Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av panna i Lidköping
Avser av utbyte av två åldrade pannor mot en ny. Till detta krävs entreprenad för pålning, rivning av betong samt nya betongkonstruktioner för pannan samt tillverkning och montage av stål och smide för byggnader, trappor, plattformar samt sekundärstål till rörentreprenader mm.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Nybyggnad av datorhall i Lidköping
nybyggnad av serverhall.
Rivning av panncentral i Lidköping
Förfrågan avser hjälparbete inför utrivning av pannor, filter, rörsystem, rökgaskanaler mm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nytt skärmtak) samt ombyggnad och komplettering av dagvattensystem, ny plansilo och asfaltering.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm. Byggstart tidigast i höst.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Nybyggnad av sopstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st sopkärlsskåp.
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppstank.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall/tvätthall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av angöringsplatser.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/affärshus (skärmtak) samt flytt del av befintligt staket.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager och uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av bilverkstad i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industrilokal till bilverkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: