Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Samt ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Yta 5000 - 6000 m2.
Nybyggnad av kontor på Pottholmen Karlskrona
Avser nybyggnad av ca 8000 kvm kontor i fem våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad med partnering. Antal kontor är inte bestämt!
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby
Tidigare företaget Orbit Ones gamla industrilokal ska byggas om till en 4-9 skola för omkring 700 elever och beräknas tas i bruk höstterminen 2020.
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av förskola sex avdelningar i Trummenäs inklusive tillagningskök och därtill hörande markarbeten på Torstäva 14:1 senare kan de utvecklas ytterligare 2 avdelningar så talat 8 avdelningar på två våningar.
Om- och nybyggnad av skolbyggnad inkl idrottshall, Ronneby
Projektet avser ombyggnad av en industrifastighet till skola för årskurs 4-9 för ca 700 elever. Ett nytt mellanbjälklag kommer att byggas samt nya fläktrum. Skolan kommer även att ha ett storkök med en tillagning av ca 800 portioner/dag. Det ska även byggas en ny idrottshall i två plan med läktare för ca 150 personer samt en multihall. Total bruttoarea idrottshallen ca 2750 m2.
Ny stadsdel för handel och verksamheter i Karlshamn
Avser ny stadsdel för handel och verksamheter.
Nybyggnad av ambulanscentral i Karlskrona
Placering inom sjukhusområdet. Uppskattad byggstart och kostnad. Montage innerväggar PL1-entre: LAMDA, PLN
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Planer finns för nya kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar.
Omläggning av papptak på byggnader Karlshamn
Avser omläggning av tätskikt av byggnader belägna i Karlshamn, Mörrum, Svängsta och Asarum. Benämning / Fastighetsbeteckning E1: VÄGGASKOLAN (DEL AV) LÄROVERKET 2 E2: TUBBARYD (DEL AV) KARLSHAMN 6:1 E3: NORREVÅNGSSKOLAN (DEL AV) HÄSTARYD 5:15 E4: MÖLLEGÅRDENS SKOLA (DEL AV) MÖLLEGÅRDEN 1:137 E5: KLOCKEBACKSSKOLAN (DEL AV) ASARUM 32:1 E6: HÄSTARYDSSKOLAN (DEL AV) HÄSTARYD 25:1
Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler samt hotell. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning.
Nybyggnad av veterinärklinik i Sölvesborg
Avser nybyggnad av veterinärklinik på ca 556 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Avser ombyggnad till kulturskola, Karlskrona
Avser ombyggnation av Karlskrona lampfabrik till kulturskola.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Ombyggnad och rivning av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna i första delen. Andra delen påbörjas i höst och omfattar ombyggnation. Byggnaden är en äldre tvåplansbyggnad i trä på ca 25x10 m
Om- och nybyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Nybyggnad av byggnad F samt renovering och ombyggnad av befintliga lokaler på Vilboksskolan i Olofström i Byggnad A, B, D och E.
Ombyggnad av skola och fritidshem i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av bilhall i Olofström
Tillbyggnad bilhall och förråd.
Invändigt underhåll av Möllegårdenskolas kök, Karlshamn
Projektet omfattar ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av affärshus, tillbyggnad av affärshus Spiggen 4.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till F- 3 skola med fritidsverksamhet.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Mörrum
Avser om- och tillbyggnad av kök, personalutrymmen mm på Tuvans förskola.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 2
Avser byte av takplåt. Vi ett senare tillfälle kommer en fasadrenovering vid ett senare tillfälle. Fasadrenovering finns på obj.nr : 1628651
Rivning av aktivitetshus, i Olofström
Avser rivning av befintlig byggnad dvs aktivitetshus.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Renovering av Folkets hus i Kallinge Ronneby
Avser allmän upprustning. Oviss byggstart.
Invändigt underhåll av Backaryds kyrka
Planer finns för invändigt underhåll.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Ombyggad av skola i Bräkne-Hoby
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till ett tillagningskök för att servera måltider till ca 300 barn.
Sanering av Karlskrona residens
Avser varsam sanering av inomhuslokaler.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Avser byte av ventilation vid högavångsskolan.
Ramavtal avseende för tekniska tjänster, Sölvesborg
Avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom landskapsprojektering, trafikutredning, infrastruktur inom gata, mark och VA, geoteknik och markmiljöutredning. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förlängning 1+1.
Ramavtal avseende bygg, Olofström
Ramavtal avseende bygg.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ramavtal avseende konsulter för arkitektur och gestaltning, Sölvesborg
Konsulttjänster för arkitektur och gestaltning.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förläning 1+1.
Upphandling av toalettbyggnad i Ronneby kommun
Avser direktupphandling av toalettbyggnad i Ronnebykommun.
Teletekniska säkerhetssystem till Blekinge tingsrätt
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem till Blekinge tingsrätt.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser byte av portar samt utökar ventilation på vissa deltidsstationer i Karlskrona.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser en tak ändring av Hästaryds skola.
Målning av plåtyttertak på f.d läroverket i Karlskrona
Avser målning av plåttak/yttertak med taksarg.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Avser ombyggnad av eventlokal. 400 kvm på befintlig kall yta.
Utvändigt underhåll av restaurang i Karlshamn
Stockholm 14 utvändig ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Omfattar ändrad fasadkulör.
Byte av sarg på Sölveshovs ishall, Sölvesborg
Demontering och deponering av befintligt sargsystem. Montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg enligt Svenska Ishockeyförbundets regelbok 2018-2022.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Karlskrona
Bygglov för igensättning av fönster.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för ny fasadbeklädnad.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Ändrad användning av förskolelokal.
Ombyggnad av gym i Sölvesborg
Ändrad användning från kallager till gym, kontor, försäljn. och lager.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Tillbyggnad av kallgarage i Sölvesborg
Tillbyggnad av kallgarage.
Nybyggnad av barack i Olofström
Tillfälligt bygglov, 5 år, förvaringscontainer.
Nybyggnad av utbildningslokal i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av utbildningslokaler.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av container.
Nybyggnad av carport i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av containrar.
Ombyggnad av bilhall i Karlshamn
Bagaren 4 väsentlig ändring av brandskydd, solceller på tak.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Mörrum 10:36 tidsbegränsat bygglov för kontor och parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Karlshamn
Mörrum 90:1, nybyggnad servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av barack i Karlshamn
Nybyggnad av bodar och ny förrådsbyggnad.
Flytt av tillfälliga bef. kontorsmoduler samt komplettering av tillfälliga kontorsmoduler
Flytt av tillfälliga bef. kontorsmoduler samt komplettering av tillfälliga kontorsmoduler
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontor.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Asarum 3:2 stenbacka förskola - byte av ventilation.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlshamn
Tillbyggnad av ventilationsaggregat på yttertak.
Tillbyggnad av motell i Karlskrona
Tillbyggnad av en köksdel på några kvm.
Inredningsarkitekt till Parkdala skola, Ronneby
Inredningsarkitekt till Parkdala skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: