Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med verkstad.
Tillbyggnad av frysanläggning i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av frysrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal samt uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av sophus och ändrad användning.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däckhotell.
Nybyggnad av altan i Västerås
Bygglov för anordnande av uteplatser med tak, cykelparkeringar samt väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av fundament och cistern.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Nybyggnad av förrådslokaler.
Ombyggnad av förråd i Västerås
Ändrat användningssätt soprum till förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: