Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Värmlands län

Arvika (6)
Eda (1)
Filipstad (4)
Forshaga (4)
Grums (1)
Hagfors (9)
Hammarö (3)
Karlstad (27)
Kil (3)
Munkfors (3)
Storfors (1)
Sunne (0)
Säffle (6)
Torsby (16)
Årjäng (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Avser fabrik för biodrivmedel.
Nybyggnad av industri i Karlstad
Avser nybyggnad av verkstad med kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industri för kafferosteri.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av godsterminal med kyl/frysrum, torrdel samt kontor.
Till- och ombyggnad av industrihus i Torsby
Till- och påbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av förråd och kontor. Rivning av lagertält. Tillbyggnad med skärmtak, 100 kvm. Vasserud 3:12.
Nytt industriområde i Karlstad
Avser ombyggnad av Industrigata ca 375 m Gc-väg ca 375 m VA-ledningar ca 425 m Dike ca 365 m 1 st pumpstation 1 st fördröjningsmagasin dagvatten Belysning Schakt- och fyllnadsarbeten för kablar
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Avser tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lokal för styckning och charkuterier i Årjäng
Ringen 10 / 11- ansökan bygglov, nybyggnad, industri, charkuteri/ styckning/ försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kil
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Montage av pumpar och rörutrustning i Årjäng
Avser montage av rörutrustning och pumpar i pumstation.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Nybyggnad av virkesterminal i Torsby
Nybyggnad av virkesmagasin.
Tillbyggnad av industrihus i Forshaga
Bygglov tillbyggnad industrilokaler med garage/verkstad, forshaga östra dejefors 1:19.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser renovering av avloppsreningsverk belägen i den västra delen av tätorten, vid recipienten Värmullen, Hagfors. Renovering av maskin/process och VVS med tillhörande elarbeten. Arbetena är uppdelade i följande entreprenader: • Maskin- och process • El – kraft • El - Styr och övervakning överordnat system • Vent • VS
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Kronoparken 1:1
Rivningslov för rivning av undercentral fjärrvärme.
Nybyggnad av tvätthall i Säffle
Säffle 3:4, nybyggnad automattvätt för personbil.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Telegrafen 1, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Telegrafen 6, nybyggnad förråd.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Storfors
Rivning av komplementbyggnad efter brand.
Tillbyggnad av förråd i Kristinehamn
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av cistern i Arvika
Tillbyggnad av sprinlertank.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Tillfälligt bygglov för nybyggnad av sandförråd.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Uppställning av förråd.
Nybyggnad av lager i Arvika
Uppställning av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Uppsättning av lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Bygglov tillbyggnad industrilokaler med skärmtak, munkfors heden 1:9.
Ombyggnad av glasbruk i Forshaga
Bygglov ändrad användning garage till glashytta, forshaga deje 3:6.
Nybyggnad av återvinningsstation i Grums
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Arvika
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd/vallabodar.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Nybyggnad av två förråd á 10 m2.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av förråd till kylmaskiner.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Hagfors
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av tvätthall i Forshaga
Bygglov nybyggnad maskinklassad automattvätt för personbil, forshaga byggmästaren 5.
Nybyggnad av sophus i Forshaga
Bygglov nybyggnad sophus vid flerbostadshus, forshaga deje 15:4 och deje 15:5.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Anläggande av återvinningsstation.
Rivning av avloppspumpstation i Karlstad
Anmälan för rivning av avloppspumpstation.
Nybyggnad av lager i Hagfors
Ansökan om bygglov för förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd för källsortering.
Nybyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Säffle
Vallen 30 och vallen 32, nybyggnad sophus och rivning av befintliga.
Skrapspel i reningsverk i Filipstad
Upptaget i investeringsbudget.
Renovering av Töcksfors vattenverk, Årjäng
Avser takbyte på vattenverket Töcksfors.
Tillbyggnad av industrihus i Skoghall
Avser ombyggnad av butik och entre.
Uppkörningsramper för ATV, Värmlands län
Avser 8 par specialanpassade ramper för ATV.
Nybyggnad av lager i Kil
Avser nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av industrihus i Skoghall
Avser nybyggnad av pumprum.
Tillbyggnad av lager i Kil
Bygglov tillbyggnad av lagerlokaler.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Säffle
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Byte av ventilationsanläggning.
Mörmon 33:1
Bygglov tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:396 - ansökan bygglov, utvändig ändring, industri- eller lagerbyggnad.
Rivning av torkanläggning i Torsby
Rivning av virkestorkar.
Nybyggnad av lager i Karlstad
Permanent bygglov för lagertält.
Nybyggnad av panncentral i Filipstad
Planer finns för nybyggnad panncentral.
Ombyggnad av tvättinrättning i Torsby
Ändrad användning från verkstadslokal till tvättstuga.
Ombyggnad av industrihus i Torsby
Ändring av ventilation.
Rivning av lager i Torsby
Rivning av lagerbyggnad.
Överbyggnad vattenverk i Eda
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: