Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihallar, kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Uppförande av byggnad för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Avser uppförande av byggnad för biooljehantering vid Umeå Energis Ålidhemsanläggning. Komplett byggnad, markarbeten, pelarfundament för oljebrygga, rör i mark, jordnings- och viss kabelinstallationer ingår.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av kontor i industrifastighet.
Ytbehandling av oljecistern i Ålidhem
Avser invändig ytbehandling av en befintlig oljecistern som är belägen på Ålidhems hetvattencentral i Umeå. Cisternens volym är 400 m3 och den är tillverkad av kolstål. Leverantören ska också tillhandahålla allt som erfordras för en fullständig anläggning inom de gränser som leveransomfattningen anger.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av tvätthall i Umeå
Ändrad användning från verkstad till biltvätt.
Tillbyggnad av sophus i Umeå
Tillbyggnad av sophus med carport.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal samt rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av förråd i Umeå
Fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av containerbaserad pelletspannna inkl. skorsten samt oljecistern.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad med förråd och cykelförvaring samt fasadändring av garage.
Nybyggnad av sophus i Umeå
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus i anslutning till by 28.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus med rörbrygga.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av två st barnvagnsförråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada/förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad med cykelskärmtak.
Installation av växthusbelysning i växthus i Umeå
Avser installation av växthusbelysning i nytt växthus.
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Fasadändring på industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: