Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (8)
Alingsås (13)
Bollebygd (0)
Borås (21)
Dals-Ed (0)
Essunga (2)
Falköping (12)
Grästorp (1)
Göteborg (94)
Götene (4)
Hjo (3)
Härryda (14)
Karlsborg (3)
Kungälv (9)
Lerum (6)
Lidköping (17)
Lysekil (3)
Mariestad (8)
Mark (12)
Mellerud (5)
Munkedal (1)
Mölndal (21)
Orust (1)
Partille (4)
Skara (4)
Skövde (14)
Sotenäs (8)
Tanum (8)
Tibro (1)
Tidaholm (3)
Tjörn (5)
Tranemo (4)
Töreboda (5)
Uddevalla (6)
Vara (13)
Vårgårda (10)
Åmål (3)
Öckerö (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 402 st.

Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast årsskiftetet 2018/2019.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av fläktrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fläktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser 4-5 tomter som ska säljas. Total tomttyta ca 31000 kvm. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser nybyggnad av logistikbyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 2495 kvm.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Nybyggnad av pumpstaion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av pumpstation med källarplan.
Nybyggnad av återvinningscentral i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Byggstart september/oktober 2018.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av reningsverk etapp 3 i Falköping
Projektet avser ombyggnad av rötkammare.
Ny- och ombyggnad av ekonomibyggnader i Mölndal
Avser ny- ombyggnad av ekonomibyggnader inom Botaniska Trädgården. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande rangeringsyta. Markarbetet påbörjas i mars 2018.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad anläggning, logistikbyggnad 10000-20000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av datacenter i Borås
Avser nybyggnad av datacenter.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Ombyggnad av avloppsreningsverk och kontorshus i Göteborg
Avser att riva befintliga ventilationskanaler och samt sanering av asbest. Installation av tilluftsaggregat med värmeåtervinning i fläktrum 1, installation av tilluftsaggregat samt frånluftsaggregat i fläktrum 3 samt installation av vent-styr samt igångkörning och intrimning. BE01 avser bl a rivning av befintlig 20 meters skorsten på yttertak. BE02 avser bl a lyft och montering av ny 10 meter hög skorsten på yttertak.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 6000 kvm.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Nol
Projektet avser tillbyggnad av industri. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Planer i tidigt skede. Avser nybyggnad av stall.
Ultrafilteranläggning vid vattenverk i Göteborg
Projektet avser trycksatta ultrafilter som komplement till befintlig dricksvattenberedning vid vattenverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Göteborg
Avser byte av 6 st 950 kW elmotorer med tillhörande kylare och omriktare samt en del av styrlogik och tryckavsäkring till fjärrvärmepumpar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallager i Trollhättan
Avser nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Nybyggnad av industribyggnad i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad och staket för forskning vid SLU och SMHI.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad samt utökning av parkering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av mottagningsstation 10 kV vid tvätteriet, Alingsås
Avser nybyggnad av komplett ny mottagningsstation som ska ersätta befintlig mottagningsstation. Befintlig HSP-kabel som matar elpanna bytas ut i hela sin sträckning. Efter uppbyggnad och driftsättning av ny mottagningsstation ska den befintliga rivas och alla berörda markytor restaureras.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Nytt avloppsreningsverk i Håcksvik, Svenljunga
Projektet avser ny renings- och infiltrationsanläggning.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industrilokaler. Verkstad samt lager. 588 kvm verkstad och 200 kvm förråd.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av kallager i Partille
Byggs i egen regi med eget material.
Upphandling av sodaberedare till vattenverk i Partille
Avser upphandling av ny sodaberedningsutrustning samt montage och intrimning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Avser nybyggnad av industribyggnad, tvätthall. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av pumpstation i Stenungsund
Avser byte av 10 kV och 0,4 kV ställverk och ny reservkraft.
Ombyggnad av vattenverk i Herrljunga
Avser ombyggnad av filteranläggningen vid Altorp vattenverk.
Anläggande av parkering och upprustning av utemiljö i Trollhättan
Avser rivning av verkstadsbyggnad samt anläggande av parkering och anpassning av utemiljö vid Annexet.
Utbyte av pelletspannor i Trollhättan
Avser utbyte av två befintliga pelletspannor.
Nybyggnad av panncentral i Vara
Avser nybyggnad av panncentral, tillbyggnad och ombyggnad av industri samt rivning av befintligt fläktrum.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Projektet avser ombyggnad av förråd. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flishantering i Tranemo
Nybyggnad av flishantering på Grimslundområdet.
Nybyggnad av panncentral i Kungshamn
Avser nybyggnad av panncentral samt industrisilo.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad - Bilutställning.
Klimatstyrning till Botaniska Trädgården i Göteborg
Avser uppdatering av styrning av växthusklimat för Botaniska Trädgården i Göteborg. Det är en uppdatering av befintlig utrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2019.
Ramavtal avseende gas, gasol och koldioxidtank, Trollhättans kommun m.fl
Upphandlingen är uppdelad i två delar. Del 1: Avser det samlade behovet av gas och gasol levererad i gasflaska. Del 2: Avser det samlade behovet av flytande koldioxid samt hyra av tank inklusive förångare till: Vattenverket, Överby, Trollhättan. Skräcklans Vattenverk, Residensgatan 51 Vänersborg. Rörvik (Brålanda vattenverk, planerad driftsstart hösten 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av byggnader i Frihamnen, Göteborg
Avser rivning av fyra byggnader för att ge plats åt en helt ny stadsdel. Avser Byggnad 528 Lundbyvassen 736:169, Byggnad 525 Lundbyvassen 736:170, Byggnad 512 Lundbyvassen 736:171 och Byggnad 511 Lundbyvassen 736:168. Uppskattad kostnad.
Rivning av industrihus
Avser rivning av industrifastighet.
Installation av solcellsanläggning på industri i Göteborg
Avser installation av solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av industri i Göteborg
Avser omläggning av papptak på byggnad RE och Pannverkstaden, Götaverkens tidigare lokaler. Omfattar ca 10000 kvm. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Vänersborg
Avser omläggning av papptak, tvättning av fasad och lagning av putsfasad på Skräcklans vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Planer finns på nybyggnad av lagerbyggnad.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av byggnad i Mölndal
Projektet avser rivning av fd fabriksbyggnad, Byggnad 26 samt sanering av kontaminerad färg och puts invändigt i Byggnad 13. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad miljöhus och transportväg i Göteborg
Projektet avser rivning/borttagning av gamla komposthus och nybyggnad av 2 miljöhus samt asfalterad transportväg. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Härryda
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallager i Mariestad
Nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av produktionslokaler i Åmål
Avser hyresgästanpassning.
Installation av hetvattenpanna i Göteborg
Avser installation av en ny processpanna med brännare i verkstaden på gasuppgraderings-anläggningen i Gasendal.
Nybyggnad av lager i Tibro
Avser nybyggnad av lager.
Skyddsbeläggning Eldstad P i Mölndal
Avser skyddsbeläggning av eldstaden i Panna 3 med Inconel eller förslag på alternativ metod.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Fjällbacka
Upprustning av fasad på sjönära verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: