Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (16)
Heby (2)
Håbo (9)
Knivsta (7)
Tierp (12)
Uppsala (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning.
Nybyggnad av industri mm i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler, stor restaurang och festlokal, flertalet moderna kontor
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utökning av verksamhet i Heby
Utökning av industriverksamhet.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. 1600 kvm+250 kvm entresolplan.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokaler åt G Construct
Ny och ombyggnad av lokal i Enköping
Ny och ombyggnation av affärslokaler
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Nybyggnad av labb i Uppsala
Anläggning för att studera travhästars rörelsemekanik och träningsfysiologi.
Ny anläggning för behandling av svartvatten i Knivsta
En anläggning för att behandla svartvatten
Nybyggnad av modulär serverhall för IT-drift i Enköping
Objektet avser ny serverhall för Enköpings kommun i form av en modulär lösning då nuvarande byggnad som inrymmer hallen ska rivas.
Leverans och montage av inredning och utrustning till ladugård, Uppsala kommun
avser leverans och montage av inredning och utrustning till ombyggd ladugård.
Ombyggnad av ladugård och tork i Lanna
Avser takarbeten på ladugård och tork.
Nybyggnad av miljöhus i Tierps kommun
Nybyggnad av miljöhus/sophus i Tierps kommun
Invändig inredning till ladugård i Uppsala
Leverans och montage av inredning och utrustning till ombyggd ladugård för nöt, lösgående. Inredning så som till exempel liggbås, grindar, boxväggar, fodertråg, ungdjursbox etc. System för foderhantering till kalvar i form av mjölktaxi. Utrustning för utgödsling i öppen skrapgång samt tvärkulvert under spalt.
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Installation av kylanläggning vid SLU Kustlaboratoriet i Öregrund
Komfortkyla ska installeras på befintlig ventilationsanläggning i fastigheten Öregrund 33:8. SLU:s kustlaboratoriets dagliga verksamhet är hyresgäst och kommer att ha pågående verksamhet under entreprenaden.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för rivning samt nybyggnad och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Underhåll av byggnad med skyddsbestämmelser, ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöhus/sophus samt schaktning.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassat torrdass, förråd, fågeltorn, parkering. marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Heby
Rivning av jakt- och fiskestuga med tillhörande byggnader.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivningslov för byggnader samt marklov.
Rivning av industrihus i Knivsta
Rivningslov industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Tillbyggnad av lager i Tierp
Ändring av läktare, tillbyggnad tält.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älvkarleby
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Nybyggnad av cistern i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av fiskrensningsbord under tak.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av silo i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pålplatta samt montering av prefabricerad silo.
Nybyggnad av pumpstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av kallförråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lastkaj i Enköping
Bygglov nybyggnad av upplagsyta, lastyta, lastkaj.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov placering av konstruktionsfärdiga förråd.
Ombyggnad av bageri i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för bageri till och med 2025-12-31.
Nybyggnad av skärmtak för fordon i Uppsala
Objektet avser nybyggnation av skärmtak för fordon. Skärmtakets invändiga mått är ca 24x12x5 (bredd x djup x fri höjd i meter).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: