Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hudiksvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall, Etapp 1a & 1b
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril. Ca 2 miljarder kronor ska investeras i Hudiksvalls sjukhus i projektet Framtiden samt ca 3 miljarder i Gävle sjukhus.
Nya verksamheter i Hudiksvall
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Placering av förskolan blir på Helenedal, bakom Träffpunkten mot punkthusen.
Nybyggnad av förskola i Näsviken
Önskemål finns om en ny förskola.
Invändiga arbeten på ishall i Hudiksvall
Energieffektiviserande åtgärder - Rivning av befintlig ispist, anläggande av ny ispist med tillhörande kylanläggning samt byte av ventilationsanläggning.
Upprustning av reningsanläggning i badhus, Iggesund
Reningsanläggningar med filter och styrutrustning samt lagning av ev läckage i betongen.
Tillbyggnad av förskola i Forsa, Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola på fastigheten Skarmyra 8:2, fyra avdelningar. Utförs i 2 etapper. Rivning av nedbrunna delar redan utfört av ramavtalsentreprenör.
Renovering av folkhögskola i Forsa
Tre delprojekt: Forsa folkhögskola - 1541007 Bollnäs folkhögskola - 1545563 Västerbergs folkhögskola - 1545564 Ännu oklart om dessa tre kommer att handlas upp tillsammans eller separat.
Utveckling av fastighet i Hudiksvall
Omvandling av Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll.
PCB- och asbestsanering på gymnasium i Hudiksvall
Diverse fastigheter men främst Bromangymnasiets fönster.
Ombyggnad till kontorslokaler i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad, ändrad användning av allaktivitetshall på fastigheten köpmanberget 5:7.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av kontor på fastigheten forsa-hamre 8:14.
Nybyggnad av bastu i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten mössön 4:9.
Nybyggnad av carport i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten norränget 5:14, Rivningslov för rivning av komplementbyggnad på fastigheten norränget 5:14 Norränget 5:14.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation på fastigheten håsta 3:204.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus på fastigheten långby 17:1.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod på fastigheten välsta 10:7.
Ombyggnad av servering i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad (tillgänglighetsanpassning) av uteservering på fastigheten guldsmeden 1.
Ombyggnad av biograf i Hudiksvall
Anmälan för hiss av övrigt på fastigheten flickskolan 6.
Nybyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av samlingslokal på fastigheten bölan 9:25.
Tillbyggnad av kontorslokal vid skola i Hudiksvall
Mindre tillbyggnad av kontorslokal vid förskola

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: