Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdboende på Söder i Gävle, Etapp 6
AVser nybyggnad av vårdbostad. Sker parallellt med nybyggnad av parkeringsgarage (1453439).
Allmän upprustning av skola i Gävle
Teknisk upprustning och anpassning av befintlig skolbyggnad samt ombyggnad av befintlig skolgård.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Gävle
Avser tillbyggnad av 7-9 skola som totalt med befintlig skola ska ha plats förr 500-600 elever. Tillbyggnad om ca 3500 m2 samt teknisk upprustning av befintlig skolan om ca 2000 m2. Även ombyggnad av befintlig skolgård.
Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.
Om- & tillbyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 2
Till- och ombyggnad av skola inkl markarbeten. Upphandlingsform Samordnad Generalentreprenad gäller för denna upphandling. Upphandling sker genom att Beställaren träffar avtal om följande entreprenader: DE1, Entreprenad mark, husbyggnad & storkök. Blivande GE. DE2, Entreprenad för värme och sanitet inkl kyla. DE3, Entreprenad för luftbehandling inkl styr. DE5, Entreprenad för el, tele, brandlarm, inbrottslarm, passagekontrollanläggning samt data.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad i 2 våningar.
Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp C-H
Ombyggnad av fd Skogmurskolan till kontorslokaler, ca 4000 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus på Söder i Gävle, Etapp 9
Avser nybyggnad av parkeringsgarage. Sker parallellt med nybyggnad av vårdboende (1124685).
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden, Anmälan av installation av hiss Norr 21:5.
Nybyggnad av butik i Hemlingby
Nybyggnad av Dollarstore i Hemlingby, Gävle
Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.
Vvs- och värmearbeten i dagcenter i Gävle
Generalentreprenad. Utbyte tekniska system, anpassning av planlösning, utbyte av ytskikt, tilläggsisolering av tak samt mindre tillbyggnad. Omdränering av byggnadens grund/källare samt mindre markarbeten.
Renovering av tak- & fasad på vård- & omsorgsboende i Valbo
Tak- och fasadrenovering och viss ombyggnation av 4 st hus på ett Vård- och omsorgsboende i Valbo.
Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Om- och tillbyggnad av förskolekök samt invändig renovering och fönsterbyte. Upphandling sker genom att Beställaren träffar avtal med: GE1. Entreprenad för husbyggnad, storkök samt hiss.
Ny ventilation samt nytt tak på skola i Valbo
Byte av takbeläggning på ca 2600 kvm samt ny ventilation.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av kontorslokaler i Gävle
Pierre Entreprenad i Gävle AB bygger nya kontorslokaler för eget bruk.
Byte av kylmaskin på Hedesunda IP
Byte av kylmaskin och värmeåtervinning.
Renovering av ytterväggar på badhus i Gävle
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten.
Ombyggnad av friskola i Andersberg, Gävle
Ombyggnad av tre befintliga butikslokaler i Andersberg Centrum till tre stycken klassrum, ett kontor, förråd och övriga ytor.
Ombyggnad av skola i Gävle
Bygglov för ändrad användning av offentlig lokal, utrymningsväg samt invändiga anpassningar.
Fuktåtgärder i källare mm i rådhus i Gävle
Objektet avser ombyggnad av Gävle Rådhus, plan 1, för att återställa källaren efter fuktsanering samt tillhörande anpassning av installationer. Vissa entreprenadarbeten ingår även på plan 6. Q-märkt fastighet.
Lokalanpassning och ny entré i Gävle
Lokalanpassning och ny entré.
Nybyggnad av automatstation i Gävle
Anmälan för nybyggnad.
Invändig upprustning av sporthall i Gävle
Avser upprustning av Nynäs sporthall, nytt sportgolv, nya armaturer m.m.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av pizzeria i Gävle
Bygglov för inredande av ytterligare lokal.
Nybyggnad av garage i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad nybyggnad av garage och bastu samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal göra om lägenhet till lokal.
Nybyggnad av barack i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad byggbodar.
Invändigt underhåll av kyrka i Hedesunda
Invändig restaurering och underhåll av väggar, valv och inventarier.
Tillbyggnad av förråd och toaletter i restaurang, Gävle
Bygglov för tillbyggnad av förråd och toaletter i restaurangen.
Rivning av bensinstation i Gävle
Rivning av bensinstation på Hagsta 3:39.
Rivning av förskola i Gävle
Rivning av Sörby förskola.
Hyresgästanpassning till gym
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal. Frisörsalong till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: