Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av idrotts- och eventarena på Trossö, Karlskrona
Ny idrotts-eventarena som ska ersätta bef anläggning (Östersjöhallen). Ny (elithall) handboll/fotboll/hockey/idrottsarena byggs. Den gamla idrottshallen från 1961 byggas om och delar av Östersjöhallen från 1986 rivas och byggas till. Den nya arenan på Trossö nära Fisktorget kommer att inhysa en huvudhall för cirka 2 500 åskådare och en sidoarena för 600-700 åskådare. Vidare byggs en restaurang, kiosker, barer och konferensrum.
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Samt ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Yta 5000 - 6000 m2.
Utbyggnad med storkök och vårdplatser i Karlshamn
Tillbyggnad av skolkök, en skolmatsal och en matsal för vårdgboendet samt utökning av Östralycke med 50 nya vårdplatser/lägenheter. Rivning av byggnad.
Konsulttjänst avseende arkitektonisk gestaltning och projektering av parkeringshus, Karlskrona kommun
Avser nybyggnad av ett parkeringshus om ca 8400 kvm med plats för minst 280 parkerings-platser och ca 300 cykelplatser som utgör en del av blivande kvarteret Stallet på Pottholmen. .
Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.
Utbyggnad av Nättrabyskolan i Karlskrona
Nättrabyskola bygger 3 specialsalar.
Nybyggnad av ishall samt Flyttning av bef kraft/luftledning i Mörrum, Karlshamns kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Innan byggnationen kan påbörjas, måste en elektrisk luftledning flyttas. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar.
Nya lokaler för skolverksamhet i Ramdala, Karlskrona
Nybyggnad av grundskola årskurs 4-6 samt matsal och tillagningskök. Objekt i tidigt utredningsskede. Upptaget i förslag till investeringsbudget för 2018 och framåt.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ronneby
Hustillverkningsföretaget Hem 1 har förvärvat ett markområde om 26000 m2 för att uppföra nya lokaler till eget bruk. Detaljplan finns. Kostnaden är uppskattad.
Renovering och utbyggnad av ishall samt idrottsplats i Kallinge
Omfattar bland annat sex nya omklädningsrum, entréutrymmen samt allmän uppfräschning av arenan med nya invändiga ytskikt, målning med mera. Vidare energibesparande åtgärder och översyn av belysning. Objektet är beläget i Ronneby med adress: Soft Center Arena - Rinkvägen 1, 372 52 Kallinge. Brunnsvallen – Götgatan 17, 372 35 Ronneby
Ombyggnad samt upprustning av äldreboende, Ronneby
Projektet avser ombyggnation från bibliotek till 7 stycken nya rum på Johannishus äldreboende i Ronneby. Sen skall även 24 stycken befintliga lägenheter upprustas invändigt.
Nybyggnad av förskola i Lyckeby, Karlskrona
Avser rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av förskola om ca 1600 kvm.
Nybyggnad eller ombyggnad av Asarums IP, Karlshamn
Nytt klubbhus och omklädningsutrymmen. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017-2020.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Avser nytt bad med nya bassänger. Oviss byggstart.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Utbyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Utbyggnad av skolan samt ombyggnad av matsal. Tilläggsisolering och byte panel. Uppskattad byggstart.
Renovering av högstadieskola och tillb av fritids Mörrum
Avvaktar politiska beslut. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Byggstart tidigast hösten 2018. Idag F-6 skola, byggs eventuellt om till F-3 skola.
Tillbyggnad av kunskapscenter i Kalrskrona
Avser tillbyggnad av specialsalar på Nättraby Kunskapscenter.
Ombyggnad av kontorshus, Karlshamn
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Ombyggnation av befintlig lokal.
Nybyggnad av verkstad i Karlshamn
Nybyggnad verkstad/kontor/butik.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Nybyggnad av idrottshall i Sölvesborg
Nybyggnad av paddelhall.
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Rivning av brandstation i Karlskrona
Rivning av den gamla brandstationen med tillhörande övningsbyggnader inkl gymnastiksal. på Pottholmen när den nya brandstationen är färdigbyggd på Oskarsvärn. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Byte av tätskikt i Ronneby simhall
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Arbetet omfattar upprustning av simhallen och i huvudsak ytskikten. Simhallen har en 25-meters bassäng. Byggstart under 2018.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Projektet omfattar ny planlösning för befintligt skolkök. Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av ventilation för Ronneby Brunn
Ombyggnad av ventilationssystem inom huvudbyggnaden på Ronneby Brunn.
Nybyggnad av klubbhus i Karlshamn
Nybyggnad av klubbstuga, 650 kvm.
Utvändig renovering av skola i Karlskrona
Fasadrenovering. Murning, byte av tegel samt omfogning.
Till- och ombyggnad vid brandstation i Ronneby
Omfattande upprustning med bl.a. ombyggnad av omklädningsrum och duschar vid brandstation. Boenderum i logementen. Ev. upprustning av vagnhallen med ny port. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Ev byggstart under 2017.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Ronneby
54st lägenheter varav 30st badrum ska utökas i storlek. Arbetena avser stambyte och badrumsrenovering.
Gestaltning av Å-rummet, Olofström
Anläggande av brygga med sittplatser för 50-tal personer samt gångstråk vid vattendrag, i centrala Olofström. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Ombyggnad av förskola i Mörrum
Avser renovering av golv m.m. Arbetena kommer att utföras i två etapper. Etapp 1: Lek + Trollebo. Etapp 2: Polkagrisen.
Ombyggnad av kontorshus i Sölvesborg
Avser ombyggnad av Hemtjänstens lokaler med bl.a nya rumsindelningar, ny inredning och omdisponeringar.
Renovering av Folkets hus i Kallinge Ronneby
Avser allmän upprustning. Oviss byggstart.
Fönsterrenovering på byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Byggnaden består av kontor i två plan där det är ca 100 fönsterlufter med karmar samt 6 st pardörrar med karmar som ska renoveras.
Nybyggnad av affärshus i Karlshamn
Nybyggnad av affärshus.
Utvändig upprustning av skolbyggnad i Falkvik, Sölvesborg
Skolans tak och ytterväggar ska bytas ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök till vagnhall och mottagning i Ronneby
Tidigare tillagningskök byggs om till vagnhall och mottagning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt. Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2020. Arbetet planeras att utföras under 2018. Uppskattad kostnad.
Utvändig upprustning av kyrka i Listerby, Ronneby
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats för 2018. Omfattar utvändig omkalkning och målning av fönster. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av entré på kommunhus i Karlskrona
Projektet avser en ombyggnation av entrén på kommunhuset i Karlskrona. Öka tillgängligheten samt höja säkerheten. Byggstart och kostnad ej fastställda.
Invändigt underhåll av kontorshus i Ronneby
Avser installation av brandlarmsanläggning.
Konsulttjänst inför rivning av idrottshall, Karlskrona kommun
Avser konsulttjänst som avser utredning inför rivning av del av byggnad på Pottholmen i Karlskrona.
Upphandling av destruktionsanläggning för lustgas, Landstinget Blekinge
Avser upphandling av en destruktionsanläggning för lustgas till Blekingesjukhuset i Landskrona, byggnad 02-40.
Upphandling av toaletter i Ronneby kommun
Avser upphandling av toaletter till olika evenemang i Ronneby kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Avser omläggning av papptak på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Asarum
Avser omläggning av papptak.
Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby
Projektet avser ombyggnad av befintlig reception till kontaktcenter, samt säkerhetshöjande åtgärder i Ronnebys Stadshus. Ej slutgiltigt beslutat. Anbud kommer att infordras på entreprenader.
Utvändigt underhåll av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset är beläget Norra Kungsgatan 32 Karlskrona. Byggnaden är Byggnadsminne. Arbetsställningar skall byggas för : Ommålning av takplåt inkl. tornet. Målning av fönster, takutsprång samt trädetaljer på väggen. Lagning av fasadputs samt avfärgning. Ställning i översta Bassängen för målning av Taklanternin.
Ombyggnad till utbildningslokal för musikskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Ej beslutat. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av tak på rådhus i Karlshamn
Objektet avser ombyggnad av befintligt tegeltak samt lagning och avfärgning av fasad på Rådhuset i Karlshamn.
Utvändigt underhåll av rådhus i Karlshamn
Renovering av tegelpannor samt målning och renovering av takfönster och takkupor. Fasadrenovering och fasadmålning.
Utvändigt underhåll av skola i Karlskrona
Avser målning av plåttak på Östersjöskolan.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 197 kvm.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 271kvm.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskrona
Ny entrédörr samt mindre invändiga arbeten.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av kontor/undervisning till vandrarhem.
Nybyggnad av gym i Sölvesborg
Nybyggnad av gym.
Nybyggnad av teknikbod i Olofström
Nybyggnad av IT-byggnad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Olofström
Nybyggnad av klassrum/växthus.
Nybyggnad av annex i Olofström
Nybyggnad av annex museum.
Nybyggnad av automatstation i Sölvesborg
Nybyggnad av bränslestation.
Nybyggnad av garage i Olofström
Nybyggnad av cykelgarage samt skärmtak.
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov ändrad användning av blomsterhandel till gym.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Montering av utvändig utrymningstrappa.
Nybyggnad av paviljong i Sölvesborg
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av toalett i Sölvesborg
Nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av garage i Olofström
Rivning av garage samt nybyggnad av garage.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivning och flytt av kontorsmoduler.
Nybyggnad av carport i Karlskrona
Rivningslov för befintlig carport samt nybyggnad av ny carport.
Rivning av automatstation i Karlskrona
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad för ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av teknikrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av fast solavskärmning på kontorsfastighet.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av solceller.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av fastighet, Bygglov för uppsättande av skylt Mo 1:210.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av kontor och förråd.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte av förskola.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fordonsgasanläggning för tankning av biogas till fordon.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av tillfällig barackbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad samt fasadändring av griftegård.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av bodar.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad och vandrarhem Karlskrona 3:3.
Tillbyggnad av personallokal i Sölvesborg
Tillbyggnad av personalutrymmen.
Tillbyggnad av restaurang i Sölvesborg
Tillbyggnad av restaurang med entré samt flyttning av stuga.
Ombyggnad av utbildningslokal i Olofström
Ändrad användning från affärslokal till utbildningsverksamhet.
Ombyggnad av folkhögskola i Olofström
Ändring av utrymningsväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: