Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av sågverk i Bollstabruk
Avser nytt justerverk, ny verkstad samt ett magasin.
Ny sodapanna mm vid pappersbruk i Husum
Planer för uppgraderingen av massabruket i Husum med ny sodapanna och turbin.
Nybyggnad av reningsverk i Fränsta
Nytt avloppsreningsverk i Fränsta och ledningsnät med tillhörande pumpstationer genomförs som en samverkansentreprenad.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Ombyggnad av industrihus i Ånge
Ändrad användning.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Ny vattenreningsanläggning vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Sundsvall Energi (SEAB) planerar att genomföra en upphandling avseende en vattenreningsanläggning vid Blåberget och för att på bästa sätt få in marknadens kompetens och erfarenhet i utformning mm så har det beslutats att en RFI ska genomföras.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Härnösand
Fasad- och planändring, samt portar och entrér till ny verkstad, butik och hall.
Ombyggnad av Torpshammars ARV i Ånge
Upphandlingen avser tekniska konsulttjänster inom projektering VA-anläggning samt ledningsnät.
Tillbyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skärmtak på skolbyggnad, brunnen 2.
Tillbyggnad av vattenverk i Kramfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, service-aktivitetsbyggnad.
Nybyggnad av silo i Kramfors
Komplementbyggnad, silo.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sandficka med tak.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus/miljöhus-för grovsopor.
Tillbyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av ett sophus/cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov och marklov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 20 st parkeringar.
Rivning av avloppspumpstation i Timrå
Anmälan - rivning av avloppspumpstation.
Ombyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - ändrad användning, del av byggnad.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för 3 stycken underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 10 st parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förråd i Sollefteå
Tillbyggnad av dalstation samt flytt garageport.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivning av byggnad.
Rivning av sophus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av sophus (nedbrunnet).
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nedgrävning av sopbehållare, österrike 7.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förrådshus, sophus och parleringar.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, må 1:6.
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Nybyggnad/tillbyggnad av förråd.
Byte & installation av membranfilter på vattenverk i Ånge
Upphandlingen omfattar byte och installation av nya membranfilter på Klaraborg vattenverk i Ånge.
Tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Tillbyggnad av befintlig verkstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av entré och bilramper, samt fasadändring, norrlungånger 2:144.
Tillverkning och leverans av vindskydd till Länsstyrelsen Västernorrland
Stommarna skall inkludera tre väggar samt kroppåsar och levereras till länsstyrelsens fältkontor vid Skuleberget, Kramfors kommun. De tre timmerstommarna skall vara levererade senast 2020-03-15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: