Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (7)
Heby (4)
Håbo (10)
Knivsta (3)
Tierp (7)
Uppsala (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Båsta
Byggnad på 4 580 kvm, fördelat på däcklager, kontor och uppställningsyta.
Utökning av verksamhet i Heby
Utökning av industriverksamhet.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. 1600 kvm+250 kvm entresolplan.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Bålsta
Nybyggnad av verkstad med kontor på övre plan
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokaler åt G Construct
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Avser förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, samt återmontering av befintliga installationer. Anläggningen är belägen inom Akademiska sjukhusets område.
Ny och ombyggnad av lokal i Enköping
Ny och ombyggnation av affärslokaler
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av labb i Uppsala
Anläggning för att studera travhästars rörelsemekanik och träningsfysiologi.
Ny anläggning för behandling av svartvatten i Knivsta
Anläggning för hygienisering av svartvatten från enskilda avlopp med urea. I objektet ingår plan ca. 1300 kvm inklusive gjutning av bottenplatta och montering av gödselbrunn med tillhörande pumpbrunn. Kabeldragning och montering av belysningsstolpe.
Nybyggnad av lastkaj i Enköping
Bygglov nybyggnad av upplagsyta, lastyta, lastkaj.
Klimatkammare EkologiCentrum, SLU Ultuna
Avser ombyggnad av befintlig byggnad och i samband med det avser SLU att modernisera och utöka anläggningen med 10 klimatkammare av varierande storlek. Två befintliga växthus i plan 1 (markplan) anpassas till lokaler för nya klimatkammare, kyl-/frysrum och provförvaring m.m.
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Installation av kylanläggning vid SLU Kustlaboratoriet i Öregrund
Komfortkyla ska installeras på befintlig ventilationsanläggning i fastigheten Öregrund 33:8. SLU:s kustlaboratoriets dagliga verksamhet är hyresgäst och kommer att ha pågående verksamhet under entreprenaden.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av silo i Enköping
Bygglov för nybyggnad av pålplatta samt montering av prefabricerad silo.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älvkarleby
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av förråd i Bålsta
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöhus/sophus samt schaktning.
Nybyggnad av skärmtak i Heby
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av lastsäkringstält.
Rivning av förråd i Heby
Rivning av jakt- och fiskestuga med tillhörande byggnader.
Rivning av förråd i Älvkarleby
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivningslov för byggnader samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Heby
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av växthus i Tierp
Nybyggnad av växthus, installation av eldstad och rökkanal.
Ombyggnad av förråd i Tierp
Ändring av förråd, ändrad planlösning samt inreda ytterligare lokal.
Nybyggnad av skärmtak för fordon i Uppsala
Objektet avser nybyggnation av skärmtak för fordon. Skärmtakets invändiga mått är ca 24x12x5 (bredd x djup x fri höjd i meter).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: