Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Skifu AB har för avsikt att utföra tillbyggnad av ny beredningsdel, samt lager för Cobra Bio, inom industriområde sköle 1:81 Matfors. Entreprenaden är uppdelad i två (2) etapper. Etapperna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Ny vattenreningsanläggning vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Sundsvall Energi (SEAB) planerar att genomföra en upphandling avseende en vattenreningsanläggning vid Blåberget och för att på bästa sätt få in marknadens kompetens och erfarenhet i utformning mm så har det beslutats att en RFI ska genomföras.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöstation/soprum.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sandficka med tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av industribyggnad. Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med nytt skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av ett sophus/cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov och marklov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 20 st parkeringar.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 10 st parkeringsplatser.
Rivning av skorsten i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skorsten.
Rivning av sophus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av sophus (nedbrunnet).
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: