Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå, Hus 4
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793. Total BTA yta för Hus 1-4 är ca 110 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Umeå
7 tomter, industrimark.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av silo mm, Skelleftehamn
46 meter hög silo samt utlastningshall, 10 m hög. För materialet Merit.
Nybyggnad av lokaler för småindustri i Östteg, Umeå
Avser mark för småindustriändamål.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Holmsund
Nybyggnad av industri/verksamhetslokaler.
Nybyggnad av större verksamhetslokaler i Umeå
Ytor för större verksamheter tillgängliga.
Efterbehandlingsåtgärder vid dagbrott i fd gruva i Sorsele
Åtgärderna består i att efterbehandla dagbrott B och intilliggande avtäckt berg genom bergrensning, kalkning, sortering av morän och återfyllning med sorterad och osorterad morän samt vissa mindre efterbehandlings- och saneringsåtgärder riktade mot område vid dagbrott A och malmplan/anrikningsverk. Föreliggande upphandling utgör en andra avgränsad etapp i efterbehandlingen av gruvområdet, och omfattar i huvudsak efterbehandlingen av dagbrott B. Efterföljande etapper innebär mer omfattande efterbehandlingsarbeten.
Nybyggnad av industrihus/lager samt kontor i Umeå
Ny byggnad av industrihus/lager samt kontorsutrymmen.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
11 123 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
5 405 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
7 767 m². Färdigställda tomter till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
9 746 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bygdsiljum
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Hedensbyn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Jörn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kusmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kåge
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Skelleftehamn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Sörböle
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Ursviken
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av hamnverksamhet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar är ändamålsenliga terminalytor och rationell infrastruktur.
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal och kontor.
Tillbyggnad av biosteg vid reningsverk i Malå
Omfattar tillbyggnad av biosteg vid reningsverket i Malå. I samband med detta kommer även övrig process att ses över och optimeras, dels för att få en bra helhet med det biologiska reningssteget inkluderat, dels för att optimera de befintliga delarna.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Storuman
Avser om- och tillbyggnad av affärs- och industrilokal. Total bruttoarea ombyggnad ca 1615 m2, en nybyggnad fristående skärmtak på 205 m2 samt nybyggnad av betongplatta till skärmtak på 235 m2.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Rörinstallationer i undercentral under kulturhuset i Skellefteå
Avser rörinstallationer för fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme i undercentral en våning under mark. Objektet är beläget i Sara kulturhus i Skellefteå centrum.
Uppförande av två magasinsbyggnader i Holmsund, Umeå
Umeå Hamn AB har för avsikt att uppföra två magasinsbyggnader. Magasin ”Plattan” ska byggas under 2020 och magasin ”Gustavs udde” under 2021. Denna entreprenad avser leverans och montage av komplett magasin ovan grund-sockel, som utförs i annan entreprenad.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Tillbyggnad, tak- och fasadändring av avloppsreningsverk.
Biobädd till reningsverk i Dorotea
Avser Biobädd till Avasjö ARV.
Rivning av ladugårdslänga, förrådsbyggnader, växthus m.m. i Skellefteå
Objektet avser rivning av: Förråd, Skellefteå 1:5, Upplagsvägen 5 Byggyta kallförråd ca 845 m² och Volym ca 6080 m³ Byggyta varmdel ca 130 m² och Volym ca 640 m³ Byggyta personaldel ca 99 m² och Volym ca 350 m³ Byggyta Bilskärmtak ca 84 m² och Volym ca 208 m³ Växthuset, Skellefteå 1:5, Jägarvägen 24 Hus 1 Byggyta källare ca 327 m² och Volym ca 980 m³ Byggyta markplan ca 301 m² och Volym ca 1055 m³ Hus 2 Byggyta timmerdel ca 108 m² och Volym ca 600 m³ Byggyta spantrad del ca 50 m² och Volym ca 270 m FOS-Gården, Såningsmannen 3, Skördegatan 19 Byggyta ca 121 m² och Volym ca 1030 m³ Ladugårdslänga, Bergsbyn 35:1, vid Sagans gränd Byggyta ca 162 m² och Volym ca 650 m³
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad. Avser demontering av befintliga kylmaskiner för att sedan ansluta fjärrkyla till datahall 1 och 2 från Umeå Energi.
Rivning av kommunförråd i Holmsund, Umeå
Entreprenaden avser rivning av samtliga byggnader belägna på Tallkronan 1 i Holmsund. Totalt 14 st byggnader, både varmbonade och kallställda byggnader.
Skötsel och reinvesteringsarbeten av VA/vent samt avfuktningsanläggningar Distrikt Nord
Avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och re-investeringsarbeten av VA-vent samt avfukningsanläggningar distrikt Nord. Entreprenaden kan även innebära kompletteringar av anordningar samt andra tjänster av drift- och underhållskaraktär. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Byte av ventilationsaggregat i magasin i Umeå hamn
Umeå Hamn AB avser att byta ventilationsaggregat i Magasin 11. Magasinet är ca 13 000 m², byggnadshöjden är ca 10 meter. Magasinet är uppdelat i olika verksamheter, i de kalla delarna är det lager och i dom varma delarna produktion och kontor.
Våtmarksrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Länsstyrelsens vill under 2020 återskapa våtmarker genom att lägga igen diken i följande områden: Stor-Bränntjärnmyrans naturreservat, Umeå, 4000 m, Orrböles naturreservat, Vännäs, 100 m, Nymyrlidens naturreservat, Skellefteå, 450 m, Tjärnbergshedens naturreservat, Skellefteå, 2300 m, Stor-Rotlidens naturreservat, Åsele, 1050 m, Stor-Jenmyran, Dorotea, 2500 m, Stormyran, Vindeln, 1500 m. Anbudsgivaren kommer att kunna lägga in anbud på ett eller flera av de 7 områdena ovan.
Ombyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning del av invändig kontorsdel inför en kommande bygglovsansökan för anpassning av lokalerna till ny produktionslinje för remodul.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerlokal, nybyggnad av carport samt anläggande av parkeringar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Uppsättning av fasadskylt och skyltpelare/skyltpylon samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Utvändiga och invända ändringar gällande planlösningen
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Ändrad användning av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med kontorslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppförande av 2 st. förrådstält tom 2025-06-15.
Ombyggnad av tvättinrättning i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av kontorslokal till tvätteri tom 2030-07-31.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av två cykelskärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av kallförråd i Umeå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med byte av dörr.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Industri/lager-tält.
Nybyggnad av förråd i Dorotea
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd - komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Dorotea
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd - rivning av timmerstuga.
Nybyggnad av cistern i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för cistern.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd och utedass.
Tillbyggnad av förråd i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på ishallen.
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Vindeln
Ansökan om rivningslov.
Återuppbyggnad av skärmtak i Umeå hamn
Avser återuppbyggnad av skärmtak efter påkörning av truck. Det nya skärmtaket skall uppföras lika det tidigare på befintlig grundläggning.
Nybyggnad av tak över cistern i Skellefteå
Tillbyggnad av tak över befintlig oljecistern.
Renovering av tak på verkstadsbyggnad vid skola i Umeå
Avser renovering av tak på verkstadslokal vid Grubbeskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: