Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av ambulansstation vid sjukhuset i Karlshamn
Placering inom sjukhusområdets sydöstra del. Ambulansstationen ska innehålla dels ett modernt garage för ambulanser dels administrationslokaler och personalutrymmen. En del av byggnaden kommer också att inredas för övernattning åt jourpersonalen. Anläggande av ca 120 nya p-platser inom befintlig parkeringsyta påbörjas under augusti - september 2017.
Nybyggnad av skola, idrottshall och bibliotek i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av en skola för ca 400-600 elever med idrottshall, skolkök, bibliotek och skolgård m.m.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Upptaget i kommunens investeringsbudget. 6 avdelningar. Oviss byggstart.
Tillbyggnad av galleria med kontor i Karlshamn etapp 2
Kontorslokaler för uthyrning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Nytt klubbhus för fotboll och omklädningsutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Nybyggnad av ishall i Karlshamn
Planer i tidigt skede, som ej är beslutade. Utreds. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Ombyggnad av skola och förskola i Karlshamn
Ombyggnad/tillbyggnad av Hällaryds skola/förskola/bibloitek med därtill tillhörande kringarbeten.
Ombyggnad av kontorshus, Karlshamn
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Ombyggnation av befintlig lokal.
Byte av fönster på skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Tillbyggnad av högstadieskola i Mörrum
Avser tillbyggnad av högstadieskola med 4-6 del. 900 kvm. Byggstart tidigast 2018.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.
Invändigt underhåll av Möllegårdenskolas kök, Karlshamn
Utbyggnad av lastkaj samt ombyggnad av kök. Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Oviss byggstart.
Upprustning av bygdegård på Tärnö i Karlshamns skärgård
Beslut ej tagna. Byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av klubbhus i Karlshamn
Nybyggnad av klubbstuga, 650 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Karlshamn
Nybyggnad av affärshus.
Utveckling av asarum centrum
Nybyggnad av torgmiljö samt cykelbana. Planerat projekt till följd av nybyggnad av bildnings-centra (795284).
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser omläggning av papptak på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Asarum
Avser omläggning av papptak.
Utvändigt underhåll av rådhus i Karlshamn
Renovering av tegelpannor samt målning och renovering av takfönster och takkupor. Fasadrenovering och fasadmålning.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av skola i Karlshamn
Ändrad användning av skollokal.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av servicebyggnad i Karlshamn
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av carport i Karlshamn
Nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av lokstall i Karlshamn
Utvändig ändring av Lokstallarna och montering av solceller.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning av befintligt kontor och laboratorie.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för kontorsmoduler.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: