Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industriområde i Umeå
7 tomter, industrimark.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Avser mark för småindustriändamål.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus/lager samt kontor i Umeå
Ny byggnad av industrihus/lager samt kontorsutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lagerlokal i Umeå
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Byte av ventilationsaggregat i magasin i Umeå hamn
Umeå Hamn AB avser att byta ventilationsaggregat i Magasin 11. Magasinet är ca 13 000 m², byggnadshöjden är ca 10 meter. Magasinet är uppdelat i olika verksamheter, i de kalla delarna är det lager och i dom varma delarna produktion och kontor.
Rivning av kommunförråd i Holmsund, Umeå
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnader belägna på Tallkronan 1 i Holmsund. Totalt 14 st byggnader, både varmbonade och kallställda byggnader.
Våtmarksrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Länsstyrelsens vill under 2020 återskapa våtmarker genom att lägga igen diken i följande områden: Stor-Bränntjärnmyrans naturreservat, Umeå, 4000 m, Orrböles naturreservat, Vännäs, 100 m, Nymyrlidens naturreservat, Skellefteå, 450 m, Tjärnbergshedens naturreservat, Skellefteå, 2300 m, Stor-Rotlidens naturreservat, Åsele, 1050 m, Stor-Jenmyran, Dorotea, 2500 m, Stormyran, Vindeln, 1500 m. Anbudsgivaren kommer att kunna lägga in anbud på ett eller flera av de 7 områdena ovan.
Lokalanpassning av industrihus i Umeå
Lokalanpassning samt utvändiga och invända ändringar gällande planlösningen
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Uppsättning av fasadskylt och skyltpelare/skyltpylon samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med kontorslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Industri/lager-tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med byte av dörr.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av två cykelskärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppförande av 2 st. förrådstält tom 2025-06-15.
Återuppbyggnad av skärmtak i Umeå hamn
Avser återuppbyggnad av skärmtak efter påkörning av truck. Det nya skärmtaket skall uppföras lika det tidigare på befintlig grundläggning.
Uppförande av tälthall för sandförvaring i Umeå
Umeå kommun avser att upphandla en tälthall för sandförvaring. Tälthallen ska förankras ovanpå betongsockel, kantbalk eller liknande vilket även ingår i entreprenaden. Erforderliga markarbeten för betongsockel ska utföras och dimensioneras för 800 m3 sand. Lagertältet ska uppföras på VÄSTERTEG 40:1 och 34:2 i Umeå kommun.
Renovering av tak på verkstadsbyggnad vid skola i Umeå
Avser renovering av tak på verkstadslokal vid Grubbeskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: