Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri , kontor och handel i Västerås
Planer för industri, kontor och handel. Detaljplaneområdet är ca 110 000 kvm stort och är beläget ca 4 km nordost om centrum, i industriområdet Finnslätten.
Nybyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp.
Nybyggnad av terminal m.m i Västerås
Bygglov för nybyggnad av omlastningsterminal.
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 53 ca 2000 m2.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Invändigt underhåll av lager i Västerås
Avser nybyggnad av geoenergianläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av skorsten i Västerås
Bygglov för uppförande av skorsten för ventilation.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av tält.
Utvändigt underhåll av förråd i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal, solpaneler och fasadskylt.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av två st cykelförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (delvis uppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av lager i Västerås
Uppställning av tält (tidsbegränsat).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: