Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av terminal m.m i Västerås
Bygglov för nybyggnad av omlastningsterminal.
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 53 ca 2000 m2.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad, butik, bilhall samt biltvätt.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Avser nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Invändigt underhåll av lager i Västerås
Avser nybyggnad av geoenergianläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av produktionanläggning för fjärrkyla.
Slamavvattningscentrifuger för Mälarenergi i Västerås
Upphandlingen omfattar leverans av 2 st Slamavvattningscentrifuger samt inlyft till Slamavvattningsbyggnad. Upphandlingen omfattar också Serviceavtal för 2 st Slamavvattningscentrifuger för de 3 nästkommande åren efter garantitidens slut.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal och tvättanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal, solpaneler och fasadskylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st. grillplatser.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Västerås
Uppställning av tält (tidsbegränsat).
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (delvis uppbyggnad efter brand).
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av tak och isolera ytterväggar till soprum.
Utvändigt underhåll av förråd i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: