Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotlands län

Gotland (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Visby
Idag går ca 200 elever i årskurs 2-6 på Alléskolan men planen är att även inkludera årskurserna F-1 som idag har verksamhet i Humlegårdsskolan. Efter planerad om- och tillbyggnad ska skolan ha kapacitet för 350 elever
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett. Ytterligare lokaler ska tillskapas i anslutning till akutmottagningens tillbyggnad. Dessa lokaler är ämnade för enkel vård, administration m.m..
Upprustning av förskola i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Om- och tillbyggnad av skola och storkök i Visby
Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat. Total byggnadsyta är 110 kvm.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av förskola i Visby
Avser ombyggnad av förskola man bygger om så det kommer bli 3 nya avdelningar.
Ombyggnad av skolkök i Lärbro, Gotland
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Visby
Ändra fasad och tak på vårdcentral (fler behandlingsrum).
Nybyggnad av idrottshall i Visby
Nybyggnad av idrottshall för padel.
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontorsbyggnad och lager/maskinhall.
Tillbyggnad av livsmedelsaffär i Visby
Tillbyggnad av affärsbyggnad samt anmälan om rivning av tre uthus.
Nybyggnad av automatstation i Visby
Nybyggnad av 3 st pumpöar för biogas.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Utökad bygglovplikt - lagning och ändring av gesims på kontor och skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av logi i Visby
Utökad bygglovplikt - underhåll av tak, plåtdetaljer, fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Visby
Utökad bygglovsplikt - underhåll och målning av fönster.
Utvändigt underhåll av dagcenter i Visby
Fasadändring, montering av utrymningstrappa vid dagcenter.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ändrad användning av lokal för grossisthandel till livsmedelsbutik - tidsbegränsat bygglov t o m 2020-12-31.
Utvändigt underhåll av garage i Visby
Ändring av fasad på garagebyggnader.
Renovering av kök Vänge skola, Gotland
Mindre åtgärder i kök.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Avser köksutrustniing.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: