Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Västerås
Avser demo lina samt utveckling av produkter.
Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Själby
Nybyggnad av lokal för verkstad, kontor och utsällningshall.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin 19 i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten borrmaskinen 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Hallstahammar
Uppförande av industrilokal, lager/verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri på ca 200-250 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av körhall och lagringsplatser samt dagvattenhantering.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Köpings kommun
Ombyggnationen kommer att innebära att en ny pumpsump sänks ned i befintlig pumpsump och en ny överbyggnad placeras ovanpå pumpsumpen. All utrustning byts ut mot ny.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Det skall även ske viss röjning av området i och runt om kolhusen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontorshotell.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av verkstad i Sala
Bygglov för nybyggnad av verkstad/kallförråd.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av byggnad för spånhantering samt pumphus/cistern inom fastigheten skogvaktaren 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Köping
Anmälan inst el ändr av ventilation industrilokaler.
Ombyggnad av industrihus i Sala
Ombyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Sala
Rivning av industribyggnader.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Rivning av industrihus i Kungsör
Rivningslov rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad, 708 m².
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler med fikarum.
Tillbyggnad av kallförråd i Hallstahammar
tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Sala
Tillbyggnad av skärmtak över entré.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Tidbegränsat bygglov för inklädnad av kylcontainer.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält inom fastigheten stävan 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av förråd i Sala
Uppförande av skylt/ljusorgan samt byggbodar.
Utvändigt underhåll av förråd i Köping
Utvändig ändring av förrådsbyggnad, byte till garageport.
Rivning av verkstad i Sala
Rivning av verkstadsdel.
Rivning av förråd i Skinnskatteberg
Rivning katakomber/förråd.
Rivning av förråd i Skinnskatteberg
Rivning, förfallen byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st skärmtak/paviljonger.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelrum, pergolas och lekplats.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum samt rivning av befintligt fläktrum.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten dammen 5, fagersta kommun.
Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungsör
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt uppförande av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av väderskydd samt installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt delvis rivning av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Sala
Nybyggnad av drivmedelscistern i miljölåda.
Nybyggnad av sophus i Sala
Nybyggnad av sophus/fastighetsförråd.
Nybyggnad av tälthall vid avfallsanläggning i Västerås
Avser en tälthall anslutning till biogasanläggningen på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Tälthallen ska placeras på befintlig asfalterad yta och ha invändiga ”inredningsbara” sidomått om minst 24,5 x 30,6 meter och fri invändig takhöjd om minst 7 meter.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: