Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Nybyggnad av bilverkstad och biltvätt i Ersboda, Etapp 1
Planer för verkstadsbyggnad för bilmekanik samt automatisk biltvätt.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Planer för byggnad för industrifack (byggnad för flera företag, som ofta har var sin port).
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Planer för byggnad för industrifack/hantverkslängor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihallar, kontor och lager.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förråd/kallager samt fristående skärmtak, rivning av befintliga skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Ersboda Östra Industriområde, Umeå
Avser nybyggnad av avloppspumpstation med torrt uppställda pumpar, överbyggnad ca 80 m2 med tillhörande mark- och VA-arbeten.
Uppförande av byggnad för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Avser uppförande av byggnad för biooljehantering vid Umeå Energis Ålidhemsanläggning. Komplett byggnad, markarbeten, pelarfundament för oljebrygga, rör i mark, jordnings- och viss kabelinstallationer ingår.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal samt rivning av skärmtak.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada/förråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Tidsbegränsat lov för komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad med förråd och cykelförvaring samt fasadändring av garage.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus i anslutning till by 28.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av två st barnvagnsförråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält.
Ombyggnad av fläktrum i Umeå
Om- och tillbyggnad av fläktrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av förråd i Umeå
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skärmtak i Umeå
Fasadändring av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av containerbaserad pelletspannna inkl. skorsten samt oljecistern.
Uppförande av tälthall för sandförvaring i Ersboda, Umeå
Avser en tälthall för sandförvaring. Tälthallen ska förankras ovanpå betongsockel, kantbalk eller liknande vilket även ingår i entreprenaden. Lagertältet ska uppföras på Kärrvägen 10, Ersboda i Umeå.
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Ytbehandling av oljecistern i Ålidhem
Avser invändig ytbehandling av en befintlig oljecistern som är belägen på Ålidhems hetvattencentral i Umeå. Cisternens volym är 400 m3 och den är tillverkad av kolstål. Leverantören ska också tillhandahålla allt som erfordras för en fullständig anläggning inom de gränser som leveransomfattningen anger.
Fasadändring på industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: