Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För markarbeten se: 1492659
Nybyggnad av industri , kontor och handel i Västerås
Planer för industri, kontor och handel. Detaljplaneområdet är ca 110 000 kvm stort och är beläget ca 4 km nordost om centrum, i industriområdet Finnslätten.
Nybyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp.
Nybyggnad av pulverfabrik i Hallstahammar
Den nya pulverfabriken beräknas bli en ca 110 m bred och 185 m lång rektan- gulär byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norberg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av terminal m.m i Västerås
Bygglov för nybyggnad av omlastningsterminal.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 53 ca 2000 m2.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Invändigt underhåll av lager i Västerås
Avser nybyggnad av geoenergianläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av vattenverk i Norberg
Avser rivning av vattenverk samt återställning av mark.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Västerås
Uppställning av tält (tidsbegränsat).
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sala
Tillbyggnad av komplementbyggnad på Kristina 4:241 och Fältspaten 1.
Tillbyggnad av verkstad i Sala
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med kallager.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av industribyggnad/tält - tillfälligt lov i 5 år.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Arboga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Arboga
Rivning av skjul.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus förråd.
Rivning av förråd i Norberg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader inom fastigheten norbergsby 6:44, norbergs kommun.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av pulpethall inom fastigheten gärdet 2, fagersta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal, solpaneler och fasadskylt.
Nybyggnad av sophus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp till soptunnor inom fastigheten smältaren 7, fagersta kommun.
Nybyggnad av förråd i Sala
Anmälan komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Norberg
Anmälan om rivning av samhällsfunktionsbyggnad inom fastigheten norbergsby 13:113, norbergs kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av två st cykelförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (delvis uppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av skorsten i Västerås
Bygglov för uppförande av skorsten för ventilation.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (uppsättning solceller) av industribyggnad inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av förråd i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av förråd i Sala
Fasadändring samt isolering av förråd.
Tillbyggnad av lager i Sala
Avser tillbyggnad av kallförråd med ca 140 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: