Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet delas upp i 3 faser. Produktionsfas beräknas påbörjas om ett år.
Ombyggnad av ortopedkliniken på Falu Lasarett
Avser ombyggnad och modernisering av ortopedavdelning 17 och 18 samt ortopedkliniken. Flerbäddssalar med upp till 6 patienter ska ersättas med i huvudsak enkelrum, samt tvåbäddsalar. De tekniska systemen är också uttjänta.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende och gruppboende i Falun
Avser nybyggnad av vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende. Byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Ombyggnad av skola i Falun
Svärdsjöskolan är idag en högstadieskola. Politiskt beslut finns att ställa om till en F-9 skola som även ska inhysa F-6 som då flyttas från Björkhagsskolan. Entreprenaden är uppdelad i två faser, FAS 1 och FAS 2. FAS 1 utgör en projekterings- och kalkylfas. FAS 2 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering. Fas 2 delas in i 2 huvuddelar där huvuddel 1 avser främst hus A del 2 med bland annat el- och VVSarbeten, ytskiktsrenovering golv och väggar , nytt undertak, byte av dörrar mm. Huvuddel avser främst hus B och M för årskurs F-3 samt ytor för adiministration och elevhälsa.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 6
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 6, Ljusgården.
Ombyggnad av Citygross i Falun
Avser ombyggnad av City Gross. Omfattning oklar.
Ramavtal avseende besiktning av ventilation, OVK ,anbudsomr Falun
Avser besiktning av ventilation (OVK) till Region Dalarna uppdelat på fyra anbudsområden, Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Ny modulbyggnad för sprutbyte vid sjukhuset i Falun
Projektet avser ny modulbyggnad för sprutbyte inom Falu lasaretts centrala delar, mellan hus 20 och 22.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 4
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 4, del av hus E.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 5
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 5, del av hus E.
Fönsterbyte på sjukhus i Falun
Avser utbyte av samtliga fönster på del av Hus 17 vid Falu lasarett.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 1
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 1 omfattar hus X. Etapp 2 finns på projektid: 1548352
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 2
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 2 omfattar hus A. Etapp 1 finns på projektid: 1548346.
Ombyggnad av förskola i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i förskola.
Nybyggnad av butik i Falun
Bygglov för nybyggnad av industri/lager/butiksbyggnad.
Nybyggnad av skola i Falun
Bygglov för nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av maskinhall i Falun
Bygglov för tillbyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Falun
Bygglov för ändrad användning från butik till café.
Ombyggnad av vårdcentral i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad till vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad.
Rivning av bensinstation i Falun
Rivningslov för rivning av bensinstation.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av centrumbyggnad.
Utvändigt underhåll av servering i Falun
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av restaurang (tak på befintlig terass).
Ombyggnad av cafeteria i Falun
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning för uthus till café.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kontor med balkong.
Ombyggnad av skola i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i skola.
Rivning av telestation i Falun
Anmälan av rivning av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i affärslokal.
Ombyggnad av skola i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov för fasadändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av garage i Falun
Bygglov för fasadändring av garage med höjning av tak.
Utvändigt underhåll av garage i Falun
Bygglov för fasadändring av garage.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändrad användning från industri till utbildning.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Falun
Bygglov för fasadändring av omklädningsrum samt kiosk.
Nybyggnad av bastu i Falun
Bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: