Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (26)
Halmstad (40)
Hylte (4)
Kungsbacka (15)
Laholm (8)
Varberg (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av hotell i Ullared, Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ett hotell intill varuhuset Gekås i Ullared. Man vill också binda ihop det med det befintliga hotellet med en inglasad gångbro.
Nybyggnad av parkeringshus i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av parkeringshus 1000 st parkeringsplatser på 7 våningar enligt detaljplan.
Tillbyggnad av skola i Laholm
Avser ombyggnads-, tillbyggnads- och nybyggnadsarbeten på Skottorpsskolan F-6 samt Mumindalens förskola i Skottorp, Laholms kommun. Även rivningsarbeten ingår. Samverkansform partnering.
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri. * Friskis & Svettis plan 1. * Region Halland plan 2-3. * Plan 4 är i dagsläget outhyrd.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av skollokaler för Internationella Engelska Skolan.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen. 5500kvm invändig rivning samt 2400 kvm utvändig rivning.
Om-och nybyggnad av skola i Kungsbacka
Skolan ska utökas till totalt 900 elever. Befintliga byggnader för specialämnessalar rivs och skolan kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm BTA i 3 plan inklusive en om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal för 1000 portioner. Därtill en nybyggnad av en idrottshall om ca 2400 kvm BTA. Rivning av byggnad B, C, D (med tillhörande skyddsrum) och H ca 2700 m² BTA Nybyggnad av Idrottshall ca 2400 m² BTA. Ombyggnad av tillagningskök i Hus F ca XXX m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2 över storköket. Tillbyggnad av matsalen i hus F ca 180 m². Tillbyggnad utmed hus G på ca 3300 m² BTA i 3 plan med ett indraget våningsplan. Ombyggnad av skolgård om ca 10 500 m² samt parkeringsyta om ca 2200 m².
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av räddningscentralen i Varberg, inkl utemiljö.
Nybyggnad av Coop i Kungsbacka
Nybyggnad av en ny coop butik i Kungsbacka.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Nybyggnad av hus C ca 3700 m² BRA. Ombyggnad av självdragsventilation i Byggnad hus A och B till FTX. Tillbyggnad av tillagningskök i hus C ca 320 m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2. Ombyggnad av matsalen i hus I Ombyggnad av HK sal till NO sal i Hus E Ombyggnad av skolgård
Nybyggnad av förskola i Varberg
Objektet avser nybyggnation av förskola med 4 sektioner innehållande 8 avdelningar för 160 barn, inklusive utemiljö.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Om- och utbyggnad av skola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av skola för ca 200 elever. Nybyggnad ca 1466 m2 BTA Ombyggnad ca 1470 m2 BTA
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Nybyggnad av skola för 830 elever. Partneringentreprenad. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av handelslokaler i Laholm
Fyra nya butiker ska byggas på Trulstap 1:9 i Laholm vid Västerleden. Dollarstore, Jysk, Willys och Jem & Fix.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Planerna är att vandrarhemmet ska bli lyxhotell med 26 rum och spaavdelning.
Nybyggnad av sporthall i Kungsbacka
Totalentreprenad avseende nybyggnad av idrottshallar inom del av fastigheten Kungsbacka Inlagsgärde 1.
Nytt köpcentrum/handelsområde nära järnvägsstationen i Laholm
Geotekniska undersökningar är utförda. Fyra till sex nya butiker planeras.
Ombyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Avser ombyggnad av befintlig byggnad i 3 plan samt vind med fläktrum. Ombyggnad källarplan håltagning och betongsågning för installationer i golv och väggar, befintlig hiss som landar på plan 1 idag ska gå ner till källarplanet. Option gällande byte av tak finns på projekt id 1629078.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar för cirka 80 barn inklusive utemiljö samt tillagningskök med 500 portioner och en skolmatsal.
Nybyggnad av bensinstation i Varberg
Avser nybyggnad av fullservicestation med butik, drivmedel och tvättstation.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Tillbyggnad av förskola i Laholm
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar för cirka 35 barn.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola i två plan, 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Objektet avser nybyggnation av förskola med 4 sektioner innehållande 8 avdelningar för 160 barn, inklusive utemiljö.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand
Igångsättning är ej fastställd
Nybyggnad av hotell i Laholm
Avser nybyggnad av hotellet med två plan och ca 26 rum. Byggnaden kommer bland annat att ha utrymme för en konferensanläggning och en spaavdelning med inomhusbassäng. BTA ca 1300 kvm.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av ca 750 kvm skollokaler på två ställen. Samt en viss ombyggnad av befintliga skollokaler.
Nybyggnad av förskola i Skummeslöv, Laholm
Nybyggnad av förskola med 4 avdelningar på ca 1000 kvm.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avser invändig och utvändig upprustning. Utvändigt kommer man renovera kyrkans yttertak, schakta för bergvärme samt ommålning av kyrka och yttre handikappanpassning. Invändigt sker byte av värmesystem och invändig målning.
Nybyggnad av ny hotell- och konferensanläggning i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en hotell- och konferensanläggning. Igångsättning ej fastställd.
Om och nybyggnad av verksamhetslokaler i Frillesås
Projektet avser rivning samt ombyggnad av verksamhetslokaler.
Upphandling av hyresavtal för kontorslokal i Halmstad
Upphandling avseende hyresavtal för aktivitetsbaserade kontorslokaler, inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet troligtvis förutsätter.
Ombyggnad av ventilation i Stadshus, Falkenberg
Ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, montering av undertak samt mindre bygg jobb. Ventilationsaggregat byts, nya kanaldragningar i vissa delar, installation av VAV i några rum, belysningen byts i hela arbetsområdet, undertak monteras i korridor och kontorsrum. Etappindelning. Etapp 1: Ekonomiavdelningen, hela avdelningen Etapp 2: Del av Barn- och Utbildningsförvaltningen Etapp 3: Del av Barn- och Utbildningsförvaltningen Etapp 4: Del av Socialförvaltningen Etapp 5: Del av Socialförvaltningen
Paviljonger för skolverksamhet i Åsa, Kungsbacka
Avser paviljoner avsedda för förskole/skolverksamheten, för ca 160 personer varav ca 120 st förskolebarn. Huskroppen skall vara L-formad i 2 plan. Hiss skall finns mellan våningsplanen och trappa till plan 2 skall vara inomhus. Avser även option för 2026-01-01 - 2026-12-31.
Renovering av idrottsanläggning i Halmstad
Byggnaden fungerar idag som idrottshall för skolan och används även av flertalet föreningar på kvällstid och helger. Syftet med projektet är att förbättra inomhusklimatet.
Ombyggnad av industrifastighet i Halmstad
Modernisering av industrifastighet till kontor. Inredning av kontor, konferens samt omklädningsrum i industribyggnad/lokal samt igensättning av port.
Utbyggnad av reservkraftanläggning och kylcentral i Varberg
Den nya byggnaden ska utrustas med; 1 st kylmaskin samt plats för ytterligare en kylmaskin, för framtida bruk. 2 st reservkraftsgeneratorer om minst 2 MVA Bränsletank samt 2 st ventilationsaggregat
Tillgänglighetsanpassning av Floby och Kungsbacka station
Objekten är belägna i Floby, i anslutning till Floby Station på bandel 611 samt i Kungsbacka, i anslutning till Kungsbacka station på bandel 626.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet samt skärmtak.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Tillbyggnad av kontor på entresolplan med 8 kontor samt kök och pentry. Installation av industriport samt cirka 10 fönster.
Ombyggnad av hembygdsgård i Vessigebro
Vård- och underhåll av Larsagården.
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Rivning av simhall och hall i Kungsbacka
Avser rivning av Kungsbacka simhall och Aranäshallen A som ligger i samma byggnad som simhallen.
Nybyggnad av gymnastiksal i Halmstad
Nybyggnad av gympasal för linehedskolan samt rivning av befintlig pga fuktskador.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré, samt invändiga underhållsarbeten.
Ombyggnad av samlingslokal i Falkenberg
Falkenbergs kommun har för avsikt att på rubricerade fastighet installera ett FTX aggregat samt tillhörande kanalsystem. Entreprenaden innehåller även el, rör, undertak samt byggåtgärder.
Utbyte av teleskopläktare i Halmstad
Avser utbyte av 6 st befintliga teleskopläktare i A-hall som ersätts av nya teleskopläktare.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Takbyte samt byte av takkupor och takstolar.
Ventilationsbyte i Restaurang, Hylte
På Storgatan 10 i Hyltebruk finns restaurang Bamboo, restaurangen ligger i lokaler avsedda för bageri-verksamhet. I detta projekt ska ventilationsanläggningen anpassas efter restaurangverksamhet. Entreprenaden omfattar en komplett projekterad, levererad, installerad, drifttagen, provad, injusterad samt slutbesiktigad ventilationsanläggning. Även demontering av befintligt aggregat med tillhörande utrustning som inte ska användas.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor i tre våningar. Detaljplan och rivningslov finns.
Omläggning av tätskikt p P-hus i Halmtad
Projektet avser omläggning av tätskikt i P-hus, ytskikt och körbanan på de två översta planen är slitna, otäta och i stort behov av omläggning. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hylte
Projektet avser renovering av fönster och fasad samt förgyllning av kors, kula och inskriptionstavla. Även plåtarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändigt underhåll av hotell i Kungsbacka
Yttre underhållsarbeten av hotell. Takarbeten samt fasadarbeten.
Tillbyggnad av församlingshus i Hyltebruk
Tillbyggnad av församlingshem med ny pastorsexpedition.
Nybyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av servicehus för äldreboende.
Byte av belysningsarmaturer till idrottsarena i Laholm
Ersättning av befintliga armaturer med nya LED-armaturer avsedda för ändamålet. Besök på plats krävs innan inlämnandet av anbud till kommunen.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad padeltennishall.
Tillbyggnad av en Virketork
Tillbyggnad av en virketork, som torkar virken intill byggherrens byggnad.
Ombyggnad av fläktrum i lokal, Varberg
Tillbyggnad av fläktrum för sparbanken.
Tillbyggnad av församlingshus i Falkenberg
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av vägg för att barnen skall ha möjlighet att kunna sova ute.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Tillbyggnad av restaurang i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ändrad användning lager - kontor.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande skolpaviljonger.
Rivning av servicebyggnad i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Rivning av storkök i Halmstad
Rivningslov - rivning av storkök samt matsal till skolbyggnad-kattegattsgymnasiet.
Rivning av toalett i Halmstad
Rivningslov - rivning av toalettbyggnad på hamngatan.
Tillbyggnad av kontor i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - tillbyggnad paviljong.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat lov uppföra paviljong.
Tillbyggnad av fläktrum på skoltak i Falkenberg
Tillbyggnad av 3 stycken nya fläktrum på skolans tak.
Nybyggnad av läktare i Falkenberg
Säsongsbegränsat bygglov ståplatsläktare.
Nybyggnad av paviljong i Varberg
Nybyggnad paviljong.
Nybyggnad av toalett i Falkenberg
Nybyggnad strandtoalett.
Nybyggnad av automatstation i Varberg
Nybyggnad tankstation.
Nybyggnad av bastu i Falkenberg
Nybyggnad av badstuga och rivning av befintlig.
Ombyggnad av servicebyggnad i Falkenberg
Fasadändring samt ändrad konstruktion.
Ombyggnad av kontorshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation.
Tillbyggnad av sjukhus i Varberg
håltagning i fasad för att skapa värmeutblås.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad-norre katts park-rotundan.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad/hyresgästanpassning/fasadändring av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för påfyllnadslåda, spillplattor, rörbyte och potentialutjämning-preem.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad paviljong skolbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: