Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotlands län

Gotland (39)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp Hus Gotland
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall
Om- och tillbyggnad av sjukhusI Visby
Avser om- och tillbyggnad av akutmottagningen på Visby Lasarett.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Ombyggnad av ventilationssystem vid sjukhus i Visby
Avser demontering av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning.
Ombyggnad av vårdavdelning i Visby
Avser en ombyggnadsdel där bl.a. navet i en av rundlarna, två personalrum, ett kök och ett matrum för patienter byggs om samt underhållsarbeten i 14 vårdsalar, avdelning C2.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad och ändrad användning av industri- och lagerbyggnad till kontor och personalutrymmen, fasadändring samt ny entré med skärmtak.
Installation av säkerhetssystem till tingsrätt på Gotland
Avser installation av säkerhetssystem till Gotlands tingsrätt.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av badhotell med lägenheter.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Underhåll av byggnader och murar. utbyte av plank (biskopsgården och kapitelhusgården).
Nybyggnad av restaurang i Visby
Nybyggnad av restaurang samt anmälan för rivning av befintlig café/restaurang.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola och ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Visby
Ändring av fasadkulör och uppförande av skyltar (coop klintehamn).
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av mur.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbyggnad till havspool.
Utvändigt underhåll av färjeterminal i Visby
Ändring av fasad - installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll - konservering av trappa, montering av räcke samt ändring av entrédörr på kontorsbyggnad (helgeandshuset).
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage/förråd/lägenhet.
Tillbyggnad av butik i Visby
Tillbyggnad av butik - tidsbegränsat lov t o m 31 augusti 2019 (ica roma).
Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad av garage med förråd.
Tillbyggnad av hotell i Visby
Tillbyggnad av hotell- och restaurangbyggnad (breda blick).
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat t o m 2022-06-30 (by 361).
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Anmälan för ändring av planlösning och ingrepp i bärande konstruktion (klockaregården). Ta ner en vägg och bygga samman två rum.
Tillbyggnad av vagnhall i Visby
Förlängning av vagnhall med 24 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: