Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 397 st.

Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm).
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde, cirka 30.000 kvm.
Nybyggnad av logistik/lager eller industri i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en miljöcertifierad byggnad med ca 6000 kvm lokalyta lämplig för logistik/lager eller industri.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor.
Nybyggnad av centrallager i Skövde
Avser nybyggnad av centrallager på 3200 kvm som kommer vara 15 meter högt med två entresolplan på 1000 m2 vardera.
Nybyggnad av vattenverk i Göteborg
Avser nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser tillbyggnation av industribyggnad på fastigheten lockryd 2:73, europavägen 1.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, Tibro
Avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Nybyggnad av filterbyggnad på Stadskvarns Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av en gym- och motionsanläggning i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser Huvuddel 1: nybyggnad av kanotförråd (byggnad C) inklusive mark och installationsarbeten till en fullt färdig byggnad samt rivning av befintligt kanotförråd. I huvuddelen ingår även lösning för temporär förvaring av kanoter och andra lösa inventarier. Huvuddel 2: nybyggnad av motionscentrum (byggnad A och B) inklusive mark och installationsarbeten till fullt färdiga byggnader. Ombyggnad av befintlig parkering.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak, samt upprustning av körplaner.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten för industri, verksamhet och handel inom området.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industrihotell/lager med 36 stycken moduler.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Tillbyggnad av lagerlokal i Tranemo
Avser tillbyggnad lagerlokal Nexans, Grimslund 2:77.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av fabrik i Skövde
Avser nybyggnad av fabrik. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byggnation av zinkåtervinningsanläggning i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av zinkåtervinningsanläggning mot befintlig rökgasreningsbyggnad. I samband med projektet ska marknivåer på omgivande asfaltplan justeras.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
tillbyggnad av varmlager.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad förrådsutrymme i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av byggnad 047 med inredning av en befintlig kallvind till varmförråd samt en utvändig trappa och byggnad 049 avser byggnation av varmförråd och kallförråd i befintlig byggnad. Även grundläggning av utvändig trappa och grusgång ska anläggas. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av växthus. Detta är den första delen av detta arbete vilket är en mindre del av det totala växthuset. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt, grundläggning, platta, ett teknikrum samt el och vvs.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av reningsverk i Vara
Nybyggnad av slamanläggning.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 820 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/lagerlokal. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser byte av tak samt installation av solceller.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av inudstrilokal Väjern
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Ny råvattenledning mm i Skärhamn
Projektet avser ny råvattenledning mellan Tolleby tjärn och Bö tjärn, vilken ansluts till befintlig utloppsledning ute i Bö tjärn. Tillhörande ny råvattenpumpstation intill Tolleby tjärn och en ny intagssil med intagsledning ute i Tolleby tjärn.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av två lagerbyggnader, 1300 kvm.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Byggnaden kommer att omfatta c:a 1 200 m2, och kommer att innehålla komplex utrustning för forskning och provning men även för exempelvis rökgasrening. Då labbet är ett så kallat ”abuse-lab” med förstörande provning kommer byggnaden till stor del bestå av tunga betongkonstruktioner för att provning ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Töreboda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med lastkaj.
Ny pumpstation i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Ledningsomläggning (objektnummer 2023706).
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlsborg
Två stycken mindre avloppsreningsverk, nyanläggning. Markarbeten, byggnadsarbeten, maskinell utrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Ombyggnad av lagerlokal till snickeri och personalutrymmen i Svenljunga, etapp 4
Projektet avser ombyggnad från lagerlokal till snickeri och personalutrymmen.
Ombyggnad av återvinningscentral på Orust
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Nybyggnad av lager i Kungshamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på ca 750 km. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad samt rivning. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihall i Kungshamn
Avser nybyggnad av industrihall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om-och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Dals Ed
Avser om- och tillbyggnad för att få plats med ny kemtank samt fordon och ett reservdelslager för avloppsnätet. Befintliga omklädningsrum, duschar, wc och städförråd skall byggas om och nya fräschas upp. Tillbyggnadsyta ca 150-160 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på del av fastigheten svenljunga 5:399, energigatan.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnader.
Ombyggnad central flispanna-anläggning i Tanum
Projektet avser att i panncentral ska befintlig flispanna, oljepanna mm ersättas och byggas om till ny värmepumpsanläggning inkl även 5 stycken intilliggande byggnader med värmepumpsanläggningar samt anpassning av tillhörande värme- och tappvarmvattensystem mm.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnation av en verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad, butikslokal.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 540 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets slambehandling. Objektet avser även byte av elektiskt utrustning, däribland ett nytt ställverk.
Ombyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av rötkammare i avloppsreningsverk i Uddevalla
Projektet avser renovering av två rötkammare (RK1 och RK2) utförda i betong vid avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Ombyggnad av vattenverk Fengersfors, Åmål
Identifierade betongskador. Befintliga rör, rördelar och ventiler i lågreservoar ska bytas ut och vattendistributionsystem mot Fröskogs tätort ska byggas om. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653023,1653028,1653032
Renovering av vattentorn Fengersfors, Åmål
Korrosionsskadad betongreservoar ska tätas med PE-lining. Befintliga rör, rördelar och ventiler ska bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653028
Nybyggnad av industrihus i Vårgårda
Nybyggnad industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 1
Om och tillbyggnad av produktionslokal. Markarbeten pågår.
Ombyggnad av stallar i Göteborg
Projektet avser att i samband med renoveringen moderniseras stallen och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Det ena stallet ska förses med en tillbyggnad utmed västra långsidan med plats för nytt foderbord. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilaiton.
Ombyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Avser ombyggnation av Bengtsfors vattenverk
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall. Markarbetet kommer att starta under hösten 2020.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Projektet avser fasadförändring samt förstärkt takkonstruktion på verksamhetslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: