Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal för maskinuthyrning på Cisternen 4, Cisternen 3.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 60 hektar.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager etapp 1 i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av hamnverksamhet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar är ändamålsenliga terminalytor och rationell infrastruktur.
Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m².
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av samtliga luftbehandlingsaggregat i samtliga byggnader samt utbyte av befintliga spiskåpor till nya alliansfläktar. Objektet är beläget på Istidsgatan 15-53 på Nydalahöjd, Umeå.
Nybyggnad av magasin i Umeå
Nybyggnad av magasin och sandficka.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Objektet avser förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad.
Rivning av kommunförråd i Holmsund, Umeå
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnader belägna på Tallkronan 1 i Holmsund. Totalt 14 st byggnader, både varmbonade och kallställda byggnader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med ommålning och skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal, Rivning av förråd Matrisen 7.
Ombyggnad av lager i Umeå
Fasadändring och ombyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av två industribyggnader med mesaugn.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall och parkering.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerbyggnad och kylrum.
Tillbyggnad av sågverk i Umeå
Tillbyggnad av såghus med kantverk.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal .
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med skärmtak.
Rivning av skärmtak i Umeå
Rivning av skärmtak, carportlängor.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring samt ändrad planlösning av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av bod.
Utvändigt underhåll av soprum i Umeå
Fasadändring av soprum.
Utvändigt underhåll av lager i Umeå
Fasadändring av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad på Hörneå 30:5, Hörneå 30:10 och Hörneå 30:11.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad samt parkering.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Renovering av tak på verkstadsbyggnad vid skola i Umeå
Avser renovering av tak på verkstadslokal vid Grubbeskolan.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med uppsättning av 2st dörrar och installation av ventilationssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: