Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Reparation av betongbjälklaget i reningsverk i Uddevalla
Projektet avser reparation av betongbjälklaget. Sprickor med rostutfällningar eller spjälkad betong ska nu åtgärdas med vattenbilning och sprutbetong. Därefter ska undersidan skyddas med ett impregnerande lager. ca 80 kvm ska åtgärdas med vattenbilning och 1000 kvm med skyddsimpregnering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av ladugård i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av annan byggnad eller anläggning, ladugård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Avser utvändig ändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: