Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Nybyggnad av datorhall i Lidköping
nybyggnad av serverhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nytt skärmtak) samt ombyggnad och komplettering av dagvattensystem, ny plansilo och asfaltering.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av 2 st industribyggnader. En bilverkstad ( tidigare varit reningsverk) samt en motorgård.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm.
Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad/tvätthall samt personalmoduler.
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av angöringsplatser.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/affärshus (skärmtak) samt flytt del av befintligt staket.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager och uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av bilverkstad i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industrilokal till bilverkstad.
Rivning av förråd i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan om ändring av brandskydd.
Nybyggnad av sopstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st sopkärlsskåp.
Nybyggnad av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall/tvätthall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: