Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av medicinmottagningen och psykiatriska mottagningen på Ludvika lasarett, byggnad 01 och 03 plan 4.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage med plats för ca 34 bussar, carportar för mindre fordon samt förrådsbyggnader. Byggnaden inrymmer även verkstad, tvätt/städ samt kontorslokaler, omklädningsrum etc. Objektet är beläget på Björnmossevägen 1 i Gonäs.
Nybyggnad av förskola i Ludvika, etapp 1
Etapp 1: Ny förskola med tillhörande markarbeten inne på förskolegården, vändplan inlastning och delar av ny gata. Etapp 2 finns på projektid: 1518177
Åtgärdande av fuktskador i Grangärde kyrka
Projektet omfattar bl.a renovering av golv till följd av fuktskador.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Ny detaljplan möjliggör för förskoleverksamhet i Biskopsgården och tillbyggnad av den befintliga Biskopsnäsets förskola.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
Igångsättning tidigast 2019.
Installation av solcellsanläggning på skola i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Kyrkskolan.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Ombyggnad av utställningshall på Hammarbacken, Ludvika
Avser renovering av lokalen samt att sätta in nödutgång och trappa/hiss.
Ombyggnad av hissar vid lasarettet i Ludvika
Avser byte av hissar eller hissmaskineri enligt plan.
Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 2 i Ludvika
Projektet avser fasad- och fönsteråtgärder, ventilationsarbeten, målning mm. Ingick tidigare i objekt 917568.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändring av vatten-avlopp och brand.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av skola/förskola skärmtak.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola q3 2018 till q4 2020.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning/förskola 2018-2028.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ombyggnad kontorslokaler samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av taxistation i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation/brandskydd i taxi huset.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Anmälan ventilation trafikskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: