Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Projektet är tänkt att uppföras i området kring Per Dubbsgatan, där en byggnad på Sahlgrenskatomten respektive Medicinarberget länkas samman genom en överbyggnad över Per Dubbsgatan. Byggnaderna beräknas omfatta totalt ca 110000kvm. BTA. Projektet planeras att genomföras som en etapp. Hus 1, på sjukhussida.: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionsens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna som delvis kommer att fungera som strategisk gemensamhetsanläggning för berörda intilliggande fastigheter. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Hus 4, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Projektet “Per Dubb” i Göteborg ska skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park. Byggstart tidigast årsskiftet 2020/2021.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av fordons-, plåt- och maskinverkstad.
Ny solcellsanläggning på tak i Göteborg
Projektet avser installation av ca 30000 kvm solceller på tak.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, parkeringsplatser samt fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall- och gårdshus i Göteborg
Projektet avser återuppbyggnad av stall- och gårdshus efter brand. Återuppbyggnaden innebär en antikvarisk rekonstruktion. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av lastbilstvätt på ca 1000 kvm i 2 våningar.
Ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation samt omläggning av ledningar med anledning av den nybyggnation som Geely genomför vid Pumpgatan. Omläggningen omfattar spill- och dagvattenledningar vilka ska separeras med tillhörande kring- och återställningsarbeten. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4 stycken miljöhus i bostadsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1500 kvm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av vattentankstationer för dricksvatten på 10 stycken befintliga pumpstationer samt 2 stycken fristående vattentankstationer för större spolbilar, ej vid pumpstationer. Vattentankstationerna avser påbyggnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad kostnad.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av ytterligare vattentankstationer vid pumpstationer i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 18 styckensamt ytterligare fristående anläggningar i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 3 stycken. Vattentankstationerna avser påfyllnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning och sanering av fd panncentral i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av fd panncentral som idag används som snickeri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1500 kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av biltvättsanläggning. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kallager mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad åv-hus och kallager samt rivning befintligt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallager i Göteborg
Avser nybyggnad av kallager på ca 1000 kvm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser omklädning på industribyggnad. Kommer använda sig av lokala entreprenörer.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad samt rivning bef.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad, samt upplag. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad 742, 744.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av sluss för uttransport av bilar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring, utrymningstrappa på industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i kontor, lager, verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av bod.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelskjul.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av gasanläggning med cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för rivning av väggar och bjälklag, industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av soprum i Göteborg
Anmälan för ändring av garage, del av parkeringsplats till soprum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad, ommålning.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt ändring av gårdsmiljö.
Ombyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov för ombyggnad av växthus.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lagerhall, typ tält.
Tillbyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av l-stöd kring cistern.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus Backa 79:9,79:8,79:3.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av moloker.
Nybyggnad av pumpstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av sopstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av sopstation samt mur. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lagerlokal i Göteborg
Avser rivning av lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd till restaurang.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lokal i Göteborg
Rivningslov för rivning av lokal.
Rivning av panncentral i Göteborg
Rivningslov för rivning av panncentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informaiton.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad och bodar t.o.m 2024-12-01.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av grillcontainer och fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industritält, industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tre stycken byggtält, t.o.m. 2021-12-31, västlänken etapp centralen.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av tält.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad t.o.m. 2024-12-31.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till lager, anläggning av p-platser samt fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för ändrad användning i del av industribyggnad samt fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad skärmtak över p-platser.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skärmtak i Göteborg
Rivningslov för rivning av 2 st skärmtak.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av del av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av f.d. smörjoljebod, industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av sophus i Göteborg
Rivningslov för rivning av förskola samt sophus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak på lager i Göteborg
Avser nybyggnad av skärmtak på lager.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: