Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (15)
Borlänge (25)
Falun (33)
Gagnef (1)
Hedemora (9)
Leksand (11)
Ludvika (14)
Mora (13)
Orsa (4)
Rättvik (3)
Säter (4)
Vansbro (2)
Älvdalen (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Nybyggnad av hotell, lift och bostäder m.m i Älvdalen, etapp 2 mfl
Planer finns för utveckling av Fjätervålens skidanläggning. Nya lägenheter, småhus, hotell med konferensfaciliteter, kursgård, utbyggnation av lift m.m
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Nybyggnad av sjukhus i Avesta
Ny vårdbyggnad på ca 9000 kvm. Rivning av befintligt hus (hus 2) kommer ske innan detta kommer till utförande. Rivning finns på projektid: 1327397.
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet delas upp i 3 faser. Produktionsfas beräknas påbörjas om ett år.
Ny vårdbyggnad vid Avesta lasarett i Avesta
Avser nybyggnation av vårdbyggnad hus 02 vid Avesta lasarett.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 1
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun.
Nybyggnad av affärslokaler i Falun
Avser nybyggnation av samhällsverksamheter och offentliga kontor.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende och gruppboende i Falun
Avser nybyggnad av vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende. Byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Nybyggnad av lägenhetshotell, Lodge Grönklitt
Avser nybyggnad av lägenhetshotell i 5 våningar med 63 lägenheter, konferensutrymmen och restaurang mm.
Nybyggnad av skola i Avesta
Nybyggnad av skola med samlokalisering av storkök och matsal samt entré på nedre plan och undervisningslokaler på övre plan. BTA ca 2100 kvm.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av förskola i Säter
Avser nybyggnad av förskola med plats för 120 barn.
Nybyggnad av grundskola i Rättvik
Avser nybyggnad av grundskola för klasserna F-5, ett garage för två bilar och två utvändiga förråd. På fastigheten finns idag en F-5 skola, Nyhedsskolan, med tillhörande allergiavdelning. Befintlig skola, förutom allergiavdelningarna, ska rivas och den nya skolan kommer att byggas på samma plats. Rivningen av skolan utförs i denna entreprenad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik Lindvallen i Sälen
Nybyggnad av ICA-butik i Lindvallen, Sälen. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Nybyggnad av handelsplats i Idre
Projektet avser nybyggnad av handelsplats med bl a kombinerad matbutik och restaurang, boende och butiker med inriktning på inredning, skidutrustning, apotek samt kontor. Fjällbäckstorgets innetorg ska skapa en levande handelsplats för alla.
Energieffektivisering i skola, Avesta, etapp 2
Avser renovering och energieffektivisering av Åvestadalsskolan. Etapp 2 ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2021-01-15
Ombyggnad av skola i Falun
Svärdsjöskolan är idag en högstadieskola. Politiskt beslut finns att ställa om till en F-9 skola som även ska inhysa F-6 som då flyttas från Björkhagsskolan. Entreprenaden är uppdelad i två faser, FAS 1 och FAS 2. FAS 1 utgör en projekterings- och kalkylfas. FAS 2 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering. Fas 2 delas in i 2 huvuddelar där huvuddel 1 avser främst hus A del 2 med bland annat el- och VVSarbeten, ytskiktsrenovering golv och väggar , nytt undertak, byte av dörrar mm. Huvuddel avser främst hus B och M för årskurs F-3 samt ytor för adiministration och elevhälsa.
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Projektet omfattar: Etapp 1 Tillbyggnad i två plan, anpassning i befintlig byggnad vid länk mot tillbyggnad samt samtliga markarbeten. Etapp 2 Ombyggnad i befintlig byggnad omfattande bl.a. utrymmena: ▪ Utrymningsväg - 126 Korridor, 129 Vindfång, 239/143 Trapphus samt 120 Teknikrum m.fl. ▪ 102 Entréhall, 169/170A+B Café m.fl. ▪ Fönsterbyten i 157 Godsmottagning och 163B Arbetsrum/verkstad Etapp 3 Rivning och ombyggnad inom befintlig skolbyggnad, tidigare matsal/kök, personal m.m.
Nybyggnad av arena i Rättvik
Avser nybyggnad av arena för kultur och sport. Hela byggnaden är på 6698 m² och ska byggas ihop med en befintlig inomhusbandyhall. Den nya byggnaden kommer innehålla restaurang, bollplan för handboll och innebandy med en läktare på en sida. Bollplan blir även en plats för konserter etc.
Nybyggnad av restaurang, reception m.m i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnad av restaurang samt butik och reception för Idre Himmelfjäll. Även allmänna toaletter.
Ombyggnad av hotell i Sälen
Avser ombyggnad av befintliga lokaler. Omfattar SPA-bad, konferens samt restaurang fördelade på 3 våningar.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Ombyggnad av skola i Gagnefs kommun
Omfattar renovering av Djurmo skola med nya ledningar, ny ventilation samt ändrad planlösning etc.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av kontor i Ludvika
Nbyggnad, tillbyggnad, ändrad användning av flerbostadshus-affärs/kontorshus. Specifik omfattning för projektet kan idag ej anges.
Nybyggnad av utställningshall i Leksand
Avser nybyggnad av utställningshall vid Leksands folkhögskola.
Nybyggnad av omklädningsrum och gym i Rättvik
Avser nybyggnad av omklädningsrum för ungdom och elit samt ett gym vid Rättvik Arena.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av äldre industribyggnad till förskola med sex avdelningar för ca 100 barn.
Ny kompressorcentral för medicinsk luft till sjukhus i Avesta
Avser rörarbeten vid utförande av ny kompressorcentral för medicinsk luft, Avesta lasarett.
Ombyggnad av förskola i Bjursås
Avser ombyggnad av hus V på Bjursåsskolan från skola till förskola samt bygga ihop byggnaden med förskolan Örnen genom en länkbyggnad. Byggnaden har redan sanerats från bla asbest i Falu kommuns regi.
Utbyggnad av förskola i Mora
Objektet avser inhyrning av två förskoleavdelningar, ca 320 m2. Arbetet ska genomföras under pågående verksamhet i närheten av på tomten belägen befintlig förskola. Objektet avser hyra av modulbyggnader under minst 3 års tid samt montering och färdigställande av lokalerna före hyrestidens början och nedmontering samt borttransport efter hyrestidens slut.
Ombyggnad av Tjädernhuset i Hedemora
Ombyggnation (ROT) av Tjädernhuset, ny el, nytt värmesystem, nytt ventilationssystem med absortionskyla, delvis ytskiktstrenovering.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus 6 och 10 efter den nya vårdbyggnaden är färdigställd.
Ombyggnad av Citygross i Falun
Avser ombyggnad av City Gross. Omfattning oklar.
Ny modulbyggnad för sprutbyte vid sjukhuset i Falun
Projektet avser ny modulbyggnad för sprutbyte inom Falu lasaretts centrala delar, mellan hus 20 och 22.
Fönsterbyte på sjukhus i Falun
Avser utbyte av samtliga fönster på del av Hus 17 vid Falu lasarett.
Ev Ombyggnad av simhall i Orsa
Avser ev ombyggnad av simhall byte av ventilation och reningsverk.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat. I etapp 1 ingår utbyte av ventilationsaggregat samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat. I etapp 2 ingår solcellsanläggning.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 4
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 4, del av hus E.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Ombyggnad och anpassning av värmesystem på skola i Grängesberg
Avser ombyggnad och anpassning av värmesystem från dagens oljebaserade uppvärmning till värmepump för bygghallen på Malmenskolan.
Underhåll av KV-, VV- , samt VVC-system på lasarettet i Avesta
Avser underhållsarbeten på KV-VV- och VVC systemen inom Avesta lasarett. Utbyte av befintliga VV och VVC ledningar samt ventiler för hus 1 och 3. Dessutom ska utbyte av ett antal befintliga avstängningsventiler för kallvattnet ingå som även finns placerade i andra huskroppar.
Utbyte av lufbehandlingsaggregat samt nya canalisskenor, Mora lasarett.
Avser utbyte av luftbehandlingsaggregat TA/FA171 samt nya canalisskenor för försörjning hus 01, 04, 05, 07 och 09, Mora lasarett.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 1
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 1 omfattar hus X. Etapp 2 finns på projektid: 1548352
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 2
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 2 omfattar hus A. Etapp 1 finns på projektid: 1548346.
Ny ventilation och belysning i Gymnasieskola i Borlänge
Avser ny ventilation och ny belysning på Erikslundsgymnasiet i Borlänge.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus inför uppförande av den nya vårdbyggnaden som finns på projektid: 1166034.
Renovering av duschrum på sim- och sporthall i Säter, etapp 2
Omfattar renovering av damernas duschutrymmen samt tillhörande RWC, WC, förråd och städutrymmen på sim- och sporthallen Skönvikshallen.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Upptaget i investeringsbudgeten.
Nybyggnad av personallokal i Idre
Nybyggnad av personalutrymme, uppsättning av elstängsel och grindar samt asfaltering av 2 ytor på idre åvc.
Ny ventilation till förskola i Ludvika
Avser ny ventilation med nytt aggregat till köks- och personaldel för förskolan Hillängen. Aggregatet placeras i nytt fläktrum på taket till köket.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Orsa
Avser byte av befintlig takbeklädnad inklusive tätskikt samt målningsarbeten på plåt.
Rivning av byggnad vid lasarett i Mora
Avser rivning av ett enplans tegelhus med källare, hus 16 vid Mora lasarett.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola inför nybyggnation av bostäder som finns på projektid: 1345468
Nybyggnad av byggvaruhus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av byggvaruhandel inom fastigheten månsbo 1:24, avesta kommun.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage med gästlägenheter.
Nybyggnad av butik i Falun
Bygglov för nybyggnad av industri/lager/butiksbyggnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/lager.
Tillbyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av tingshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (domstol).
Nybyggnad av aktivitetscenter i Älvdalen
Nybyggnad av aktivitetscenter och miljöstation.
Nybyggnad av badbassäng i Leksand
Marklov för schaktning/fyllning, rivningslov, anläggning av pool.
Nybyggnad av restaurang i Leksand
Nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av skola i Hedemora
Nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av maskinhall i Falun
Bygglov för tillbyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad och ändring av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus (trafikskola).
Byte av golv i idrottshall, Malung
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Tillbyggnad av hotell i Malung
På- och ombyggnad av hotell.
Tillbyggnad av vandrarhem i Älvdalen
Tillbyggnad och ombyggnad av vandrarhem.
Rivning av toalett i Falun
Rivningslov för rivning av toalettbyggnad.
Nybyggnad av garage i Falun
Rivningslov för rivning av tre befintliga garagelängor samt nybyggnad av tre garagelängor.
Utvändigt underhåll av förskola i Hedemora
Utvändig ändring av förskola gällande tre nya dörrar.
Nybyggnad av telestation i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 57:1 Nybyggnad av mobiltorn samt teknikbodar.
Ombyggnad av tennishall i Hedemora
Ändrad användning från verkstadslokal till padelhall.
Ombyggnad av omklädningsrum i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring omklädningsrum, Nybyggnad plank Noret 62:28.
Nybyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (eken 6) - nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av automatstation i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning (gas).
Nybyggnad av förskola i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler.
Ombyggnad av idrottshall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till idrottshall.
Nybyggnad av servicebyggnad i Älvdalen
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad servicebod för skidskola.
Tillbyggnad av garage i Leksand
Tillbyggnad garagebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: