Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Ombyggnad av vårdavdelning i Visby
Avser en ombyggnadsdel där bl.a. navet i en av rundlarna, två personalrum, ett kök och ett matrum för patienter byggs om samt underhållsarbeten i 14 vårdsalar, avdelning C2.
Invändig restaurering av Stenkyrka kyrka Tingstäde, Gotland
Avser invändig mögelsanering med bla tvättning och målning.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Restaurering av Rone kyrka i Hemse, Gotland
Avser restaurering av tornhuv.
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Ombyggnad av folkets hus i Visby
Nybyggnad av folkets hus byggnad (ersättningsbyggnad flyttas till fastigheten).
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilationsanläggning i förskola (kabyssen hus 1).
Ombyggnad av affärshus i Visby
Anmälan ändring av planlösning och väsentlig ändring av va.
Rivning av servicebyggnad i Visby
Rivning av hamnkontor/servicehus samt tillhörande vågstation (ronehamn).
Tillbyggnad av bilhall i Visby
Tillbyggnad av bilhall och uppförande av fyra skyltar.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Visby
Underhållsåtgärder på fasader och fönster på cafébyggnad. Putsåtgärder på gavel. Saltskada. Fönsterrenovering/underhåll.
Ombyggnad av pensionat i Visby
Anmälan för ombyggnad av pensionatsbyggnad (fridhem). Enkelrum till dubbelrum med dusch & toalett i rummen.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage och uppförande av plank (samt rivning av garage).
Nybyggnad av servicebyggnad i Visby
Nybyggnad servicehus och sopbod med plank för avfallshantering.
Restaurering av Roma kyrka, Gotland
Avser invändig mögelsanering samt restaurering av takryttare.
Restaurering av Bunge kyrka i Fårösund, Gotland
Avser lagning och fogning av fasad samt takrestaurering.
Utbyte av tornspiror på kyrkor på Gotland
Avser byte av tornspiror på sex kyrkor på Gotland.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: