Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (14)
Heby (3)
Håbo (3)
Knivsta (3)
Tierp (13)
Uppsala (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras.
Nybyggnad av laboratorium och kontor, Uppsala
Cirka 8.000 kvm, varav två tredjedelar kontor i en aktivitetsbaserad lösning och en tredjedel laboratorium.
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser en ny- alternativ tillbyggnation av grovrening A/B, försedimentering A1 inkl överbyggnader för A1 och A2 samt dagvattenpumpstation vid Kungsängsverket.
Nybyggnad av förrådsbyggnad/industri i Rasbo
Rivning samt uppförande av ett förråd som ska användas som en depå för reservbroar m.m.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av lager i Uppsala
Nybyggnad av lager/kontor 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av lager/logistikhall i Heby
Nybyggnad av lager/logistikhall åt Adlibris
Nybyggnad av labb i Uppsala
Anläggning för att studera travhästars rörelsemekanik och träningsfysiologi.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Inredande av serverhall vid Ångströms laboratoriet i Uppsala
Serverhallens innanmäte kommer att upphandlas som en totalentreprenad som omfattar en komplett anläggning, utom ytterväggar och reservkraft.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av källsorteringshus i Uppsala
Källsorteringshus. 4 st á 68 m2 och 2 st á 37 m2.
Nybyggnad av biltvätthall i Tärnsjö
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av förvaringshall i Tierp
Mått 20m x 50m, Tierps energi och miljö iordningställer marken innan uppsättning av förvaringshallen.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Tierp etapp 2
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad 2500-3000 kvm schaktning, rivning.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industrilokal.
Ombyggnad av återvinningsstation i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av ventilationssystem.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av företagslokal.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Rivning av ladugårdsbyggnader i Botarbo
Rivning utanför detaljplan Botarbo 7:1,Lockelsbo 1:4,Vallby 2:30.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Tierp
Ändring av flerbostadshus, tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll av förråd i Tierp
Ändring av förråd, utvändig ändring.
Ombyggnad av förråd i Enköping
Rivningslov och bygglov för ny överbyggnad på pumpstation.
Invändigt underhåll av hamnmagasin i Enköping
Ovk-ärende obligatorisk vent.kontr. hamnmagasinet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Nybyggnad av lager i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för lager.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tält/lagerhall.
Tillbyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bygdegård (pelletsförråd).
Tillbyggnad av sophus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, miljöbod.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av pumpstation och transformatorstation. marklov avseende schakning.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av förvaringstält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring solceller, martin & servera.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anmälan nybyggnad av 2 st tankar till värmekraftverket.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av byggnader vid Masugn Tobo, Tierp
Avser rivning av intilliggande byggnader till Masugnsbyggnaden Tobo 1:8. Masugnsbyggnaden som inte skadats nämnvärt under branden skall bevaras och restaureras av ägaren. Alla kringbyggnader fick större skador brand och skall rivas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: