Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt och teknikbod.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerhallar samt uppförande av skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Avser hyresgästanpassning av industrilokal.
Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj och lasthus.
Nybyggnad av lager i Västerås
Nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st förråd.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av 3 st tankar samt 2 st invallningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: