Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Utbyggnad av förskola i Mora
Objektet avser inhyrning av två förskoleavdelningar, ca 320 m2. Arbetet ska genomföras under pågående verksamhet i närheten av på tomten belägen befintlig förskola. Objektet avser hyra av modulbyggnader under minst 3 års tid samt montering och färdigställande av lokalerna före hyrestidens början och nedmontering samt borttransport efter hyrestidens slut.
Ramavtal avseende besiktning av ventilation, OVK ,anbudsomr Mora
Avser besiktning av ventilation (OVK) till Region Dalarna uppdelat på fyra anbudsområden, Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Rivning av byggnad vid lasarett i Mora
Avser rivning av ett enplans tegelhus med källare, hus 16 vid Mora lasarett.
Nybyggnad av automatstation i Mora
Bygglov för drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Mora
Bygglov för fasadändring och skyltar.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod Noret 108:80,14:83.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod Stranden 2:2,3:1.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av idrottshall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan för avsevärd förändring av planlösningen i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av hotell i Mora
Bygglov för utvändig ändring av hotellbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
LED belysning i Idre sporthall , Mora kommun
Avser byte av belysning i Idre sporthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: