Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm.
Efterbehandlingsåtgärder av gruva i Västerbotten
Att vid Blaikengruvan i Sorsele kommun genomföra efterbehandlingsåtgärder bestående av att: Anlägga avskärande och uppsamlande diken för att minimera mängden smutsvatten som behöver tas omhand vid reningsanläggning. Anlägga plugg bestående av bergkross och morän i öppningen till befintlig underjordsramp, för att förhindra tillträde. Arbetena ska utföras under 2018 och innebär i huvudsak jordschakt och viss bergschakt.
Nya väderskydd till snabbladdstationer i Hemavan och Åsele
Projektet avser skärmtak till snabbladdstationer vid Blå vägen, Hemavan samt Centralgatan 44, Åsele.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: