Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Samt ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Yta 5000 - 6000 m2.
Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby
Tidigare företaget Orbit Ones gamla industrilokal ska byggas om till en 4-9 skola för omkring 700 elever och beräknas tas i bruk höstterminen 2020.
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av förskola sex avdelningar i Trummenäs inklusive tillagningskök och därtill hörande markarbeten på Torstäva 14:1 senare kan de utvecklas ytterligare 2 avdelningar så talat 8 avdelningar på två våningar.
Nybyggnad av ambulanscentral i Karlskrona
Placering inom sjukhusområdet. Uppskattad byggstart och kostnad. Montage innerväggar PL1-entre: LAMDA, PLN
Modernisering av flygplatsterminal, Ronneby flygplats
Planer finns på utveckling av terminalen i Ronneby med totalt tre etapper. Bland annat ny ankomsthall med bagageband. Ny gate i nuvarande ankomsthall. Utökad yta för incheckning och säkerhetskontroll. Etablering av taxfreebutik. Fortifikationsverket äger mark och byggnader.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Planer finns för nya kontorslokaler.
Nybyggnad av utomhusbassäng i Karlshamn
Avser rivning samt nybyggnad av utomhusbassäng 50 meter samt rivning/renovering/nybyggnation av resterande delar av utedel med där tillhörande kringarbeten och vattenrening samt rivning/renovering/nybyggnation av bassänger, entréer, café/kök, administrativa utrymmen och där tillhörande kringarbeten samt vattenrening på innomhusdelen.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever.
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona ,Trossö skall renoveras. Det är ett byggnadsminne. Det innebär att nästan alla bjälklag och innerväggar skall rivas och nya byggas. Ny skorsten byggs. Grundförstärkning med nya pålar ,ny el, ny ventilation, nya ytskikt m m. Till detta behövs en Antikvarisk kontrollant för att säkerställa att originalutseende m m och att länstyrelsens riktlinjer följs .
Nybyggnad av paviljong avsedd för skolverksamhet i Karlskrona
Avser ny komplett paviljong i 2 våningar för elever och personal (ca 149 personer) som är avsedd för skolverksamhet på Wämö, i Karlskrona Kommun. BTA ca 350 kvm.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Nybyggnad av RASTA-anläggning i Ynde, Sölvesborg
Objektet avser ny servicebyggnad innehållande butik, restaurang och fastfood med förråd och personallokaler samt hotell. Lednings- och gatuarbeten för kör- och uppställningsytor samt mastbelysning.
Nybyggnad av veterinärklinik i Sölvesborg
Avser nybyggnad av veterinärklinik på ca 556 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Ombyggnad och rivning av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna i första delen. Andra delen påbörjas i höst och omfattar ombyggnation. Byggnaden är en äldre tvåplansbyggnad i trä på ca 25x10 m
Om- och nybyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Nybyggnad av byggnad F samt renovering och ombyggnad av befintliga lokaler på Vilboksskolan i Olofström i Byggnad A, B, D och E.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnation av Kanehall, Sölvesborgs
Avser tillbyggnad av 2 st klassrum tillsammans med tillhörande lokaler.
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Nybyggnad av församlingshus i Karlshamn
Asarum 43:2 prästgårdsallén 8 nybyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av bilhall i Olofström
Tillbyggnad bilhall och förråd.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan.
Tillbyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av affärshus, tillbyggnad av affärshus Spiggen 4.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Mörrum
Avser om- och tillbyggnad av kök, personalutrymmen mm på Tuvans förskola.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 2
Avser byte av takplåt. Vi ett senare tillfälle kommer en fasadrenovering vid ett senare tillfälle. Fasadrenovering finns på obj.nr : 1628651
Rivning av aktivitetshus, i Olofström
Avser rivning av befintlig byggnad dvs aktivitetshus.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende EL-arbeten
Falkenberg, Hallands län; Gävle, Gävleborgs län; Hudiksvall, Gävleborgs län; Härnösand, Västernorrlands län; Karlskrona, Blekinge län; Luleå, Norrbottens län; Lysekil, Västra Götalands län; Malmö, Skåne län; Oskarshamn, Kalmar län; Oxelösund, Södermanlands län; Stockholm, Stockholms län; Strömstad, Västra Götalands län; Södertälje, Stockholms län; Umeå, Västerbottens län; Vaxholm, Stockholms län; Visby, Gotlands län; Vänersborg, Västra Götalands län; Västervik, Kalmar län; Örnsköldsvik, Västernorrlands län Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2024-10-31
Rivning av skola i Olofström
Avser rivning av Holjeskolan i Olofströms kommun.
Sanering av Karlskrona residens
Avser varsam sanering av inomhuslokaler.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Avser byte av ventilation vid högavångsskolan.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ramavtal avseende konsulter för arkitektur och gestaltning, Sölvesborg
Konsulttjänster för arkitektur och gestaltning.
Tillbyggnad av skola i Olofström
Tillbyggnad av kapprum på varje våning i hus C, högavångskolan. BTA ca 600 kvm.
Ramavtal avseende bygg, Olofström
Ramavtal avseende bygg.
Nybyggnad av carport i Karlshamn
Avser nybyggnation av carport för uppställning av verksamhetens bilar. Carporten ska även inrymma plats för sopkärl och återvinningskärl, samt en ny grind.
Upphandling av toalettbyggnad i Ronneby kommun
Avser direktupphandling av toalettbyggnad i Ronnebykommun.
Teletekniska säkerhetssystem till Blekinge tingsrätt
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem till Blekinge tingsrätt.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivningslov rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdbostad i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för om- och tillbyggnad av omvårdnadsboende.
Nybyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av skola f-6 med tillhörande idrottshall, slöjdsal etc.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Karlskrona
Bygglov för aktivitetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Karlshamn
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Karlskrona
Bygglov för igensättning av fönster.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser en tillbyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av en teknikbod.
Målning av plåtyttertak på f.d läroverket i Karlskrona
Avser målning av plåttak/yttertak med taksarg.
Tillbyggnad av hotell i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang.
Byte av sarg på Sölveshovs ishall, Sölvesborg
Demontering och deponering av befintligt sargsystem. Montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg enligt Svenska Ishockeyförbundets regelbok 2018-2022.
Invändigt underhåll av kontor i Karlshamn
Invändig ändring av kontor.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Ändrad användning av förskolelokal.
Nybyggnad av barack i Olofström
Tillfälligt bygglov, 5 år, förvaringscontainer.
Nybyggnad av utbildningslokal i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av utbildningslokaler.
Nybyggnad av toalett i Karlshamn
Karlshamn 2:1 tidsbegränsat bygglov för toalettbod stortorget.
Nybyggnad av servicebyggnad i Karlshamn
Mörrum 90:1, nybyggnad servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av barack i Karlshamn
Nybyggnad av bodar och ny förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme.
Ombyggnad av vårdbostad i Karlskrona
Bygglov för ändring av verksamhet till hvb-hem.
Nybyggnad av carport i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av garage.
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontor.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: