Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 334 st.

Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av fabrikshus Etapp 2
Avser nybyggnad av fabrikshus. Omfattning oklar. Etapp 1 som är rivning är på id : 1571489. Totalkostnaden är 1,6 miljarder kronor men där ingår även maskininköp.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad med entrésol plan i del av byggnaden. Blivande fastighetsägare: ICA Fastigheter AB, Västerås.
Tillbyggnad av industrilager i Skara
Jula kommer under 2020 att bygga ut centrallagret i Skara med ytterligare 28.000 kvm. Det blir då 178.000 kvm.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Nybyggnad av fabrikshus Etapp 3
Avser ombyggnad av fabrikshus. Etapp 1 som är rivning är på id : 1571489. Etapp 2 på : 1572421.
Nybyggnad av centrallager i Skövde
Avser nybyggnad av centrallager på 3200 kvm som kommer vara 15 meter högt med två entresolplan på 1000 m2 vardera.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Tillbyggnad produktionslokal och kontor i Partille
Projektet avser tillbyggnad av produktionslokal i ett plan och kontor i två plan (Triumf glass),
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager, kontor och butik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av grossistbyggnad, lager, kontor och butik.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utveckling av industri i Marks kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning och utveckling av befintlig kemisk industri med ytterligare lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Maskinentreprenad gällande vakum-system i avloppsreningsverk i Göteborg
Projektet avser att vakuumsystemet suger upp pressat grovrens till befintliga containers. Sugaggregaten skall installeras i markplan i nordöstra delen av centralbyggnaden. Installationen av vakuumsystemet kommer att ske parallellt med det nuvarande trycksatta systemet och det kommer att göras i två etapper. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Utbyggnad av industribyggnad i Skövde
Utbyggnad av bolagets produktionsanläggning för isolering och emballage i Skövde. Totalentreprenad i samverkan.
Utbyggnad av kylcentral i Göteborg
Avser installation av kompressorkyla i befintlig kylcentral.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Avser nybyggnad av byggnad A-D inom Kretsloppsparken.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 3750 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstationer.
Ombyggnad av vattenverk i Herrljunga
Avser ombyggnad av filteranläggningen vid Altorp vattenverk.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad (lager- och logistikanläggning).
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm).
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Ombyggnad av fabrikslokaler i Göteborg
Projektet avser invändig fabriks ombyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad, parkeringsplatser samt fasadändring.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av lastbilstvätt på ca 1000 kvm i 2 våningar.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av ekonomibyggnad mm i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av ekonomibyggnad, nytt resningsverk (mini) och nya parkeringsplatser.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad på 900 kvm med entresolplan och kontor.
Ombyggnad av industrihus i Skara
Del av lagerbyggnad byggs om till service och testverksamhet. Byggnaden är på 80000 och 3000 byggs om.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 300 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad av intag i vattenverk.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 4 stycken miljöhus i bostadsområde.
Tillbyggnad av vattenverk i Herrljunga
Avser tillbyggnad av samhällsfunktion vattenverk på ca 120 kvm.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av lager/produktionshall.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industrihus på ca 1008 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad. Byggstart tidigast hösten 2020.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tanum
Projektet avser tillbyggnad med en ny MBBR-bassäng planerad bredvid befintlig biobädd. Bassängen ska förses med rörliga bärare, silplåtar, luftarsystem, cirkulationspump, instrument och omrörare. Befintlig biobädd ska vara kvar och användas som reserv. I befintlig reningsverksbyggnad ska en ny renssil på inkommande installeras samt en ny mekanisk förtjockare. uppskattad byggstart och kostnad.
Vattentankstationer i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av vattentankstationer för dricksvatten på 10 stycken befintliga pumpstationer samt 2 stycken fristående vattentankstationer för större spolbilar, ej vid pumpstationer. Vattentankstationerna avser påbyggnad av vatten för företagskunder och större spolbilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Hjo
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda
Ändrad användning av kontor till produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning och sanering av fd panncentral i Göteborg
Projektet avser rivning och sanering av fd panncentral som idag används som snickeri och kontor.
Renovering av utjämningsmagasin i Götene
Objektet avser betongreparationer i betongkonstruktioner i block II på Götene avloppsverk.
Brandskåp - 45o för flamspridningstest i Mölndal
Projektet avser komplett 45o brandskåp för flamspridningsprovning av textilier inklusive tillhörande borste, borstanordning, provkroppshållare och brännare allt enligt ASTM D1230-17 med inställningsmöjlighet av antändningstid, 1-20 sekunder. Möjlighet till svensktalande support. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industribyggnad samt rivningslov. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser nybyggnad av industri-lagerbyggnad. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lager/verkstadslokal med kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser tillbyggnad av industri. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 430 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager
Byte av kylanläggning, Slättberg
Byte av kylanläggning.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Utvändigt underhåll av byggnader i Karlsborg
Avser takmålning på byggnaderna R402311 Tygverkstaden och R402517 Havremagasinet.
Utbyte av vattenreningsanläggning i Göteborg
Avser utbyte av vattenreningsanläggning med tillhörande arbeten inklusive montage av stål- och gallerdurk samt utjämningstankar vid Lilla Amundöns handikappbad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd, 540 kvm.
Byte av pannutrustning Älgens Berg, Vargön
Avser byte av pannutrustning på pelletspanna.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Kontroll köldbärare, Sverige
Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende elektrikertjänster, Borås Energi och Miljö AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: