Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (3)
Dorotea (1)
Lycksele (15)
Malå (1)
Norsjö (2)
Sorsele (7)
Storuman (3)
Umeå (28)
Vindeln (0)
Vännäs (3)
Åsele (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 60 hektar.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Avser mark för småindustriändamål.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av virkestork och lager i Skellefteå
Nybyggnad av virkestork och lagerbyggnad.
Utveckling av Noretområdet i Norsjö
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
11 123 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
5 405 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
9 746 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm. Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihall och parkering.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Utbyggnad av företagspark i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra anläggandet av en företagspark för industri och andra verksamheter.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Ombyggnad av industrilokal och kontor i Fredrika
Objektet avser ombyggnad av industrilokal och kontor för Vattenfall. Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 300 m2, Plan 2 ca 250 m2.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad industrihus.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Nybyggnad av vattenverk i Ankarsund
Nybyggnad av vattenverk.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Tillbyggnad av industrihus i Vännäs
Tillbyggnad av industrihus.
Tillbyggnad för ventilation på avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad för ventilation och takändring på avloppsreningsverk.
Ombyggnad av fastighet i Vännäs, etapp 1
Etapp 1 avser i huvudsak: Ombyggnad av magasin interiört och exteriört, Ombyggnad av länk exteriört samt tillskapa soprum och cykelförråd, Rivning av befintligt soprum/balkong/entre för bostadslägenheter samt Övriga åtgärder på huvudbyggnad.
Byte av tak och fasad på reningsverk i Sorsele
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2023. Avser tak och fasad på reningsverk.
Biobädd till reningsverk i Dorotea
Avser Biobädd till Avasjö ARV.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad. Avser demontering av befintliga kylmaskiner för att sedan ansluta fjärrkyla till datahall 1 och 2 från Umeå Energi.
Renovering av kommunförråd i Bjurholm
Planerat projekt från investeringsbudget.
Skötsel och reinvesteringsarbeten av VA/vent samt avfuktningsanläggningar Distrikt Nord
Avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och re-investeringsarbeten av VA-vent samt avfukningsanläggningar distrikt Nord. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Byte av ångautoklaver på forskningsanläggning i Umeå
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inbjuder leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av 2 st. ångautoklaver med option för tillhörande varor och tjänster.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad och nybyggnad av kallförråd.
Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring samt inre ändring av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält och virkeställ.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av sophus i Umeå
Nybyggnad av sopkassuner.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak.
Renovering av betongfabrik i Skellefteå
Renovering av betongfabrik. Nya markfickor och silos.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tälthall tom 2025-11-01.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppsättning av lagerhall till och med 2025-12-31.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med entré.
Ombyggnad av fläktrum i Umeå
Om- och tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Norsjö
Bygglov för nybyggnation av kundvagnsförråd.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Bygglov för upplag av materialhantering och industritält .
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande lagertält e 7938.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad förvaringstält.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av bastu och förråd .
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av kallförråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad kallförråd.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad tälthall.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande om- eller tillbyggnad av skärmtak på komplementbyggnad e 8402.
Tillbyggnad av lagerlokal i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande tillfällig tälthall.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl hushållssopor.
Tillbyggnad av skärmtak i Bjurholm
Ansökan om bygglov - tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sorsele
Ansökan om bygglov - vikport.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Ansökan om bygglov för bastu och grillhus.
Nybyggnad av pumpstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för sophus.
Tillbyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd samt fasadändring, Anmälan för eldstad och rökrör Klimpfjäll 3:86.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för uppsättning av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Rivning av förråd i Sorsele
Ansökan om enklare byggärenden - rivningslov.
Installationsentreprenad för vattenbehandlingssystem i Norrbyn, Umeå
Upphandlingen avser totalentreprenad av vattenbehandlingssystem i Norrbyn.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal med lastbryggor.
Uppförande av tälthall för sandförvaring i Umeå
Umeå kommun avser att upphandla en tälthall för sandförvaring. Tälthallen ska förankras ovanpå betongsockel, kantbalk eller liknande vilket även ingår i entreprenaden. Erforderliga markarbeten för betongsockel ska utföras och dimensioneras för 800 m3 sand. Lagertältet ska uppföras på VÄSTERTEG 40:1 och 34:2 i Umeå kommun.
Utbyte av styrsystem för VVS i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta Styrsystem för värme och ventilation i 1 undercentral och 2st fläktrum på Berghem.
Parkering och ändrad användning till industrihus i Bjurholm
Bygglov för ändrad användning från skollokal till industrilokal. Parkering.
Upprustning av fasad på vattenverk i Sorsele kommun
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2023. Avser fasad och fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malå
Beslut om bygglov för fasadändring och ny parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: