Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall, kv C
Parkeringshus kombinerat med byggande av lägenheter (projekt 1112694). Både trygghetsboende och vanliga lägenheter. Totalt mellan 50-70 lägenheter.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall
Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 6 st temporära operationslokaler med förberedelserum inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 6 st kompletta operationssalar om 50 kvm vardera.
Ny entré mm på affärshus/galleria i Hudiksvall
Ny entré och lägenheter i två våningar ovanpå.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Avser ombyggnad av lokaler till 3 stycken lägenheter på Varvsgatan 23 A och B, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt, kompletta bygg- och installationsarbeten. Mark- och rivningsarbeten enligt ritningar.
Installation av domstolstele- och presentationsteknik till Hudiksvalls Tingsrätt
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Tillbyggnad av galleria i Hudiksvall
Ett tak över cykelparkeringen samtidigt kan då en ny butikslokal byggas ovanpå "taket".
Renovering av yttertak på museum i Hudiksvall
Avser renovering av yttertak belagd med falsad slätplåt i skivformat. Nya takluckor monteras samt ny beslagning av huvar/skorstenar. Vinden tilläggsisoleras.
Ombyggnad av ishall i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av ishall på fastigheten bölan 14:1. Ny läktare och cafeteria ska byggas.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef butiksytor till kontor på fastigheten tuna-fors 2:34.
Utvändigt underhåll av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av allaktivitetshall på fastigheten milstolpen 5.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lokal på fastigheten rådhuset 2:1.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av djurklinik på fastigheten sanna 2:66.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Hudiksvalls tingsrätt
Domstolsverket inbjuder till anbudsgivning avseende ett service- och supportavtal till befintligt säkerhetssystem på Hudiksvalls tingsrätt.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av garage på fastigheten ede 4:44.
Utvändigt underhåll av servering i Hudiksvall
Bygglov för inglasning av uteservering på fastigheten rådhuset 2:1.
Nybyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av altan/uteservering på fastigheten wallström 1.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och skyltar på fastigheten håsta 3:205.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten köpmanberget 6:1.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten tingshusbacken 6:5.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning på fastigheten mo 3:31.
Nybyggnad av garage i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av garage och carport på fastigheten ede 4:44.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten arnön 12:13.
Nybyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av uteservering på fastigheten guldsmeden 1.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av kontor på fastigheten håsta 3:205.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten furulund 5:1.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning till kontor på fastigheten ede 9:27.
Ombyggnad av tak på omklädningsrum vid skola i Näsviken
Akuta fel måste åtgärdas under 2018. Avser lågdelen.
Upprustning av reningsanläggning i Badhus
Byte av sandfilter och UV-ljus.
Nytt golv i idrottshall i Hudiksvall
Nytt golv på Håstaholmens Sporthall.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik på fastigheten rogsta-bästdal 5:11, entré samt kundtoalett.
Tillbyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av affärshus på fastigheten furulund 6:2.
Rivning av godsmottagning i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av godsmottagning på fastigheten furulund 6:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: