Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 369 st.

Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Projektet är tänkt att uppföras i området kring Per Dubbsgatan, där en byggnad på Sahlgrenskatomten respektive Medicinarberget länkas samman genom en överbyggnad över Per Dubbsgatan. Byggnaderna beräknas omfatta totalt ca 110000kvm. BTA. Projektet planeras att genomföras som en etapp. Hus 1, på sjukhussida.: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionsens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna som delvis kommer att fungera som strategisk gemensamhetsanläggning för berörda intilliggande fastigheter. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Hus 4, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 35000 kvm och ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Projektet “Per Dubb” i Göteborg ska skapa en fysisk miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park. Byggstart tidigast årsskiftet 2020/2021.
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 20000 kvm
Nybyggnad logistikbyggnad på Hisingen i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 35100 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av raffinaderi i Göteborg
Avser nybyggnad av raffinaderi. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av logistik/lager eller industri i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en miljöcertifierad byggnad med ca 5000 kvm lokalyta lämplig för logistik/lager eller industri.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av Stadskvarns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av en gym- och motionsanläggning i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser Huvuddel 1: nybyggnad av kanotförråd (byggnad C) inklusive mark och installationsarbeten till en fullt färdig byggnad samt rivning av befintligt kanotförråd. I huvuddelen ingår även lösning för temporär förvaring av kanoter och andra lösa inventarier. Huvuddel 2: nybyggnad av motionscentrum (byggnad A och B) inklusive mark och installationsarbeten till fullt färdiga byggnader. Ombyggnad av befintlig parkering.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Bollebygd
Tillbyggnad av industrilokal på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av betongfabrik i Backamo, Ljungskile
Avser nybyggnad av betongfabrik med produktionslokaler på 2000 kvm samt ett 30,5 meter högt torn på 400 kvm.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Byte av kylanläggning.
Nybyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ladugård.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industrihotell.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av lagerlokal i Tranemo
Avser tillbyggnad lagerlokal Nexans, Grimslund 2:77.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av växthus och industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av industri och processanläggning för odling av alger och utvinning av unikt kiselmaterial. Anläggningen som nu ska upphandlas består av en grund till ett växthus (ca 400 kvm) för algodling och en industribyggnad (ca 450 kvm) innehållande processlokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstationer.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
invändig renovering av 16 lägenheter inom området Karlsborgs Fästning.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av servicehall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av servicehall, kontor och omklädningsrum.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av lager i Grebbesta
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Till- och ombyggnad av industrihus i Mölnlycke
Projektet avser till- och ombyggnad av industrihus.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner om ca 5500 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gullspång
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad förrådsutrymme i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av byggnad 047 med inredning av en befintlig kallvind till varmförråd samt en utvändig trappa och byggnad 049 avser byggnation av varmförråd och kallförråd i befintlig byggnad. Även grundläggning av utvändig trappa och grusgång ska anläggas.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av två lagerbyggnader, 1300 kvm.
Ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation samt omläggning av ledningar med anledning av den nybyggnation som Geely genomför vid Pumpgatan. Omläggningen omfattar spill- och dagvattenledningar vilka ska separeras med tillhörande kring- och återställningsarbeten. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 2
Ombyggnad av kontor till produktionslokal.
Nybyggnad av industrihus i Herrljunga
Nybyggnad av industri -tornkran.
Tillbyggnad av industrihus i Töreboda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med kontor och produktionslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Töreboda
Tillbyggnad av industribyggnad - personalutrymme.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlsborg
Två stycken mindre avloppsreningsverk, nyanläggning. Markarbeten, byggnadsarbeten, maskinell utrustning.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av tre industribyggnader.
Nybyggnad av spolgropsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av spolgropsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 500 kvm, samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Ombyggnad av vattenverk i Munkedal
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av växthus i Mellerud
Nybyggnad komplementbyggnad, växthus.
Ombyggnad central flispanna-anläggning i Tanum
Projektet avser att i panncentral ska befintlig flispanna, oljepanna mm ersättas och byggas om till ny värmepumpsanläggning inkl även 5 stycken intilliggande byggnader med värmepumpsanläggningar samt anpassning av tillhörande värme- och tappvarmvattensystem mm.
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
Projektet avser utförande av en etapp som avser att reducera antalet fläktaggregat på vindsplanet. I projektet ingår även byte av belysning samt ny styrutrustning med närvarostyrning för värme, ventilation och belysning. Vidare ska viss uppgradering av ytskikt genomföras.
Renovering och ombyggnad av sandfång mm i Stenungsund
Projektet avser renovering och anpassning av befintlig bassäng, ny utrusning för avskiljning, tvätt och transport av sand till container samt ny förbi ledning av sandfånget och installation av ny provtagningspump.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på del av fastigheten svenljunga 5:399, energigatan.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av en industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ed
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Avser ombyggnation av Bengtsfors vattenverk
Ombyggnad av vattenverk Fengersfors, Åmål
Identifierade betongskador. Befintliga rör, rördelar och ventiler i lågreservoar ska bytas ut och vattendistributionsystem mot Fröskogs tätort ska byggas om.
Renovering av vattentorn Fengersfors, Åmål
Korrosionsskadad betongreservoar ska tätas med PE-lining. Befintliga rör, rördelar och ventiler ska bytas ut.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad (200-250 kvm).
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 1
Om och tillbyggnad av produktionslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Projektet avser fasadförändring samt förstärkt takkonstruktion på verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Färgelanda
Nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av pumpstation. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av pannrum med bränsleförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Avser tillbyggnad av industrihus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Bygglov för nybyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av båthall i Kungälv
Avser nybyggnad av båthall på ca 1500 kvm samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av biltvättsanläggning. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av magasin i Lysekil
Avser omläggning av tak på magasin 4 samt byte av skadad takplåt på magasin 9. Byggstat oviss. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Götene
Om och tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Ny hiss i vattenverk i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig hiss samt projektering, leverans och installation av ny varupersonhiss i befintligt hisschakt till fullt driftfärdig och godkänd anläggning.
Rivning av verkstad i Göteborg
Projektet avser rivning av fd båtverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sopsorteringshall i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentralens sopsorteringshall för sopor.
Ombyggnad av beredskapsförråd i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av beredskapsförråd.
Yttre underhåll tak, fasad mm på tvättstugebyggnader i Göteborg
Projektet avser yttre underhåll tak, fasader o d på låghus (tvättstugebyggnader o d) på Klimatgatan 7, 31, 47 och 61 och Daggdroppegatan 5, 10 och 20 samt även byte av hängrännor mm på bostadshus på Klimatgatan 23-29 och 31-37 båda långsidorna och Klimatgatan 29-45 och 47-53 långsidor mot gård.
Om-och tillbyggnad av befintlig plåtbyggnad i Borås
Projektet omfattar ombyggnation av en plåtbyggnad 576m² som dockas mot befintlig byggnad (P1)
Renovering vattenverkets reservoarer mm i Partille
Projektet avser renovering av lågvattenreservoar VR1 och renovering av 2 stycken kontaktbassänger inne på vattenverket.
Rivning av byggnader i Ulricehamn
Rivning av två fastigheter på tomt Bäckebotomt. Rivning av plattytor, staket med mera på fastigheten. Återställning av mark till gräsyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: