Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Fränsta
Nytt avloppsreningsverk i Fränsta och ledningsnät med tillhörande pumpstationer genomförs som en samverkansentreprenad.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Skifu AB har för avsikt att utföra tillbyggnad av ny beredningsdel, samt lager för Cobra Bio, inom industriområde sköle 1:81 Matfors. Entreprenaden är uppdelad i två (2) etapper. Etapperna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Tillbyggnad av kolfilter vid vattenverk i Härnösand
Avser anläggning av kolfilteranläggning med lång kontakttid och backspolning med kolfiltrerat vatten. För kolfilteranläggningen skall en ny byggnad uppföras som en tillbyggnad till det befintliga vattenverket. När entreprenör och övriga nyckelaktörer utsetts så kommer projektering att påbörjas. Detta sker preliminärt i december 2018. Under förutsättning att investeringsbeslut tas när projekteringen är slutförd så sker byggstart preliminärt hösten 2019.
Nybyggnad av industrihus & handelshus i Forsmon
Nybyggnad av industrihus & handelshus i Forsmon, Timrå.
Ny vattenreningsanläggning vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Sundsvall Energi (SEAB) planerar att genomföra en upphandling avseende en vattenreningsanläggning vid Blåberget och för att på bästa sätt få in marknadens kompetens och erfarenhet i utformning mm så har det beslutats att en RFI ska genomföras.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Långsele
Entreprenaden omfattar installation av komplett MBBR-anläggning i befintlig försedimentering.
Utvändigt underhåll av verkstad i Härnösand
Fasad- och planändring, samt portar och entrér till ny verkstad, butik och hall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall och lossningsbyggnad, flytt av befintligt lagertält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - ny industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, industri- och lagerbyggnad, överön 6:17.
Tillbyggnad av vattenverk i Kramfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av förråd i Sollefteå
Tillbyggnad av dalstation samt flytt garageport.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 10 st parkeringsplatser.
Rivning av skorsten i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skorsten.
Rivning av sophus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av sophus (nedbrunnet).
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, solberg 1:221.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, norrsvedje 20:3.
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Nybyggnad/tillbyggnad av förråd.
Rivning av avloppspumpstation i Timrå
Anmälan - rivning av avloppspumpstation.
Ombyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - ändrad användning, del av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, kontrollrum och sabotageskydd optobod, anundsjö-norrtjärn 1:2.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förrådshus, sophus och parleringar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring på industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring, inbyggnad av ny vent. utv fasad samt borttagning av fönster.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av silo i Kramfors
Komplementbyggnad, silo.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöstation/soprum.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sandficka med tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för omfärgning av industribyggnad. Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med nytt skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av ett sophus/cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov och marklov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 20 st parkeringar.
Byte & installation av membranfilter på vattenverk i Ånge
Upphandlingen omfattar byte och installation av nya membranfilter på Klaraborg vattenverk i Ånge.
Tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Tillbyggnad av befintlig verkstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: