Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av betongindustri i Västerås
Avser nybyggnad av betongfabrik.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad, butik, bilhall samt biltvätt.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Avser nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av industrihus i Norberg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Installation av minireningsverk med markbädd i Skinnskatteberg
Omfattar installation av minireningsverk med efterföljande markbädd, fastighet Nyhammar 1:8.
Ombyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Utvändig ändring av industribyggnad, fasadändring samt ny invändig dörr historisk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Utvändig ändring, ändrad planlösning samt ändring av ventilation industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Norberg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten kronotäkten 1:3, norbergs kommun.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av däcklager.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten säteriet 1:12, fagersta kommun.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Detta är den sjunde och sista etappen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Rivning av industrihus i Arboga
Rivning av indrustribyggnad efter brand.
Rivning av sophus i Sala
Rivning av miljöstation.
Rivning av skärmtak i Norberg
Rivningslov för rivning av skärmtak vid entré på skola inom fastigheten norbergsby 71:1, norbergs kommun.
Tillbyggnad av skärmtak i Surahammar
Tidsbegränsat bygglov för skärmtak över uteservering.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källargång.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Fagersta
Bygglov för uppförande av timmerbyggnad (lekstuga) inom fastigheten västervåla prästgård 1:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västerås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring, byte av fönster, av industribyggnad inom fastigheten dragaren 7, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad fasad industrilokaler.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (port).
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad med höjning del av truckgång samt ny port.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av sprinklertank med pumphus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för solceller på tak på industribyggnad inom fastigheten ratten 2, fagersta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Köping
Nybyggnad av skärmtak samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av soprum i Sala
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av tvätthall i Sala
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av växthus i Arboga
Nybyggnad av växthus, 15,7 m2.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (tält) inom fastigheten rörtången 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Surahammar
Bygglov för byggnation av två balkonger på industrifastighet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring med fönster, dörr och utvändig trapp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Surahammar
Bygglov för fasadändring, borttagande av port och montering av fönster.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 förråd, stödmur samt iordningsställande av marken.
Nybyggnad av förråd i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten ängelsberg 1:21, fagersta kommun.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: