Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Nybyggnad av utomhusbassäng i Karlshamn
Avser rivning samt nybyggnad av utomhusbassäng 50 meter samt rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av utedel med där tillhörande kringarbeten och vattenrening samt rivning/renovering/nybyggnation av bassänger, entréer, café/kök, administrativa utrymmen och där tillhörande kringarbeten samt vattenrening på innomhusdelen.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Invändigt underhåll av Möllegårdenskolas kök, Karlshamn
Projektet omfattar ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av affärshus, tillbyggnad av affärshus Spiggen 4.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Mörrum
Avser om- och tillbyggnad av kök, personalutrymmen mm på Tuvans förskola.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Avser ombyggnad av eventlokal. 400 kvm på befintlig kall yta.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser en tak ändring av Hästaryds skola.
Utvändigt underhåll av restaurang i Karlshamn
Stockholm 14 utvändig ändring av restaurang.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Ändrad användning av förskolelokal.
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontor.
Flytt av tillfälliga bef. kontorsmoduler samt komplettering av tillfälliga kontorsmoduler
Flytt av tillfälliga bef. kontorsmoduler samt komplettering av tillfälliga kontorsmoduler
Nybyggnad av servicebyggnad i Karlshamn
Mörrum 90:1, nybyggnad servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av barack i Karlshamn
Nybyggnad av bodar och ny förrådsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Asarum 3:2 stenbacka förskola - byte av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: