Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 53 ca 2000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad, butik, bilhall samt biltvätt.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Avser nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Slamavvattningscentrifuger för Mälarenergi i Västerås
Upphandlingen omfattar leverans av 2 st Slamavvattningscentrifuger samt inlyft till Slamavvattningsbyggnad. Upphandlingen omfattar också Serviceavtal för 2 st Slamavvattningscentrifuger för de 3 nästkommande åren efter garantitidens slut.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av kallförråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (delvis uppbyggnad efter brand).
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källargång.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av tak och isolera ytterväggar till soprum.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västerås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Ombyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av del av växthus till vinterförvaring.
Utvändigt underhåll av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Avser tillbyggnad av tre garageplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av cykelställ med skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: