Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Nybyggnad av bilverkstad och biltvätt i Ersboda, Etapp 1
Planer för verkstadsbyggnad för bilmekanik samt automatisk biltvätt.
Utbyggnad av lager i Malå
Nybyggnad av ett arkiv för borrkärnor.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Planer för byggnad för industrifack (byggnad för flera företag, som ofta har var sin port).
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Planer för byggnad för industrifack/hantverkslängor.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Efterbehandlingsåtgärder av gruva i Västerbotten
Att vid Blaikengruvan i Sorsele kommun genomföra efterbehandlingsåtgärder bestående av att: Anlägga avskärande och uppsamlande diken för att minimera mängden smutsvatten som behöver tas omhand vid reningsanläggning. Anlägga plugg bestående av bergkross och morän i öppningen till befintlig underjordsramp, för att förhindra tillträde. Arbetena ska utföras under 2018 och innebär i huvudsak jordschakt och viss bergschakt.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förråd/kallager samt fristående skärmtak, rivning av befintliga skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihallar, kontor och lager.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Vindeln
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.
Nybyggnad av växthus med produktionslokal i Skellefteå
Avser ett växthus med sammanhängande produktionslokal. Växthusets primära syfte är att fungera som växtförvaring för flerårigt växtmaterial vintertid.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Ersboda Östra Industriområde, Umeå
Avser nybyggnad av avloppspumpstation med torrt uppställda pumpar, överbyggnad ca 80 m2 med tillhörande mark- och VA-arbeten.
Uppförande av byggnad för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Avser uppförande av byggnad för biooljehantering vid Umeå Energis Ålidhemsanläggning. Komplett byggnad, markarbeten, pelarfundament för oljebrygga, rör i mark, jordnings- och viss kabelinstallationer ingår.
Ombyggnad av kommunförråd/verkstad i Vilhelmina, etapp 3
Huvudsakliga arbeten som skall utföras är höjning av tak och utbyte dörrar och portar, ny planlösning åtgärder av invändiga ytskikt samt golv, åtgärder för VVS och el och bygg.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att på totalentreprenad bygga en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Objektet avser: Dimensionering, projektering och utförande av en ny avloppsanläggning. Dimensionering, projektering och utförande av spillvattensystem och andra erforderliga anordningar för anslutning till befintligt spillvattennät. För mer exakt omfattning, se övriga handlingar ingående i detta förfrågningsunderlag.
Byte av takbeläggning på industrihus i Skellefteå
Avser byte av papptak på Charkuteriet C högdel och lågdel, Industrin 9A, Kylaren A samt Laboratorn C, D, E.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Ändring av bärande väggar för installation av patenosterverk.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält och mätkurer på damm.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av gasreningsutrustning, dekompretionsutrustning och kompressorstation.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
Nybyggnad av Co2 tank.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av containerbaserad pelletspannna inkl. skorsten samt oljecistern.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad med förråd och cykelförvaring samt fasadändring av garage.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av mätkur nr 8.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus i anslutning till by 28.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för sopcontainrar.
Nybyggnad av pumpstation i Storuman
Nybyggnad av snösystem.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av två st barnvagnsförråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av torkanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av vandringstork och ställverk.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.
Ombyggnad av fläktrum i Umeå
Om- och tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av stuga med batteriförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Skellefteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada/förråd.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak för bilar.
Rivning av förråd i Lycksele
Rivningslov av förråd för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Tidsbegränsat lov för komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Vindeln
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av glashus för sömnforskning.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av entré och fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastplatser med gapakoja, sophus och dass Malgomajlandet 1:1,Strömnäs 1:114,Skansholm 1:15,Rönnäs S:2.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybvyggnad av förråd och cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av förråd i Umeå
Fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skärmtak i Umeå
Fasadändring av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov för uppsättning av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande insättning av ny port.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nergrävning av underjordsbehållare.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnation av 2 st skärmtak för bravidas servicebilar.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnation tälthall.
Rivning av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Vindeln
Fasadförändring på industribyggnad, Installation av eldstad, Väsentlig ändring av planlösning, brandskydd, ventilation och vatten och avlopp Tväråträsk 1:75.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Uppförande av två tält.
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Uppförande av tälthall för sandförvaring i Ersboda, Umeå
Avser en tälthall för sandförvaring. Tälthallen ska förankras ovanpå betongsockel, kantbalk eller liknande vilket även ingår i entreprenaden. Lagertältet ska uppföras på Kärrvägen 10, Ersboda i Umeå.
Ny kryotank/koldioxid till vattenverk i Skellefteå
Avser leveranser av koldioxid för uttag vid behov under avtalstiden, kryotank med tillhörande utrustning inklusive service/besiktning och projektering inklusive nyinstallation av kryotank inklusive förångare och givare till Guldstadens vattenverk.
Ytbehandling av oljecistern i Ålidhem
Avser invändig ytbehandling av en befintlig oljecistern som är belägen på Ålidhems hetvattencentral i Umeå. Cisternens volym är 400 m3 och den är tillverkad av kolstål. Leverantören ska också tillhandahålla allt som erfordras för en fullständig anläggning inom de gränser som leveransomfattningen anger.
Fasadändring på industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Nya väderskydd till snabbladdstationer i Hemavan och Åsele
Projektet avser skärmtak till snabbladdstationer vid Blå vägen, Hemavan samt Centralgatan 44, Åsele.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: