Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tak på skola i Säter
Avser påbyggnad av sadeltak på moduler med plant tak på Kungsgårdsskolan i Säter.
Renovering av duschrum på sim- och sporthall i Säter, etapp 2
Omfattar renovering av damernas duschutrymmen samt tillhörande RWC, WC, förråd och städutrymmen på sim- och sporthallen Skönvikshallen.
Renovering av sporthall i Säter
Omfattar renovering av ny entré till fastigheten, renovering av duschutrymmen-, omklädningsrum-,Wc/RWC. Samt ombyggnad av ventilation på Enbacka sporthall i Gustafs, Säter kommun.
Rivning av paviljong i Säter
Skönvik 1:1 (f.d skönvik 1:10) - förhandsbesked för rivning av fasta paviljongen.
Nybyggnad av kontor i Säter
Säter 3:5 (reningsverket) - tidsbegränsat bygglov för uppställning av kontorsbodar t.o.m. 2025-12-31 samt strandskyddsdispens.
Ombyggnad av skola i Säter
Säter 4:5 - installation av ventilationsanläggning i skolverksamhet - ej bygglovpliktig åtgärd.
Invändigt underhåll av vårdhem i Säter
Boberg 4:10 - invändig ändring i hvb-hem (ny utrymningstrappa).
Ombyggnad av skola i Säter
Kungsgården 1 – ändring av verksamhet som väsentligt påverkar brandskyddet (från skola/fritidshem till grundsärskola).
Nybyggnad av toalett i Säter
Lilla klingsbo 8:4 - strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (toalett) samt anläggande av badbryggor.
Rivning av bensinstation i Säter
Avser rivning av en byggnad, som tidigare varit bland annat bensinstation. Det ingår även utvändig rivning av serviser för VA, el, tele m.m. samt återställning av markytorna efter rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: