Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
Nytt verksamhetsområde Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera med tillhörande förberedelserum.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Upprustning av reningsanläggning i badhus, Iggesund
Reningsanläggningar med filter och styrutrustning samt lagning av ev läckage i betongen.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Renovering av badhus i Hudiksvall
Betongreparationer, förstärkning mm.
PCB- och asbestsanering på gymnasium i Hudiksvall
Diverse fastigheter men främst Bromangymnasiets fönster.
Nybyggnad av garage mm i Delsbo
Avser nybyggnad av garage, snickeriverkstad och carport.
Utvändigt underhåll av hotell i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring/tillbyggnad av hotell på fastigheten stadshuset 1.
Nybyggnad av reception i Bjuråker
Bygglov för nybyggnad av servicehus (reception och kiosk) på fastigheten västansjö 5:26, Rivningslov för rivning av servicehus (reception och kiosk) på fastigheten västansjö 5:26 Västansjö 5:26.
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus på fastigheten flickskolan 7.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber på fastigheten åsak 4:11.
Rivning av telestation i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av teknikhus och torn på fastigheten långvind 9:441.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten furulund 5:4.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage på fastigheten forsa-hamre 26:28.
Nybyggnad av servicebyggnad i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av förråd (servicestation) på fastigheten solbacka 4:1.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten ede 4:44.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av nätstation/teknikbod på fastigheten mo 3:30.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Anmälan för installation av eldstad (vedeldad pizzaugn) och rökkanal för restaurang på fastigheten köpmanberget 5:7.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av samlingslokal på fastigheten fegärde 15:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: