Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Söderhamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Ombyggnad av parkeringshus i Söderhamn
Bygglov parkeringsgarage.
Ombyggnad av kontor i Söderhamn
Ombyggnad av kontor. Delar av fasad målas om, nya partier i fasad och fönster kompletteras. Ny ventilationsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Söderhamn
Underhåll fasad kontorsfastighet.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Ändrad användning från handel till vandrarhem.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Nybyggnad teknikbod-fiber.
Renovering av fönster på Skogs kyrka
Renovering och målning av samtliga fönster.
Fasadrenovering av rådhus i Söderhamn
På grund av vattenläckage gör man nu en fasadrenovering av Rådhuset i Söderhamn.
Installation av klimatsystem i Norrala kyrka
Installation av klimatsystem.
Installation av klimatsystem i Trönö kyrka
Installation av klimatsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: