Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad logistikbyggnad av Göteborg
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 35100 kvm.
Nybyggnad av servicehall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av servicehall, kontor och omklädningsrum.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av lastbilstvätt på ca 1000 kvm i 2 våningar.
Ombyggnad förrådsutrymme i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av byggnad 047 med inredning av en befintlig kallvind till varmförråd samt en utvändig trappa och byggnad 049 avser byggnation av varmförråd och kallförråd i befintlig byggnad. Även grundläggning av utvändig trappa och grusgång ska anläggas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av en gym- och motionsanläggning i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser Huvuddel 1: nybyggnad av kanotförråd (byggnad C) inklusive mark och installationsarbeten till en fullt färdig byggnad samt rivning av befintligt kanotförråd. I huvuddelen ingår även lösning för temporär förvaring av kanoter och andra lösa inventarier. Huvuddel 2: nybyggnad av motionscentrum (byggnad A och B) inklusive mark och installationsarbeten till fullt färdiga byggnader. Ombyggnad av befintlig parkering. Uppskattad kostnad.
Ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation samt omläggning av ledningar med anledning av den nybyggnation som Geely genomför vid Pumpgatan. Omläggningen omfattar spill- och dagvattenledningar vilka ska separeras med tillhörande kring- och återställningsarbeten. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av spolgropsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av spolgropsbyggnad.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4 stycken miljöhus i bostadsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1500 kvm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av ytterligare vattentankstationer vid pumpstationer i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 18 styckensamt ytterligare fristående anläggningar i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 3 stycken. Vattentankstationerna avser påfyllnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhåll av miljörum/miljöhus i Göteborg
Projektet avser underhållsarbeten såsom t ex målning och reparationer mm av 21 miljörum/miljöhus på Bautastensgatan 8-10, 12-14, Stackmolnsgatan 1, 7, 13, Bernhards gränd 1, Bymolnsgatan 1, Norra Fjädermolnsgatan 18, Södra Fjädermolnsgatan 6, 12, Baltzersgatan 6,7, Jättestensgatan 7, 10, 15, Daggdroppegatan 5,12 och Klimatgatan 15, 31, 47 och 63. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av biltvättsanläggning. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Yttertakrenovering på fabrik i Göteborg
Projektet avser omläggning av det gamla papptaket med nytt tätskikt av mindre del av fabrik yttertak. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av trapphus i industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Avser nybyggnad av lager med kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser omklädning på industribyggnad. Kommer använda sig av lokala entreprenörer.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring av industribyggnad, samt ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av lokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, spårvagnsdepå etapp 2.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cistern och pumpbyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av växthus för olika verksamheter.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, höjning av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av befintligt förråd till cykelrum och förråd.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av förråd på hinnebäcksskolan.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cistern och rivning av befintlig.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering, bruna stråket.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av förråd på förskola.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av tvätthall samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av molok i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Göteborg
Bygglov för fasadändring på avloppspumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av lager till danslokal samt fasadändring Tingstadsvassen 27:2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad, nytt yttertak.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 8 st kärlskåp.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av bod samt rivning av två befintliga bodar.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för anläggande av ventilationsanläggning b11. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaton.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för anläggande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för installation av oljeavskiljare i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Anmälan för nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser en mindre fasadändring på industribyggnad.
Rivning av industrihus i Göteborg
Avser rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad på äldreboende, skärmtak över entréer.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad, skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning/ sprängningsförråd.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av avfallsbyggnad samt förrådsbyggnad under mark.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad 742, 744. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov för rivning av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov för rivning av lagertält.
Rivning av lokal i Göteborg
Rivningslov för rivning av lokal.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av två industribyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 2 st tält.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av industribyggnad t.o.m 2025-06-15.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av tält.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industribyggnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: