Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (15)
Heby (2)
Håbo (7)
Knivsta (4)
Tierp (8)
Uppsala (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laboratorium och kontor, Uppsala
Cirka 8.000 kvm, varav två tredjedelar kontor i en aktivitetsbaserad lösning och en tredjedel laboratorium.
Nybyggnad av vattenverk i Uppsala
Uppsalas tredje reningsverk
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser en ny- alternativ tillbyggnation av grovrening A/B, försedimentering A1 inkl överbyggnader för A1 och A2 samt dagvattenpumpstation vid Kungsängsverket.
Nybyggnad av förrådsbyggnad/industri i Rasbo
Rivning samt uppförande av ett förråd som ska användas som en depå för reservbroar m.m.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Inredande av serverhall vid Ångströms laboratoriet i Uppsala
Serverhallens innanmäte kommer att upphandlas som en totalentreprenad som omfattar en komplett anläggning, utom ytterväggar och reservkraft.
Nybyggnad av källsorteringshus i Uppsala
Källsorteringshus. 4 st á 68 m2 och 2 st á 37 m2.
Nybyggnad av biltvätthall i Tärnsjö
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av industrihus i Tierp etapp 2
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad 2500-3000 kvm schaktning, rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av företagslokal.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industrilokal.
Ombyggnad av återvinningsstation i Knivsta
Anmälan, installation eller väsentlig ändring av ventilationssystem.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av tvätthall i Enköping
Bygglov nybyggnad av snabbtvätt.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av skärmtak i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för nybyggnad av tält/lagerhall.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Tillbyggnad av skärmtak i Tierp
Ändring av flerbostadshus, tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Älvkarleby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Enköping
Rivningslov och bygglov för ny överbyggnad på pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Rivningslov och bygglov för pumphus.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bålsta
Nybyggnad av återvinningsstation.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bålsta
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av pumpstation och transformatorstation. marklov avseende schakning.
Byte av passer- och inbrottssystem i industrilokal i Uppsala
Entreprenaden omfattar utbyte av befintligt inbrott och passagesystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: