Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (10)
Heby (5)
Håbo (6)
Knivsta (2)
Tierp (9)
Uppsala (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser en ny- alternativ tillbyggnation av grovrening A/B, försedimentering A1 inkl överbyggnader för A1 och A2 samt dagvattenpumpstation vid Kungsängsverket.
Nybyggnad av förrådsbyggnad/industri i Rasbo
Rivning samt uppförande av ett förråd som ska användas som en depå för reservbroar m.m.
Nybyggnad av lager i Uppsala
Nybyggnad av lager/kontor 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av lager/logistikhall i Heby
Nybyggnad av lager/logistikhall åt Adlibris
Nybyggnad av labb i Uppsala
Anläggning för att studera travhästars rörelsemekanik och träningsfysiologi.
Inredande av serverhall vid Ångströms laboratoriet i Uppsala
Serverhallens innanmäte kommer att upphandlas som en totalentreprenad som omfattar en komplett anläggning, utom ytterväggar och reservkraft.
Renovering av vattenverk i Enköping
Renoveringen omfattar bland annat byte av rörgalleri och pumpar, installation av UV-ljus, målning av ytor mm. Entreprenaden omfattar även el- och styrinstallationer.
Nybyggnad av biltvätthall i Tärnsjö
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av förvaringshall i Tierp
Mått 20m x 50m, Tierps energi och miljö iordningställer marken innan uppsättning av förvaringshallen.
Uppförande av solkraftanläggning vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser installation av solceller på ca 600 kvm på Kungsängens reningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av ladugårdsbyggnader i Botarbo
Rivning utanför detaljplan Botarbo 7:1,Lockelsbo 1:4,Vallby 2:30.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av silo i Heby
Uppställning av temorär silo.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Utväntigt underhåll av en byggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Tierp
Ändring av förråd, utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av panncentral i Tierp
Ändring av tidigare panncentral för skolan, utvändig ändring.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivning av förråd.
Nybyggnad av lager i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för lager.
Nybyggnad av förråd i Heby
Tidsbegränsat lov för nybygnnad av bodar.
Nybyggnad av cistern i Tierp
Installation av cistern.
Invändigt underhåll av hamnmagasin i Enköping
Ovk-ärende obligatorisk vent.kontr. hamnmagasinet.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av lagerbyggnad, marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för spilloljecistern.
Tillbyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bygdegård (pelletsförråd).
Tillbyggnad av sophus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, miljöbod.
Ombyggnad av bilverkstad i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från lager till bilskadecenter).
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av förvaringstält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring solceller, martin & servera.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anmälan nybyggnad av 2 st tankar till värmekraftverket.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av byggnader vid Masugn Tobo, Tierp
Avser rivning av intilliggande byggnader till Masugnsbyggnaden Tobo 1:8. Masugnsbyggnaden som inte skadats nämnvärt under branden skall bevaras och restaureras av ägaren. Alla kringbyggnader fick större skador brand och skall rivas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: