Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 366 st.

Nybyggnad av silo och flerbostadshus i Uddevalla
Planerat projekt för byggnationer av silon i hamnen som bostäder.
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan. Byggstat april/maj 2018.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast årsskiftetet 2018/2019.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad (Hall 2) samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av industrihall på ca 1500 kvm (tälthall).
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av återvinningscentral i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Ny- och ombyggnad av ekonomibyggnader i Mölndal
Avser ny- ombyggnad av ekonomibyggnader inom Botaniska Trädgården.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande rangeringsyta. Markarbetet påbörjas i mars 2018.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 6000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Planerat projekt. Undersökningar pågår.
Ombyggnad återvinningscentral i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral samt rivning av befintliga bränsletankar med tillhörande betongtråg ev, jordsanering.
Tillbyggnad av industrihus i Nol
Projektet avser tillbyggnad av industri. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (900-1000 kvm). Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av pumpstation i Göteborg
Avser byte av 6 st 950 kW elmotorer med tillhörande kylare och omriktare samt en del av styrlogik och tryckavsäkring till fjärrvärmepumpar.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Installation av hetvattenpanna i Göteborg
Avser installation av en ny processpanna med brännare i verkstaden på gasuppgraderings-anläggningen i Gasendal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Ultrafilteranläggning vid vattenverk i Göteborg
Projektet avser trycksatta ultrafilter som komplement till befintlig dricksvattenberedning vid vattenverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt verksamhetsområde i Tranemo
Projektet är under utredning.
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaabi vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av mottagningsstation 10 kV vid tvätteriet, Alingsås
Avser nybyggnad av komplett ny mottagningsstation som ska ersätta befintlig mottagningsstation. Befintlig HSP-kabel som matar elpanna bytas ut i hela sin sträckning. Efter uppbyggnad och driftsättning av ny mottagningsstation ska den befintliga rivas och alla berörda markytor restaureras.
Nytt avloppsreningsverk i Håcksvik, Svenljunga
Projektet avser ny renings- och infiltrationsanläggning.
Nybyggnad av industrihus på Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart tidigast augusti 2018.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industrilokaler. Verkstad samt lager. 588 kvm verkstad och 200 kvm förråd.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av kallager i Partille
Byggs i egen regi med eget material.
Nybyggnad av pumpstaion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av pumpstation med källarplan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vattenverk i Herrljunga
Avser ombyggnad av filteranläggningen vid Altorp vattenverk.
Nybyggnad av pumpstation, kontor och förråd i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av pumphus, kontor och förråd.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Projektet avser ombyggnad av förråd. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flishantering i Tranemo
Nybyggnad av flishantering på Grimslundområdet.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad - Bilutställning.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Klimatstyrning till Botaniska Trädgården i Göteborg
Avser uppdatering av styrning av växthusklimat för Botaniska Trädgården i Göteborg. Det är en uppdatering av befintlig utrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industri
Avser omläggning av papptak på byggnad RE och Pannverkstaden, Götaverkens tidigare lokaler. Omfattar ca 10000 kvm.
Rivning av industrihus
Avser rivning av industrifastighet.
Rivning av byggnader i Frihamnen, Göteborg
Avser rivning av fyra byggnader för att ge plats åt en helt ny stadsdel. Avser Byggnad 528 Lundbyvassen 736:169, Byggnad 525 Lundbyvassen 736:170, Byggnad 512 Lundbyvassen 736:171 och Byggnad 511 Lundbyvassen 736:168.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Planer finns på nybyggnad av lagerbyggnad.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo.
Nybyggnad av lager i Härryda
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av byggnad i Mölndal
Projektet avser rivning av fd fabriksbyggnad, Byggnad 26 samt sanering av kontaminerad färg och puts invändigt i Byggnad 13. Uppskattad kostnad.
Rivning av industrihus i Vänersborg
Rivning av industri/lagerbyggnad. Magasin torrluten.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kallager i Mariestad
Nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Skyddsbeläggning Eldstad P i Mölndal
Avser skyddsbeläggning av eldstaden i Panna 3 med Inconel eller förslag på alternativ metod.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser nybyggnad av logistikbyggnad. Omfattning oklar.
Ombyggnad av produktionslokaler i Åmål
Avser hyresgästanpassning.
Omhändertagande av förorenad sand i Lilla Edet
Avser hämtning av förorenad sand via sugning vid Lilla Edets reningsverk
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av lagerlokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av korttidsboende i Göteborg
Avser rivning av korttidsboende samt förråd. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mellerud
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nytt elfilter till panncentral, Hjo kommun
Avser nytt elfilter till panncentral.
Anbud elmotorer och frekvensomriktare P09
Avser bla ersättning av frekvensomriktare och motorer med nya i bef pumpstation.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station med överbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager, or e01 olskroken.
Tillbyggnad av bageri i Göteborg
Bygglov tillbyggnad för rening processvatten, industribyggnad, pågens bageri.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad hallbyggnad för lossning av gods.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov avser fasadbyte av plåtfasad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Munkedal
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av hiss, takkupor samt rivning av pannrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: