Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (23)
Halmstad (48)
Hylte (8)
Laholm (8)
Varberg (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Nybyggnad av hus C ca 3700 m² BRA. Ombyggnad av självdragsventilation i Byggnad hus A och B till FTX. Tillbyggnad av tillagningskök i hus C ca 320 m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2. Ombyggnad av matsalen i hus I Ombyggnad av HK sal till NO sal i Hus E Ombyggnad av skolgård
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av skollokaler för Internationella Engelska Skolan där det kommer rymmas ca 900 elever.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av handelsområde i Onsala
Planer finns på nybyggnad av handelsområde med kommersiella lokaler och butiker om ca 17000 kvm. Byggstart slutet 2019.
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg, inkl utemiljö.
Nybyggnad av Coop i Kungsbacka
Nybyggnad av en ny coop butik i Kungsbacka.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Objektet avser nybyggnation av förskola med 4 sektioner innehållande 8 avdelningar för 160 barn, inklusive utemiljö.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser.
Nybyggnad av Ambulansstation i Halmstad
Nybyggnad av ny ambulansstation nära E6, intill Tegelbruket.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggnaden uppförs i ett plan, ca 1800 m² med tillhörande utemiljö, angöring parkering och tillagningskök.
Nybyggnad av SPA-hotell i Laholm
Avser bla turisthotell. Oviss byggstart.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av handelslokaler i Laholm
Fyra nya butiker ska byggas på Trulstap 1:9 i Laholm vid Västerleden. Dollarstore, Jysk, Willys och Jem & Fix.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Planerna är att vandrarhemmet ska bli lyxhotell med 26 rum och spaavdelning.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Ombyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Avser ombyggnad av befintlig byggnad i 3 plan samt vind med fläktrum. Ombyggnad källarplan håltagning och betongsågning för installationer i golv och väggar, befintlig hiss som landar på plan 1 idag ska gå ner till källarplanet. Option gällande byte av tak finns på projekt id 1629078.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
återuppbyggnad av kyrklig förskola på cirka 600 kvm med två avdelningar samt multilokal för teater, personalmöten med mera på cirka 200 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Laholm
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar för cirka 35 barn.
Nybyggnad av bensinstation i Varberg
Avser nybyggnad av fullservicestation med butik, drivmedel och tvättstation.
Nybyggnad av terminal i Laholm
Projektet avser nybyggnad av terminalbyggnad innehållande bl a kontor, tvätthall, lager och service.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Objektet avser nybyggnation av förskola med 4 sektioner innehållande 8 avdelningar för 160 barn, inklusive utemiljö.
Nybyggnad av förskola i Skummeslöv, Laholm
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Avser nybyggnad av hotellet med två plan och ca 26 rum. Byggnaden kommer bland annat att ha utrymme för en konferensanläggning och en spaavdelning med inomhusbassäng. BTA ca 1300 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
fasadrenovering av idrottshall och sanering av pcb-kattegattskolan.
Ombyggnad och renovering av centralkök i skola i Hylte
Projektet avser renovering och ombyggnad av centralkök i skola. Det nya köket får en kapacitet på ca 2500 portioner. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Projektet omfattar tillbyggnad av parkeringssytem till befintligt Parkeringshus, P-hus Centrum.
Renovering av idrottsanläggning i Halmstad
Byggnaden fungerar idag som idrottshall för skolan och används även av flertalet föreningar på kvällstid och helger. Syftet med projektet är att förbättra inomhusklimatet.
Rivning av garage i Varberg
Rivning av 10 längor med garage.
Utvändigt underhåll av badhus i Falkenberg
Fasaden puts lagas samt omkalkas fönster renoveras ut o invändigt övriga ytor som dörrar plåt simsar räcke ommålas.
Tillgänglighetsanpassning av Floby och Kungsbacka station
Objekten är belägna i Floby, i anslutning till Floby Station på bandel 611 samt i Kungsbacka, i anslutning till Kungsbacka station på bandel 626.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet samt skärmtak.
Ombyggnad för ny värme i skola i Hylte
Avser en ny bergvärmeanläggning och ny fristående byggnad som värmecentral.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, nya fläktrum, nya undertak div byggarbeten.Hus A: Ett ventilationsaggregat byts, kanaler och flöden anpassas till verksamhet. Ny belysning. Hus B: Befintliga frånluftstorn rivs och ersätts med nya fläktrum. Helt nytt kanalsystem för ventilation, VAV styrning, undertak och belysning. Hus C: Ventilationssystem rensas, flöden justeras, nya undertak och belysning. Skolan indelas i 11 etapper. Verksamhet kommer att pågå under byggtiden, dock inte i den etapp som ombyggnaden pågår.
Rivning av simhall och hall i Kungsbacka
Avser rivning av Kungsbacka simhall och Aranäshallen A som ligger i samma byggnad som simhallen.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Ventilationsbyte i Restaurang, Hylte
På Storgatan 10 i Hyltebruk finns restaurang Bamboo, restaurangen ligger i lokaler avsedda för bageri-verksamhet. I detta projekt ska ventilationsanläggningen anpassas efter restaurangverksamhet. Entreprenaden omfattar en komplett projekterad, levererad, installerad, drifttagen, provad, injusterad samt slutbesiktigad ventilationsanläggning. Även demontering av befintligt aggregat med tillhörande utrustning som inte ska användas.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Tillbyggnad av kontor på entresolplan med 8 kontor samt kök och pentry. Installation av industriport samt cirka 10 fönster.
Utvändigt underhåll av hotell i Kungsbacka
Yttre underhållsarbeten av hotell. Takarbeten samt fasadarbeten.
Ombyggnad av studio i Hyltebruk
Ombyggnad från verkstad/lada till studio, samlingslokal, atelje och kontor.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lager, ps olje.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad - albinsro förskola.
Tillbyggnad av hotell i Falkenberg
Tillbyggnad av hotellbygggnad.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivningslov - rivning av kontorsbyggnad/lokal.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av skyddsrum-heléns rör.
Rivning av toalett i Halmstad
Rivningslov - rivning av toalettbyggnad på hamngatan.
Rivning av telestation i Hyltebruk
Rivning av telemast + station.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av brandskadat garage.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad, 20x4 kvadratmeter.
Ombyggnad av barack i Hyltebruk
Tillbyggnad skola samt flytt av paviljong.
Nybyggnad av paviljong i Hyltebruk
Tidsbegränsat lov - Nybyggnad av paviljong.
Ombyggnad av fläktrum i lokal, Varberg
Tillbyggnad av fläktrum för sparbanken.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av scen i Falkenberg
Uppförande scen.
Ombyggnad av butik i Falkenberg
Ändrad fasad samt delning av en stor butikslokal i två mindre.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för fjärrvärme.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad/hyresgästanpassning/fasadändring av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad förskola-kaninen-20200601--20250601.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av glasskiosk och skärmtak-lilla torg.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av uteservering-tre hjärtan, 27 april-30 september - 5 år.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning från grossisthandel till konsumenthandel 4/5-2020-31/12-2020.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för uppförande av trappa vid affärsbyggnad- lidl.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av fyllinge pizzeria, ny dörröppning.
Utvändigt underhåll av garage i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av garage, byte av befintliga garageportar flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av garage i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal - ny entré, horizonten mötesplats.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, ommålning av idrottshall till vit kulör.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring/omprofilering av bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från industilager till lagerkontor, yta 37,8 kvm samt uppsättning av fönster.
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Bygglovsbefriad ombyggnad.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av klubbhus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga,tönnersa ridklubb.
Ommålning av fönster på skola i Glommen
Byte av kulör på fönster.
Nybyggnad av toalett i Falkenberg
Nybyggnad strandtoalett.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad teknikbod och fackverkstorn.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Nybyggnad teknikbod, torn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: