Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Avser mark för småindustriändamål.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Totalt 11 tomter i varierande storlek.
Nybyggnad av större verksamhetslokaler i Umeå
Ytor för större verksamheter tillgängliga.
Nybyggnad av industrihus/lager samt kontor i Umeå
Ny byggnad av industrihus/lager samt kontorsutrymmen.
Nybyggnad av hamnverksamhet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar är ändamålsenliga terminalytor och rationell infrastruktur.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin i Umeå
Nybyggnad av magasin och sandficka.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Byte av ventilationsaggregat i magasin i Umeå hamn
Umeå Hamn AB avser att byta ventilationsaggregat i Magasin 11. Magasinet är ca 13 000 m², byggnadshöjden är ca 10 meter. Magasinet är uppdelat i olika verksamheter, i de kalla delarna är det lager och i dom varma delarna produktion och kontor.
Rivning av kommunförråd i Holmsund, Umeå
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnader belägna på Tallkronan 1 i Holmsund. Totalt 14 st byggnader, både varmbonade och kallställda byggnader.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad. Avser demontering av befintliga kylmaskiner för att sedan ansluta fjärrkyla till datahall 1 och 2 från Umeå Energi.
Våtmarksrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Länsstyrelsens vill under 2020 återskapa våtmarker genom att lägga igen diken i följande områden: Stor-Bränntjärnmyrans naturreservat, Umeå, 4000 m, Orrböles naturreservat, Vännäs, 100 m, Nymyrlidens naturreservat, Skellefteå, 450 m, Tjärnbergshedens naturreservat, Skellefteå, 2300 m, Stor-Rotlidens naturreservat, Åsele, 1050 m, Stor-Jenmyran, Dorotea, 2500 m, Stormyran, Vindeln, 1500 m. Anbudsgivaren kommer att kunna lägga in anbud på ett eller flera av de 7 områdena ovan.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall och parkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Utvändiga och invända ändringar gällande planlösningen
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal, nybyggnad av carport samt anläggande av parkeringar.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med kontorslokal.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppförande av 2 st. förrådstält tom 2025-06-15.
Ombyggnad av tvättinrättning i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av kontorslokal till tvätteri tom 2030-07-31.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Industri/lager-tält.
Nybyggnad av kallförråd i Umeå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Renovering av tak på verkstadsbyggnad vid skola i Umeå
Avser renovering av tak på verkstadslokal vid Grubbeskolan.
Återuppbyggnad av skärmtak i Umeå hamn
Avser återuppbyggnad av skärmtak efter påkörning av truck. Det nya skärmtaket skall uppföras lika det tidigare på befintlig grundläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: