Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Till- och ombyggnad av gymnasieskola, Borlänge
Projektet omfattar: Etapp 1 Tillbyggnad i två plan, anpassning i befintlig byggnad vid länk mot tillbyggnad samt samtliga markarbeten. Etapp 2 Ombyggnad i befintlig byggnad omfattande bl.a. utrymmena: Utrymningsväg - 126 Korridor, 129 Vindfång, 239/143 Trapphus samt 120 Teknikrum m.fl., 102 Entréhall, 169/170A+B Café m.fl., Fönsterbyten i 157 Godsmottagning och 163B, Arbetsrum/verkstad. Etapp 3 Rivning och ombyggnad inom befintlig skolbyggnad, tidigare matsal/kök, personal m.m.
Om- och utbyggnad av skola i Borlänge
Avser utbyggnad av huskropp, ombyggnadsarbeten i befintliga lokaler mark och anläggningsarbeten av utemiljö på Ornäs skola.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat. I etapp 1 ingår utbyte av ventilationsaggregat samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat. I etapp 2 ingår solcellsanläggning.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad och modernisering av ventilationsanläggning och värmeinstallationer i skolmiljö. VS arbetena berör byte/komplettering av radiatorer, nytt takvärmesystem i gymnastikhallen samt inkoppling eftervärmningsbatterier i luftbehandlingsaggregat. I entreprenaden ingår rivning av befintliga eftervärmnings batterier i luftbehandlingssystemet.
Ny ventilation och belysning i Gymnasieskola i Borlänge
Avser ny ventilation och ny belysning på Erikslundsgymnasiet i Borlänge.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning i affärslokal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kyrka i Borlänge
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av kallgarage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kallgarage för reservkraftverk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för omklädningsrum mm.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av butik, kontor och konferensrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärslokal montage av ny port.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av sporthall i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Anmälan om ändring av garage byte av tak, takstolar samt garageportar.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd samt uppsättande av skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till restaurang samt nybyggnad av ventilationstorn.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till hemtjänstlokal samt nybyggnad av förråd.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av kontorshus och industribyggnad, del av hjälpmedelscentralen.
Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning del av skola.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av grossisthandel till handel.
Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Strandskyddsdispens för ändrad användning av vedbod till korttidsboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: