Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Nybyggnad av industrilokaler i Umeå
Avser nybyggnad av produktionsanläggning.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industri i Ersboda, Etapp 1
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av bilverkstad och biltvätt i Ersboda, Etapp 1
Planer för verkstadsbyggnad för bilmekanik samt automatisk biltvätt.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda
Området är på totalt 60 hektar.
Nybyggnad av vattenverk i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för vattenverk.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Ca 4-5 lediga tomter i varierande storlek.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Lycksele
Objektet avser: Ny MBBR-anläggning samt ombyggnad i befintligt reningsverk.
Nybyggnad av ev småindustri i Hemavan
Oklart vad man ska bygga på tomten i detta läge.
Nybyggnad av större verksamhetslokaler i Umeå
Ytor för större verksamheter tillgängliga.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm. Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av fabrikshus i Skellefteå
Nybyggnad av tält, garage, husfabrik och tillbyggnad av förråd med kontor.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Avser ombyggnad av avloppspumpstation med torrt uppställda pumpar, byte av fasad och tak, ventilation och tillhörande mark- och VA-arbeten.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal.
Ny avloppsanläggning i Betsele & Husbondsliden, Lycksele
Entreprenaden omfattar: Anläggande av en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. I entreprenaden ingår följande åtagande under garantitiden: Serviceavtal.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Byte av tak på magasin i hamn i Umeå
Magasin 11 uppfördes i slutet av 60-talet. Stommen är en pelarstomme i betong med Siporex-plank, storlek 500x5000mm, med papptäckning. Nästan hälften av magasinet är isolerat i underkant betongbalkar. Magasinet är ca 13 000m², byggnadshöjden är ca 10 meter. Magasinet är uppdelat i olika verksamheter, i de kalla delarna är det lager och i dom varma delarna produktion och kontor. I entreprenaden ingår att riva Siporexplanken och ersätta med självbärande plåt och nytt tätskikt. Under entreprenadtiden kommer det att pågå verksamhet i magasinet.
Anpassning av industrihus i Umeå
Nya fönster och iordningställande av våningsplan.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av två industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Storuman
Om- och tillbyggnad av affärs- och industrilokal.
Ombyggnad av tvättinrättning i Umeå
Ändrad användning från lokal till tvätt samt fasadändring.
Byte av ventilationsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser tillbyggnad av nytt aggregatrum med FTX-aggregat vid kv Docenten 1 och Preceptorn 2, Stipendiegränd och Historiegränd i Umeå.
Nya reservkraftanläggningar vid vattenverk i Hemavan
Storumans kommun kommer att under 2019 utföra nybyggnad av vattenverk och servicebyggnad/vattentäkt i Hemavan. Denna entreprenad avser 2 st reservkraftsanläggningar: En reservkraftsanläggning, RE vid Hemavan vattenverk samt en reservkraftsanläggning, RE vid servicebyggnad/vattentäkt i Hemavan.
Nybyggnad av komplementbyggnad samt markarbeten i Vännäs
Projektet omfattar nybyggnad av cykelförråd , miljöhus, bilskärmtak med intilliggande uteplats/pergola. Kronprinsen 16, Vännäs. I entreprenaden ingår även rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industrilokal, Cisternen 4, Cisternen 3.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med teknishus 1.
Nybyggnad av växthus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad 2 st växthus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Umeå
Fasadändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av förråd i Umeå
Fasadändring och ändrad användning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av 2 tälthallar.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av tälthall i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält/lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Vännäs
Nybyggnad av komplementbyggnad 21,5 kvm.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad och flytt av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av förråd i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Umeå
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Umeå
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Umeå
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum/förråd.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Sorsele
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Åsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerhall om 700 m² på industritomt.
Ombyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för varmboning av förråd, byte garageport till fönster (ändrad användning ?).
Nybyggnad av förråd i Robertsfors
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande flytt och uppförande av förrådsbyggnad e 1295.
Nybyggnad av förråd i Sorsele
Ansökan om bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av stall i Sorsele
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av lager i Dorotea
Ansökan om enklare byggärenden - garagetält.
Rivning av förråd i Åsele
Anmälan om rivning av byggnad.
Ombyggnad av förråd i Vindeln
Anmälan om ändrad användning av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Dorotea
Ansökan om bygglov - komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för 1-2 stycken tankar för mellanlagring av saltlösning.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av lager i Sorsele
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Dorotea
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Vindeln
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Tillbyggnad av pumpstation med automatisk rensning.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av ridhus med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Vännäs
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagerhall 200 m2.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker, förråd och containrar.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av vallabod/tidtagningskur och skotergarage.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av 2 flerbostadsuhs med 2 skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Vännäs
Tillbyggnad av anläggning 73,3 m2 med skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av förråd med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: