Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet delas upp i 3 faser. Produktionsfas beräknas påbörjas om ett år.
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av konserthall i Falun
Tidiga planer. Avser nybyggnad av konserthall. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärslokaler i Falun
Avser nybyggnation av samhällsverksamheter och offentliga kontor.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende och gruppboende i Falun
Avser nybyggnad av vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende. Byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Ombyggnad av plan 02 på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av plan 02 i hus 11 för fysio/dietist samt en ny entré och ombyggnation av befintlig mark mellan hus 11 och hus 10.
Ombyggnad av ögonmottagning på Falu Lasarett
Avser ombyggnation av ögonmottagningen på Falu Lasarett. Genom denna ombyggnation skapas en samlad makulaenhet inom ögonmottagningen. Den nya makulaenheten behovsanpassas för att uppfylla dagens krav på hygien, hälsa och arbetsmiljö.
Ombyggnad av Citygross i Falun
Avser ombyggnad av City Gross. Omfattning oklar.
Ombyggnad av förskola i Bjursås
Avser ombyggnad av hus V på Bjursåsskolan från skola till förskola samt bygga ihop byggnaden med förskolan Örnen genom en länkbyggnad. Byggnaden har redan sanerats från bla asbest i Falu kommuns regi.
Byte av tömningscentraler för medicinska gaser på Falu lasarett, Falun
Avser byte av tömningscentraler för medicinska gaser i hus 8 och 11 på Falu Lasarett.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Ombyggnad/anpassning i lokal, Falun
Avser uppförande av ett entresolbjälklag och montering av kompaktförvaringssystem.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 2
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 2, del av hus E.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 3
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 3, del av hus E.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 1
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 1 omfattar hus A. Etapp 2 finns på projektid: 1548352
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 2
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 2 omfattar hus X. Etapp 1 finns på projektid: 1548346.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad (skärmtak).
Nybyggnad av klubbhus i Falun
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga/övernattningsstuga.
Tillbyggnad av kyrka i Falun
Bygglov för nybyggnad av undercentral.
Ombyggnad av cafeteria i Falun
Bygglov för ändrad användning av butik till cafè/glassbar.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av barack i Falun
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modul med värmestuga/omklädningsrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modul med omklädningsrum.
Ombyggnad av kursgård i Falun
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till kursgård.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till vuxenutbildning.
Tillbyggnad av mäss i Falun
Bygglov för tillbyggnad av lokal (mässen).
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning från del av lägenhet till kontor.
Ombyggnad av storkök i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad från storkök till storkök med servering.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad planlösning i kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Falun
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i bef. kök på plan 3 (hotell).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: