Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor på Pottholmen Karlskrona
Avser nybyggnad av ca 8000 kvm kontor i fem våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad med partnering. Antal kontor är inte bestämt!
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av förskola sex avdelningar i Trummenäs inklusive tillagningskök och därtill hörande markarbeten på Torstäva 14:1 senare kan de utvecklas ytterligare 2 avdelningar så talat 8 avdelningar på två våningar.
Nybyggnad av ambulanscentral i Karlskrona
Placering inom sjukhusområdet. Uppskattad byggstart och kostnad. Montage innerväggar PL1-entre: LAMDA, PLN
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Planer finns för nya kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar.
Avser ombyggnad till kulturskola, Karlskrona
Avser ombyggnation av Karlskrona lampfabrik till kulturskola.
Ombyggnad och rivning av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna i första delen. Andra delen påbörjas i höst och omfattar ombyggnation. Byggnaden är en äldre tvåplansbyggnad i trä på ca 25x10 m
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 2
Avser byte av takplåt. Vi ett senare tillfälle kommer en fasadrenovering vid ett senare tillfälle. Fasadrenovering finns på obj.nr : 1628651
Sanering av Karlskrona residens
Avser varsam sanering av inomhuslokaler.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Teletekniska säkerhetssystem till Blekinge tingsrätt
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem till Blekinge tingsrätt.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser byte av portar samt utökar ventilation på vissa deltidsstationer i Karlskrona.
Målning av plåtyttertak på f.d läroverket i Karlskrona
Avser målning av plåttak/yttertak med taksarg.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Karlskrona
Bygglov för igensättning av fönster.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för ny fasadbeklädnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Omfattar ändrad fasadkulör.
Nybyggnad av utbildningslokal i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av utbildningslokaler.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av container.
Nybyggnad av carport i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av containrar.
Tillbyggnad av motell i Karlskrona
Tillbyggnad av en köksdel på några kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: