Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 1
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av medicinkliniken i hus 11 på plan 1 och delar av plan 2.
Nybyggnad av F-6 skola i Falun
Avser nybyggnad en ny Södra skola på parkmarken belägen mellan Kommunernas Hus och den befintliga Södra skolan. Nybyggnaden planeras för en två-parallell F-6 skola med lokaler för lärosalar, bibliotek, gemensamhets- och personalutrymmen. Den nya skolans utformas av fyra huskroppar som binds samman med ett torg innehållande ett atrium.
Nybyggnad av förskola i Enviken, Falun
Avser rivning av befintlig förskolebyggnad på fastigheten samt uppföra ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar.
Renovering av kyrka i Falun
Det som ska åtgärdas i kyrkorummet är putslagning och kalkavfärgning av innertak, väggar och valv, lagning av sprickor för att förhindra att puts lossnar inne i kyrkan. Fasta inventarier, som altaruppsats och predikostol, ska konserveras för att bevaras in i framtiden. Rengöring och renovering av fönstren i kyrkan ska öka livslängden på fönster och målningar och förhindra att större skador uppstår på fönster med buktande glas. Glaskonservator för detta är Uppsala Domkyrkas Glasmålningsateljé.
Ombyggnad av plan 2 på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av plan 2 i hus 11 för fysio/dietist samt en ny entré och ombyggnation av befintlig mark mellan hus 11 och hus 10.
Ombyggnad av teknikutrymmen på sjukhus, Falun
Avser ombyggnad av Landstingets kanslihus. Ombyggnaden avser nya ventilationsutrymmen, fjärrkyla och nytt ställverk.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter, Landstinget Dalarna
Avser ramavtal för upphandlingskonsult.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser upphandling av totalentreprenör för byte av elcentraler, ställverk och armaturer på Britsarvsskolan.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 1
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 1 omfattar hus A. Etapp 2 finns på projektid: 1548352
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 2
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 2 omfattar hus X. Etapp 1 finns på projektid: 1548346.
Utvändig renovering på kyrka i Falun
Utvändig renovering av fasader och fönster.
Ombyggnad av biograf i Falun
Bygglov för ändrad användning av butik till biografsalong.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal/kontor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ingrepp i bärande konstruktion i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i sporthall/simhall.
Rivning av danslokal i Falun
Anmälan av rivning av dansbanetak.
Tillbyggnad av garage i Falun
Bygglov för tillbyggnad av carport med garage.
Tillbyggnad av servering i Falun
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (tak på uteservering).
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av två stycken cykelgarage.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av utedass.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av carport i Falun
Bygglov tillbyggnad av carport/garage.
Utvändigt underhåll av reception i Falun
Bygglov tillbyggnad av handikappentré.
Ombyggnad av vårdhem i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till hvb-hem (byggnad 010).
Ombyggnad av kiosk i Falun
Bygglov ändrad användning av oinredd yta till kiosk/väntsal.
Nybyggnad av garage i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall (garage).
Nybyggnad av kontor i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbodar.
Ombyggnad av butik i Falun
Bygglov för ändrad användning av restaurang till klädbutik.
Ombyggnad av gym i Falun
Bygglov för ändrad användning i lokal/lager till gym.
Ombyggnad av kulturhus i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av församlingshus i Falun
Anmälan väsentlig ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov fasadändring samt uppsättning av skyltanordningar på affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för fasadändring av affärslokal och inredande av ny lokal.
Omtjärning av tak på Kyrka i Sundborn
Avser omtjärning av tak på Sundborns kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: