Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av kallager i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm (kallager).
Nybyggnad av industri mm i Arboga
Exploatering för nya industritomter.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av biltvättsanläggning i Västerås
Nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av lager i Västerås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Köping
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av produktionanläggning för fjärrkyla.
Montering av solenergianläggning, Västerås
Anläggningen kommer att ha en toppeffekt på 500 kilowatt och kommer bestå av 1500 solcellspaneler.
Tillbyggnad av transformatorstation i Västerås
Avser tillbyggnad av transformatorstation för elbussar vid bussdepån i Västerås.
Nybyggnad av industrihus i Norberg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vätgasdepå i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av vätgasdepå inom fastigheten säteriet 1:12, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon i Västerås
Avser nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av tältmagasin i Västerås Hamn.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Nya intagssilar till Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar 3 st nya intagssilar samt installation av dessa och installation av lyftutrustning samt anpassning av befintliga anslutningar vid Hässlö vattenverk.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor i Bäckby.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor i Vallby.
Renovering av tvättstugor i Västerås
Avser renovering av tvättstugor på Geijersgatan.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Avveckling av kylanläggning vid bandyplan i Köping
Kylanläggning för bandyplan på Kristinelunds sportfält i Köping avvecklas. I entreprenaden ingår rivning och sanering av befintligt system.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Skinnskatteberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av batterianläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd/lager.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för anordnande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Surahammar
Bygglov för byggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Surahammar
Bygglov för cistern för koldioxid.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 10 st. lusthus för bullerskyddande åtgärd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st regnskydd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 5 st cykelförråd.
Ombyggnad av industrihus i Norberg
Anmälan om ändrad planlösning i industribyggnad inom fastigheten spännarhyttan 2:19, norbergs kommun.
Rivning av industrihus i Skinnskatteberg
Avser rivning av industrihus.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Avser tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Surahammar
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av gastank.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av tält runt uteservering.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av vädertak.
Ombyggnad av lager i Surahammar
Bygglov för ändrad användning till lager, försäljning och träning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (ny port).
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt och marklov samt skyltar.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler - tält.
Nybyggnad av tälthall i Köping
Nybyggnad av industrilokaler - Tält.
Nybyggnad av förråd i Sala
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Sala
Nybyggnad av lagertält.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd på Kare 8 och Magne 8.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Sala
Ändrad användning från uteplats till cykelförråd.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Avser uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: