Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor på Pottholmen Karlskrona
Avser nybyggnad av ca 8000 kvm kontor i fem våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad med partnering. Antal kontor är inte bestämt!
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av förskola sex avdelningar i Trummenäs inklusive tillagningskök och därtill hörande markarbeten på Torstäva 14:1 senare kan de utvecklas ytterligare 2 avdelningar så talat 8 avdelningar på två våningar.
Nybyggnad av grundskola i Karlskrona
Diskussioner förs om att behov finns av en ny grundskola i Karlskrona. Inga beslut finns. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av ambulansstation vid sjukhuset i Karlskrona
Placering inom sjukhusområdet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vårdcentral i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Vårdcentralen ska även rymma tandvård. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av Ambulansstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av ambulansstation på ca 2200 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Rivningslov för del av kontor/fabrik samt tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av stormarknad i Karlskrona
Avser tillbyggnad av entré samt fasadförändring av stormarknad.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Avser utbyggnad av en ny hall för Audi.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser ombyggnad av deltidsstationer i Karlskrona.
Kulturbyggnader renoveras i Karlskrona
Avser totalrenovering av det gamla församlingshemmet för att bli kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av kontor och lagerlokal.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en utbildningssal.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av förskola.
Ramavtal säkerhetsinstallationer för RegionBlekinge
Ramavtalet omfattar alla region Blekinges verksamhetslokaler i hela i Blekinge län. Avtalstid 1 år. Med möjlighet till förlängning på 1+1+1+1 = 4 år.
Ramavtal avseende Hantverkstjänster, El, inbrotts,-brandlarm, Kyla, VVS, smide, lås, plåt och golv.
Uppdragen omfattar underhållsarbeten, reparationer, nybyggnation/ombyggnad/tillbyggnad. Ramavtalen har avtalstid 2019-12-01 -2021-11-30 + optionstid 2 år, 20211201-20221130 + 20221201-20231130.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av handelslokal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av lokal för administrativa lokaler.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från butikslokal till kontor/konferensrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning till kontor med wc och pentry.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlskrona
Avser en fasadändring av hotell.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Anmälan för ändrad användning från elektronikbutik till frisersalong.
Ombyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för flytt av bod.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte i förskola.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för teknikbod.
Ombyggnad av museum i Karlskrona
Bygglov för uppförande av kylmaskin på museibyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Bygglov för utvändig ändring av handelslokal.
Ombyggnad av skola i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från verkstad till skolverksamhet (kulturskola).
Ombyggnad av domstolstele Blekinge Tr, Blekinge
Avser ombyggnad av domstolstele på Blekinge Tingsrätt.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälmedercenter Rosenholm i Karlskrona.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av maskinhall i Karlskrona
Nybyggnad av maskinhall på ca 1040.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: