Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Rivning av panncentral i Lidköping
Rivning av äldre pannor och medföljande utrustning. Leverantör håller med verktyg och utrustning som krävs. Beställaren håller med liftar och kranar.
Rivning av panncentral i Lidköping
Förfrågan avser hjälparbete inför utrivning av pannor, filter, rörsystem, rökgaskanaler mm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nytt skärmtak) samt ombyggnad och komplettering av dagvattensystem, ny plansilo och asfaltering.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad för avloppsrening, samt schaktning.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
tillbyggnad av lunchrum, omklädningsrum och mindre kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (byte av fasadplåt).
Utvändigt underhåll av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och byte av skyltning på biltvätt.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 2 stycken förvaringstält.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i industribyggnad. Bygga in ett nytt brandlarm.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (lagerhall tält).
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kärlskåp för avfallssortering).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (oisolerat lager).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (väderskydd för elevator).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: