Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhuslokaler vid Blekingesjukhuset, Karlskrona
Lokaler för patologi, cytologi, mikrobiologi, bröstcentrum, njurmotagning, dialys, smittskydd, obduktion, och medicinteknisk avdelning. Vårdhygien och utbildningslokaler.
Konsulttjänst avseende arkitektonisk gestaltning och projektering av parkeringshus, Karlskrona kommun
Avser nybyggnad av ett parkeringshus om ca 8400 kvm med plats för minst 280 parkerings-platser och ca 300 cykelplatser som utgör en del av blivande kvarteret Stallet på Pottholmen. .
Utbyggnad av Nättrabyskolan i Karlskrona
Nättrabyskola bygger 3 specialsalar.
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar.
Nya lokaler för skolverksamhet i Ramdala, Karlskrona
Nybyggnad av grundskola årskurs 4-6 samt matsal och tillagningskök. Objekt i tidigt utredningsskede. Upptaget i förslag till investeringsbudget för 2018 och framåt.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Utvändig renovering av skola i Karlskrona
Fasadrenovering. Murning, byte av tegel samt omfogning.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Konsulttjänst inför rivning av idrottshall, Karlskrona kommun
Avser konsulttjänst som avser utredning inför rivning av del av byggnad på Pottholmen i Karlskrona.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona Etapp 1
Etapp 1 omfattar fasad med Kalkstensbeklädnad och putsfasader mot norr, samt högdelens tak. Eventuellt kommer arbetet att utföras av ramkontrakterade entreprenörer.
Upphandling av destruktionsanläggning för lustgas, Landstinget Blekinge
Avser upphandling av en destruktionsanläggning för lustgas till Blekingesjukhuset i Landskrona, byggnad 02-40.
Utvändigt underhåll av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset är beläget Norra Kungsgatan 32 Karlskrona. Byggnaden är Byggnadsminne. Arbetsställningar skall byggas för : Ommålning av takplåt inkl. tornet. Målning av fönster, takutsprång samt trädetaljer på väggen. Lagning av fasadputs samt avfärgning. Ställning i översta Bassängen för målning av Taklanternin.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser målning av plåttak på Östersjöskolan.
Ombyggnad till vårdcentral i Vedeby, Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av butik och kontorslokaler till vårdcentral samt bygglov för skylt.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskrona
Ny entrédörr samt mindre invändiga arbeten.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av bodar.
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov ändrad användning av blomsterhandel till gym.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av fastighet, Bygglov för uppsättande av skylt Mo 1:210.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte av förskola.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fordonsgasanläggning för tankning av biogas till fordon.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tillfällig barackbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad samt fasadändring av griftegård.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad för ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av teknikrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av fast solavskärmning på kontorsfastighet.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av solceller.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: