Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
7825 kvm ledig mark. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
Nybyggnad av industri i Kovland
ca 6380 kvm. Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 1843 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 2135 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Matfors
Område 1= ca 8900 kvm. Område 2= ca 7500 kvm.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 550 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager/industri, Granloholm i Sundsvall
Startar tidigast sommaren 2021.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (emballagehall).
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 12x20 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt anmälan i samband med inredning av nya arbetsplatser.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Rivningslov för del av byggnad samt anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av två förrådsbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd/miljöbyggnad på förskola.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Nybyggnad av sophus.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av komplementbyggnad/loge lov krävs ej.
Rivning av hönshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av lada och hönshus.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för anläggning av pendlarparkering och bussangöringsplats inkl. nybyggnad av två väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd vid uteplats.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt komplettera tak över cykelparkering.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält c, t o m 2020-09-30.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: