Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Högskolan Dalarnas campus i Borlänge ska byta lokaler och flytta in i Diös fastighet Mimer, även kallad Liljanhuset. Nu ska den aktuella fastigheten totalrenoveras – och få en ny fasad. 2022 räknar högskolan med att flytta in i ny lokaler.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av polishus. Omfattning oklar.
Ny ventilation och belysning i Gymnasieskola i Borlänge
Avser ny ventilation och ny belysning på Erikslundsgymnasiet i Borlänge.
Nybyggnad av ridhus i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av anläggning / ridhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för återvinningsstation mm samt ändrad fasadkulör på befintligt affärshus, Bygglov för uppsättande av skylt Hökaren 2.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till rum för uthyrning mm.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st garagelängor samt rivning av befintliga garagelängor.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 3 carportar, rivning av 3 st garagelängor, Räfsan 1.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med kylmaskinrum.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola förlängning av skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för carport/garage/förråd.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av bodar.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmodul.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmoduler, tillfälliga skollokaler.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfällig skolmodul.
Nybyggnad av konferenscentrum i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfälliga konferensmoduler.
Rivning av garage i Borlänge
Anmälan om rivning av garage/förråd.
Ombyggnad av hotell i Borlänge
Anmälan om installation av hiss, utbyte av 2 befintliga hissar.
Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola, ombyggnation av kök mm.
Ombyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola/ombyggnad av ventilation.
Utvändigt underhåll av skola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av skola.
Ombyggnad av biograf i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare lokal från förråd till biosalong.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av föreningsändamål till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till vandrarhem.
Ombyggnad av butik i Borlänge
Bygglov för ändrad planlösning i butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: