Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (22)
Halmstad (34)
Hylte (14)
Kungsbacka (31)
Laholm (7)
Varberg (31)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 137 st.

Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Stationsförnyelse Ringhals
VK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Tillbyggnad av skola i Laholm
Avser ombyggnads-, tillbyggnads- och nybyggnadsarbeten på Skottorpsskolan F-6 samt Mumindalens förskola i Skottorp, Laholms kommun. Även rivningsarbeten ingår. Samverkansform partnering.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen. 5500kvm invändig rivning samt 2400 kvm utvändig rivning.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro. Byggstart tidigast augusti 2019.
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ombyggnad av fd. sportaffär och höjning av tak för biograf.
Nybyggnad av handelslokaler i Laholm
Fyra nya butiker ska byggas på Trulstap 1:9 i Laholm vid Västerleden. Dollarstore, Jysk, Willys och Jem & Fix.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nytt köpcentrum/handelsområde nära järnvägsstationen i Laholm
Geotekniska undersökningar är utförda. Fyra till sex nya butiker planeras.
Nybyggnad av parkeringshus i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av parkeringshus 1000 st parkeringsplatser på 7 våningar enligt detaljplan.
Tillbyggnad av idrottshall i Kungsbacka
Objektet avser tillbyggnad av en idrottshall till full storlek. I den tillbyggda delen, förutom själva hallen, så kommer nya omklädningsrum, städ, kansli och samlingssal mm att byggas. I den befintliga delen så skall förråd rivas för att ge plats så att hallen kan få fullbredd. Sportgolv och väggbeklädnad skall även bytas ut i denna del för att harmoniera med den tillbyggda. Den befintliga hallen skall vara i drift då tillbyggnaden sker. I slutskedet av projekttiden så skall ombyggnad av den befintliga hallen utföras samt sammanbyggning med den tillbyggda delen utföras. I anslutning till idrottshallen skall även ny markanläggning utföras. Den tillbyggda delen är ca 1075 m2 BTA Den ombyggda delen är ca 700m2 BTA
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Ombyggnad till dagverksamhet i Halmstad
Avser ombyggnad för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för verksamhetens behov samt installation av hiss.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan. Byggstart sommaren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ombyggnad/anpassning av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola samt flytt av administrationsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Renovering av idrottshall i Hyltebruk, etapp 2
Avser renovering av omklädningsrum och duschrum samt tillhörande utrymmen i Örnahallen, samt omläggning av takbeläggning och renovering av fasader.
Nybyggnad av förskola i Skummeslöv, Laholm
Nybyggnad av förskola på ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av centrallager i Falkenberg
Tillbyggnad av Ullareds centrallager på 8100kvm.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändring utvändigt och invändigt av kontorsbyggnad samt rivning av murar/plank. även bilning i grundplatta för ny vs och byte av ventilation.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
tillbyggnad av Åkulla Friluftsgård ”Hus A” med hotellbyggnad om ca 350m2 á 17 hotellrum, och teknikutrymme på vind. Samt tillbyggnad av konferensbyggnad om ca 105m2 med benämningen ”Hus F”.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
tillbyggnad av en ytterligare kontorsvåning.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.
Ombyggnad i badhus i Halmstad
Ny spaavdelning samt helrenovering av våtrum.
Nybyggnad av affärshus i Kungsbacka
Nybyggnad av affärshus på 7500 kvm.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Nybyggnad av idrottshallar i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 2 idrottshallar.
Renovering av skola och nybyggnad av förskola i Hylte
• nybyggnad av förskola för 50 barn. • nybyggnad av miljöhus/förråd för förskolan • ombyggnad/renovering av befintlig F-6 skola, för 80-90 elever • flyttning av bef paviljongbyggnad (förskolan Rödluvan)
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Flytt samt ombyggnation och montering av paviljonger i Varberg
Avser flytt, ombyggnation och montering av paviljonger.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med två avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Ombyggnad av vårdcentral i Hyltebruk
rivning för del av hus samt renovering av två huskroppar så som avlopp, värmesystem, belysning och ytskikt.
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Nybyggnad av förvaltningsbyggnad i Halmstad
Avser nybyggnad av ett "Kyrkans hus" med café, restaurang, museum samt konferens- och kontorslokaler. Stor arkeologisk utgrävning förestår. Uppskattad byggstart.
Uppförande av skolmodul i Varbergs kommun
Avser uppförande av skolmodul i två plan.
Ombyggnad av skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation samt byte av yttertak på skola. Entreprenörer anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av förskola i Laholm
Avser tillbyggnad av förskola med två nya avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Varberg
Nybyggnad parkeringshus med 2 våningar.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Nybyggnad av cykelgarage i Laholm
Avser nybyggnad av modulbaserat cykelgarage.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad av affärsbyggnad nya fönsterpartier samt entré.
Ombyggnad av bowlinghall i Halmstad
ombyggnad av lokal på 1700kvm till bowlinghall.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
tillbyggnad av butik på 330 kvm.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad för ny värme i skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad för installation av bergvärme i skola.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 2
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak, även ombyggnad av hemkunskapslokal.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
avser utbyte av fönster, dörrar, dörrparti, omputsning vissa fasader, utvändiga målningsarbeten m m.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avser invändig och utvändig upprustning. Utvändigt kommer man renovera kyrkans yttertak, schakta för bergvärme samt ommålning av kyrka och yttre handikappanpassning. Invändigt sker byte av värmesystem och invändig målning.
Renovering av kyrka i Kungsbacka
Projektet avser invändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av barnkoloni. Takbyte samt byte av takkupor och takstolar.
Byte av jordvärmepump i skola i Falkenbergs kommun
Avser byte av jordvärmepump på Ljungbyskolan.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ombyggnad i vårdcentral och apotek i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och apotek. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Borgholm
Avser leverans av en toalettanläggning, fullt färdig att tas i bruk, inklusive inkoppling av vatten, avlopp, el, värme, ventilation samt driftsättning
Renovering av fasader på kyrka Hylte
Projektet avser renovering av fasader, hängrännor och stuprör på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Ventilationsbyte samt ändring av fasad och fönster.
Utvändigt underhåll av hotell i Kungsbacka
Yttre underhållsarbeten av hotell. Takarbeten samt fasadarbeten.
Tillbyggnad av församlingshus i Hyltebruk
Tillbyggnad av församlingshem med ny pastorsexpedition.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Tillbyggnad av matsal, 62 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Verksamhetslokal-utvändig ändring, ändring av planlösning, ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av kontor vid industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2019.
Rivning av carport i Varberg
Rivning av nerbrunnen carport länga.
Rivning av paviljonger i Kungsbacka
rivning av paviljong på 500kvm.
Rivning av hall i Varberg
Rivning av tältbyggnad på 1600 kvm.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad och skylt-kamux.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Nybyggnad butik och verkstad.
Nybyggnad av museum i Hyltebruk
Nybyggnad av bonadsmuseum.
Nybyggnad av spa i Falkenberg
Nybyggnad badtunneanläggning, omklädningsbyggnad, teknikbodar, uteplats, plank och skylt.
Nybyggnad av bastu i Varberg
Nybyggnad bastu.
Tillbyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Drivmedelsanläggning, tillbyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av butik i Varberg
Inredande av ytterligare lokal, ombyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation, ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av restaurang i Falkenberg
mindre tillbyggnad av uteservering med cirka 40 kvm.
Utvändigt underhåll av badhus i Varberg
Ombyggnad verksamhet, nybyggnad solskydd.
Ombyggnad av biograf i Varberg
Ombyggnad, fasadändring, skylt.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ombyggnad och fasadändring av verksamhet.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Nybyggnad telemast, teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Nybyggnad torn, två teknikbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: