Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 3750 kvm.
Installation av solcellsanläggning i Viared, Borås
Byggnation av solcellsanläggning på taket på en logistikfastighet. Anläggningen kommer att ha en elektrisk kapacitet om 5MWp och mäta hela 60 000 m².
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad (lager- och logistikanläggning).
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Kontroll köldbärare, Sverige
Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende elektrikertjänster, Borås Energi och Miljö AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1 år.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industri/affär/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring samt skyltlov på industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Nybyggnad av biltvättsanläggning (gör det själv).
Nybyggnad av förråd i Borås
Nybyggnad av förråd, kolonistugor max 10 m2.
Rivning av ladugård i Borås
Rivning av ladugård.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält vid fordonsanläggning (borås bil) t o m 2020-06-30.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak till miljöstation).
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av cykeltak på cykelparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av skärmtak över cykelparkering.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till övningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: