Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av kallager i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm (kallager).
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lagerlokal i Västerås
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av biltvättsanläggning i Västerås
Nybyggnad av biltvättsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Köping
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad, butik, bilhall samt biltvätt.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Avser tillbyggnad av transformatorstation för elbussar vid bussdepån i Västerås.
Nybyggnad av industrihus i Norberg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Installation av minireningsverk med markbädd i Skinnskatteberg
Omfattar installation av minireningsverk med efterföljande markbädd, fastighet Nyhammar 1:8.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Nybyggnad av industribyggnad, 370 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Norberg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten kronotäkten 1:3, norbergs kommun.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad inom fastigheten hantverkaren 19, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Surahammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av stall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av stall.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med verkstad.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av gastank.
Nybyggnad av förråd i Fagersta
Bygglov för uppförande av timmerbyggnad (lekstuga) inom fastigheten västervåla prästgård 1:1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (byte av portar) inom fastigheten stävan 7, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring, byte av fönster, av industribyggnad inom fastigheten dragaren 7, fagersta kommun.
Ombyggnad av lager i Surahammar
Bygglov för ändrad användning till lager, försäljning och träning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad fasad industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med höjning del av truckgång samt ny port.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt anordnande av staket.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten fanny 48, fagersta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av sprinklertank med pumphus.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av tält inom fastigheten stävan 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för solceller på tak på industribyggnad inom fastigheten ratten 2, fagersta kommun.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däcklager.
Ombyggnad av industrihus i Fagersta
Anmälan om ändring av ventilation i industribyggnad inom fastigheten fagersta 3:89, fagersta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Surahammar
Bygglov för byggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Surahammar
Bygglov för byggnation av två balkonger på industrifastighet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring med fönster, dörr och utvändig trapp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Surahammar
Bygglov för fasadändring, borttagande av port och montering av fönster.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 förråd, stödmur samt iordningsställande av marken.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten ängelsberg 1:21, fagersta kommun.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd, soprum och wc.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd/lager.
Nybyggnad av förråd i Norberg
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad för metangaspanna inom fastigheten kronotäkten 1:3, norbergs kommun.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Fasadändring på industribyggnad, montering av nya portar och fönster.
Nybyggnad av pumpstation i Arboga
Nbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av tälthall i Köping
Nybyggnad av industrilokaler - Tält.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Rivning av sophus i Sala
Rivning av miljöstation.
Nybyggnad av skärmtak i Köping
Nybyggnad av skärmtak samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av soprum i Sala
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av tvätthall i Sala
Nybyggnad av tvätthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: