Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Själby
Nybyggnad av lokal för verkstad, kontor och utsällningshall.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av körhall och lagringsplatser samt dagvattenhantering.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerhallar.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontorshotell.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av lagerhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st skärmtak/paviljonger.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum samt rivning av befintligt fläktrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt delvis rivning av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt uppförande av plank.
Nybyggnad av tälthall vid avfallsanläggning i Västerås
Avser en tälthall anslutning till biogasanläggningen på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Tälthallen ska placeras på befintlig asfalterad yta och ha invändiga ”inredningsbara” sidomått om minst 24,5 x 30,6 meter och fri invändig takhöjd om minst 7 meter.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: