Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Samt ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Yta 5000 - 6000 m2.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av förskola sex avdelningar i Trummenäs inklusive tillagningskök och därtill hörande markarbeten på Torstäva 14:1 senare kan de utvecklas ytterligare 2 avdelningar så talat 8 avdelningar på två våningar.
Nybyggnad av parkeringshus, Karlskrona kommun
Avser nybyggnad av ett parkeringshus om ca 8400 kvm med plats för minst 280 parkerings-platser och ca 300 cykelplatser som utgör en del av blivande kvarteret Stallet på Pottholmen. .
Om- och nybyggnad av skolbyggnad inkl idrottshall, Ronneby
Projektet avser ombyggnad av en industrifastighet till skola för årskurs 4-9 för ca 700 elever. Ett nytt mellanbjälklag kommer att byggas samt nya fläktrum. Skolan kommer även att ha ett storkök med en tillagning av ca 800 portioner/dag. Det ska även byggas en ny idrottshall i två plan med läktare för ca 150 personer samt en multihall. Total bruttoarea idrottshallen ca 2750 m2.
Nybyggnad av ambulansstation vid sjukhuset i Karlskrona
Placering inom sjukhusområdet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad av förskola i Ronneby
Planer finns för ny förskola söder om Risatorp.
Nybyggnad av förskola i Mörrum
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar på 1200 kvm. Oviss byggstart.
Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler samt hotell. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning.
Nybyggnad av vårdbostäder, alternativt förskola eller bostäder i Karlskrona kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av vårdboende, alternativt förskola eller bostäder.
Byte av apparatbyte och upprustning till anslutning krafttransformator i Karlshamn
Avser konstruktion, leverans, montage och utbyte av apparater, anslutning av ny krafttransformator samt upprustningsåtgärder i ställverksområdet för station Karlshamn Västra.
Nybyggnad av grundskola, Karlskrona
Planer finns för ny grundskola.
Nybyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Avser nybyggnad av klubbhus, kiosk samt markarbeten för Asarums IF samt rivning av byggnader. Klubbhuset är på 979m2 och kioskbyggnaden på 75m2.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger. Oviss byggstart.
Avser ombyggnad till kulturskola, Karlskrona
Avser ombyggnation av Karlskrona lampfabrik till kulturskola.
Om- och nybyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Nybyggnad av byggnad F samt renovering och ombyggnad av befintliga lokaler på Vilboksskolan i Olofström i Byggnad A, B, D och E.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Avser upprustning av skolkök i Karlshamn på Österlättsskolan.
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Avser ombyggnad då hela skolköket skall göras om.
Ombyggnad av skola och fritidshem i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Nybyggnad av utomhusbassäng i Karlshamn
Avser nybyggnad av utomhusbassäng på Väggabadet.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Byte av fönster på skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Nybyggnad av parkeringshus i Ronneby
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus i Ronneby.
Invändigt underhåll av Möllegårdenskolas kök, Karlshamn
Projektet omfattar ombyggnad av kök.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Ronneby.
Avser nybyggnad av bilhall och bilverkstad i viggenområdet.
Byte av tätskikt i Ronneby simhall
Arbetet omfattar upprustning av simhallen och i huvudsak ytskikten. Simhallen har en 25-meters bassäng.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Ombyggnad av kök på förskola, i Karlshamn
Ombyggnation av tillagningskök samt intilliggande utrymmen i ”köksflygeln” på Svängsta förskola.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostand. Ska även tilläggas ett nytt skolkök.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad. Skolan ingår i ett funktionsprogram där man ser över ytorna och vad som ska göras.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona
Planer finns för utvändigt underhåll av fasaden på konserthuset. Byte av tak finns på obj.nr : 1568645
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 2
Avser byte av takplåt. Vi ett senare tillfälle kommer en fasadrenovering vid ett senare tillfälle. Fasadrenovering finns på obj.nr : 1628651
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Utbyte av brand- och utrymningslarm, Ronneby Brunn
Projektet avser att på totalentreprenad utföra utbyte av brand - och utrymningslarm på Ronneby brunn, Karlstorp 2:3
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar.
Invändigt underhåll av Backaryds kyrka
Planer finns för invändigt underhåll.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Ombyggad av skola i Bräkne-Hoby
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till ett tillagningskök för att servera måltider till ca 300 barn.
Omläggning av papptak på byggnader Karlshamn
Avser omläggning av tätskikt av byggnader belägna i Karlshamn, Mörrum, Svängsta och Asarum. Benämning / Fastighetsbeteckning E1: VÄGGASKOLAN (DEL AV) LÄROVERKET 2 E2: TUBBARYD (DEL AV) KARLSHAMN 6:1 E3: NORREVÅNGSSKOLAN (DEL AV) HÄSTARYD 5:15 E4: MÖLLEGÅRDENS SKOLA (DEL AV) MÖLLEGÅRDEN 1:137 E5: KLOCKEBACKSSKOLAN (DEL AV) ASARUM 32:1 E6: HÄSTARYDSSKOLAN (DEL AV) HÄSTARYD 25:1
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Avser byte av ventilation vid högavångsskolan.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna. Byggnaden är en äldre tvåplanbyggnad i trä på ca 25x10 m
Ramavtal avseende för tekniska tjänster, Sölvesborg
Avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom landskapsprojektering, trafikutredning, infrastruktur inom gata, mark och VA, geoteknik och markmiljöutredning. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förlängning 1+1.
Ramavtal avseende för VVS-tekniska tjänster, Sölvesborg
Avser ramavtal avseende VVS-tjänster. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förlängning 1+1.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ramavtal avseende konsulter för arkitektur och gestaltning, Sölvesborg
Konsulttjänster för arkitektur och gestaltning.
Ramavtal avseende bygg, Olofström
Ramavtal avseende bygg.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förläning 1+1.
Tillbyggnad av kallgarage i Sölvesborg
Tillbyggnad av kallgarage.
Ombyggnad av gym i Sölvesborg
Ändrad användning från butik till gym.
Tillbyggnad av motell i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av motell.
Nybyggnad av maskinhall i Karlskrona
Nybyggnad av maskinhall.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för ny fasadbeklädnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Sölvesborg
Fasadändring av samlingsbyggnad.
Byte av sarg på Sölveshovs ishall, Sölvesborg
Demontering och deponering av befintligt sargsystem. Montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg enligt Svenska Ishockeyförbundets regelbok 2018-2022.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Avser ombyggnad av eventlokal. 400 kvm på befintlig kall yta.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av lokal för administrativa lokaler.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser utvändig och invändig ändring av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser en tak ändring av Hästaryds skola.
Målning av plåtyttertak på f.d läroverket i Karlskrona
Avser målning av plåttak/yttertak med taksarg.
Ombyggnad av vårdcentral i Sölvesborg
Ändrad användning från butik till vårdcentral.
Ombyggnad av gym i Sölvesborg
Ändrad användning från kallager till gym, kontor, försäljn. och lager.
Ombyggnad av affärshus i Karlshamn
Ändring av bärande konstruktion affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Sölvesborg
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Avser fasadförändring kontorsbyggnad, det ska sättas dit ett fönster.
Ombyggnad av bilhall i Karlshamn
Bagaren 4 väsentlig ändring av brandskydd, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för byte av skyltfönster i lokaler.
Ombyggnad av cafeteria i Karlshamn
Karlshamn 5:23 installation av ventilation café.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Mörrum 10:36 tidsbegränsat bygglov för kontor och parkering.
Nybyggnad av skola i Karlshamn
Mörrum 57:20 tidsbegränsat bygglov för skolbyggnader.
Rivning av klubbhus i Karlshamn
Hästaryd 1:163 rivning av klubbhus.
Rivning av garage i Karlshamn
Hästaryd 25:1 rivning av garage.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av automatbensinstation.
Ombyggnad av garage i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av containrar.
Nybyggnad av telestation i Sölvesborg
Nybyggnad av 42 m högt ostagat fackverkstorn.
Nybyggnad av barack i Sölvesborg
Nybyggnad av container.
Tillbyggnad av personallokal i Karlshamn
Oljefabriken 2 tillbyggnad av personalbod i anslutning till silosbyggnad.
Ombyggnad av domstolstele Blekinge Tr, Blekinge
Avser ombyggnad av domstolstele på Blekinge Tingsrätt.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Karlshamn
Tillbyggnad av ventilationsaggregat på yttertak.
Installation av fiberstamnät i Sövesborg
Avser installation av ett fiberstamnät och spridningsnät för trådlöst nätverk vid fobollsarenan Strandvallen i Sölvesborg.
Inredningsarkitekt till Parkdala skola, Ronneby
Inredningsarkitekt till Parkdala skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: