Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att på totalentreprenad bygga en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Objektet avser: Dimensionering, projektering och utförande av en ny avloppsanläggning. Dimensionering, projektering och utförande av spillvattensystem och andra erforderliga anordningar för anslutning till befintligt spillvattennät. För mer exakt omfattning, se övriga handlingar ingående i detta förfrågningsunderlag.
Rivning av förråd i Lycksele
Rivningslov av förråd för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov för uppsättning av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande insättning av ny port.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nergrävning av underjordsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnation av 2 st skärmtak för bravidas servicebilar.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnation tälthall.
Rivning av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av del av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: