Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (30)
Halmstad (79)
Hylte (9)
Kungsbacka (31)
Laholm (15)
Varberg (46)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 205 st.

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av affärshus, blomstercafé med parkering på taket, mindre utvändiga ändringar på befintligt hus samt nya parkeringsytor, trädgårdsanläggning och mindre torg.
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår. Saneringsarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av äldreboedne i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Om- och påbyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor och labblokaler samt en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ett hotell med ca 100 rum samt gym, matsal och möteslokaler. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor i Laholm
Stationsområdet kan innehålla bl a kontor, handel, utvidgning av stationsområdet.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen.
Nybyggnad av handelsområde vid Tånga, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av handelsplats om ca 10.000 kvm.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Ny- och tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola (1000 kvm) och tillbyggnad av matsal (366 kvm).
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Nybyggnad av Biltema-butik om ca 5500 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av pålfabrik till lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Rivningsarbetet påbörjas i november 2017.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicehus med kontor, lager och verkstad. Byggstart uppskattad.
Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager. Leverantör av portar: Ale Portar AB, Hålstensvägten 20, 446 37 Älvängen, tel 076-8551502.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen innebär att 6 eller 7 st nya ventilationsaggregat ska ersätta den befintliga 50-fläkten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av räddningscentral i Tvååker
Avser nybyggnad av räddningsstation med en vagnhall och anslutande kontor, administrativ del och omklädningsrum.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av reception och restaurang efter brand. Markarbetet påbörjas i maj 2018.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola med 2 nya avdelningar samt tillhörande utemiljö och ett mottagningsskök samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad till hotell i Varberg
Projektet avser ombyggnad av Tullhuset till ett hotell med ca 20 rum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av brandstation i Varberg
Avser nybyggnad av brandstation.
Invändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Halmstad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader, ytskiktsrenovering i administrationsdelen på plan 2 som består av nio boendeavdelningar och en sjukavdelning. Arbetena omfattar bl.a målning- och installationsarbeten, utbyte av dörrar, WC och duschar samt nya brandlösningar.
Provisoriska paviljonger till skola i Falkenberg
Avser uppställning av provisoriska paviljonger till skola.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak och dränering. Byggstart tidigast våren 2019.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Ombyggnad till kontor i Laholm
Projektet avser ombyggnad av oinredda vindar i Stadshuset till kontor (400-500 kvm).
Renovering av badhus i Falkenberg
Projektet avser renovering av badhus.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation och tilläggsisolering av yttertak på folkhögskola.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av hotell/restaurang, inglasning av terasser samt fasadändring. rivning av bar och glastak.
Ombyggnad till förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Falkenberg
Projektet avser o- och tillbyggnad verksamhet med personalutrymme, nytt förråd m.m och anpassning av innergård.
Tillbyggnad av sjukhus i Halmstad
Projektet avser nytt hiss torn vid Länssjukhuset.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Nybyggnad av kontors- och lagerlokaler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och lagerlokaler.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall. Uppskattad kostnad.
Tak- och fasadrenovering vid sjukhus i Halmstad
Avser tak- och fasadrenovering av byggnaderna 071 och 131 vid Hallands sjukhus i Halmstad.
Utvändigt underhåll på vårdcentral och folktandvård i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser byte av yttertak och fönster och nya solceller på tak på vårdcentral och folktandvård samt nytt cykelförråd.
Renovering av skola i Halmstad
Projektet avser byte av fönster och renovering av fasad på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola. Byggstart tidigast sommar 2018.
Ombyggnad till kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad av gym till kontor och receptionsdisk samt tillbggnad (ca 150 kvm) för vattenrening och ventilation.
Ombyggnad av badanläggning i Varberg
Projektet avser renovering av varmbadhuset och installation av ny ventilation.
Nybyggnad av begravningsannex i Gamleby, Laholm
Projektet avser rivning av gammal kyrkstall och nybyggnad av begravningsannex. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av parkeringshus i Falkenberg
Underhåll skall göras på parkeringshuset. Underhållet i denna entreprenad består i att lägga in nya tätskikt och slitskikt med vägmarkering samt målning av väggar entreprenaden kommer även att omfatta ny belysning. Totalt berörd yta ca 7 500 m2
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av affärsbyggnad. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av logistiklokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och kontor med lager på entrésolplan (1000-1500 kvm). Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av skola i Halmstad
Projektet avser byte av tak och fasadåtgärder på skola.
Installation av solcellsanläggning vid sjukhus i Halmstad
Avser installation av solcellsanläggning.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar.
Ombyggnad i skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad och byte av ventilation i skola.
Ombyggnad för ny värme i skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad för installation av bergvärme i skola.
Fasadrenovering förskola i Varberg
Projektet avser fasadändring på förskola.
Utvändigt underhåll av hotell i Varberg
Projektet avser ny fasadsten på fasaden på den del av huset som är byggd 1970.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Omläggning av tak på kyrka i Harplinge
Projektet avser omläggning av tak på kyrka.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Ombyggnad av bensinstation i Varberg
Projektet avser markarbeten vid bensinstation.
Renovering av komplementbyggnad i Laholm
Projektet avser byte av träfasad till fasadskivor på del av hus innehållande samlingslokal, tvättstuga och fastighetsskötarlokaler samt renovering av en tvättstuga, byte av ventilation och byte av ytterdörrar.
Utbyte av värmeanläggning vid vårdcentral i Laholm
Avser utbyta av två naturgaspannor till nytt system med gaspannor och uteluftsvärmepumpar.
Fasadarbeten i Fjärås, etapp 2-5
Avser restaurering av fasadmurverk. Byggstart tidigast mars 2018.
Installation av övervakningskameror i skola, Halmstads kommun
Avser installation av övervakningssystem.
Ombyggnad av ventilation på skola i Halmstad
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad kontorsdel industri. 100kvm.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Projektet avser utvändig ändring av skolbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Paviljonger för skolverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser paviljonger för skolverksamt. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av företagshälsovården. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart oviss.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Projektet avser byte av fönster och delvis byte av träpanel på fasaden på skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Projektet avser omläggning av tak och målning av plåtfasad på idrottshall vid skola.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Projektet avser nybyggnad av kontor/lager. Uppskattad kostnad.
Byte av värmesystem i kyrka Hylte
Projektet avser byte av värmesystem i kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad i vårdhem i Laholm
Projektet avser byte av gaspanna i värdhem.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fastigheter i Halmstad
Byte av fjärrvärmeväxlare i 4 fjärrvärmecentraler; Fastigheten Bäckagård 1:156 Keramikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:157 Mosaikplatsen, Fastigheten Bäckagård 1:158 Reliefplatsen samt Fastigheten Bäckagård 1:159 Skulpturplatsen.
Trygghetslarm och tillbehör till särskilda boenden, Varbergs kommun
Samarbetsavtal tecknas för tidsperioden 2018-05-01 – 2023-04-30 med möjlighet till 5 års förlängning

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: