Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny lakningsanläggning i Rönnskär, Skelleftehamn
Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökat område för industri.
Nybyggnad av bilverkstad och biltvätt i Ersboda, Etapp 1
Planer för verkstadsbyggnad för bilmekanik samt automatisk biltvätt.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 60 hektar.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av vattenverk i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för vattenverk.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ca 4-5 lediga tomter i varierande storlek.
Nybyggnad av ev småindustri i Hemavan
Oklart vad man ska bygga på tomten i detta läge.
Nybyggnad av större verksamhetslokaler i Umeå
Ytor för större verksamheter tillgängliga.
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av småindustri/hantverkshus.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Planer för byggnad för industrifack (byggnad för flera företag, som ofta har var sin port).
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Avser ombyggnad av avloppspumpstation med torrt uppställda pumpar, byte av fasad och tak, ventilation och tillhörande mark- och VA-arbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Ny avloppsanläggning i Betsele & Husbondsliden, Lycksele
Entreprenaden omfattar: Anläggande av en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. I entreprenaden ingår följande åtagande under garantitiden: Serviceavtal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Rivning av industrihus i Umeå
Rivning av industrilokal.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vännäs
Rivning av två befintliga förråd, nybyggnad av två förrådsbyggnader samt flytt av ett befintlig förråd till ny placering.
Rivning av förråd i Malå
Rivningslov, komplementbyggnad.
Rivning av cistern i Åsele
Ansökan om rivningslov för 2 lagringstankar om 100 m3 samt blandningstank.
Dikanäs 2:8
Ansökan om rivningslov.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av tälthall.
Ombyggnad av lager i Skellefteå
Ändrad användning från lager till lager/monteringshall samt fasadändring.
Ombyggnad av förråd i Umeå
Ändrad placering av vakthus.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Öppning av brandcell och installation av brandjalusi.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Skellefteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsad ansökan för uppförande av tält carport till 2021-12-31.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsad ansökan för uppförande av tälthall t.o.m 2023-12-31.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för barack och tälthall tom 2020-03-01.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd (förskola).
Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av oljepanneanläggning.
Tillbyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagerhall.
Ombyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från fritidshus till förråd/lager.
Nybyggnad av lager i Umeå
Tidsbegränsat lov 2018-12-15-2028-12-15 för uppförande av tälthall.
Tillbyggnad av cistern i Umeå
Tillbyggnad av cistern med teknikutrymme.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lager-, verkstad- och kontorslokal.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Umeå
Nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal med ny dörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av skärmtak i Umeå
Fasadändring av skärmtak (cykelstället).
Nybyggnad av skärmtak i Umeå
Nybyggnad av cykelskärmtak.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Bygglov för förråd.
Nybyggnad av förråd i Vännäs
Bygglov för uppförande av förråd och plank samt rivningslov av befintligt förråd och plank.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande 2 st gasförråd.
Utvändigt underhåll av lager i Lycksele
Bygglov gällande fasadbyte.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lycksele
Bygglov gällande uppförande av åvs.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
¨Tillbyggnad av äldreboende med förråd.
Rivning av ladugård i Åsele
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd - rivning av ladugård.
Nybyggnad av cistern i Åsele
Ansökan om bygglov - installation av ny underjordisk cistern.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnader, s.k spiketält.
Nybyggnad av industrihus i Åsele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri - eller lagerbyggnad 700 m2.
Nybyggnad av pumpstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för pumphus.
Tillbyggnad av industrihus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt skyltanordning.
Tillbyggnad av lager i Åsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerhall om 700 m² på industritomt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sorsele
Ansökan om bygglov för upprättande av återvinningsstation 150 kvm.
Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal samt flytt av befintlig container och carport.
Nybyggnad av lager i Storuman
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av lager i Umeå
Rivning av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: