Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av logistikanläggning i Viared, Borås
Avser tillbyggnad av logistikanläggning med 45000 kvm.
Nybyggnad av lager i Nordskogen, Borås
Avser nybyggnad av lager på ca 38 000 kvm med 11.70 meter fri takhöjd.
Ombyggnad av industrihus, Borås
Avser ombyggnad av industrihus, till kontorslokaler på ca 4000 kvm. Ica Banken är hyresgäst som flyttat in i en del av Ericsson kontor, den delen är 6-7000 kvm. Ombyggnaden är 4000 kvm.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (lager- och logistikanläggning).
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad samt skyltanordning. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Ombyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för ombyggnad av överbyggnad till pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält (t o m 2029-08-16).
Ombyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad (från lager och kontor till paddelcenter).
Tillbyggnad av förråd i Borås
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av cykeltak på cykelparkering Innerstaden 1:1.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av skärmtak över cykelparkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industri/affär/kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Nybyggnad av biltvättsanläggning (gör det själv).
Nybyggnad av förråd i Borås
Nybyggnad av förråd, kolonistugor max 10 m2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: