Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sodapanna mm vid pappersbruk i Husum
Planer för uppgraderingen av massabruket i Husum med ny sodapanna och turbin.
Nybyggnad av industrihus på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Ombyggnad av industrihus i Ånge
Ändrad användning.
Ny vattenreningsanläggning vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Sundsvall Energi (SEAB) planerar att genomföra en upphandling avseende en vattenreningsanläggning vid Blåberget och för att på bästa sätt få in marknadens kompetens och erfarenhet i utformning mm så har det beslutats att en RFI ska genomföras.
Utvändigt underhåll av verkstad i Härnösand
Fasad- och planändring, samt portar och entrér till ny verkstad, butik och hall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av verkstadsbyggnad (samt invändig ombyggnad).
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av pannhus samt parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, kylt förrådsutrymme, sörgissjö 3:2, Tillbyggnad av växthus med förråd, sörgissjö 3:2 Sörgissjö 3:2.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Nybyggnad av lager i Timrå
Vivstamon 1:86 - ansökan om bygglov - nybyggnad av lager/lagerhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Timrå
Avser fasadändring på industrihus.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för 3 stycken underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering, miljöstation för sophantering samt väderskydd/miljöstation och skylt.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för anordnande av underjordiska avfallsbehållare.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus/miljöhus-för grovsopor.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av ventilkammare/tryckstegringsstation.
Ombyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av garage till soprum/förråd.
Tillbyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintliga garagelängor med två sophus.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov för uppförande av tank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd, bullerplank, väderskydd och lusthus.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad samt rivningslov för befintlig förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring, utvändig utrymningstrapp/viloplan samt utv utrymningsdörrar.
Tillbyggnad av skärmtak i Timrå
Forsmon 1:137 - ansökan om bygglov - nybyggnad komplementbyggnad samt tillbyggnad skärmtak.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av brukskiosk/loppis.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pannhus, hörnett 36:10.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Nybyggnad av sandlada.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av skärmtak i bef grusgrop.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, må 1:6.
Tillbyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av förråd, västerås 2:89.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Ändring av bärande konstruktioner-industri.
Nybyggnad av växthus i Härnösand
Startbesked - nybyggnad av växthus.
Byte & installation av membranfilter på vattenverk i Ånge
Upphandlingen omfattar byte och installation av nya membranfilter på Klaraborg vattenverk i Ånge.
Tillverkning och leverans av vindskydd till Länsstyrelsen Västernorrland
Stommarna skall inkludera tre väggar samt kroppåsar och levereras till länsstyrelsens fältkontor vid Skuleberget, Kramfors kommun. De tre timmerstommarna skall vara levererade senast 2020-03-15.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av entré och bilramper, samt fasadändring, norrlungånger 2:144.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: