Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotlands län

Gotland (59)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av multifunktionsbyggnad mm. i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Delas upp i 3 delprojekt. Detta avser delprojekt 3 = multifunktionsbyggnad samt gym och motionshall.
Nybyggnad av stridsfordonsgarage i Visby
Avser nybyggnad av kontor, matsal, omklädningsrum, FMV-verkstad, stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, kallförråd/skärmtak. Nybyggnad av el-, VA- och fibernät, vägar, planer, drivmedelsanläggning, skärmtak, plutonsförråd, repövningsläger och finspolhall. Uppdelas i 3 olika delprojekt. Detta avser delprojekt 1 = nybyggnad av stridsfordonsgarage.
Nybyggnad av förskola på Visborg, Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Upprustning av förskola i Visby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Nybyggnad av bilhall i Visby
Nybyggnad av bilförsäljningsbyggnad och anläggande av parkering.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Visby
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad livsmedelsbutik.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Ur investeringsbudget 2019-2023. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av kök på skola i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Installation av säkerhetssystem till tingsrätt på Gotland
Avser installation av säkerhetssystem till Gotlands tingsrätt.
Ombyggnad av kök på gymnasieskola, Visby
Avser omgrupperingar i köket, bla flytt av vägg.
Installation av säkerhetsanläggning vid kontor i Visby
Avser installation av ett nytt inbrottslarm och passersystemanläggning vid Svenska Spels huvudkontor i Visby.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Nybyggnad av konferenscentrum i Visby
Nybyggnad av gästbostäder konferens.
Nybyggnad av restaurang i Visby
Nybyggnad av restaurang samt anmälan för rivning av befintlig café/restaurang.
Nybyggnad av hamburgerbar i Visby
Nybyggnad av restaurang, anläggande av parkeringsplatser samt uppförande av skyltar och pyloner.
Ombyggnad av veterinärstation i Visby
Om- och tillbyggnad av veterinärstation och kontor.
Rivning av butik i Visby
Rivning av butiks- och lagerbyggnad.
Rivning av restaurang i Visby
Rivning av restaurangbyggnad, trapphus och tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Visby
Rivning av ventilationshuvar på tak samt installation av två nya (korpen hus 2).
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor för hyresgästanpassning.
Ombyggnad av restaurang i Visby
Ändrad användning och ombyggnad av lada/förråd till pub/restaurang samt tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Ändring av fasad och tak på lägenhetshotell.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Visby
Ändring av fasadkulör och uppförande av skyltar (coop klintehamn).
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av badhotell med lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av hotell i Visby
Underhåll av lägenhetshotell.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbyggnad till havspool.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikskåp.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll - konservering av trappa, montering av räcke samt ändring av entrédörr på kontorsbyggnad (helgeandshuset).
Utvändigt underhåll av bank i Visby
Underhåll av fönster- och dörrsnickerier samt plåtdetaljer.
Utvändigt underhåll av färjeterminal i Visby
Ändring av fasad - installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Ändring av fasad (fönster byts till dörr samt ny brandutrymningstrappa).
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat t o m 2022-06-30 (by 361).
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola och ändring av fasad och tak.
Tillbyggnad av butik i Visby
Tillbyggnad av butik - tidsbegränsat lov t o m 31 augusti 2019 (ica roma).
Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad av garage med förråd.
Rivning av toalett i Visby
Rivning av wc-byggnad.
Rivning av barack i Visby
Rivning av modulbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Visby
Nybyggnad av servicebyggnad, rivning av utedass samt ändrad användning av tvättstuga till personalutrymme.
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av mur.
Nybyggnad av tennishall i Visby
Nybyggnad av padelbanor med förråd.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av garage/förråd/lägenhet.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Fasadändring av hotellbyggnad - takfönster, spröjsning fönster, demontage skorsten (hotell s:t clemens).
Tillbyggnad av vagnhall i Visby
Förlängning av vagnhall med 24 m.
Ombyggnad av församlingshus i Visby
Anmälan för ändring av planlösning och ingrepp i bärande konstruktion (klockaregården). Ta ner en vägg och bygga samman två rum.
Upprustning av parkeringshus i Visby
Uppskat i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Underhåll av fasad på restaurang (torsmanska huset).
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Visby
Fasadändring av samlingslokal (jehovas vittnen, hemse).
Renovering av kök Vänge skola, Gotland
Mindre åtgärder i kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: