frånluftstorn rivs och ersätts med nya fläktrum. Helt nytt kanalsystem för ventilation, VAV styrning, undertak och belysning. Hus C: Ventilationssystem rensas, flöden justeras, nya undertak och belysning. Skolan indelas i 11 etapper. Verksamhet kommer att pågå under byggtiden, dock inte i den etapp som ombyggnaden pågår.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad restaurangbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hylte
Projektet avser renovering av fönster och fasad samt förgyllning av kors, kula och inskriptionstavla. Även plåtarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ramavtal avseende revisionsbesiktningar elanläggning, Regin Halland
Option:2022-10-01 - 2023-09-30 Option:2023-10-01 - 2024-09-30
Ventilationsbyte i Restaurang, Hylte
På Storgatan 10 i Hyltebruk finns restaurang Bamboo, restaurangen ligger i lokaler avsedda för bageri-verksamhet. I detta projekt ska ventilationsanläggningen anpassas efter restaurangverksamhet. Entreprenaden omfattar en komplett projekterad, levererad, installerad, drifttagen, provad, injusterad samt slutbesiktigad ventilationsanläggning. Även demontering av befintligt aggregat med tillhörande utrustning som inte ska användas.
Invändigt underhåll av kyrka i Varberg
Invändiga renoveringsarbeten. Finns inga beslut på projektet. Ingen byggstart före 2023.
Ramavtal avseende revision elanläggning, Region Värmland
Med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Tillbyggnad av kontor på entresolplan med 8 kontor samt kök och pentry. Installation av industriport samt cirka 10 fönster.
Ombyggnad av studio i Hyltebruk
Ombyggnad från verkstad/lada till studio, samlingslokal, atelje och kontor.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Rivning av skola i Halmstad
Rivningslov - rivning av skolbyggnad efter brand.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av förskola.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivning av villa och kontorslokal.
Nybyggnad av vandrarhem i Halmstad
Rivning och nybyggnad av vandrarhemsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad padeltennishall.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal samt mur och plank.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av paviljong- kontor.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tidsbegränsat 2020--2024-06 för ändrad användning gemensamhetslokal (tvätstuga)-skollokal.
Tillbyggnad av vårdhem i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad (teknikrum).
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad förskola-kaninen-20200601--20250601.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad kontorsbyggnad, paviljong covid-19 - 20200801-20250801.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av glasskiosk och skärmtak-lilla torg.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning från grossisthandel till konsumenthandel 4/5-2020-31/12-2020.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för uppförande av trappa vid affärsbyggnad- lidl.
Utvändigt underhåll av kontor i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av två nya entrepartier av kyrka.
Utvändigt underhåll av kontor i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från handel till leklandsverksamhet.
Ombyggnad av dagcenter i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från skola-daglig verksamhet samt utvänding ändring.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Anmälan om ändring av brandskydd , ventilation, planlösning.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Laholm
Bygglov fasadändring av vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av kontorshus samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av verksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i kyrka.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för montering av solceller/solcellsanläggning på taket av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad teknikbod och fackverkstorn.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad av kontor-/lagerbyggnad samt anordnande av parkeringar.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lager, ps olje.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: