Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (2)
Alingsås (16)
Bollebygd (0)
Borås (40)
Dals-Ed (4)
Essunga (0)
Falköping (10)
Grästorp (2)
Göteborg (97)
Götene (8)
Hjo (1)
Härryda (13)
Karlsborg (2)
Kungälv (15)
Lerum (7)
Lidköping (22)
Lysekil (0)
Mariestad (13)
Mark (3)
Mellerud (1)
Munkedal (0)
Mölndal (11)
Orust (3)
Partille (4)
Skara (9)
Skövde (9)
Sotenäs (8)
Tanum (7)
Tibro (1)
Tidaholm (2)
Tjörn (10)
Tranemo (1)
Töreboda (1)
Uddevalla (13)
Vara (4)
Åmål (0)
Öckerö (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 389 st.

Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Tillbyggnad av industrilager i Skara
Jula kommer att bygga ut centrallagret i Skara med ytterligare 28.000 kvm. Det blir då 178.000 kvm.
Nybyggnad av fabrikshus Etapp 3
Avser ombyggnad av fabrikshus. Etapp 1 som är rivning är på id : 1571489. Etapp 2 på : 1572421.
Nybyggnad av centrallager i Skövde
Avser nybyggnad av centrallager på 3200 kvm som kommer vara 15 meter högt med två entresolplan på 1000 m2 vardera.
Tillbyggnad av lager i Skara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaab vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Tillbyggnad produktionslokal och kontor i Partille
Projektet avser tillbyggnad av produktionslokal i ett plan och kontor i två plan (Triumf glass),
Nybyggnad av lager, kontor och butik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grossistbyggnad, lager, kontor och butik.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Ombyggnad av industrihus i Skara
Del av lagerbyggnad byggs om till service och testverksamhet. Byggnaden är på 80000 och 3000 byggs om.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Ny solcellsanläggning på tak i Göteborg
Projektet avser installation av ca 30000 kvm solceller på tak.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Utveckling av industri i Marks kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning och utveckling av befintlig kemisk industri med ytterligare lagerbyggnad.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Byte av kylanläggning.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, parkeringsplatser samt fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 3750 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av industri och processanläggning för odling av alger och utvinning av unikt kiselmaterial. Anläggningen som nu ska upphandlas består av en grund till ett växthus (ca 400 kvm) och en industribyggnad (ca 450 kvm) innehållande processlokal och personalutrymmen.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vattenverk i Herrljunga
Avser ombyggnad av filteranläggningen vid Altorp vattenverk.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Installation av solcellsanläggning i Viared, Borås
Byggnation av solcellsanläggning på taket på en logistikfastighet. Anläggningen kommer att ha en elektrisk kapacitet om 5MWp och mäta hela 60 000 m².
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad anläggning, logistikbyggnad 10000-20000 kvm samt solceller på taket. Lasthus: Hörmann Svenska AB, Backa Bergögata 12 M, 422 46 Hisings Backa, Robert Björnli, tel 010-1900200. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad (lager- och logistikanläggning).
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
invändig renovering av 16 lägenheter inom området Karlsborgs Fästning.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av lastbilstvätt på ca 1000 kvm i 2 våningar.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Nybyggnad av lager i Grebbesta
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av ekonomibyggnad mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av ekonomibyggnad, nytt resningsverk (mini) och nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tanum
Projektet avser tillbyggnad med en ny MBBR-bassäng planerad bredvid befintlig biobädd. Bassängen ska förses med rörliga bärare, silplåtar, luftarsystem, cirkulationspump, instrument och omrörare. Befintlig biobädd ska vara kvar och användas som reserv. I befintlig reningsverksbyggnad ska en ny renssil på inkommande installeras samt en ny mekanisk förtjockare.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad på 900 kvm med entresolplan och kontor.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner om ca 5500 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Ut- och invändig ändring samt ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 300 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad av intag i vattenverk.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4 stycken miljöhus i bostadsområde.
Tillbyggnad av vattenverk i Herrljunga
Avser tillbyggnad av samhällsfunktion vattenverk på ca 120 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av verkstadslager och butik i Vara
Nybyggnad av verkstadslager och butik för lantmännens maskiner.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 1008 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2020.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av vattentankstationer för dricksvatten på 10 stycken befintliga pumpstationer samt 2 stycken fristående vattentankstationer för större spolbilar, ej vid pumpstationer. Vattentankstationerna avser påbyggnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad kostnad.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av ytterligare vattentankstationer vid pumpstationer i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 18 styckensamt ytterligare fristående anläggningar i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 3 stycken. Vattentankstationerna avser påfyllnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda
Ändrad användning av kontor till produktionslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler samt ny glasfasad. Byggstart tidigast sommar 2020.
Rivning och sanering av fd panncentral i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av fd panncentral som idag används som snickeri och kontor.
Renovering av utjämningsmagasin i Götene
Objektet avser betongreparationer i betongkonstruktioner i block II på Götene avloppsverk.
Brandskåp - 45o för flamspridningstest i Mölndal
Projektet avser komplett 45o brandskåp för flamspridningsprovning av textilier inklusive tillhörande borste, borstanordning, provkroppshållare och brännare allt enligt ASTM D1230-17 med inställningsmöjlighet av antändningstid, 1-20 sekunder. Möjlighet till svensktalande support. Uppskattad start och kostnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Projektet avser fasadförändring samt förstärkt takkonstruktion på verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser nybyggnad av industri-lagerbyggnad. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lager/verkstadslokal med kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1500 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 430 kvm.
Utvändigt underhåll av byggnader i Karlsborg
Avser takmålning på byggnaderna R402311 Tygverkstaden och R402517 Havremagasinet.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av biltvättsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: