Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av kontor på Pottholmen Karlskrona
Avser nybyggnad av ca 8000 kvm kontor i fem våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad med partnering. Antal kontor är inte bestämt!
Nybyggnad av skola, idrottshall och bibliotek i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av en skola för ca 400-600 elever med idrottshall, skolkök, bibliotek och skolgård m.m.
Om- och nybyggnad av skolbyggnad inkl idrottshall, Ronneby
Projektet avser ombyggnad av en industrifastighet till skola för årskurs 4-9 för ca 700 elever. Ett nytt mellanbjälklag kommer att byggas samt nya fläktrum. Skolan kommer även att ha ett storkök med en tillagning av ca 800 portioner/dag. Det ska även byggas en ny idrottshall i två plan med läktare för ca 150 personer samt en multihall. Total bruttoarea idrottshallen ca 2750 m2.
Nybyggnad av grundskola i Karlskrona
Diskussioner förs om att behov finns av en ny grundskola i Karlskrona. Inga beslut finns. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av brandstation i Karlshamn
Ny brandstation i Karlshamn med därtill tillhörande kringarbeten. Brandstationen blir en huvudbrandstation för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Brandstationen planeras att uppföras på Tubbarydområdet i karlshamn.
Nybyggnad av handelscentrum
Planer finns på nybyggnad av handelsområde.
Nybyggnad av ambulansstation vid sjukhuset i Karlskrona
Placering inom sjukhusområdet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Modernisering av flygplatsterminal, Ronneby flygplats
Planer finns på utveckling av terminalen i Ronneby med totalt tre etapper. Bland annat ny ankomsthall med bagageband. Ny gate i nuvarande ankomsthall. Utökad yta för incheckning och säkerhetskontroll. Etablering av taxfreebutik. Fortifikationsverket äger mark och byggnader.
Nybyggnad av vårdcentral i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Vårdcentralen ska även rymma tandvård. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av Ambulansstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av ambulansstation på ca 2200 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Rivningslov för del av kontor/fabrik samt tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad av förskola i Ronneby
Planer finns för ny förskola söder om Risatorp.
Nybyggnad av idrottshall i Ronneby
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Hällaryd
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Kommer att byggs ihop med skolan med en passage. Avser även rivning av bef förskola. Oviss byggstart.
Nybyggnad av butik i Ronneby
Avser nybyggnad av ny Järnia butik i Ronneby i Handelsområde Viggen.
Tillbyggnad av stormarknad i Karlskrona
Avser tillbyggnad av entré samt fasadförändring av stormarknad.
Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet omfattar om och tillbyggnad av särskola i Mjällby.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Avser utbyggnad av en ny hall för Audi.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger. Oviss byggstart.
Om- och tillbyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Utbyggnad av skolan samt ombyggnad av matsal. Tilläggsisolering och byte panel. Samt renovering av Gymnastikbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Ombyggnad av skola och fritidshem i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och konferens m.m i Kallinge
Avser om- och tillbyggnad av två byggnader. Byggnad 117 ska byggas till med bl.a kontor, konferens, omklädningsrum, förråd och WC. Byggnad 078 ska byggas om för att utöka omklädningsrummet.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med 3 avdelningar, ca 300 kvm. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planarbete - maj 19 Projektering våren 2019 Byggnation hösten 2020
Byte av fönster på skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser ombyggnad av deltidsstationer i Karlskrona.
Invändigt underhåll av Möllegårdenskolas kök, Karlshamn
Projektet omfattar ombyggnad av kök.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Ronneby.
Avser nybyggnad av bilhall och bilverkstad i viggenområdet.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Nybyggnad av veterinärklinik i Sölvesborg
Avser nybyggnad av veterinärklinik på ca 556 kvm.
Kulturbyggnader renoveras i Karlskrona
Avser totalrenovering av det gamla församlingshemmet för att bli kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gym i Sölvesborg
Avser nybyggnad av gym i Sölvesborg.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Projektet omfattar ombyggnad av skolköket på Rödhults förskola.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostand. Ska även tilläggas ett nytt skolkök.
Nybyggnad av bodar, vänthall och en servicebyggnad i Ronneby
Projektet omfattar nybyggnad av 10st flyttbara bodar, Vänthall med cafédel samt en servicebyggnad .
Rivning av vårdcentral på Trossö i Karlskrona
Ev: rivning och nybyggnation av vårdcentral i Trossö.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av kontor och lagerlokal.
Utbyte av brand- och utrymningslarm, Ronneby Brunn
Projektet avser att på totalentreprenad utföra utbyte av brand - och utrymningslarm på Ronneby brunn, Karlstorp 2:3
Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby
Projektet avser ombyggnad av befintlig reception till kontaktcenter, samt säkerhetshöjande åtgärder i Ronnebys Stadshus.
Ombyggnad av kök på förskola, i Karlshamn
Ombyggnation av tillagningskök samt intilliggande utrymmen i ”köksflygeln” på Svängsta förskola.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Avser byte av ventilation vid högavångsskolan.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ramavtal säkerhetsinstallationer för RegionBlekinge
Ramavtalet omfattar alla region Blekinges verksamhetslokaler i hela i Blekinge län. Avtalstid 1 år. Med möjlighet till förlängning på 1+1+1+1 = 4 år.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en utbildningssal.
Tillbyggnad av idrottshall i Olofström
Tillbyggnad av idrottshall.
Ramavtal avseende Hantverkstjänster, El, inbrotts,-brandlarm, Kyla, VVS, smide, lås, plåt och golv.
Uppdragen omfattar underhållsarbeten, reparationer, nybyggnation/ombyggnad/tillbyggnad. Ramavtalen har avtalstid 2019-12-01 -2021-11-30 + optionstid 2 år, 20211201-20221130 + 20221201-20231130.
Nybyggnad av kontor i Sölvesborg
Nybyggnad av kontor/lager.
Utvändigt underhåll av kontor i Sölvesborg
Fasadändring av industri-och kontor.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av lokal för administrativa lokaler.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning till kontor med wc och pentry.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från butikslokal till kontor/konferensrum i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlskrona
Avser en fasadändring av hotell.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av handelslokal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Tillbyggnad av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Svanen 11 utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av skola i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från verkstad till skolverksamhet (kulturskola).
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Anmälan för ändrad användning från elektronikbutik till frisersalong.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Asarum 1:1 nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Ombyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för flytt av bod.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för fönsterbyte i förskola.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av kiosk i Sölvesborg
Nybyggnad av glasskiosk, tidsbegränsat.
Nybyggnad av telestation i Sölvesborg
Nybyggnad av tekniktorn, två teknikbodar.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för teknikbod.
Ombyggnad av museum i Karlskrona
Bygglov för uppförande av kylmaskin på museibyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Bygglov för utvändig ändring av handelslokal.
Ombyggnad av domstolstele Blekinge Tr, Blekinge
Avser ombyggnad av domstolstele på Blekinge Tingsrätt.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälmedercenter Rosenholm i Karlskrona.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av maskinhall i Karlskrona
Nybyggnad av maskinhall på ca 1040.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Olofström
Byta kulör på fasad från gult till grått.
Installation av fiberstamnät i Sövesborg
Avser installation av ett fiberstamnät och spridningsnät för trådlöst nätverk vid fobollsarenan Strandvallen i Sölvesborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: