Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av betongindustri i Västerås
Avser nybyggnad av betongfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad, butik, bilhall samt biltvätt.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Avser nybyggnad av verkstadslokal.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däcklager.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källargång.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västerås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad fasad industrilokaler.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (port).
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med höjning del av truckgång samt ny port.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring med fönster, dörr och utvändig trapp.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 förråd, stödmur samt iordningsställande av marken.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av sprinklertank med pumphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: