Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (7)
Heby (0)
Håbo (14)
Knivsta (4)
Tierp (11)
Uppsala (9)
Östhammar (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras.
Nybyggnad av logistikcenter och lager i Bålsta
Nybygnad av ett högautomiserat logistikcenter.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Tierp
Nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. 1600 kvm+250 kvm entresolplan.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Uppförande av lagertält i Hargs hamn
Hargs Hamn AB avser att bygga ett lagertält för träpellets. Lagertältets yttermått ska vara 40 m x 120 m x 11 m.
Inredande av serverhall vid Ångströms laboratoriet i Uppsala
Serverhallens innanmäte kommer att upphandlas som en totalentreprenad som omfattar en komplett anläggning, utom ytterväggar och reservkraft.
Renovering av avloppspumpstationer i Enköping
Avser renovering av befintliga pumpstationer benämnda Lillkyrka, Småbåtshamnen, Gröngarn 1, Kyrkmalmen och Fjärdhundrabadet belägna på fastigheterna Lillkyrka 2:1, Munksundet 24:7, Gröngarn 1:2, Simtuna 3:1 respektive Albäck 1:3.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nytt tak mm på rötkammare i Uppsala
Leverans och installation av ett nytt tak samt övre plåtvarv och renovering för rötkammare 1 och rötrestanken vid Kungsängens gård i Uppsala. Rivning av tak samt återinstallation av befintliga utrustningar ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Nybyggnad av lagerlokal.
Invändig inredning till ladugård i Uppsala
Leverans och montage av inredning och utrustning till ombyggd ladugård för nöt, lösgående. Inredning så som till exempel liggbås, grindar, boxväggar, fodertråg, ungdjursbox etc. System för foderhantering till kalvar i form av mjölktaxi. Utrustning för utgödsling i öppen skrapgång samt tvärkulvert under spalt.
Nybyggnad av hamn och förråd i Tierp
Nybyggnad av 12 st förrådsbyggnader och muddring för en liten hamn.
Modernisering av pumpstationer i Östhammars kommun
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Anmälan om ändring som avsevärt påverkar planlösningen industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Enköping
Anmälan för ombyggnation, rivning i bjälklag för trappa.
Nybyggnad av tvätthall i Bålsta
Nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Bålsta
Nybyggnad av verkstadslokal med kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Ombyggnad av bageri i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industri till bageri till och med 2023-07-31.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av ekonomibyggnad i Enköping
Rivningslov för torp och ekonomibyggnader.
Rivning av tvättinrättning i Enköping
Rivningslov rivning av tvätteri.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Älvkarleby
Nybyggnad av kanotförråd.
Ombyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från magasin till lagerbyggnad).
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad, marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillkåta med tak.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (entré).
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Installation av ventilation på vattenverk i Älvkarleby
Anmälan om installation av ventilation.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (container med vindskydd).
Utvändigt underhåll av industrihus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (nya portar).
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Takrenovering och ombyggnad av pumphus i Tierp
Avser omläggning av 6 st tak (total yta 520m2) i Risön och Västergärde, Florornas naturreservat, samt byggnation av isolerat pumphus i Andersby ängskackar inklusive el- och vatteninstallation. Länsstyrelsen i Uppsala avser att teckna avtal med en eller två leverantörer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: