Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Fränsta
Nytt avloppsreningsverk i Fränsta och ledningsnät med tillhörande pumpstationer genomförs som en samverkansentreprenad.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Tillbyggnad av bilverkstad i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad bilverkstad med däcklager/verkstad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kramfors
Avser uppförande av nytt biosteg i Nylands avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lagerhall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lagerhall.
Ny uppvärmning och kyla till serverrum i Sundsvall
Objektet avser ny kyla för Sundsvall Elnäts serverhall samt återvinning till fastighetens värmesystem.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, produktionsbyggnad, anundsjö prästbord 1:119.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan installation av mekanisk från- och tilluft med återvinning (ftx) industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och fasadändring på industribyggnad samt omdisponering av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 tälthallar och 2 kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontroll och personalbod för kråktorpets vindkraftspark.
Nybyggnad av pumpstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av pumphus.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av skärmtak i Härnösand
Bygglov- nybyggnad av skärmtak/ lagerbyggnad.
Nybyggnad av soprum i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av soprum på skola.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad spolvattenstation.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov nybyggnad väderskyddat cykelställ.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov uppförande tält.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nedgrävning av sopbehållare, österrike 2.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nedläggning av drivmedelcisterner och oljeavskiljare, sund 1:23.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, örnsköldsvik 10:1.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kondensattank, hörnett 51:1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, lönnen 2.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, norrlungånger 3:33.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, norrlungånger 3:34.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, rönnen 1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, sälgen 4.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföring av förråd/sjöcontainer, svedjeholmen 1:210.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Ändrad användning av brandcellsindelning.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Ombyggnad av industribyggnad.
Rivning av skorsten i Härnösand
Rivningslov - skorsten.
Tillbyggnad av växthus i Härnösand
Starbesked tillbyggnad växthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring av fönster, dörrar och portar, svartby 2:295.
Utvändigt underhåll av lager i Örnsköldsvik
Fasadändring, industri- och lagerbyggnad, norrlungånger 2:144.
Nybyggnad av växthus i Kramfors
Komplementbyggnad växthus.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthus, bjästa 57:13.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov fasadändring industribyggnad.
Anläggande av spåntak på byggnadsminne i Gudmundstjärns naturreservat
Avser montering/anläggande av ett komplett spåntak av fura, gärna späntat/kluvet material där senvuxenhet i träet är ett mått på kvalité. Uppskattad yta är 50-60 kvm och det ska vara 4 lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov fasadändring industribyggnad, man ska måla om en gavel.
Tillbyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av lagerhall/tält.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av pumpstation i Kramfors
Nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring - industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: