Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Själby
Nybyggnad av lokal för verkstad, kontor och utsällningshall.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin 19 i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten borrmaskinen 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri på ca 200-250 kvm.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Köpings kommun
Ombyggnationen kommer att innebära att en ny pumpsump sänks ned i befintlig pumpsump och en ny överbyggnad placeras ovanpå pumpsumpen. All utrustning byts ut mot ny.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Det skall även ske viss röjning av området i och runt om kolhusen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Rivning av industrihus i Sala
Rivning av industribyggnader.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Hallstahammar
Uppförande av industrilokal, lager/verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Sala
Ombyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Kungsör
Rivningslov rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad, 708 m².
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av körhall och lagringsplatser samt dagvattenhantering.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerhallar.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontorshotell.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt delvis rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av lager i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungsör
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av skärmtak i Arboga
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av förråd i Arboga
Bygglov uppsättning av 2 skyltar vid skola samt flytt av förråd.
Nybyggnad av lastkaj i Köping
Nybyggnad tak över lastkaj.
Nybyggnad av cistern i Arboga
Förhandsbesked nybyggnad av cistern för biodrivmedel.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt uppförande av plank.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum samt rivning av befintligt fläktrum.
Tillbyggnad av kallförråd i Hallstahammar
tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Sala
Tillbyggnad av skärmtak över entré.
Utvändigt underhåll av förråd i Köping
Utvändig ändring av förrådsbyggnad, byte till garageport.
Rivning av förråd i Skinnskatteberg
Rivning, förfallen byggnad.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: