Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kök och tillbyggnad av matsal på skola i Gävle
Rivning och nybyggnad av Fridhemsskolan. Tidigare projekt 1463776 har ingått i detta.
Nybyggnad av vårdboende på Söder i Gävle, Etapp 6
AVser nybyggnad av vårdbostad. Sker parallellt med nybyggnad av parkeringsgarage (1453439).
Allmän upprustning av skola i Gävle
Teknisk upprustning och anpassning av befintlig skolbyggnad samt ombyggnad av befintlig skolgård.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Gävle
Avser tillbyggnad av 7-9 skola som totalt med befintlig skola ska ha plats förr 500-600 elever. Tillbyggnad om ca 3500 m2 samt teknisk upprustning av befintlig skolan om ca 2000 m2. Även ombyggnad av befintlig skolgård.
Om- & tillbyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 2
Till- och ombyggnad av skola inkl markarbeten. Upphandlingsform Samordnad Generalentreprenad gäller för denna upphandling. Upphandling sker genom att Beställaren träffar avtal om följande entreprenader: DE1, Entreprenad mark, husbyggnad & storkök. Blivande GE. DE2, Entreprenad för värme och sanitet inkl kyla. DE3, Entreprenad för luftbehandling inkl styr. DE5, Entreprenad för el, tele, brandlarm, inbrottslarm, passagekontrollanläggning samt data.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad i 2 våningar.
Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp C-H
Ombyggnad av fd Skogmurskolan till kontorslokaler, ca 4000 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus på Söder i Gävle, Etapp 9
Avser nybyggnad av parkeringsgarage. Sker parallellt med nybyggnad av vårdboende (1124685).
Nybyggnad av butik i Hemlingby
Nybyggnad av Dollarstore i Hemlingby, Gävle
Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.
Om- & tillbyggnad av matsal och storkök samt utemiljö vid skola i Valbo
Om- och tillbyggnad av matsal och storkök, samt dränering, dagvatten, utemiljö. Option nr 1 VA-mark. Option nr 2 Byte fasader
Renovering av tak- & fasad på vård- & omsorgsboende i Valbo
Tak- och fasadrenovering och viss ombyggnation av 4 st hus på ett Vård- och omsorgsboende i Valbo.
Vvs- och värmearbeten i dagcenter i Gävle
Generalentreprenad. Utbyte tekniska system, anpassning av planlösning, utbyte av ytskikt, tilläggsisolering av tak samt mindre tillbyggnad. Omdränering av byggnadens grund/källare samt mindre markarbeten.
Ny ventilation samt nytt tak på skola i Valbo
Byte av takbeläggning på ca 2600 kvm samt ny ventilation.
Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Om- och tillbyggnad av förskolekök samt invändig renovering och fönsterbyte. Upphandling sker genom att Beställaren träffar avtal med: GE1. Entreprenad för husbyggnad, storkök samt hiss.
Ombyggnad av ventilation i skola i Gävle
Ur investeringsbudget 2015-2021.
Byte av kylmaskin på Hedesunda IP
Byte av kylmaskin och värmeåtervinning.
Renovering av ytterväggar på badhus i Gävle
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten.
Ombyggnad av friskola i Andersberg, Gävle
Ombyggnad av tre befintliga butikslokaler i Andersberg Centrum till tre stycken klassrum, ett kontor, förråd och övriga ytor.
Ombyggnad av skola i Gävle
Bygglov för ändrad användning av offentlig lokal, utrymningsväg samt invändiga anpassningar.
Upprustning av bibliotek i Forsbacka, etapp 1
Ventilation och upprustning.
Fuktåtgärder i källare mm i rådhus i Gävle
Objektet avser ombyggnad av Gävle Rådhus, plan 1, för att återställa källaren efter fuktsanering samt tillhörande anpassning av installationer. Vissa entreprenadarbeten ingår även på plan 6. Q-märkt fastighet.
Lokalanpassning och ny entré i Gävle
Lokalanpassning och ny entré.
Invändig upprustning av sporthall i Gävle
Avser upprustning av Nynäs sporthall, nytt sportgolv, nya armaturer m.m.
Ombyggnad av restaurang i Gävle
Anmälan av installation av anordning för ventilation.
Nybyggnad av garage i Gävle
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad nybyggnad av garage och bastu samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal göra om lägenhet till lokal.
Utvändigt underhåll av restaurang i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal byte av fönster och fönsterdörr i restaurang.
Nybyggnad av barack i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad byggbodar.
Nybyggnad av servering i Gävle
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad uteservering.
Invändigt underhåll av kyrka i Hedesunda
Invändig restaurering och underhåll av väggar, valv och inventarier.
Rivning av bensinstation i Gävle
Rivning av bensinstation på Hagsta 3:39.
Tillbyggnad av förråd och toaletter i restaurang, Gävle
Bygglov för tillbyggnad av förråd och toaletter i restaurangen.
Rivning av förskola i Gävle
Rivning av Sörby förskola.
Hyresgästanpassning till gym
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal. Frisörsalong till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: