Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Strandskyddsdispens Nybyggnad av industrilokaler - Pumpstation på Vallsta 1:4 och Kolsva-Barksta 1:34.
Ombyggnad av industrihus i Köping
Ändrad användning industrilokaler.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus förråd.
Nybyggnad av tvätthall i Köping
Nybyggnad av industribyggnad, biltvätt.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av industribyggnad/tält - tillfälligt lov i 5 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: