Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vårdavdelningar mm på sjukhus i Gävle
Ombyggnad hus 1, vårdavdelningar, mottagningar mm.
På- och tillbyggnad av hus 60 på sjukhus i Gävle
På- och tillbyggnad av hus 60, entré. 5 våningar, samt helikopterplatta.
Rivning av hus 11-14 & nybyggnad 62 Gävle sjukhus, Gävle
Rivning av hus 11-14. Ersätts med nybyggnad hus 62.
Nybyggnad av förskola/skola samt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby, Gävle
Ett vård- och omsorgsboende (80 klienter), samt en ny skola (F-6) och förskola (120 barn) med Idrottshall ska byggas vid Södra Hemlingby. Unikt för projektet är ett samarbete och tankar kring samnyttjande av lokaler mellan Beställaren, det kommunala bolaget AB Gavlegårdarna (ABG) och sektorerna för Välfärd, Utbildning Gävle och Kultur & fritid.
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier. 7000-8000 m2.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Rivning och nybyggnad av skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan.
Nybyggnad av F-6 skola i Gävle
Nybyggnad av F-6 skola. Källö 35:5 m.fl.
Ombyggnad till kontor, restaurang och butiker mm i Gävle
Projektet omfattar total ombyggnation av två tegelbyggnader Läkerolbyggnaden och Garveriet. Dessa byggnader ska innehålla restauranger, butiker, kontor, Bed & Breakfast. Garveriet ska ha en tillbyggnad som ska byggas ihop med ett parkeringshus som uppförs av Gavlefastigheter. Dessa byggnader måste grundförstärkas, invändiga golvet i bottenvåningen ska sänkas till marknivå, fönster breddas, förstärkning av bjälklag, byta tak, renovera fasad och byta fönster mm. Dessutom ska lokalerna hyresgästanpassas med ombyggnationer invändigt.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
P-huset består av 8 st halvplan med en BTA på ca 16 900m2 och 519 st parkeringsplatser. Fasad i en kombination av tegel och streckmetall. Förutom parkeringar skall i byggnaden inrymma en återvinningscentral och sopsug för Godisfabriksområdet.
Rivning och nybyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 3 053 m2 grundskola åk 4 - 6, samt särskola. Behandlad tomtarea ca 9 100 m2. Objektet innehåller även fritidslokaler, slöjdsalar, bibliotek, musiksal, administrantion, skolhälsovård, personalutrymmen m.m. Även rivning av B-bågen ingår i objektet. Även om- och tillbyggnad av entré i Tallbos särskola ingår i objektet.
Ombyggnad av sjukhus
Ombyggnad av lokaler för ögonsjukvården på Södertull sjukhus.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola. Planerat projekt efter etapp 1: 1047278.
Nybyggnad av saluhalll i Gävle
Avser nybyggnad av saluhall.
Utvändigt underhåll vid badhus i Gävle
Badhuset i Gävle ska få nya trappor mm. Markarbeten mellan parkering & huvudentré.
Ombyggnad av fastighet i Gävle
Objektet avser ombyggnad av del av Alderholmen 21:1. Total bruttoarea ca 1185 m2.
Anpassning av skola till förskola i Norrsundet, Gävle
Ombyggnad av skola till förskola.
Utvändig målning på fastigheter i Gävle
Omfattar ommålning och snickeriarbeten på Forsbacka Lärarbostad, Hagaströmsgården, Höjdens dagcenter, Kantorn, Lurbergsgården, Majgården, Milbogården, Nynäs Herrgård, Regenereringshuset, Strömvallen samt Vikingaskolan.
Ombyggnad av bensin- och servicestation i Gävle
Avser ombyggnad av befintlig utrustning.
Byte av låssystem på skolor och förskolor i Gävle
Entreprenaden omfattar byte av lås på dörrar på sex förskolor och två skolor i Gävle kommun. Lilla Bönan, Varvaterassen, Milbogården, Solkatten, Vikingagården, Lilla Sätraskolan och Vikingaskolan.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Utvändigt takarbete på kontorshus i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal, utbyte av delar av taket.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av brandskyddet, Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden Norr 15:7.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Anmälan av väsentlig ändring av hiss.
Indvändigt underhåll på kyrka i Hamrånge
Putsning och målning invändigt.
Rivning av bensinstation i Gävle
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Rivning av samlingslokal i Gävle
Anmälan för rivning av byggnad.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av garage i Gävle
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Åtgärdande av fasadskador på fastighet i Gävle
Objektet avser åtgärdande av fasadskador på fastighet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: