Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sodapanna mm vid pappersbruk i Husum
Planer för uppgraderingen av massabruket i Husum med ny sodapanna och turbin.
Nybyggnad av reningsverk i Fränsta
Nytt avloppsreningsverk i Fränsta och ledningsnät med tillhörande pumpstationer genomförs som en samverkansentreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 1843 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 2135 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Kovland
Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Ev nybyggnad av industri i Matfors
Område 1= ca 8900 kvm. Område 2= ca 7500 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, byggbutik, anundsjö prästbord 1:121.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning med tillbyggnad och fasadändring av verkstadsbyggnad (samt invändig ombyggnad).
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Nybyggnad av mindre avloppsreningsverk i Härnösand
Skjollsta avloppsanläggning består idag av en slamavskiljare med efterföljande markbädd. Skjollsta avloppsanläggning ligger inom föreslaget vattenskyddsområde (sekundär zon) för Bondsjö ytvattentäkt och inom anläggningens upptagningsområde förekommer mycket tillskottsvatten. Förfrågan avser två alternativa dimensioneringar: Qdim = 50 m3/dygn eller Qdim = 100 m3/dygn.
Fasadarbeten på industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av entré och bilramper, samt fasadändring, norrlungånger 2:144.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 12x20 kvm.
Lokalanpassning i fastighet, Ånge
Ev ventilation- och brandskyddsåtgärder. Kan även bli förstärkningsåtgärder.
Ny reningsanläggning med markbädd i Själevads-Dal
Avser en ny reningssanläggning invid befintlig trekammarbrunn i Själevads-Dal. Den befintliga anläggningen ska ersättas med en reningsanläggning som säkerställer att minst normal skyddsnivå efterlevs.
Ändrad användning till bryggeri i Kramfors
Ändrad användning av lager/snickeri till livsmedelsverksamhet, ölbryggeri.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, lager, rivning av befintligt förråd och enbostadshus, dombäck 1:477.
Nybyggnad av panncentral i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av pannhus samt parkering.
Nybyggnad av lager i Timrå
Avser uppsättning av tälthall.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, kylt förrådsutrymme, sörgissjö 3:2, Tillbyggnad av växthus med förråd, sörgissjö 3:2 Sörgissjö 3:2.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industri, trafobås.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industrilokal, björna-långviken 1:242.
Tillbyggnad av kallförråd i Sollefteå
Tillbyggnad av lagertält.
Nybyggnad av fabrikshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av jordfabrik, sörgissjö 1:6 och 3:2.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, renovering av befintlig klubbstuga, installera eldstad, brösta 2:78.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av komplementsbyggnad, översjäla 3:42.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pannhus, hörnett 36:10.
Nybyggnad av panncentral i Kramfors
Nybyggnad av rökkanal - mobil container, panncentral.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak för cykelparkering, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av skärmtak i bef grusgrop.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av soprum i Örnsköldsvik
Nybyggnad av soprum med skärmtak, london 12.
Tillbyggnad av pumpstation i Sollefteå
Tillbyggnad av pumphus.
Nybyggnad av lasthus i Sundsvall
Utbyggnad av lastkaj på ca 250 kvm.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Vivstamon 1:5 - ansökan om bygglov - nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Härnösand
Startbesked - nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält c, t o m 2020-09-30.
Ombyggnad av sophus i Sollefteå
Ombyggnad av sophus.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av brukskiosk/loppis.
Tillbyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd vid uteplats.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov för uppförande av tank.
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov tillbyggnad och flytt av byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov- tillbyggnad samt startbesked.
Tillbyggnad av förråd i Kramfors
Eldstad och vindskydd på höga kusten skolan.
Tillbyggnad av bryggeri i Kramfors
Avser tillbyggnad av pelletseldad ångpanna.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av komplementbyggnad/loge lov krävs ej.
Rivning av hönshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av lada och hönshus.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, rivning av befintligt, översjäla 3:42.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd/miljöbyggnad på förskola.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, ny stuga flyttas till vibyggerå-näs 4:14.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, bjästa 57:1.
Tillbyggnad av förråd i Kramfors
Industri - tillbyggnad av vaktstuga.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Installera oljeavskiljare, anundsjö prästbord 1:158.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kistförvaring -bod.
Utvändigt underhåll av lager i Örnsköldsvik
Fasadändring, industri- och lagerbyggnad, skylt och port, lönnen 3.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, högland 6:30.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, själevads prästbord 1:112.
Ombyggnad av sophus i Kramfors
Ändrad användning av förråd till rum för källsortering.
Nybyggnad av brunnsöverbyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: