Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (2)
Dorotea (0)
Lycksele (11)
Malå (0)
Norsjö (0)
Sorsele (0)
Storuman (6)
Umeå (22)
Vindeln (3)
Vännäs (2)
Åsele (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning.
Ny lakningsanläggning i Rönnskär, Skelleftehamn
Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.
Nybyggnad av verkstadsindustri i Umeå
Beställaren avser förvärva mark för nybyggnation av fabrik.
Nybyggnad av vattenverk i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för vattenverk.
Nybyggnad av fabrikshus i Skellefteå
Nybyggnad av betongfabrik.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Planer för byggnad för industrifack/hantverkslängor.
Ev utbyggnad av industrilokaler i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för industri.
Nybyggnad av hamnverksamhet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar är ändamålsenliga terminalytor och rationell infrastruktur.
Efterbehandlingsåtgärder av gruva i Västerbotten
Att vid Blaikengruvan i Sorsele kommun genomföra efterbehandlingsåtgärder bestående av att: Anlägga avskärande och uppsamlande diken för att minimera mängden smutsvatten som behöver tas omhand vid reningsanläggning. Anlägga plugg bestående av bergkross och morän i öppningen till befintlig underjordsramp, för att förhindra tillträde. Arbetena ska utföras under 2018 och innebär i huvudsak jordschakt och viss bergschakt.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt skylt.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Vindeln
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Ersboda Östra Industriområde, Umeå
Avser nybyggnad av avloppspumpstation med torrt uppställda pumpar, överbyggnad ca 80 m2 med tillhörande mark- och VA-arbeten.
Takomläggning på Blåvikens industribyggnad i Åsele
Takomläggning på Blåvikens industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att på totalentreprenad bygga en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Objektet avser: Dimensionering, projektering och utförande av en ny avloppsanläggning. Dimensionering, projektering och utförande av spillvattensystem och andra erforderliga anordningar för anslutning till befintligt spillvattennät. För mer exakt omfattning, se övriga handlingar ingående i detta förfrågningsunderlag.
Byte av takbeläggning på industrihus i Skellefteå
Avser byte av papptak på Charkuteriet C högdel och lågdel, Industrin 9A, Kylaren A samt Laboratorn C, D, E.
Nybyggnad av industrihus i Åsele
Ansökan om bygglov - industri - eller lagerbyggnad 700 m2.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lager-,verkstad- och kontorslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnader och lager.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal samt flytt av befintlig container och carport.
Nybyggnad av lager i Vindeln
Tillfälligt bygglov för uppsättning av tält för förvaring av gods.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Uppförande av två tält.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Uppsättning av tält.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Uppsättning av tälthall.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Öppning av brandcell och installation av brandjalusi.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad användning av handelslokal till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av växthus i Skellefteå
Rivning av 2 sommarväxthus.
Rivning av cistern i Skellefteå
Rivning av cistern, skärmtak, refug och pylon.
Rivning av pumpstation i Skellefteå
Rivning av pumpstation.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak för bilar.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak, refuger, oljeavskiljare samt cistern med tillhörande rörlerdingar.
Nybyggnad av förråd i Vännäs
Rivning av två befintliga förråd, nybyggnad av två förrådsbyggnader samt flytt av ett befintlig förråd till ny placering.
Rivning av produktionslokal i Umeå
Rivning av verksamhetslokal.
Nybyggnad av kylanläggning i Umeå
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av fjärrkylanläggning 2021-09-30.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar.
Tillbyggnad av industrihus i Vindeln
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagerhall.
Tillbyggnad av fläktrum i Skellefteå
Tillbyggnad av fläktrum, lastkaj och utökad parkering.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd/soprum.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal, Kärran 7, Kärran 8.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av mätkur nr 8.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak/carport.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad, lusthus.
Tillbyggnad av lager i Åsele
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad .
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om lagerlokal, oisolerat förråd.
Tillbyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad / förlängning av befintligt förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt skyltanordning.
Utvändigt underhåll av förråd i Umeå
Fasadändring av cykelbod med nya dörrar.
Ombyggnad av cistern i Skellefteå
Installation av ny underjordisk cistern.
Nybyggnad av lager i Vilhelmina
Bygglov för spiketält.
Nybyggnad av förråd i Vännäs
Bygglov för uppförande av förråd och plank samt rivningslov av befintligt förråd och plank.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor av modell molok 5 m3.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnation tälthall.
Rivning av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av del av byggnad.
Tillbyggnad av fläktrum i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad fläktrum, skärmtak mm.
Uppförande av tälthall för sandförvaring i Ersboda, Umeå
Avser en tälthall för sandförvaring. Tälthallen ska förankras ovanpå betongsockel, kantbalk eller liknande vilket även ingår i entreprenaden. Lagertältet ska uppföras på Kärrvägen 10, Ersboda i Umeå.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nya väderskydd till snabbladdstationer i Hemavan och Åsele
Projektet avser skärmtak till snabbladdstationer vid Blå vägen, Hemavan samt Centralgatan 44, Åsele.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: