Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad med entrésol plan i del av byggnaden.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Maskinentreprenad gällande vakum-system i avloppsreningsverk i Göteborg
Projektet avser att vakuumsystemet suger upp pressat grovrens till befintliga containers. Sugaggregaten skall installeras i markplan i nordöstra delen av centralbyggnaden. Installationen av vakuumsystemet kommer att ske parallellt med det nuvarande trycksatta systemet och det kommer att göras i två etapper. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad anläggning, logistikbyggnad 10000-20000 kvm. Lasthus: Hörmann Svenska AB, Backa Bergögata 12 M, 422 46 Hisings Backa, Robert Björnli, tel 010-1900200. Uppskattad kostnad.
Rivning och sanering av fd panncentral i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av fd panncentral som idag används som snickeri och kontor.
Ombyggnad av fabrikslokaler i Göteborg
Projektet avser invändig fabriks ombyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av lastbilstvätt på ca 1000 kvm i 2 våningar.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4 stycken miljöhus i bostadsområde.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstadshall (stålhall).
Nytt VA mm i Göteborg
Projektet avser förläggning av nytt tryckavloppssystem från Älvsborgs Fästning på havsbotten och fram till kommunalt avlopp inom Göteborgs Hamn. Installation av ny tryckkammarbrunn för pumpning av avlopp, ny fettavskiljare med separat ledning för fettavskiljning som dras till ny kajplats. Förläggning av ny vattenledning, ny feberkabel och högspänningsledning.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av biooljepanna i Göteborg
Avser utbyte av befintlig oljeeldad hetvattenpanna till en panna som ska försörjas med bioolja och naturgas.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av lokal på ca 600 kvm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industribyggnad samt rivningslov. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyte av vattenreningsanläggning i Göteborg
Avser utbyte av vattenreningsanläggning med tillhörande arbeten inklusive montage av stål- och gallerdurk samt utjämningstankar vid Lilla Amundöns handikappbad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnation av miljöranch Distrikt Väster i Göteborg
Projektet avser utvändiga mark- och grundarbeten samt ny förrådsbyggnad inklusive omkringliggande plank.
Nytt lagertält över delar av järnvägsterminal i Göteborg
Projektet avser ett lagertält med måtten 60 x 360 meter som ska uppföras över delar av en ny järnvägsterminal. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Projektet avser fasadändring på industribyggnad, nybyggnad av mur samt schakt och utfyllnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Förhandsbesked för nybyggnad av målerianläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av sluss för uttransport av bilar västra kvarteret tja2n.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning bef.
Ombyggnad av hantverkshus i Göteborg
Anmälan för underhåll särskilt bevarande på hantverkshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad och nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, samt upplag.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av pumpstation i Göteborg
Bygglov för fasadändring på pumpstation.
Utvändigt underhåll av verkstad i Göteborg
Bygglov för fasadändring samt uppsättning skyltar på lokal, werksta. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring solceller på komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för installation av solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 6 st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd, flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering och väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med väderskydd, hpl högstensgatan.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelställ samt väderskydd, hpl balladgatan.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelställ samt väderskydd vid hpl skimmelvägen.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelställ samt väderskydd, hpl backa kyrkogata.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelställ samt väderskydd, hpl ridhästvägen.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelställ samt väderskydd, hpl skälltorpsvägen. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av soprum i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av grovsoprum samt batterirum.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av utrymningsväg och brandposter i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av ventilationssanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för installation av oljeavskiljare för spolplatta utomhus, industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för installation av va industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för cykelställ samt väderskydd, hpl olofstorp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring ny port i västra fasaden.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring och entresolplan på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skorsten i Göteborg
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus rivning av skorsten. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/badhytter, samt tillbyggnad av altan.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lekutrustning i form av en utescen med tillhörande förråd, förskola.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av oxygentank på betongplatta.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av pausbod.
Nybyggnad av pumpstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över bef parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av produktionslokal i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av verkstad, lagerlokal med tillhörande kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av återvinningshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt tillbyggnad av lastramp.
Tillbyggnad av bageri i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av bageri, lageryta och lastkaj samt ommålning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av stall i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av stall.
Tillbyggnad av fläktrum i Göteborg
Bygglov för utbyggnad av fläktrum, kontor.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för väsentlig ändrad användning av handelsträdgård till lager, fasadändringar, uppsättning av skyltar samt rivningslov för rivning av växthus, skärmtak och lagerbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till ideell verksamhet, industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad krantömmande behållare för återvinning.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av 2 st förråd.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av del av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov för rivning av lagerlokal med kontorsdel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av slakteri i Göteborg
Rivningslov för rivning av tillbyggnad på slakthus byggnad c. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov två byggnader.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov from 2019-08-05 tom 2020-03-31, anläggande av bod och insynsskydd.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av tälthall fr.o.m. 2019-05-21 t.o.m. 2029-05-21.
Nybyggnad av betongindustri i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av betongstation, t.o.m. 2024-04-01, vl e02 centralen.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av tält, tom 2029-10-17.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av lastkaj i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av lastkaj med tak t.o.m 2022-11-30.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändrad användning av kontorslokal till lager samt tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Göteborg
Anmälan för rivning av lagerlokal.
Installation av solceller på kontorshus och verkstad i Billdal
Projektet avser installation av solceller på lagerbyggnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: