Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (18)
Heby (1)
Håbo (9)
Knivsta (9)
Tierp (8)
Uppsala (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laboratorium och kontor, Uppsala
Cirka 10.000 kvm, varav två tredjedelar kontor i en aktivitetsbaserad lösning och en tredjedel laboratorium. Miljöcertifiering – LEED Platinum.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av industri mm i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler, stor restaurang och festlokal, flertalet moderna kontor
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utökning av verksamhet i Heby
Utökning av industriverksamhet.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. 1600 kvm+250 kvm entresolplan.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal samt rivning del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Avser förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, samt återmontering av befintliga installationer. Anläggningen är belägen inom Akademiska sjukhusets område.
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Nybyggnad av verkstad och kontor i Bålsta
Nybyggnad av verkstad med kontor på övre plan
Nybyggnad av labb i Uppsala
Anläggning för att studera travhästars rörelsemekanik och träningsfysiologi.
Nybyggnad av modulär serverhall för IT-drift i Enköping
Objektet avser ny serverhall för Enköpings kommun i form av en modulär lösning då nuvarande byggnad som inrymmer hallen ska rivas.
Leverans och montage av inredning och utrustning till ladugård, Uppsala kommun
avser leverans och montage av inredning och utrustning till ombyggd ladugård.
Ombyggnad av ladugård och tork i Lanna
Avser takarbeten på ladugård och tork.
Invändig inredning till ladugård i Uppsala
Leverans och montage av inredning och utrustning till ombyggd ladugård för nöt, lösgående. Inredning så som till exempel liggbås, grindar, boxväggar, fodertråg, ungdjursbox etc. System för foderhantering till kalvar i form av mjölktaxi. Utrustning för utgödsling i öppen skrapgång samt tvärkulvert under spalt.
Tillbyggnad av silo i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Ombyggnad av industrihus i Tierp
Underhåll av byggnad med skyddsbestämmelser, ändrad planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bålsta
Tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, utvändig ändring.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industri- och träningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (kallager).
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tvätthall 0.p95.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för rivning samt nybyggnad och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov lagertält 20080909-20230909.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spillplatta och cistern.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lastkaj i Enköping
Bygglov nybyggnad av upplagsyta, lastyta, lastkaj.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov placering av konstruktionsfärdiga förråd.
Ombyggnad av bageri i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för bageri till och med 2025-12-31.
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov fasadändring industrilokal.
Utvändigt underhåll av förråd i Östhammar
Bygglov för fasadändring (solceller).
Utvändigt underhåll av industrihus i Enköping
Bygglov för fasadändring industrilokal.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Enköping
Anmälan för installation av solceller på tak.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Anmälan om rivning.
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bålsta
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Knivsta
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassat torrdass, förråd, fågeltorn, parkering. marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Rivning av industrihus i Knivsta
Rivningslov industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov förändrad användning från butik till lager till och med 2023-07-31 samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: