Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (22)
Halmstad (47)
Hylte (12)
Kungsbacka (22)
Laholm (5)
Varberg (26)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av skola i Getinge, Halmstad
Planer finns på ombyggnad, alternativt rivning samt nybyggnad av skola i Getinge.
Nybyggnad av äldreboende i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av handelsområde vid Tånga, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av handelsplats om ca 10.000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser en förskola med åtta avdelningar, att uppföras som ett passivhus med lågenergiteknik. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar.
Ny- och tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola (1000 kvm) och tillbyggnad av matsal (366 kvm). Markarbetet påbörjades i juni 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bowlinghall och beachvolleyboll plan. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.
Nybyggnad av skola och förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av skola och förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicehus med kontor, lager och verkstad.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Nybyggnad av läkarcentral i Laholm
Projektet avser nybyggnad av läkarmottagning. Pålningsarbetet påbörjades i april 2018.
Nybyggnad av terminal i Laholm
Projektet avser nybyggnad av terminalbyggnad innehållande bl a kontor, tvätthall, lager och service.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast början 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen innebär att 6 eller 7 st nya ventilationsaggregat ska ersätta den befintliga 50-fläkten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av stadshus i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kungsbacka stadshus. Ombyggnaden omfattar hus A, länkbyggnaden samt mindre ombyggnad i hus B. Hus A består av cellkontor och kommer att få en öppnare planlösning. I länkbyggnaden finns en reception, tillagningskök och matsal. Där kommer man att bygga om receptionen samt utöka matsalen. Hus B kommer att byggas om från kontorsutrymme med 5 mötesrum som har anslutning till entrén i länkbyggnaden. Rivningsarbeten kommer att starta under oktober 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Ny- alternativt ombyggnad av folktandvård i Halmstad
Avser ny- alternativt ombyggnad av lokaler för Folktandvåren i Söndrum. Byggstart oviss.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av reception och restaurang efter brand. Markarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Laholm
Projektet avser nybyggnad av butik.
Renovering av idrottshall i Hyltebruk, etapp 2
Projektet avser renovering av idrottshall och omklädningsrum.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lokaler för slöjd och hemkunskap.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Tillbyggnad av restaurang och samlingslokal i Tylösand
Detaljplanen möjliggör för restaurang och samlingslokal i anslutning till varmbadhuset.
Tillbyggnad med hotell och konferenslokal i Kärradal
Projektet avser tillbyggnad av hotell och konferenslokal. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar med förstärkt mottagningskök, personalutrymmen och tillhörande utemiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av räddningscentral i Tvååker
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Laholm
Projektet avser tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av skola och nybyggnad av förskola i Hylte
Projektet avser renovering av skola, ny panncentral och nybyggnad av förskola för 50 barn.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Upphandling av paviljonger för skolverksamhet, Kungsbacka kommun
Avser leverans och uthyrning av paviljonger för skolverksamhet. Uppskattad kostnad.
Provisoriska paviljonger till skola i Falkenberg
Avser uppställning av provisoriska paviljonger till skola. Uppskattad kostnad.
Invändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Halmstad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader, ytskiktsrenovering i administrationsdelen på plan 2 som består av nio boendeavdelningar och en sjukavdelning. Arbetena omfattar bl.a målning- och installationsarbeten, utbyte av dörrar, WC och duschar samt nya brandlösningar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Tillbyggnad av sjukhus i Halmstad
Projektet avser nytt hiss torn vid Länssjukhuset.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Utbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av hamburgerbar i Kungsbacka
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till hotellrum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll på vårdcentral och folktandvård i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser byte av yttertak och fönster och nya solceller på tak på vårdcentral och folktandvård samt nytt cykelförråd.
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Tillbyggnad av församlingshem i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem med kök, diskrum, mindre samlingssal och toaletter.
Renovering av gymnastiksal mm i Hylte
Projektet avser renovering av gymnastiksal samt ombyggnad av yttre miljö vid skola och förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 1
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Avser tillbyggnad av ca 20 kontorsplatser samt matsal och omklädningsrum med dusch.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till vårdcentral i Varberg
Projektet avser ombyggnad från kontor till vårdmottagning.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Byggstart november/december 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Ombyggnad för ny värme i skola i Hylte
Projektet avser ombyggnad för installation av bergvärme i skola.
Ombyggnad i vårdcentral och folktandvård i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i vårdcentral och folktandvård. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avserr upprustning av kyrkans yttertak. Byte av värmesystem och invändig målning. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka i Kungsbacka
Projektet avser invändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av bensinstation i Varberg
Projektet avser markarbeten vid bensinstation.
Utbyte av värmeanläggning vid vårdcentral i Laholm
Avser utbyta av två naturgaspannor till nytt system med gaspannor och uteluftsvärmepumpar. Uppskattad kostnad.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart oviss.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Tillbyggnad av kapell mm i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av ekonomidel, nytt vindfång i anslutning till kapellet och tillgänglighets anpassningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Renovering av fasader på kyrka Hylte
Projektet avser renovering av fasader, hängrännor och stuprör på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser nybyggnad av garage på ca 100 kvm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Utbyte av styrsystem på teater i Kungsbacka
Avser utbyte av styrsystem.
Installation av solkraftverk på simhall i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett solkraftverkssystem anslutet till elnätet.
Installation av solkraft på flygterminal i Halmstad
Avser installation av solkraftverk.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov - ändrad användning byggnad till handel och kontor samt nya fönster, hiss och trappa.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorshus-nybyggnad.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av bostad med kontor/lager.
Rivning av förskola i Varberg
Projektet avser rivning av förskola.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, fasadändring, skylt.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: