Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gotlands län

Gotland (36)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell, restaurang mm. i Visby
Planer finns för nybyggnation av hotell och restaurang mm. Planområdets läge: nuvarande Leva, på västra sidan om Toftavägen och intill naturreservatet södra Hällarna.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för GotlandsHem
Gotlandshem planerar nybyggnation för att samla sina funktioner under samma tak. Nybyggnaden avser kontor- och verksamhetslokaler på Visby Korpralen 1, en del av A7-området i Visby.
Nybyggnad av korttidsboende i Visby
Avser nybyggnad av korttidsboende med 40 lägenheter.
Ombyggnad av fastighet samt nybyggnad av kontor, handel m.m på Hemse, Gotland
Den föreslagna förändringen av den befintliga byggnadens användningsområde från industri- till centrumändamål innebär möjlighet för etablering av fler verksamheter. Detta innebär att det kommer att ges möjligheter till ett bredare utbud som t.ex. kontor och konferenslokal, butiker, lager, restaurang, gym och garage. Den föreslagna tankstationen med tillhörande butik, bilverkstad samt biltvätt etableras vid den östra gaveln av den befintliga byggnaden.
Nybyggnad av handelslokaler i Gotland
Avser nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av Dollarstore i Gotland
Avser nybyggnad av Dollarstore. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av demensboende i Visby
Tillbyggnation med sex nya vårdplatser på demensboendet på fastigheten.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Ombyggnad av skolkök i Visby, Gotland
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av skolkök, Gotland
Avser utbyte av vitvaror mm i storkök.
Ombyggnad av skolkök i Lärbro, Gotland
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av cafeteria i Visby
Ändrad användning av butikslokal till café, fasadändringar (byte av dörrar, nytt fönster och nytt skjutparti) samt nytt sophanteringsskåp.
Ombyggnad av ateljé i Visby
Ändrad användning av skollokaler till ateljé, studio och kontor.
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Ändring av fasad på hotellbyggnad (villa alma).
Ombyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad med hiss på kontorsbyggnad samt uppförande av skyltar.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotellanläggning.
Nybyggnad av automatstation i Visby
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av toalett i Visby
Nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av två befintliga toalettbyggnader (paviljongsplan) Visby Innerstaden 1:3,1:47.
Nybyggnad av garage i Visby
Om- och tillbyggnad av förråd samt uppförande av cykelgarage.
Utvändigt underhåll av ruin i Visby
Installation av solceller i kyrkoruin (s:t olof).
Nybyggnad av badbassäng i Visby
Marklov för schaktning för pool.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 3 st garage/förrådsbyggnader och 3 st skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Visby
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus innehållande förråd, duschar och toaletter.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av mobilmast (höjd 72 m) samt teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av stagad mast (höjd 60 m) samt 3 st tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikhus samt kameraanläggning.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av telemast (höjd 60 meter) och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av torn (48 meter) och 3 teknikbodar för elektronisk kommunikation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
Ändring av tak på affärsbyggnad - uppförande av nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av ateljé i Visby
Ändrad användning av skollokaler till ateljé, studio och kontor, Utökad bygglovsplikt – ändring av fönsterbågar i befintlig fönsterkarm Visby Ankaret 1.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Visby
Rivning och återuppbyggnad av mur, byte av port samt insättande av utrymningstrappa (soldathemmet).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: