Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (34)
Halmstad (58)
Hylte (2)
Kungsbacka (20)
Laholm (3)
Varberg (32)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet. Badhalls utrustning: Malmsten AB, Box 73, 296 21 Åhus, tel 044-247150.
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Stationsförnyelse Ringhals
VK51 stationsförnyelse
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av äldreboende i Varberg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 54 lägenheter och 35 lägenheter i trygghetsboende i 5-7 våningar med garage i källarvåning.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar.
Om- och påbyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor och labblokaler samt en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler. Konstruktör är OWB Architecture.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Planer finns på nybyggnad av hotell på upp till 15 000 kvadratmeter.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen. 5500kvm invändig rivning samt 2400 kvm utvändig rivning.
Nybyggnad av arenahall i Varberg
För ca 5000 åskådare, läktare, gym, sport-shop, VIP-loger m m. Det kan bli fråga om en mindre byggnation istället.
Nybyggnad av handelsområde vid Tånga, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av handelsplats om ca 10.000 kvm.
Tillbyggnad av hotell samt affärshus i Halmstad
Tillbyggnad-, renovering och ombyggnad av hotell samt 7 butiker. 110 hotellrum skall renoveras och 10 rum skall tillkomma.
Ombyggnad av stadshus i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kungsbacka stadshus. Ombyggnaden omfattar hus A, länkbyggnaden samt mindre ombyggnad i hus B. Hus A består av cellkontor och kommer att få en öppnare planlösning. I länkbyggnaden finns en reception, tillagningskök och matsal. Där kommer man att bygga om receptionen samt utöka matsalen. Hus B kommer att byggas om från kontorsutrymme med 5 mötesrum som har anslutning till entrén i länkbyggnaden. Rivningsarbeten kommer att starta under oktober 2018.
Om och tillbyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på tillbyggnad av Snöstorpsskolan, alternativt nybyggnad av skola i Snöstorp hästhagen med plats för ca 300 elever. Byggstart tidigast 2023.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka, etapp 1-3
Projektet avser ombyggnad av skola i 3 etapper. Etapp 1: Hus B och C ombyggnad av huvudbyggnad. Etapp 2: Hus A och D ombyggnad storkök, matsal samt ämnesbyggnad. Etapp 3: Utemiljön. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar.
Nybyggnad av handelslokaler i Laholm
Fyra nya butiker ska byggas på Trulstap 1:9 i Laholm vid Västerleden. Dollarstore, Jysk, Willys och Jem & Fix.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm. Terrasserings arbeten inför nybyggnationen påbörjas i juni 2018.
Om- och påbyggnad av stadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av två våningar och påbyggnad med en våning kontor.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av servicehus med kontor, lager och verkstad.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm.
Nytt köpcentrum/handelsområde nära järnvägsstationen i Laholm
Geotekniska undersökningar är utförda. Fyra till sex nya butiker planeras.
Nybyggnad av aktivitetshall för idrott i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetshall för idrott vid skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av klassrum samt mindre ombyggnationer av befintlig skola.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en ny förskola i Kv Kemisten. Ligger långt fram i tiden, byggstart tidigast 2028.
Ombyggnad till dagverksamhet i Halmstad
Avser ombyggnad för daglig verksamhet.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande omklädningsrum, läktare, servering och teknikrum.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola för cirka 750 elever.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan. Byggstart sommaren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorslokaler i Varberg
Projektet avser ombyggnad till kontorslandskap.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Projektet omfattarr ombyggnad av kök, matsal och uppehållsytor samt tillbyggnad av hemkunskapssal och bibliotek. Skolans förstärkta mottagningskök skall byggas om till ett tillagningskök som klarar att servera 500 portioner/dag. Projektet yta: 700 m2 ombyggnad samt 170 m2 tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola. Projekteringen beräknas pågå under 15 månader. Med avslut våren 2020.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av lokaler för slöjd och hemkunskap.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar med förstärkt mottagningskök, personalutrymmen och tillhörande utemiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Projektet avser utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar samt omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak.
Rivning och nybyggnad av daglig verksamhet i Halmstad
Projektet avser rivning av byggnad och nybyggnad av lokal för daglig verksamhet. Rivningsarbeten kan påbörjas i september 2018.
Upphandling av paviljonger för skolverksamhet, Kungsbacka kommun
Avser leverans och uthyrning av paviljonger för skolverksamhet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tillfälliga skollokaler i Falkenberg
Avser nybyggnad av tillfälliga skollokaler vid Falkenbergs gymnasieskola.
Ombyggnad av drivmedelsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig drivmedelsanläggning. Omfattar att schakta ur och riva fyra befintliga cisterner i marken samt leverera och installera fyra nya cisterner.
Provisoriska paviljonger till skola i Falkenberg
Avser uppställning av provisoriska paviljonger till skola. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Dränering. Byggstart tidigast 2020.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terrass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast januari 2019.
Påbyggnad konferensrum på evenemangshall i Varberg
Projektet avser påbyggnad av konferenslokal för ca 100 personer på evenemangshall.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorbyggnad, hamnkontor.
Ombyggnad av hotell i Varberg
Ombyggnad, från kontor till 35 hotellrum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Projektet avser 2 byggnader med ny utemiljö. Hus 1 byggs om till förskola och 2 nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas med Hus 2 med ett nytt trapphus och hiss. Hus 2 inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal med 45 platser. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av församlingshem i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av församlingshem med kök, diskrum, mindre samlingssal och toaletter.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg, etapp 1
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Inredning av ytterligare lokaler i vårdbyggnad, nya parkeringsplatser samt 2 nya förråd.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser rivning av befintliga garage samt nybyggnad av 104 st garage. Kommer att utföras under en 5 års-period med ca 20 garage/år.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Varberg
Avser nybyggnad av toalettbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Avser tillbyggnad av ca 20 kontorsplatser samt matsal och omklädningsrum med dusch.
Installation av solcellsanläggning vid sjukhus i Halmstad
Projektet avser installation av solcellsanläggning på yttertak. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av skolmoduler. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till vårdcentral i Varberg
Projektet avser ombyggnad från kontor till vårdmottagning.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av skola i två våningar. Byggstart och kostnad är ännu uppskattade.
Fasadrenovering förskola i Varberg
Projektet avser fasadändring på förskola.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Upprustning av kyrka i Varberg
Projektet avserr upprustning av kyrkans yttertak. Byte av värmesystem och invändig målning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av bensinstation i Varberg
Projektet avser markarbeten vid bensinstation.
Utbyte av värmeanläggning vid vårdcentral i Laholm
Avser utbyta av två naturgaspannor till nytt system med gaspannor och uteluftsvärmepumpar. Uppskattad kostnad.
Inköp av läktarstolar till friluftsteater, Falkenberg
Omfattar inköp och montering av 1530 läktarstolar till Vallarnas Friluftsteater i Falkenbergs kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Ombyggnad av skolans utemiljö. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017-2021.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 6
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning.
Till- och ombyggnad av krematorium i Halmstad
Projektet avser till- och ombyggnad i befintligt krematorium (ca 100 kvm).
Utvändigt underhåll av Värö kyrka
Renovering av fasader samt ommålning av fönster.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser nybyggnad av garage på ca 100 kvm. Byggstart tidigast hösten 2018.
Utbyte av styrsystem på teater i Kungsbacka
Avser utbyte av styrsystem.
Installation av solkraftverk på simhall i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett solkraftverkssystem anslutet till elnätet.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av bårhus i Hyltebruk
Ombyggnad av bårhus. Tillbyggnad av lokal och ny entré samt ombyggnad av svepningsrum.
Rivning av lokstall i Varberg
Rivningslov - lokstallar.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet, fasadändring, skylt.
Tillbyggnad av samlingslokal i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Ombyggnad av bibliotek i Varberg
Ändrad användning lager - bibliotek, fasadändring, skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: