Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (18)
Heby (3)
Håbo (5)
Knivsta (9)
Tierp (15)
Uppsala (14)
Östhammar (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras.
Nybyggnad av laboratorium och kontor, Uppsala
Cirka 8.000 kvm, varav två tredjedelar kontor i en aktivitetsbaserad lösning och en tredjedel laboratorium.
Nybyggnad av industrihus i Vaksala, etapp 3
Etapp 2 innehåller hus E & F projnr 900697. Etapp 2, Hus G = 1315989
Nybyggnad av VA-verk i Skokloster
Kapacitetsförstärkningar i VA nätet, redundans samt nybyggnad av vatten och avloppsverk i Skokloster.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förrådsbyggnad/industri i Rasbo
Rivning samt uppförande av ett förråd som ska användas som en depå för reservbroar m.m.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager, kontor, sällanköpshandel, utbildningsverksamhet, industri samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av sjöbod och lägenhet i Tierp
Planer för nybyggnation av sjöbodar och eventuellt lägenheter. Inget är bestämt i nuläget.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Renovering av vattenverk i Enköping
Renoveringen omfattar bland annat byte av rörgalleri och pumpar, installation av UV-ljus, målning av ytor mm. Entreprenaden omfattar även el- och styrinstallationer.
Uppförande av solkraftanläggning vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser installation av solceller på ca 600 kvm på Kungsängens reningsverk.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av spannmålstork mm i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spannmålstork mm
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Tierp etapp 1
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad, marklov avseende schaktning, rivning.
Rivning av byggnaderi Ulleråker, Uppsala
Avser rivning av två byggnader, en har använts som tryckstegringsstation och en för handel.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av fläktanordning i hus 8, 11, 10. Forsmark 3:45.
Ombyggnad av industrihus i Älvkarleby
Anmälan om installation av hiss.
Nybyggnad av panncentral i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av panncentral till befintlig värmeverk neova ab i gimo.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av stall.
Ombyggnad av kvarn i Tierp
Ingrepp i bärande konstruktion, kvarn.
Nybyggnad av panncentral i Tierp
Nybyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av industri och lager i Älvkarleby
Bygglov, Tillbyggnad industri- eller lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Enköping
Byte av fasad. Bygglov fasadändring verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för om- och tillbyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av bilverkstad i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från lager till bilskadecenter).
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ombyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad/kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kallförråd i Heby
Tillbyggnad av kallförråd.
Konsult för VA-arbeten i Enköpings kommun
Rambeskrivningar/tekniska beskrivningar, för bland annat minireningsverk och avloppspumpstationer. Mindre utredningar och framtagande av underlag för tex bygglov och ledningsrätter kan också ingå.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Heby
Tillbyggnad av soprum.
Tillbyggnad av förråd i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av vagnsförråd.
Ombyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för ändrad användning från tom lokal till verksamheter.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av pumphus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av pumpstation samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak och barnvagnsförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov uppsättning av solceller.
Nybyggnad av skärmtak i Älvkarleby
Nybyggnad av väderskydd Medora 152:1.
Nybyggnad av skärmtak i Älvkarleby
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak, marklov avseende schaktning, rivning av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad, marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillkåta, marklov avseende uppfyllning.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Heby
Nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Älvkarleby
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet - tvätthall.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för komplementbyggnad t.o.m 2018-12-01.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för komplementbyggnad t.o.m. 2028-02-28.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring uppsättning av solceller.
Ombyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för flyttning av bod till hembygdsgården östhammar 54:1.
Ny nanofilteranläggning vid vattenverk i Vänge
Avser leverans och installation av nanofilteranläggning till Vänge vattenverk.
Uppförande av lagertält i Hargshamn
Hargs Hamn AB avser att bygga ett lagertält för träpellets. Lagertältets yttermått ska vara 40 m x 120 m x 11 m.
Omläggning av tak på industrihus i Uppsala
Projektet omfattar tilläggsisolering tak inklusive ny taktäckning. Takyta på en yta av ca 3750 m2.
Tillbyggnad av skärmtak i Älvkarleby
Tillbyggnad av skärmtak 24x7 m.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av ventilationsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: