Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 20000 kvm
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Ombyggnad av lager i Borås
Ombyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad samt skyltlov och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av kylaggregat i Borås
Avser ett mobilt kylaggregat för volym- och flödesmätning med vätskor inomhus. Utrustningen skall användas för att sänka temperaturen i provmedia. Hela anläggningen byggs på en vagn/rigg som ska vara flyttbar på luftpumpade oljebeständiga gummihjul, två svängbara och två fasta. Två hjul med möjlighet till låsning.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av industribyggnad samt skyltlov.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av tält/lager.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av väderskydd och komprimator.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Avser fasadändring på industribyggnad samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser mindre tillbyggnad av industribyggnad (power measurement rigg).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd/sekretariat.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd beachvolleybollplaner ymergården).
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av tältlagerhall samt marklov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av produktionslokal i Borås
Ändrad användning av lager till lager/produktion.
Rivning av ladugård i Borås
Rivning av ladugård.
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förråd (tom 2030-10-01).
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad/container t o m 2025-03-09.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: