Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Fränsta
Nytt avloppsreningsverk i Fränsta och ledningsnät med tillhörande pumpstationer genomförs som en samverkansentreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Nybyggnad av industrihus på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
7825 kvm ledig mark. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 1843 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 2135 kvm ledig mark.
Nybyggnad av industri i Kovland
ca 6380 kvm. Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Ev nybyggnad av industri i Matfors
Område 1= ca 8900 kvm. Område 2= ca 7500 kvm.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 550 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri för metallbearbetning, själevads prästbord 1:154.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industribyggnad, brösta 14:9.
Ombyggnad/Nybyggnad av industri, lager och kontor i Ånge
Avser nybyggnad av förbindelsegång, carport, lager och ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av lager/industri, Granloholm i Sundsvall
Startar tidigast sommaren 2021.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (emballagehall).
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Nybyggnad av mindre avloppsreningsverk i Härnösand
Skjollsta avloppsanläggning består idag av en slamavskiljare med efterföljande markbädd. Skjollsta avloppsanläggning ligger inom föreslaget vattenskyddsområde (sekundär zon) för Bondsjö ytvattentäkt och inom anläggningens upptagningsområde förekommer mycket tillskottsvatten. Förfrågan avser två alternativa dimensioneringar: Qdim = 50 m3/dygn eller Qdim = 100 m3/dygn.
Utvändigt underhåll av verkstad i Härnösand
Fasad- och planändring, samt portar och entrér till ny verkstad, butik och hall.
Fasadarbeten på industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av entré och bilramper, samt fasadändring, norrlungånger 2:144.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 12x20 kvm.
Ny reningsanläggning med markbädd i Själevads-Dal
Avser en ny reningssanläggning invid befintlig trekammarbrunn i Själevads-Dal. Den befintliga anläggningen ska ersättas med en reningsanläggning som säkerställer att minst normal skyddsnivå efterlevs.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt anmälan i samband med inredning av nya arbetsplatser.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Rivningslov för del av byggnad samt anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industri, trafobås.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält c, t o m 2020-09-30.
Tillbyggnad av lastkaj i Kramfors
Tillbyggnad av lastbrygga.
Tillbyggnad av pumpstation i Sollefteå
Tillbyggnad av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Vivstamon 1:5 - ansökan om bygglov - nybyggnad komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av två förrådsbyggnader.
Ombyggnad av sophus i Sollefteå
Ombyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad - vindskydd, öppen scen.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, ny stuga flyttas till vibyggerå-näs 4:14.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, bjästa 57:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, riva befintligt, bredånger 2:168.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, rivning av befintligt, översjäla 3:42.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd/miljöbyggnad på förskola.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, hällby 2:2.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, idbyn 2:2.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, renovering av befintlig klubbstuga, installera eldstad, brösta 2:78.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pannhus, hörnett 36:10.
Nybyggnad av panncentral i Kramfors
Nybyggnad av rökkanal - mobil container, panncentral.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak för cykelparkering, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, erik-larstorpet 1:6.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Installera oljeavskiljare, anundsjö prästbord 1:158.
Tillbyggnad av förråd i Kramfors
Eldstad och vindskydd på höga kusten skolan.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov- nybyggnation av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov tillbyggnad och flytt av byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov- tillbyggnad samt startbesked.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt komplettera tak över cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd vid uteplats.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av bryggeri i Kramfors
Avser tillbyggnad av pelletseldad ångpanna.
Tillbyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för anläggning av pendlarparkering och bussangöringsplats inkl. nybyggnad av två väderskydd.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av komplementbyggnad/loge lov krävs ej.
Rivning av hönshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av lada och hönshus.
Lokalanpassning i fastighet, Ånge
Ev ventilation- och brandskyddsåtgärder. Kan även bli förstärkningsåtgärder.
Mellanlagring av avfall i Örnsköldsvik
Mellanlagring av avfall, anundsjö prästbord 1:121.
Mellanlagring av avfall i Örnsköldsvik
Mellanlagring av avfall, norrsvedje 20:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: