Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Markområde till försäljning avseende handel och kontor i Borlänge
Nytt arbetsplatsområde avsett för handel och kontor. Viss mindre tillverkningsindustri med ringa miljöpåverkan kan etableras. Tomtarea 63000 kvm.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage med gästlägenheter.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till rum för uthyrning mm.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st garagelängor samt rivning av befintliga garagelängor.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmodul.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmoduler, tillfälliga skollokaler.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av föreningsändamål till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till utbildning.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal från handel till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal för hyresgäster till undervisningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus samt installation av ventilation och ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av hotell i Borlänge
Anmälan om installation av hiss, utbyte av 2 befintliga hissar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: