Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 334 st.

Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av logistikanläggning i Viared, Borås
Avser tillbyggnad av logistikanläggning med 45000 kvm.
Nybyggnad av lager i Nordskogen, Borås
Avser nybyggnad av lager på ca 38 000 kvm med 11.70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av fabrikshus Etapp 2
Avser nybyggnad av fabrikshus. Omfattning oklar. Etapp 1 som är rivning är på id : 1571489. Totalkostnaden är 1,6 miljarder kronor men där ingår även maskininköp.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad med entrésol plan i del av byggnaden.
Tillbyggnad av industrilager i Skara
Jula kommer under 2020 att bygga ut centrallagret i Skara med ytterligare 28.000 kvm. Det blir då 178.000 kvm.
Nybyggnad av fabrikshus Etapp 3
Avser ombyggnad av fabrikshus. Etapp 1 som är rivning är på id : 1571489. Etapp 2 på : 1572421.
Ombyggnad av industrihus, Borås
Avser ombyggnad av industrihus, till kontorslokaler på ca 4000 kvm. Ica Banken är hyresgäst som flyttat in i en del av Ericsson kontor, den delen är 6-7000 kvm. Ombyggnaden är 4000 kvm.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad på en tomt ca 30000 kvm. Byggstart tidigast sommar 2020. Uppskattad kostnad.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad produktionslokal och kontor i Partille
Projektet avser tillbyggnad av produktionslokal i ett plan och kontor i två plan (Triumf glass),
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser nybyggnad produktionshall med tillhörande kontor.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis. Byggstart oviss.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Maskinentreprenad gällande vakum-system i avloppsreningsverk i Göteborg
Projektet avser att vakuumsystemet suger upp pressat grovrens till befintliga containers. Sugaggregaten skall installeras i markplan i nordöstra delen av centralbyggnaden. Installationen av vakuumsystemet kommer att ske parallellt med det nuvarande trycksatta systemet och det kommer att göras i två etapper. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utveckling av industri i Marks kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning och utveckling av befintlig kemisk industri med ytterligare lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av vattenverk i Herrljunga
Avser ombyggnad av filteranläggningen vid Altorp vattenverk.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Avser nybyggnad av byggnad A-D inom Kretsloppsparken.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad anläggning, logistikbyggnad 10000-20000 kvm. Lasthus: Hörmann Svenska AB, Backa Bergögata 12 M, 422 46 Hisings Backa, Robert Björnli, tel 010-1900200. Uppskattad kostnad.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm).
Rivning och sanering av fd panncentral i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av fd panncentral som idag används som snickeri och kontor.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av industrifabrik. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fabrikslokaler i Göteborg
Projektet avser invändig fabriks ombyggnad.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av lastbilstvätt på ca 1000 kvm i 2 våningar.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Ny råvattenpumpstation i Härryda, etapp 2:1
Projektet avser byggnation av en råvattenpumpstation. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4 stycken miljöhus i bostadsområde.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstadshall (stålhall).
Tillbyggnad av vattenverk i Herrljunga
Avser tillbyggnad av samhällsfunktion vattenverk på ca 120 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industrilokaler. kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av industrihus i Herrljunga
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av lager/produktionshall.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 1008 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Nytt VA mm i Göteborg
Projektet avser förläggning av nytt tryckavloppssystem från Älvsborgs Fästning på havsbotten och fram till kommunalt avlopp inom Göteborgs Hamn. Installation av ny tryckkammarbrunn för pumpning av avlopp, ny fettavskiljare med separat ledning för fettavskiljning som dras till ny kajplats. Förläggning av ny vattenledning, ny feberkabel och högspänningsledning.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Hjo
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av avloppsanläggning, Färgelanda kommun
Avser renovering av avloppsanläggning i Färgelanda.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad biogassystem och värmesystem vid Långeviksverket, Lysekil
Avser ombyggnad, omflyttning av befintligt biogassystem med tillhörande värmesystem.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Byte av biooljepanna i Göteborg
Avser utbyte av befintlig oljeeldad hetvattenpanna till en panna som ska försörjas med bioolja och naturgas.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av lokal på ca 600 kvm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad på ca 430 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser nybyggnad av industri-lagerbyggnad. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Renovering av utjämningsmagasin i Götene
Objektet avser betongreparationer i betongkonstruktioner i block II på Götene avloppsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industribyggnad samt rivningslov. Uppskattad kostnad.
Brandskåp - 45o för flamspridningstest i Mölndal
Projektet avser komplett 45o brandskåp för flamspridningsprovning av textilier inklusive tillhörande borste, borstanordning, provkroppshållare och brännare allt enligt ASTM D1230-17 med inställningsmöjlighet av antändningstid, 1-20 sekunder. Möjlighet till svensktalande support. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel.
Nybyggnation av miljöranch Distrikt Väster i Göteborg
Projektet avser utvändiga mark- och grundarbeten samt ny förrådsbyggnad inklusive omkringliggande plank.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Byte av portar i industrihus i Vänersborg
Avser byte av industriportar i befintlig industribyggnad.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Bengtsfors
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Bengtsfors ARV.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Dals Långed
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Dals Långeds ARV.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyte av vattenreningsanläggning i Göteborg
Avser utbyte av vattenreningsanläggning med tillhörande arbeten inklusive montage av stål- och gallerdurk samt utjämningstankar vid Lilla Amundöns handikappbad. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av magasin i Lysekils
Avser omläggning av tak på magasin 4 samt byte av skadad takplåt på magasin 9. Byggstat oviss. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av byggnader i Karlsborg
Avser takmålning på byggnaderna R402311 Tygverkstaden och R402517 Havremagasinet.
Rivning av lager i Mariestad, etapp 1
Avser rivning av lager.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: