Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Värmlands län

Arvika (4)
Eda (1)
Filipstad (10)
Forshaga (1)
Grums (7)
Hagfors (4)
Hammarö (2)
Karlstad (22)
Kil (3)
Munkfors (3)
Storfors (1)
Sunne (2)
Säffle (5)
Torsby (9)
Årjäng (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laxodling, Säffle
Avser nybyggnad Landbaserad Laxodling, Säffle, produktionskapaciteten 10 000 ton hel fisk per år.
Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Avser fabrik för biodrivmedel.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontorslokal.
Om- tillbygnad av avloppsreningsverk i Ransby, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Utökning av mark för industriändamål i Grums
Planer finns för utökning av mark för att tillmötesgå en ökning av produktionen.
Nybyggnad av industri i Sunne
Planer finns för nybyggnad av industrimark i Sunne intill E45. Detta handlat om drygt 3.2 hektar med byggrätt på 9700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Grums
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Avser tillbyggnad industrilokaler på ca 1000 kvm.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Exploatering av nytt industriområde i Arvika
Industrimark som ska exploateras. Område på 11 000 kvm .
Nybyggnad av produktionsanläggning i Sunne
Avser nybyggnad av produktionsanläggning. Anläggningen består av containrar som sammansvetsas.
Nybyggnad av lagerhall i Charlottenberg
Nybyggnad av lagerhall. Byggnationen kommer att bli lösvirke.
Nybyggnad av omlastningshall i Arvika
Avser nybyggnad av omlastningshall för avfall på Mossebergs återvinningscentral, Arvika.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser att göra tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Avser tillbyggnad av produktionslokal.
Rivning av godsmagasin i centrala Karlstad
Avser rivning av godsmagasin i närheten av järnvägsspår.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Kil
Om/tillbyggnad av befintlig återvinningscentral.
Anläggande av företagsramp vid avfallsanläggning, Arvika
Avser anläggning av en företagsramp på Mossebergs avfallsanläggning för att förbättrad tillgänglighet för avfallskunder från företag i jämförelse med nuvarande lösning på området.
Nybyggnad av förråd, Torsby
Avser nybyggnad av lager/förråd för Helmia bil i Torsby.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Ombyggnad av lager i Karlstad
Avser ombyggnad av lagerlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Grums
Nybyggnad av industrilokal.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser att renovera Ekshärads avloppsreningsverk
Nybyggnad av kallförråd i Arvika
Avser ny kallförråds byggnad på Lycke industriområde Arvika.
Utrustning för avloppsreningsverk, Sjöstadsverket i Karlstad
Karlstads kommun avser att till Sjöstadsverkets avloppsreningsverk köpa 2st nya steggaller.
Nybyggnad av skärmtak i Grums
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd för reservkraft.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Grums
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av komplementbyggnader, carportar med förråd Balladen 1,Jollen 1.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad, tidsbegränsat t o m 2030-10-23.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av två grillkåtor.
Utvändigt underhåll av förråd i Kristinehamn
Fasadändring av brandskadad loftbod gällande byte av tak- och fasadmaterial.
Nybyggnad av återvinningsstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad återvinningsstation (pant).
Tillbyggnad av skärmtak i Filipstad
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Utvändigt underhåll av förråd i Filipstad
Bygglov utvändig ändring.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Bygglov för parkering och återvinningsstation.
Tillbyggnad av kallförråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Kil
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov industritält samt parkering.
Nybyggnad av förråd i Munkfors
Bygglov nybyggnad förråd, munkfors mossen 27.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skoghall
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Karlstad
Anmälan om isolering av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kil
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av kallförråd/skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Säffle
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av tvätthall i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av skärmtak i Säffle
Bygglov för nybyggnad av tälthall och skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av förrådsbyggnad, höjning skärmtak.
Rivning av förråd i Forshaga
Rivningsanmälan rivning del av byggnad, folkets park. forshaga 1:68.
Rivning av skorsten i Karlstad
Rivningslov för rivning av skorsten och pannrum.
Rivning av förråd i Filipstad
Rivningslov Rivning.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av handelslokal/café med vedförråd och vindskydd.
Tillbyggnad av skärmtak i Grums
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlstad
Tillbyggnad av ett skärmtak på industri.
Rivning av lager i Filipstad
Rivningslov rivning av brandskadad del.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager, Filipstad.
Avser uppsättning av 2 st lagertält / 30x40 m.
Nybyggnad av lager i Skoghall
Bygglov Nybyggnad Lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på industribyggnad.
Nybyggnad av förråd
Bygglov nybyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristinehamn
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Filipstad
Planer finns för nybyggnad panncentral.
Nybyggnad av miljöstation i Karlstad
Nybyggnad av miljöstation molok.
Nybyggnad av lager i Grums
Nybyggnad av lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: