Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner om ca 5500 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Reparation av betongbjälklaget i reningsverk i Uddevalla
Projektet avser reparation av betongbjälklaget. Sprickor med rostutfällningar eller spjälkad betong ska nu åtgärdas med vattenbilning och sprutbetong. Därefter ska undersidan skyddas med ett impregnerande lager. ca 80 kvm ska åtgärdas med vattenbilning och 1000 kvm med skyddsimpregnering. Uppskattad kostnad.
Reparation av ovansida betongbjälklaget i reningsverk i Uddevalla
Projektet avser arbeten på ovansida betongbjälklag och består främst av att ge ytan ett nytt tätskikt av polyuretan samt att injektera ett antal sprickor. Total yta är ca 1100 kvm och ca 40 meter sprickor ska injekteras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uddevalla
Avser utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om lov för rivning av sophus och förråd och uppförande av samma byggnader på annan plats samt anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser en liten tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: