Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Ombyggnad av ventilationssystem vid sjukhus i Visby
Avser demontering av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning.
Ombyggnad av vårdavdelning i Visby
Avser en ombyggnadsdel där bl.a. navet i en av rundlarna, två personalrum, ett kök och ett matrum för patienter byggs om samt underhållsarbeten i 14 vårdsalar, avdelning C2.
Invändig restaurering av Stenkyrka kyrka Tingstäde, Gotland
Avser invändig mögelsanering med bla tvättning och målning.
Fasadarbeten på sjukvårds/kontorsbyggnad i Visby
Avser takrenovering samt avfärgning och lagning av fasadputs. Avser även målning invändigt.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Restaurering av Rone kyrka i Hemse, Gotland
Avser restaurering av tornhuv.
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Omfärgning av fasad på restaurang/bostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Visby
Anmälan ändring av planlösning och väsentlig ändring av va.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av vårdcentral i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Visby
Fasadrenovering av församlingshem (katolska kyrkan).
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Ombyggnad av folkets hus i Visby
Nybyggnad av folkets hus byggnad (ersättningsbyggnad flyttas till fastigheten).
Tillbyggnad av hotell i Visby
Tillbyggnad av hotell- och restaurangbyggnad (breda blick).
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av hamnkontor/servicehus samt tillhörande vågstation (ronehamn).
Ombyggnad av matsal i Visby
Ändrad användning del av ladugård till restaurangmatsal.
Tillbyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning och ombyggnad del av utställningslokal och förråd till restaurang samt tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Ändring av fasader på kontors- och bostadshus.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning del av omklädningsbyggnad till förskola (samt tillbyggnad ?).
Tillbyggnad av bilhall i Visby
Tillbyggnad av bilhall och uppförande av fyra skyltar.
Tillbyggnad av klubbhus i Visby
Tillbyggnad av f d klubbhus (kronholmens golfbana).
Nybyggnad av servicebyggnad i Visby
Nybyggnad servicehus och sopbod med plank för avfallshantering.
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Underhåll - ändring av entrédörr till restaurang (bageriet).
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Underhåll av tak, fasad och detaljer.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Visby
Underhållsåtgärder på fasader och fönster på cafébyggnad. Putsåtgärder på gavel. Saltskada. Fönsterrenovering/underhåll.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av basstation.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbyggnad (visby hamn).
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 60 m, samt 3 teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast, höjd 72 meter, samt teknikbod.
Nybyggnad av servering i Visby
Uppförande av uteservering & markistak - säsongslov årligen återkommande 15 april till 15 oktober.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning av vårdcentral till förskola, fasadändring, skylt samt uppförande av förråd.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage och uppförande av plank (samt rivning av garage).
Rivning av butik i Visby
Rivning av 3 byggnader (garage/förråd, butik och kiosk).
Rivning av automatstation i Visby
Rivning av automatbensinstation.
Ombyggnad av förskola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilationsanläggning i förskola (kabyssen hus 1).
Ombyggnad av pensionat i Visby
Anmälan för ombyggnad av pensionatsbyggnad (fridhem). Enkelrum till dubbelrum med dusch & toalett i rummen.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Restaurering av Roma kyrka, Gotland
Avser invändig mögelsanering samt restaurering av takryttare.
Restaurering av Bunge kyrka i Fårösund, Gotland
Avser lagning och fogning av fasad samt takrestaurering.
Utbyte av tornspiror på kyrkor på Gotland
Avser byte av tornspiror på sex kyrkor på Gotland.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: