Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Tillbyggnad av stationshus Bollnäs
Tillbyggnad i 2 plan.
Nybyggnad av padellhall i Bollnäs
15*27 m 4 padelbanor, omklädningsrum mm
Uppsättning av solelanläggningar i Bollnäs
Heden 118, 122 och 128, 821 31 Bollnäs. Total årsproduktion om 200 000 kWh per år
Ombyggnad av lokal i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från publikhall till lokal för mässor mm
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Bollnäs
Bygglov för fasadändring av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av vårdbostad i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från äldreboende till trygghetsboende samt för utvändig ändring.
Ombyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av butik i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av servering i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Nybyggnad av barack i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av kiosk i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk kiosk.
Spa, restaurang mm vid Norrfly herrgård
Spa, restaurang, padelbana mm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: