Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (2)
Alingsås (12)
Bollebygd (0)
Borås (29)
Dals-Ed (4)
Essunga (0)
Falköping (10)
Grästorp (1)
Göteborg (95)
Götene (4)
Hjo (4)
Härryda (7)
Karlsborg (3)
Kungälv (14)
Lerum (6)
Lidköping (23)
Lysekil (2)
Mariestad (9)
Mark (7)
Mellerud (5)
Munkedal (0)
Mölndal (13)
Orust (1)
Partille (3)
Skara (4)
Skövde (11)
Sotenäs (11)
Strömstad (11)
Tanum (4)
Tibro (3)
Tidaholm (1)
Tjörn (16)
Tranemo (1)
Töreboda (4)
Uddevalla (9)
Vara (3)
Åmål (0)
Öckerö (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 390 st.

Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 20000 kvm
Tillbyggnad av industrilager i Skara
Jula kommer att bygga ut centrallagret i Skara med ytterligare 28.000 kvm. Det blir då 178.000 kvm.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 37 650 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor och produktionsanläggning i Landvetter, Härryda
Projektet avser nybyggnad av svenskt huvudkontor och produktionsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avloppspumstation för att säkra driftsäkerheten. Stål (BE2): LTD Belmast, Vladislav Jerasonoks.
Nybyggnad av centrallager i Skövde
Avser nybyggnad av centrallager på 3200 kvm som kommer vara 15 meter högt med två entresolplan på 1000 m2 vardera.
Byte av panna i Lidköping
Avser av utbyte av två åldrade pannor mot en ny. Till detta krävs entreprenad för pålning, rivning av betong samt nya betongkonstruktioner för pannan samt tillverkning och montage av stål och smide för byggnader, trappor, plattformar samt sekundärstål till rörentreprenader mm.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Tillbyggnad produktionslokal och kontor i Partille
Projektet avser tillbyggnad av produktionslokal i ett plan och kontor i två plan (Triumf glass),
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Landvetter
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 46000 kvm.
Ny solcellsanläggning på tak i Göteborg
Projektet avser installation av ca 30000 kvm solceller på tak.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Byte av kylanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av industri och processanläggning för odling av alger och utvinning av unikt kiselmaterial. Anläggningen som nu ska upphandlas består av en grund till ett växthus (ca 400 kvm) och en industribyggnad (ca 450 kvm) innehållande processlokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstationer.
Nybyggnad logistikbyggnad av Göteborg
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 35100 kvm.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
invändig renovering av 16 lägenheter inom området Karlsborgs Fästning.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av servicehall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av servicehall, kontor och omklädningsrum.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor. Byggstart tidigast våren 2021.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av lastbilstvätt på ca 1000 kvm i 2 våningar.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Nybyggnad av lager i Grebbesta
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av ekonomibyggnad mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av ekonomibyggnad, nytt resningsverk (mini) och nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Nybyggnad av industrihus i Herrljunga
Nybyggnad av industri -tornkran.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner om ca 5500 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Ut- och invändig ändring samt ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Töreboda
Tillbyggnad av industribyggnad - personalutrymme.
Ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation samt omläggning av ledningar med anledning av den nybyggnation som Geely genomför vid Pumpgatan. Omläggningen omfattar spill- och dagvattenledningar vilka ska separeras med tillhörande kring- och återställningsarbeten. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av vattenverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad av intag i vattenverk.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av tre industribyggnader.
Nybyggnad av spolgropsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av spolgropsbyggnad.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4 stycken miljöhus i bostadsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1500 kvm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av verkstadslager och butik i Vara
Nybyggnad av verkstadslager och butik för lantmännens maskiner.
Nybyggnad av växthus i Mellerud
Nybyggnad komplementbyggnad, växthus.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av en industribyggnad.
Renovering och ombyggnad av sandfång mm i Stenungsund
Projektet avser renovering och anpassning av befintlig bassäng, ny utrusning för avskiljning, tvätt och transport av sand till container samt ny förbi ledning av sandfånget och installation av ny provtagningspump. Uppskattad byggstart och kostnad.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av ytterligare vattentankstationer vid pumpstationer i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 18 styckensamt ytterligare fristående anläggningar i för beställaren valfri omfattning, dock totalt ytterligare maximalt 3 stycken. Vattentankstationerna avser påfyllnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
Projektet avser utförande av en etapp som avser att reducera antalet fläktaggregat på vindsplanet. I projektet ingår även byte av belysning samt ny styrutrustning med närvarostyrning för värme, ventilation och belysning. Vidare ska viss uppgradering av ytskikt genomföras.
Underhåll av miljörum/miljöhus i Göteborg
Projektet avser underhållsarbeten såsom t ex målning och reparationer mm av 21 miljörum/miljöhus på Bautastensgatan 8-10, 12-14, Stackmolnsgatan 1, 7, 13, Bernhards gränd 1, Bymolnsgatan 1, Norra Fjädermolnsgatan 18, Södra Fjädermolnsgatan 6, 12, Baltzersgatan 6,7, Jättestensgatan 7, 10, 15, Daggdroppegatan 5,12 och Klimatgatan 15, 31, 47 och 63. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ed
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 1
Ändrad användning av kontor till produktionslokal.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Ombyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Avser ombyggnation av Bengtsfors vattenverk
Ombyggnad ÅVC på Orust, etapp 1
Projektet avser att inom deponin Månsmyr ska platsen för kompostavfall flytts till ett område som idag delvis utgörs av asbest deponi. Asbestdeponin ska slutsläckas och ombearbetas för trafik samt nya fack för containrar ska anläggas.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Projektet avser fasadförändring samt förstärkt takkonstruktion på verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Färgelanda
Nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av pumpstation. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av pannrum med bränsleförråd.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Bygglov för nybyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av industrihus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lager/verkstadslokal med kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Skärhamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på ca 2000 kvm. Uppskattad kosttand.
Nybyggnad av båthall i Kungälv
Avser nybyggnad av båthall på ca 1500 kvm samt rivning av befintlig. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser nybyggnad av industri-lagerbyggnad. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av biltvättsanläggning. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av magasin i Lysekils
Avser omläggning av tak på magasin 4 samt byte av skadad takplåt på magasin 9. Byggstat oviss. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: