Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av medicinkliniken i hus 11 på plan 1 och delar av plan 2.
Nybyggnad av F-6 skola i Falun
Avser nybyggnad en ny Södra skola på parkmarken belägen mellan Kommunernas Hus och den befintliga Södra skolan. Nybyggnaden planeras för en två-parallell F-6 skola med lokaler för lärosalar, bibliotek, gemensamhets- och personalutrymmen. Den nya skolans utformas av fyra huskroppar som binds samman med ett torg innehållande ett atrium.
Ombyggnad av gamla Folkets Hus i Falun
Avser etapp 2 av ombyggnationen av Gamla Folkets Hus i Falun. Ombyggnaden ska inrymma Kontaktcenters front office, träffpunkt för äldre och utökning av Kulturskolans lokaler i form av dansstudio, orkesterrum, evenemangssal, olika arbetsstationer för ungdomscoacher, gemensam lounge med mera.
Om- och tillbyggnad av förskola i Falun
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad på fastigheten samt uppförande av ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar samt som option på att bygga om befintlig förskolebyggnad med två avdelningar.
Om- och tillbyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat om- och tillbyggnad för ännu en 25-meters bassäng i Lugnets simhall.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Falun
Avser hyresgästanpassning åt Skatteverket i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Renovering av hissar, Falu och Mora lasarett
Avser renovering/modernisering av befintliga hissar. Huvuddel 1 Mora Lasarett: Hus 05 (Medicin/Kvinnoklinik) hiss 9 samt Hus 01 (Behandlingsblock) hiss 15. Huvuddel 2 Falu Lasarett: Hus 02 (Specialvårdblocket) hiss 15, Hus 04 (Centrala vårdblocket) hiss 19 samt Hus 11 (Södra vårdblocket) för hiss 32, 33, 34, 35, 36 och 37.
Nybyggnad av butik i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av butik och djursjukhus.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av värmesystem vid Falu Lasarett, Falun
Avser ombyggnad av primärvärmesystemet för Falu Lasarett innefattande bl.a. nya huvudpumpar och avväxling av byggnaderna 12,13 och 14. Dessutom ska ett antal större huvudavstängningsventiler monteras i primärnätet.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter, Landstinget Dalarna
Avser ramavtal för upphandlingskonsult.
Ombyggnad av förskola i Falun
Avser ändrad användning av kontor till förskola.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Byte av belysning vid skola i Falun
Avser byte av belysning i klassrum, grupprum och samlingsrum samt installation av närvarodetektering i Östra skolan, Falun.
Takbyte på räddningsstationen i Svärdsjö
Avser byte/reparation på yttertak på Räddningsstationen i Svärdsjö.
Nybyggnad av kontor i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av kontor och lager.
Rivning av garage i Falun
Rivningslov rivning av förråd/garage.
Utvändigt underhåll av skola i Falun
Rivningslov rivning av tre entrétak.
Nybyggnad av förskola i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av förskolemodul.
Nybyggnad av reception i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av modul med campingreception.
Nybyggnad av skola i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av modul med skollokal.
Ombyggnad av förskola i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Falun
Bygglov fasadändring av skola med ny utrymningsdörr.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Falun
Bygglov fasadändring av vårdbyggnad med solceller.
Nybyggnad av bastu i Falun
Bygglov nybyggnad av 2 stycken bastu.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov nybyggnad av torrtoalett.
Tillbyggnad av danslokal i Falun
Bygglov tillbyggnad av dansbana och traktorförråd.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Bygglov tillbyggnad av förskola med utrymningstrapp.
Utvändigt underhåll av förskola i Falun
Bygglov uppsättning av solskyddskärmar.
Ombyggnad av museum i Falun
Bygglov ändrad användning av ekonomibyggnad till museum.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov ombyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov ombyggnad och ändrad användning av lokal till skola.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan väsentlig förändring av planlösning samt brandskydd.
Ombyggnad av förskola i Falun
Anmälan väsentlig ändring av ventilation med byte av aggregat.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av butik i Falun
Bygglov fasadändring av butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: