Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning.
Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Utbyggnad av lager i Malå
Nybyggnad av ett arkiv för borrkärnor.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihallar, kontor och lager.
Nybyggnad av torkanläggning i Skellefteå
Nybyggnad och tillbyggnad av virkestorkar.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.
Nybyggnad av växthus med produktionslokal i Skellefteå
Avser ett växthus med sammanhängande produktionslokal. Växthusets primära syfte är att fungera som växtförvaring för flerårigt växtmaterial vintertid.
Nybyggnad av avloppspumpstation mm i Tomtebo
Anvser nybyggnad av avloppspumpsstation samt anläggande av grusad väg och nya VA-ledningar. Rivning av befintlig pumpstation kommer ingå i entreprenaden.
Uppförande av byggnad för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Avser uppförande av byggnad för biooljehantering vid Umeå Energis Ålidhemsanläggning. Komplett byggnad, markarbeten, pelarfundament för oljebrygga, rör i mark, jordnings- och viss kabelinstallationer ingår.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av kontor i industrifastighet.
Ytbehandling av oljecistern i Ålidhem
Avser invändig ytbehandling av en befintlig oljecistern som är belägen på Ålidhems hetvattencentral i Umeå. Cisternens volym är 400 m3 och den är tillverkad av kolstål. Leverantören ska också tillhandahålla allt som erfordras för en fullständig anläggning inom de gränser som leveransomfattningen anger.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att på totalentreprenad bygga en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Objektet avser: Dimensionering, projektering och utförande av en ny avloppsanläggning. Dimensionering, projektering och utförande av spillvattensystem och andra erforderliga anordningar för anslutning till befintligt spillvattennät. För mer exakt omfattning, se övriga handlingar ingående i detta förfrågningsunderlag.
Ombyggnad av kommunförråd/verkstad i Vilhelmina, etapp 3
Huvudsakliga arbeten som skall utföras är höjning av tak och utbyte dörrar och portar, ny planlösning åtgärder av invändiga ytskikt samt golv, åtgärder för VVS och el och bygg.
Byte av takbeläggning på industrihus i Skellefteå
Avser byte av papptak på Charkuteriet C högdel och lågdel, Industrin 9A, Kylaren A samt Laboratorn C, D, E.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av avloppsreningsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Ändring av bärande väggar för installation av patenosterverk.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av gasreningsutrustning, dekompretionsutrustning och kompressorstation.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av två st barnvagnsförråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av torkanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av vandringstork och ställverk.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av kallförråd i Skellefteå
Nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad med förråd och cykelförvaring samt fasadändring av garage.
Nybyggnad av sophus i Umeå
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus i anslutning till by 28.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumphus med rörbrygga.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak för sopcontainrar.
Tillbyggnad av lager i Vindeln
Tillbyggnad av lagerlokal och fasadändring.
Tillbyggnad av sophus i Umeå
Tillbyggnad av sophus med carport.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av stuga med batteriförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av tvätthall i Umeå
Ändrad användning från verkstad till biltvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Skellefteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad med cykelskärmtak.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada/förråd.
Rivning av förråd i Lycksele
Rivningslov av förråd för anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av entré och fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov för övernattningskoja i björnlandets nationalpark.
Nybyggnad av förråd i Åsele
Ansökan om bygglov för övernattningskoja.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybvyggnad av förråd och cykelförråd.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
Nybyggnad av Co2 tank.
Nybyggnad av cistern i Umeå
Nybyggnad av containerbaserad pelletspannna inkl. skorsten samt oljecistern.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av cykelskjul.
Utvändigt underhåll av förråd i Umeå
Fasadändring av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande skärmtak över entré.
Nybyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande väderskydd för laddstation.
Nybyggnad av datorhall i Malå
Bygglov nybyggnad av datacenter i containerlänga.
Ombyggnad av industrihus i Vindeln
Fasadförändring på industribyggnad, Installation av eldstad, Väsentlig ändring av planlösning, brandskydd, ventilation och vatten och avlopp Tväråträsk 1:75.
Installation av växthusbelysning i växthus i Umeå
Avser installation av växthusbelysning i nytt växthus.
Ny kryotank/koldioxid till vattenverk i Skellefteå
Avser leveranser av koldioxid för uttag vid behov under avtalstiden, kryotank med tillhörande utrustning inklusive service/besiktning och projektering inklusive nyinstallation av kryotank inklusive förångare och givare till Guldstadens vattenverk.
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Fasadändring på industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: