Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av pulverfabrik i Hallstahammar
Den nya pulverfabriken beräknas bli en ca 110 m bred och 185 m lång rektan- gulär byggnad.
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 55 på ca 6800 m2 med skärmtak på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av terminal m.m i Västerås
Bygglov för nybyggnad av omlastningsterminal.
Nybyggnad av biltvätt i Sala
Avser nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av hamnbyggnad i Västerås
Avser nybyggnation av Magasin 53 ca 2000 m2.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad, butik, bilhall samt biltvätt.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Avser nybyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Invändigt underhåll av lager i Västerås
Avser nybyggnad av geoenergianläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager.
Nybyggnad av industrihus i Norberg
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av vattenverk i Norberg
Avser rivning av vattenverk samt återställning av mark.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal och tvättanläggning.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av produktionanläggning för fjärrkyla.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Strandskyddsdispens Nybyggnad av industrilokaler - Pumpstation på Vallsta 1:4 och Kolsva-Barksta 1:34.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral.
Slamavvattningscentrifuger för Mälarenergi i Västerås
Upphandlingen omfattar leverans av 2 st Slamavvattningscentrifuger samt inlyft till Slamavvattningsbyggnad. Upphandlingen omfattar också Serviceavtal för 2 st Slamavvattningscentrifuger för de 3 nästkommande åren efter garantitidens slut.
Ombyggnad av industrihus i Köping
Ändrad användning industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Västerås
Uppställning av tält (tidsbegränsat).
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av vindskydd vid badplats.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av industribyggnad/tält - tillfälligt lov i 5 år.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av pulpethall inom fastigheten gärdet 2, fagersta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Sala
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med kallager.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Arboga
Rivning av skjul.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus förråd.
Rivning av förråd i Norberg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader inom fastigheten norbergsby 6:44, norbergs kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spillvattenpumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal (delvis uppbyggnad efter brand).
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av soprum i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av tak och isolera ytterväggar till soprum.
Utvändigt underhåll av förråd i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Västerås
Bygglov för ändring av fönster.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal, solpaneler och fasadskylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st. grillplatser.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Norberg
Anmälan om rivning av samhällsfunktionsbyggnad inom fastigheten norbergsby 13:113, norbergs kommun.
Tillbyggnad av lager i Sala
Avser tillbyggnad av kallförråd med ca 140 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: