Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 3750 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Installation av solcellsanläggning i Viared, Borås
Byggnation av solcellsanläggning på taket på en logistikfastighet. Anläggningen kommer att ha en elektrisk kapacitet om 5MWp och mäta hela 60 000 m².
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av industribyggnad.
Kontroll köldbärare, Sverige
Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende elektrikertjänster, Borås Energi och Miljö AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1 år.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av industribyggnad samt skyltlov.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Nybyggnad av kylaggregat i Borås
Avser ett mobilt kylaggregat för volym- och flödesmätning med vätskor inomhus. Utrustningen skall användas för att sänka temperaturen i provmedia. Hela anläggningen byggs på en vagn/rigg som ska vara flyttbar på luftpumpade oljebeständiga gummihjul, två svängbara och två fasta. Två hjul med möjlighet till låsning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (power measurement rigg).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad samt skyltlov och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av anläggning för metangas till produktion. ny container och anläggning för flak.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd beachvolleybollplaner ymergården).
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av cistern i Borås
Bygglov för nybyggnad av tank (lagringstank).
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av cykeltak på cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för uppförande av förråd/container.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av väderskydd och komprimator.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för ändring av skylt (omprofilering) samt nytt väderskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av ladugård i Borås
Rivning av ladugård.
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad/container t o m 2025-03-09.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält vid fordonsanläggning (borås bil) t o m 2020-06-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: