Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 3
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 200000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 4
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 200000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 2
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 200000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 1
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 200000 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal för maskinuthyrning på Cisternen 4, Cisternen 3.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Lycksele
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att som utförandeentreprenad bygga om och bygga ut reningsverket i Lycksele. Objektet avser: Ny MBBR-anläggning. Ombyggnad i befintligt reningsverk. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande bygg, VVS, el, styr, mark. Arbeten rörande maskin utförs av sidoentreprenör.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Utveckling av Noretområdet i Norsjö
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret.
Tillbyggnad av lager i Vindeln
Tillbyggnad av provlabb.
Nybyggnad av hamnverksamhet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar är ändamålsenliga terminalytor och rationell infrastruktur.
Ombyggnation av återvinningscentral i Hörnefors, Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av återvinningscentralen i Hörnefors och omfattar mark- och el-arbeten samt byggnader.
Nybyggnad av fabrikshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning kallager och tillbyggnad nytt kallager och fabrikslokal.
Nybyggnad av industrihall i Umeå
Nybyggnad av industrihall.
Om- & tillbyggnad till labb i Skellefteå
Skellefteå kommun har behov av ett nytt labb, labbet ska byggas om och till i befintliga lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av magasin i Umeå
Nybyggnad av magasin och sandficka.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av samtliga luftbehandlingsaggregat i samtliga byggnader samt utbyte av befintliga spiskåpor till nya alliansfläktar. Objektet är beläget på Istidsgatan 15-53 på Nydalahöjd, Umeå.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad och förråd.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad, förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Storuman
Om- och tillbyggnad av affärs- och industrilokal.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal, Nybyggnad av komplementbyggnad Fogen 5.
Tillbyggnad av reningsverk i Umeå
Tillbyggnad av reningsverk samt nybyggnad av stödmurar.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagerhall tom 2025-12-31.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med teknishus 1.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med tält.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av pumpstation i Skellefteå
Rivning av pumpstation.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Rivning av lager i Skellefteå
Rivning av två tält.
Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Rivning av virkestorkar och nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagertält.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak samt rivning av befintligt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak över saltsyratank.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av virkesterminal i Vindeln
Nybyggnad av virkesmagasin.
Nybyggnad av återvinningsstation i Umeå
Nybyggnad av återvinningsplats med plank.
Tillbyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad förråd e 2972.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad skärmtak e 3145.
Nybyggnad av förråd i Norsjö
Bygglov komplementbyggnad.
Ombyggnad av verkstad i Umeå
Fasadändring samt inre ändring av verkstadslokal.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av cykelhus.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av cykelskärmtak.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norsjö
Bygglov av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Malå
Bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande installation av markkärl för hushållsavfall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande ny entre till auto blå.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov - komplementbyggnad 61,5 m².
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för förrådsbod.
Nybyggnad av cistern i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flygbränsledepå - sagadal.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kåta, ca 16 kvm.
Rivning av förråd i Dorotea
Ansökan om rivningslov - komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Bjurholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tälthall.
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Uppförande av förråd.
Nybyggnad av lager i Vindeln
Uppförande av tälthall.
Restaurering av våtmark i Gärdefjärdens naturreservat, Lövånger
Länsstyrelsen Västerbotten ska köpa in tjänsten - Arbetsledning av våtmarksrestaurering i Gärdefjärdens naturreservat.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad lagerhall.
Nybyggnad av komplementbyggnad samt markarbeten i Vännäs
Projektet omfattar nybyggnad av cykelförråd , miljöhus, bilskärmtak med intilliggande uteplats/pergola. Kronprinsen 16, Vännäs. I entreprenaden ingår även rivning av befintligt garage.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: