Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet delas upp i 3 faser. Produktionsfas beräknas påbörjas om ett år.
Nybyggnad av affärslokaler i Falun
Avser nybyggnation av samhällsverksamheter och offentliga kontor.
Ombyggnad av ortopedkliniken på Falu Lasarett
Avser ombyggnad och modernisering av ortopedavdelning 17 och 18 samt ortopedkliniken. Flerbäddssalar med upp till 6 patienter ska ersättas med i huvudsak enkelrum, samt tvåbäddsalar. De tekniska systemen är också uttjänta.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende och gruppboende i Falun
Avser nybyggnad av vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende. Byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun.
Nybyggnad av förskola i Surbrunnshagen, Falun
Avser ny förskolebyggnad om ca: 2300m2 fördelat på två plan för att inrymma åtta förskoleavdelningar och tillhörande kringfunktioner. Ingår gör även en anpassad utemiljö.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Ombyggnad av skola i Falun
Svärdsjöskolan är idag en högstadieskola. Politiskt beslut finns att ställa om till en F-9 skola som även ska inhysa F-6 som då flyttas från Björkhagsskolan. Entreprenaden är uppdelad i två faser, FAS 1 och FAS 2. FAS 1 utgör en projekterings- och kalkylfas. FAS 2 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering. Fas 2 delas in i 2 huvuddelar där huvuddel 1 avser främst hus A del 2 med bland annat el- och VVSarbeten, ytskiktsrenovering golv och väggar , nytt undertak, byte av dörrar mm. Huvuddel avser främst hus B och M för årskurs F-3 samt ytor för adiministration och elevhälsa.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 6
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 6, Ljusgården.
Ramavtal avseende besiktning av ventilation, OVK ,anbudsomr Falun
Avser besiktning av ventilation (OVK) till Region Dalarna uppdelat på fyra anbudsområden, Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Ny modulbyggnad för sprutbyte vid sjukhuset i Falun
Projektet avser ny modulbyggnad för sprutbyte inom Falu lasaretts centrala delar, mellan hus 20 och 22.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 5
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 5, del av hus E.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 1
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 1 omfattar hus X. Etapp 2 finns på projektid: 1548352
Ombyggnad av förskola i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i förskola.
Nybyggnad av skola i Falun
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kontor med balkong.
Tillbyggnad av skola med ett kylmaskinrum i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skola (kylmaskinrum).
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för ändrad användning i restaurang.
Utvändigt underhåll av servering i Falun
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av restaurang (tak på befintlig terass).
Ombyggnad av cafeteria i Falun
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning för uthus till café.
Ombyggnad av skola i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i skola.
Rivning av telestation i Falun
Anmälan av rivning av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i affärslokal.
Ombyggnad av skola i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i skola.
Ombyggnad av bensinstation i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov för fasadändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av garage i Falun
Bygglov för fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: