Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av pappersbruk i Obbola, Umeå
Totalt en investering på 7,5 miljarder kronor. Projektet ska vara helt klart i början av år 2023 och nå full kapacitet inom tre år. En miljard läggs på miljöinvesteringar, som innebär att SCAs egna industriprocesser blir till 97 procent fossilfria.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 5
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 2
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 110 000 kvm.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 3
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 110 000 kvm.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 4
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 110 000 kvm.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal för maskinuthyrning på Cisternen 4, Cisternen 3.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager etapp 1 i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ca 4-5 lediga tomter i varierande storlek.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Lycksele
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att som utförandeentreprenad bygga om och bygga ut reningsverket i Lycksele. Objektet avser: Ny MBBR-anläggning. Ombyggnad i befintligt reningsverk. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande bygg, VVS, el, styr, mark. Arbeten rörande maskin utförs av sidoentreprenör.
Nybyggnad av lager i Vindeln
Avser nybyggnad av industri med kontorslokaler, 1250 kvm.
Nybyggnad av hamnverksamhet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar är ändamålsenliga terminalytor och rationell infrastruktur.
Nybyggnad av fabrikshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning kallager och tillbyggnad nytt kallager och fabrikslokal.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihall i Umeå
Nybyggnad av industrihall.
Om- & tillbyggnad till labb i Skellefteå
Skellefteå kommun har behov av ett nytt labb, labbet ska byggas om och till i befintliga lokaler.
Nybyggnad av magasin i Umeå
Nybyggnad av magasin och sandficka.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av samtliga luftbehandlingsaggregat i samtliga byggnader samt utbyte av befintliga spiskåpor till nya alliansfläktar. Objektet är beläget på Istidsgatan 15-53 på Nydalahöjd, Umeå.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av verksamhet i Burträsk
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för verksamhetsutveckling av Lappvattnets Snickeri AB.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad och förråd.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad, förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Anläggning för återvinning av värmeenergi ut spillvatten i Vännäs
Avser uppförande av anläggning för återvinning av värmeenergi ur spillvatten vid fastigheten Hjorten 1, Vännäsby med adress Nygatan 3.
Tillbyggnad av industrihus i Storuman
Om- och tillbyggnad av affärs- och industrilokal.
Nybyggnad av panncentral i Vindeln
Nybyggnad av panncentral.
Tillverkning och montage Stålportal Kvistforsen i Skellefteå
Fyra nya 150-kV ledningar L7S1, L2S1, L2S2 och L7S2, ska byggas som gemensam Konstruktion i stål . Ledningens längd är 0,35 km. Fasledare är 3x1x910 mm² Al-59 per ledning och toplinor 1x1x142 mm2 FeAl Dotterel. Stolparna utföres som stålportalstolpar med fackverksregel samt HEA stålbalk regel och stålstolpsben.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av två industribyggnader med mesaugn.
Rivning av växthus i Skellefteå
Rivning av 3 st växthus och 2 hus., Rivning av förråd, carport och personalhus. Skellefteå 5:1.
Rivning av ladugård i Skellefteå
Rivning av ladugård.
Ombyggnad av industrihus i Sorsele
Anmälan ombyggnad av lokal.
Tillbyggnad av reningsverk i Umeå
Tillbyggnad av reningsverk samt nybyggnad av stödmurar.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal .
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagerhall tom 2025-12-31.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Tillbyggnad av fläktrum i Skellefteå
Tillbyggnad av bef. fläktrum på taket.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kåta, ca 16 kvm.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd och bastu.
Nybyggnad av pumpstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för pumphus.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för uppsättning av tälthall.
Rivning av förråd i Dorotea
Ansökan om rivningslov - komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Bjurholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av bod.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av cykelskärmtak.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad lagerhall.
Utvändigt underhåll av soprum i Umeå
Fasadändring av soprum.
Utvändigt underhåll av lager i Umeå
Fasadändring av tälthall.
Ombyggnad av verkstad i Umeå
Fasadändring samt inre ändring av verkstadslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring samt ändrad planlösning av industrilokal.
Rivning av pumpstation i Skellefteå
Rivning av pumpstation.
Rivning av lager i Skellefteå
Rivning av två tält.
Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Rivning av virkestorkar och nybyggnad av panncentral.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Umeå
Nybyggnad av återvinningsplats med plank.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad på Hörneå 30:5, Hörneå 30:10 och Hörneå 30:11.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad samt parkering.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av befintligt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Nybyggnad av timmerkoja.
Nybyggnad av sophus i Storuman
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Ändrad användning i del av industribyggnad samt fasadändring.
Restaurering av våtmark i Gärdefjärdens naturreservat, Lövånger
Länsstyrelsen Västerbotten ska köpa in tjänsten - Arbetsledning av våtmarksrestaurering i Gärdefjärdens naturreservat.
Nybyggnad av komplementbyggnad samt markarbeten i Vännäs
Projektet omfattar nybyggnad av cykelförråd , miljöhus, bilskärmtak med intilliggande uteplats/pergola. Kronprinsen 16, Vännäs. I entreprenaden ingår även rivning av befintligt garage.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med uppsättning av 2st dörrar och installation av ventilationssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: