Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nybyggnad av kontorsfastighet på Köpmanberget Hudiksvall
Sydväst om korsningen Köpmangbergsvägen och Oljevägen.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Tillbyggnad av förskola i Forsa, Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten Skarmyra 8:2, fyra avdelningar. Utförs i 2 etapper. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av biogasanläggning/automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation för fordonsgas på fastigheten håsta 3:24.
Ombyggnad av lokal till kontor i Iggesund
Entreprenaden omfattar ombyggnation av lokal på Smedvägen 4 i Iggesund. Lokalen ska byggas om till ett antal kontor och samlingsrum mm.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av allaktivitetshall på fastigheten åvik 26:14.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad (utvändig ändring) av affärslokal på fastigheten fridhem 23:1.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av allaktivitetshall på fastigheten varvet 4:6.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av representationsgård på fastigheten iggesunds bruk 1:1.
Tillbyggnad av skola i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av skolbyggnad på fastigheten mo 3:37, Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten mo 3:37 Mo 3:37.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av omklädningsbyggnad på fastigheten östanbräck 1:43.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport och uterum, Bygglov för nybyggnad av pool, trädäck och poolskydd på fastigheten iggesund 2:29 .
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/carport på fastigheten trogsta 10:29.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikhus på fastigheten njutångers kyrkby 4:45.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikhus på fastigheten västansjö 5:26.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad på fastigheten välsta 1:34.
Utvändigt underhåll av skola i Hudiksvall
Bygglov för byte av takmaterial av skolbyggnad på fastigheten jakobsberg 12:1.
Utbyggnad av entré på fastighet i Hudiksvall
Byggs en ny entré för ny hyresgäst.
Utvändigt underhåll av klockstapel och kyrka i Njutånger
KAE sökt för Tjärstrykning av klockstapeln samt kyrktaket på Njutånger kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: