Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av galleria i Falun
Planerat tidigt projekt. Nybyggnad av galleria mm.
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet delas upp i 3 faser. Produktionsfas beräknas påbörjas om ett år.
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen. Total yta 2100 kvm.
Ombyggnad av ortopedkliniken på Falu Lasarett
Avser ombyggnad och modernisering av ortopedavdelning 17 och 18 samt ortopedkliniken. Flerbäddssalar med upp till 6 patienter ska ersättas med i huvudsak enkelrum, samt tvåbäddsalar. De tekniska systemen är också uttjänta.
Nybyggnad av förskola i Surbrunnshagen, Falun
Avser ny förskolebyggnad om ca: 2300m2 fördelat på två plan för att inrymma åtta förskoleavdelningar och tillhörande kringfunktioner. Ingår gör även en anpassad utemiljö.
Nybyggnad för verksamhetsindustri i Falun
Avser planläggning för verksamheter. Omfattning oklar.
Ombyggnad av skola i Falun
Svärdsjöskolan är idag en högstadieskola. Politiskt beslut finns att ställa om till en F-9 skola som även ska inhysa F-6 som då flyttas från Björkhagsskolan. Entreprenaden är uppdelad i två faser, FAS 1 och FAS 2. FAS 1 utgör en projekterings- och kalkylfas. FAS 2 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering. Fas 2 delas in i 2 huvuddelar där huvuddel 1 avser främst hus A del 2 med bland annat el- och VVSarbeten, ytskiktsrenovering golv och väggar , nytt undertak, byte av dörrar mm. Huvuddel 2 avser främst hus B och M för årskurs F-3 samt ytor för adiministration och elevhälsa.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 6
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 6, Ljusgården.
Nybyggnad av kontor i Falun
Bygglov för nybyggnad av 5 nya kontorsmoduler
Ny modulbyggnad för sprutbyte vid sjukhuset i Falun
Projektet avser ny modulbyggnad för sprutbyte inom Falu lasaretts centrala delar, mellan hus 20 och 22.
Ny kompressorcentral för andningsluft, Falu Lasarett
Avser utbyte av andningsluftskompressorer på Falu Lasarett. Leverans av 2 st. kompressorer för produktion av medicinsk luft Rörarbeten för installation av nya kompressorer. Rörarbeten för installation 2 st. adsorptionstorkar som tillhandahålls av RFD. Rörarbeten för erforderliga anpassningar i befintlig produktionsanläggning. Styrutrustning för samkörning av nya kompressorer i central hus 13 med befintliga kompressorer i central hus 10.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 5
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 5, del av hus E.
Rivning av skola i Falun
Avser rivning av gamla södra skolan samt tillhörande gamla matsalen.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus från boende till kontor, utbildning och förläggningsverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för ändrad användning i restaurang.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning och planlösning i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov för fasadändring av affärslokal.
Rivning av skola i Falun
Rivningslov för rivning av skola.
Ombyggnad av bensinstation i Falun
Anmälan av installation av oljeavskiljare i bensinstation.
Ombyggnad av bensinstation i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i drivmedelsanläggning.
Rivning av telestation i Falun
Anmälan av rivning av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av klubbhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga.
Tillbyggnad av skola med ett kylmaskinrum i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skola (kylmaskinrum).
Tillbyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för tillbyggnad restaurang med av skärmtak och plank (villa herdin).
Ombyggnad av gym i Falun
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till träningslokal.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för ändrad användning i affärslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: