Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (2)
Lycksele (19)
Malå (0)
Norsjö (2)
Sorsele (3)
Storuman (6)
Umeå (32)
Vindeln (0)
Vännäs (2)
Åsele (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal för maskinuthyrning på Cisternen 4, Cisternen 3.
Nybyggnad av industriområde i Umeå
7 tomter, industrimark.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 60 hektar.
Nybyggnad av silo mm, Skelleftehamn
46 meter hög silo samt utlastningshall, 10 m hög. För materialet Merit.
Nybyggnad av industri mm, Bjurholm
Området är totalt 65 000 kvm
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Avser mark för småindustriändamål.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av virkestork och lager i Skellefteå
Nybyggnad av virkestork och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus/lager samt kontor i Umeå
Ny byggnad av industrihus/lager samt kontorsutrymmen.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
11 123 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Utveckling av Noretområdet i Norsjö
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
5 405 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
7 767 m². Färdigställda tomter till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
9 746 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Ombyggnad av industrihus i Lycksele
Anpassning av industrihus omfattar ca 3300 m2 för tillskapande av en ny produktionslinje för Remodul AB .
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm. Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Utbyggnad av företagspark i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra anläggandet av en företagspark för industri och andra verksamheter.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Storuman
Avser om- och tillbyggnad av affärs- och industrilokal. Total bruttoarea ombyggnad ca 1615 m2, en nybyggnad fristående skärmtak på 205 m2 samt nybyggnad av betongplatta till skärmtak på 235 m2.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad industrihus.
Nybyggnad av vattenverk i Ankarsund
Nybyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av lagerlokal i Umeå
Tillbyggnad av befintlig lagerlokal.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad, tak- och fasadändring av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av fastighet i Vännäs, etapp 1
Etapp 1 avser i huvudsak: Ombyggnad av magasin interiört och exteriört, Ombyggnad av länk exteriört samt tillskapa soprum och cykelförråd, Rivning av befintligt soprum/balkong/entre för bostadslägenheter samt Övriga åtgärder på huvudbyggnad.
Biobädd till reningsverk i Dorotea
Avser Biobädd till Avasjö ARV.
Skötsel och reinvesteringsarbeten av VA/vent samt avfuktningsanläggningar Distrikt Nord
Avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och re-investeringsarbeten av VA-vent samt avfukningsanläggningar distrikt Nord. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utbyte av styrsystem för VVS i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta Styrsystem för värme och ventilation i 1 undercentral och 2st fläktrum på Berghem.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av ventilationsaggregat i magasin i Umeå hamn
Umeå Hamn AB avser att byta ventilationsaggregat i Magasin 11. Magasinet är ca 13 000 m², byggnadshöjden är ca 10 meter. Magasinet är uppdelat i olika verksamheter, i de kalla delarna är det lager och i dom varma delarna produktion och kontor.
Anläggning för återvinning av värmeenergi ut spillvatten i Vännäs
Avser uppförande av anläggning för återvinning av värmeenergi ur spillvatten vid fastigheten Hjorten 1, Vännäsby med adress Nygatan 3.
Byte av ångautoklaver på forskningsanläggning i Umeå
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inbjuder leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av 2 st. ångautoklaver med option för tillhörande varor och tjänster.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Uppsättning av fasadskylt och skyltpelare/skyltpylon samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Ändrad användning av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Fasadändring samt inre ändring av industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med byte av dörr.
Nybyggnad av lager i Norsjö
Nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppförande av 2 st. förrådstält tom 2025-06-15.
Renovering av betongfabrik i Skellefteå
Renovering av betongfabrik. Nya markfickor och silos.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Rivning av skärmtak i Skellefteå
Rivning av skärmtak.
Ombyggnad av fläktrum i Umeå
Om- och tillbyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av två cykelskärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält och virkeställ.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande lagertält e 7938.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad förvaringstält.
Nybyggnad av kallförråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad kallförråd.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad tälthall.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande om- eller tillbyggnad av skärmtak på komplementbyggnad e 8402.
Tillbyggnad av lagerlokal i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande tillfällig tälthall.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl hushållssopor.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lycksele
Bygglov gällande utbyggnad av undercentral för ny kylmaskin och montering av nytt skärmtak enligt fasadritningar e 6633.
Nybyggnad av förråd i Dorotea
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd - komplementbyggnad.
Rivning av ladugård i Sorsele
Anmälan rivning av brandhärjad ladugård/förråd.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Ansökan om bygglov för bastu och grillhus.
Nybyggnad av cistern i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för cistern.
Utvändigt underhåll av konditori i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för fasadändring - fönsterbyte och igenbyggnad av fönster på stenmans konditori.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för sophus.
Installationsentreprenad för vattenbehandlingssystem i Norrbyn, Umeå
Upphandlingen avser totalentreprenad av vattenbehandlingssystem i Norrbyn.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med kontorslokal.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal med lastbryggor.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med entré.
Uppförande av tälthall för sandförvaring i Umeå
Umeå kommun avser att upphandla en tälthall för sandförvaring. Tälthallen ska förankras ovanpå betongsockel, kantbalk eller liknande vilket även ingår i entreprenaden. Erforderliga markarbeten för betongsockel ska utföras och dimensioneras för 800 m3 sand. Lagertältet ska uppföras på VÄSTERTEG 40:1 och 34:2 i Umeå kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: