Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Fränsta
Objektet avser nybyggnad av ett avloppsreningsverk i storleken ca 15 x 35 meter samt tillhörande ledningar för inkoppling på befintligt VA-nät.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri Härnösand
Ca 3 hektar byggklar mark finns i Härnösand, avsedd för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
7825 kvm ledig mark. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
Nybyggnad av industri i Kovland
ca 6380 kvm. Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 550 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri för metallbearbetning, själevads prästbord 1:154.
Nybyggnad av panncentral i Kvissleby
Pelletspannan byggs som en prefabricerad panncentral.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Befintligt reningsverk ska byggas om för att uppnå anläggningens nya miljötillstånd. Det innebär i korta drag att befintliga luftningsbassänger byggs om med ett biosteg kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Tillbyggnaden ska förutom de gamla luftningsbassängerna inrymma den första kemiska fällningssteget med efterföljande trumfilter samt en ev. pumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industribyggnad, brösta 14:9.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Markplanering av 34 000 kvm tomt för kallförråd.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (emballagehall).
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Uppförande av industrihall för mottagning av matavfall i Härnösand
Leveransen avser komplett industrihall enligt angivet utförande. Industrihallen kommer att bli en tillbyggnad av en liknande befintlig industrihall, och utgöra mottagningshall för matavfall vid den utbyggda biogasanläggningen.
Nybyggnad av reningsverk i Sollefteå
Avser nytt reningsverk, mindre teknikbyggnad och pumpstation.
Fasadarbeten på industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av entré och bilramper, samt fasadändring, norrlungånger 2:144.
Nybyggnad av fabrikshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av jordfabrik, sörgissjö 1:6 och 3:2.
Ny reningsanläggning med markbädd i Själevads-Dal
Avser en ny reningssanläggning invid befintlig trekammarbrunn i Själevads-Dal. Den befintliga anläggningen ska ersättas med en reningsanläggning som säkerställer att minst normal skyddsnivå efterlevs.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Avser nytt vattenverk.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Rivningslov för del av byggnad samt anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av två förrådsbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Sörberge 2:439 - ansökan om bygglov - nybyggnad av entréportal till timrå golfklubb.
Tillbyggnad av förråd i Kramfors
Tillbyggnad av befintlig ladugård med förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, hällby 2:2.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Nybyggnad av växthus och förråd.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, riva befintligt, bredånger 2:168.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av lastkaj i Kramfors
Tillbyggnad av lastbrygga.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad med vindskydd över lastbrygga.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov- nybyggnation av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Ånge
Bygglov tillbyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad - vindskydd, öppen scen.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, maskinrum samt tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, redskapsbod.
Rivning av pumpstation i Sundsvall
Anmälan för rivning av tryckstegringsbyggnad.
Rivning av förråd i Sollefteå
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för anläggning av pendlarparkering och bussangöringsplats inkl. nybyggnad av två väderskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för anordnande av solcellsanläggning på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt komplettera tak över cykelparkering.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Lokalanpassning i fastighet, Ånge
Ev ventilation- och brandskyddsåtgärder. Kan även bli förstärkningsåtgärder.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av industribyggnad.
Mellanlagring av avfall i Örnsköldsvik
Mellanlagring av avfall, anundsjö prästbord 1:121.
Mellanlagring av avfall i Örnsköldsvik
Mellanlagring av avfall, norrsvedje 20:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: