Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan. Byggstat april/maj 2018.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande rangeringsyta. Markarbetet påbörjas i mars 2018.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW.
Ultrafilteranläggning vid vattenverk i Göteborg
Projektet avser trycksatta ultrafilter som komplement till befintlig dricksvattenberedning vid vattenverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Ombyggnad av pumpstation i Göteborg
Avser byte av 6 st 950 kW elmotorer med tillhörande kylare och omriktare samt en del av styrlogik och tryckavsäkring till fjärrvärmepumpar.
Installation av hetvattenpanna i Göteborg
Avser installation av en ny processpanna med brännare i verkstaden på gasuppgraderings-anläggningen i Gasendal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Nybyggnad av pumpstaion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av pumpstation med källarplan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Klimatstyrning till Botaniska Trädgården i Göteborg
Avser uppdatering av styrning av växthusklimat för Botaniska Trädgården i Göteborg. Det är en uppdatering av befintlig utrustning.
Utvändigt underhåll av industri
Avser omläggning av papptak på byggnad RE och Pannverkstaden, Götaverkens tidigare lokaler. Omfattar ca 10000 kvm.
Rivning av byggnader i Frihamnen, Göteborg
Avser rivning av fyra byggnader för att ge plats åt en helt ny stadsdel. Avser Byggnad 528 Lundbyvassen 736:169, Byggnad 525 Lundbyvassen 736:170, Byggnad 512 Lundbyvassen 736:171 och Byggnad 511 Lundbyvassen 736:168.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av korttidsboende i Göteborg
Avser rivning av korttidsboende samt förråd. Uppskattad kostnad.
Anbud elmotorer och frekvensomriktare P09
Avser bla ersättning av frekvensomriktare och motorer med nya i bef pumpstation.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager, or e01 olskroken.
Tillbyggnad av bageri i Göteborg
Bygglov tillbyggnad för rening processvatten, industribyggnad, pågens bageri.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov tillbyggnad tvätthall/pausrum/verkstad byggnad 013.
Tillbyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov tillbyggnad verkstad, lager och kontor på industribyggnad, ny parkering samt rivning av bef kallförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring lokal.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad hallbyggnad för lossning av gods.
Rivning av produktionslokal i Göteborg
Rivningslov verksamhetslokaler, bostad2021.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad komplementbyggnad mätbod för luftkvalitetsmätning.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad miljöhus samt rivning av befintligt Kommendantsängen 4:7,4:1.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad plank och skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad terrängtrappa med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordsbehållare (molok) Backa 7:18,7:12.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordsbehållare molok.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningshus/cykelförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation (miljöstation), tillbyggnad personalrum samt ombyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation 16358 samt skylt m info.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation 16898 samt skylt m info.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation bostad2021.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation samt skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation, molok.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd installation oljeavskiljare lager.
Rivning av förråd i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd rivning komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov fasadändring återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för ändrat ändamål av en del av byggnaden, tillbyggnad med skärmtak och fasadändring.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad 4st kärlskåp för hushållsavfall.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad 5 komplementbyggnader.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning cykelparkering med tak.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad bmss samt komplementhus för förråd och åv.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov nybyggnad cisterner 3 st.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad cykelförråd.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov komplementbyggnad/mindre förrådsbyggnad.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov lager, bryggeriförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad samt skyltar. Kontakta inkopplade företag om ytterligare information.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Göteborg
Bygglov ändring, ny fasadbeklädnad på lastkaj.
Ombyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov ändring väderskydd.
Ombyggnad av kallförråd i Göteborg
Bygglov ändring, annat ändamål till kallförråd, tälthall.
Tillbyggnad av kallförråd i Göteborg
Bygglov tillbyggnad, kallförråd vid entré, radhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov två skärmtak, flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad med skärmtak på affärsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad med skärmtak på industribyggnad samt stödmur.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av förrådsbyggnad, skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av vindfång för entré, industribyggnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Göteborg
Bygglov ändring kulör verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av lager i Göteborg
Bygglov ändring, fasad lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avesr nybyggnad två lagerbyggnader. Uppskattad kostnad.
Rivning av verkstad i Göteborg
Rivningslov produktionsanläggning/verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan, bostad 2021. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov ombyggnad industrilokal till bilförsäljning och verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av pumpstation i Göteborg
Projektet avser rivning av pumpstation.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: