Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny laboratoriebyggnad på Sahlgrenska i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av laboratoriebyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm).
Nybyggnad av raffinaderi i Göteborg
Avser nybyggnad av raffinaderi. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av logistik/lager eller industri i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en miljöcertifierad byggnad med ca 5000 kvm lokalyta lämplig för logistik/lager eller industri.
Nybyggnad av vattenverk i Göteborg
Avser nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av en gym- och motionsanläggning i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser Huvuddel 1: nybyggnad av kanotförråd (byggnad C) inklusive mark och installationsarbeten till en fullt färdig byggnad samt rivning av befintligt kanotförråd. I huvuddelen ingår även lösning för temporär förvaring av kanoter och andra lösa inventarier. Huvuddel 2: nybyggnad av motionscentrum (byggnad A och B) inklusive mark och installationsarbeten till fullt färdiga byggnader. Ombyggnad av befintlig parkering.
Nybyggnad av småindustri, kontor och lager i Björlanda, Göteborg
Planer finns för nybyggnad av småindustri, kontor och lager. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av servicehall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av servicehall, kontor och omklädningsrum.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser byte av tak samt installation av solceller.
Ombyggnad av stallar i Göteborg
Projektet avser att i samband med renoveringen moderniseras stallen och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Det ena stallet ska förses med en tillbyggnad utmed västra långsidan med plats för nytt foderbord. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilaiton.
Ombyggnad förrådsutrymme i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av byggnad 047 med inredning av en befintlig kallvind till varmförråd samt en utvändig trappa och byggnad 049 avser byggnation av varmförråd och kallförråd i befintlig byggnad. Även grundläggning av utvändig trappa och grusgång ska anläggas.
Byggnation av zinkåtervinningsanläggning i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad v zinkåtervinningsanläggning mot befintlig rökgasreningsbyggnad. I samband med projektet ska marknivåer på omgivande asfaltplan justeras.
Ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation samt omläggning av ledningar med anledning av den nybyggnation som Geely genomför vid Pumpgatan. Omläggningen omfattar spill- och dagvattenledningar vilka ska separeras med tillhörande kring- och återställningsarbeten. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation.
Nybyggnad av spolgropsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av spolgropsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 500 kvm, samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning.
Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.
Yttertakrenovering på fabrik i Göteborg
Projektet avser omläggning av det gamla papptaket med nytt tätskikt av mindre del av fabrik yttertak. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll tak, fasad mm på tvättstugebyggnader i Göteborg
Projektet avser yttre underhåll tak, fasader o d på låghus (tvättstugebyggnader o d) på Klimatgatan 7, 31, 47 och 61 och Daggdroppegatan 5, 10 och 20 samt även byte av hängrännor mm på bostadshus på Klimatgatan 23-29 och 31-37 båda långsidorna och Klimatgatan 29-45 och 47-53 långsidor mot gård.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Avser nybyggnad av lager med kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring, tillbyggnad samt betongtrappa invändigt, industribyggnad. Kontaktat inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring av industribyggnad, samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Avser nybyggnad av verkstad/kontor samt rivning av befintlig byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, anläggning av parkering och belysningsmaster.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, växthus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader, café sjöboa.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av tvätthall samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av molok i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av växthus för olika verksamheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av växthus, skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för takändring på väderskydd, sedumtak.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av befintligt förråd till cykelrum och förråd.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av förråd på hinnebäcksskolan.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad på äldreboende, skärmtak över entréer.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad, skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för ändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad, teknikrum på ca 25 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för anläggande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ramp för nödutrymning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring ny ventilationshuv, industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, installation av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av lager till danslokal samt fasadändring Tingstadsvassen 27:2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad, nytt yttertak.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för fasadändring på väderskydd, sedumtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring, solavskärmning och skyltar på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring samt byte av entréparti.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser en liten tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Anmälan för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 8 st kärlskåp.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av bod samt rivning av två befintliga bodar.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av avfallsbyggnad samt förrådsbyggnad under mark.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad 742, 744. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov för rivning av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av lekstuga.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av två industribyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 2 st tält.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av en del av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av lager.
Underhåll av miljörum/miljöhus i Göteborg
Projektet avser underhållsarbeten såsom t ex målning och reparationer mm av 21 miljörum/miljöhus på Bautastensgatan 8-10, 12-14, Stackmolnsgatan 1, 7, 13, Bernhards gränd 1, Bymolnsgatan 1, Norra Fjädermolnsgatan 18, Södra Fjädermolnsgatan 6, 12, Baltzersgatan 6,7, Jättestensgatan 7, 10, 15, Daggdroppegatan 5,12 och Klimatgatan 15, 31, 47 och 63.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad samt nytt sprinklersystem.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: