Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (8)
Heby (0)
Håbo (7)
Knivsta (8)
Tierp (8)
Uppsala (13)
Östhammar (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laboratorium och kontor, Uppsala
Cirka 10.000 kvm, varav två tredjedelar kontor i en aktivitetsbaserad lösning och en tredjedel laboratorium. Miljöcertifiering – LEED Platinum.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av däckverkstad i Tierp
Nybyggnad av däckverkstad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. 1600 kvm+250 kvm entresolplan.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Avser förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, samt återmontering av befintliga installationer. Anläggningen är belägen inom Akademiska sjukhusets område.
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad på ca 400 kvm
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nytt tak mm på rötkammare i Uppsala
Leverans och installation av ett nytt tak samt övre plåtvarv och renovering för rötkammare 1 och rötrestanken vid Kungsängens gård i Uppsala. Rivning av tak samt återinstallation av befintliga utrustningar ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av labb i Uppsala
Anläggning för att studera travhästars rörelsemekanik och träningsfysiologi.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Bålsta
Nybyggnad av verkstad med kontor på övre plan
Förstudie av rening av mikroföreningar vid avloppsreningsverk i Uppsala
Upphandlingen avser Förstudie rening av mikroföroreningar – Kungsängsverket” som ett sätt att: Utföra litteraturstudie med delrapportering, Genomföra pilotförsök på en delström av Kungsängsverkets spillvatten, Presentera en dimensionering och ekonomisk kalkyl av en fullskalig rening av mikroföroreningar samt Genomföra ett principförslag för en rening av mikroföroreningar.
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Invändig inredning till ladugård i Uppsala
Leverans och montage av inredning och utrustning till ombyggd ladugård för nöt, lösgående. Inredning så som till exempel liggbås, grindar, boxväggar, fodertråg, ungdjursbox etc. System för foderhantering till kalvar i form av mjölktaxi. Utrustning för utgödsling i öppen skrapgång samt tvärkulvert under spalt.
Ombyggnad av ladugård och tork i Lanna
Avser takarbeten på ladugård och tork.
Nybyggnad av datorhall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av datahall.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (kallager).
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av tobaksindustri, fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av slamlager (bassäng).
Nybyggnad av tvätthall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tvätthall 0.p95.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industrilokaler.
Rivning av industrihus i Knivsta
Rivningslov för två byggnader.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Nybyggnad av lager i Knivsta
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av silo i Tierp
Nybyggnad av silo.
Nybyggnad av sophus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för miljöhus.
Ombyggnad av lager i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov förändrad användning från butik till lager till och med 2023-07-31 samt fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad förråd, tidsbegränsat lov 2019-07-01 till 2024-07-01.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spillplatta och cistern.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Anmälan om rivning.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak. marklov avseende schaktning.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Utvändigt underhåll av förråd i Östhammar
Bygglov för fasadändring (solceller).
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Anläggande av drivmedelscistern.
Verksamhetsanpassning av skollokaler i Uppsala
Ombyggnad av skolans verkstadslokaler ca 580 kvm.
Rivning av industrihus i Älvkarleby
Rivning av industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: