Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrotts- och eventarena på Trossö, Karlskrona
Ny idrotts-eventarena som ska ersätta bef anläggning (Östersjöhallen). Ny (elithall) handboll/fotboll/hockey/idrottsarena byggs. Den gamla idrottshallen från 1961 byggas om och delar av Östersjöhallen från 1986 rivas och byggas till. Den nya arenan på Trossö nära Fisktorget kommer att inhysa en huvudhall för cirka 2 500 åskådare och en sidoarena för 600-700 åskådare. Vidare byggs en restaurang, kiosker, barer och konferensrum.
Konsulttjänst avseende arkitektonisk gestaltning och projektering av parkeringshus, Karlskrona kommun
Avser nybyggnad av ett parkeringshus om ca 8400 kvm med plats för minst 280 parkerings-platser och ca 300 cykelplatser som utgör en del av blivande kvarteret Stallet på Pottholmen. .
Utbyggnad av Nättrabyskolan i Karlskrona
Nättrabyskola bygger 3 specialsalar.
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar.
Nya lokaler för skolverksamhet i Ramdala, Karlskrona
Nybyggnad av grundskola årskurs 4-6 samt matsal och tillagningskök. Objekt i tidigt utredningsskede. Upptaget i förslag till investeringsbudget för 2018 och framåt.
Nybyggnad av förskola i Lyckeby, Karlskrona
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av förskola om ca 1600 kvm.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Tillbyggnad av kunskapscenter i Kalrskrona
Avser tillbyggnad av specialsalar på Nättraby Kunskapscenter.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Rivning av brandstation i Karlskrona
Rivning av den gamla brandstationen med tillhörande övningsbyggnader inkl gymnastiksal. på Pottholmen när den nya brandstationen är färdigbyggd på Oskarsvärn. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Utvändig renovering av skola i Karlskrona
Fasadrenovering. Murning, byte av tegel samt omfogning.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Fönsterrenovering på byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Byggnaden består av kontor i två plan där det är ca 100 fönsterlufter med karmar samt 6 st pardörrar med karmar som ska renoveras.
Ombyggnad av entré på kommunhus i Karlskrona
Projektet avser en ombyggnation av entrén på kommunhuset i Karlskrona. Öka tillgängligheten samt höja säkerheten. Byggstart och kostnad ej fastställda.
Konsulttjänst inför rivning av idrottshall, Karlskrona kommun
Avser konsulttjänst som avser utredning inför rivning av del av byggnad på Pottholmen i Karlskrona.
Upphandling av destruktionsanläggning för lustgas, Landstinget Blekinge
Avser upphandling av en destruktionsanläggning för lustgas till Blekingesjukhuset i Landskrona, byggnad 02-40.
Utvändigt underhåll av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset är beläget Norra Kungsgatan 32 Karlskrona. Byggnaden är Byggnadsminne. Arbetsställningar skall byggas för : Ommålning av takplåt inkl. tornet. Målning av fönster, takutsprång samt trädetaljer på väggen. Lagning av fasadputs samt avfärgning. Ställning i översta Bassängen för målning av Taklanternin.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser målning av plåttak på Östersjöskolan.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 197 kvm.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 271kvm.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av kontor/undervisning till vandrarhem.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskrona
Ny entrédörr samt mindre invändiga arbeten.
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov ändrad användning av blomsterhandel till gym.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av bodar.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad och vandrarhem Karlskrona 3:3.
Nybyggnad av carport i Karlskrona
Rivningslov för befintlig carport samt nybyggnad av ny carport.
Rivning av automatstation i Karlskrona
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad för ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av teknikrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av fast solavskärmning på kontorsfastighet.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av solceller.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av fastighet, Bygglov för uppsättande av skylt Mo 1:210.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av kontor och förråd.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte av förskola.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fordonsgasanläggning för tankning av biogas till fordon.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tillfällig barackbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad samt fasadändring av griftegård.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: