Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 53 ca 2000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad, butik, bilhall samt biltvätt.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Avser nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Nybyggnad av industrihus i Norberg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Detta är den sjunde och sista etappen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Slamavvattningscentrifuger för Mälarenergi i Västerås
Upphandlingen omfattar leverans av 2 st Slamavvattningscentrifuger samt inlyft till Slamavvattningsbyggnad. Upphandlingen omfattar också Serviceavtal för 2 st Slamavvattningscentrifuger för de 3 nästkommande åren efter garantitidens slut.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Utvändig ändring av industribyggnad, fasadändring samt ny invändig dörr historisk.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av kallförråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (delvis uppbyggnad efter brand).
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källargång.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av tak och isolera ytterväggar till soprum.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västerås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Ombyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av del av växthus till vinterförvaring.
Utvändigt underhåll av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fönster.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av vindskydd vid badplats.
Nybyggnad av växthus i Arboga
Nybyggnad av växthus samt staket/plank.
Nybyggnad av växthus i Arboga
Nybyggnad av växthus, 15,7 m2.
Nybyggnad av tvätthall i Köping
Nybyggnad av industribyggnad, biltvätt.
Ombyggnad av industrihus i Norberg
Anmälan om installation av va-anläggning i industrilokal inom fastigheten spännarhyttan 2.6, norbergs kommun.
Nybyggnad av förråd i Surahammar
Ansökan om bygglov komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Avser tillbyggnad av tre garageplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av cykelställ med skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Köping
Ändrad användning industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Ändring av ventilation samt brandskydd i industribyggnad.
Rivning av kallager i Sala
Rivning av bef. kallager samt bygglov för montering av lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Surahammar
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak över uteservering.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: