Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uppsala län

Enköping (10)
Heby (5)
Håbo (11)
Knivsta (7)
Tierp (7)
Uppsala (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket.
Nytt verksamhetsområde i Uppsala
Verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av stall för frigående värphöns i Örsundsbro
Avser nybyggande av värphönsstall på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uppsala
Nybyggnad av återvinningsstation Östra Fyrislund.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av logistikverksamhet 3200 kvm 13 m i höjd.
Nybyggnad av fordonsverksamhet i Uppsala
Nybyggnad av fordonsverksamhet. 1600 kvm+250 kvm entresolplan.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad innehållande kontor, verkstad, lager och nybyggnad av carport.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Avser förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, samt återmontering av befintliga installationer. Anläggningen är belägen inom Akademiska sjukhusets område.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Ny industri i Vittinge
Nybyggnad av industri.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Knivsta
Ombyggnation av övervåning till från vindsutrymme till utställningsyta ca 500 kvm
Ny anläggning för behandling av svartvatten i Knivsta
Anläggning för hygienisering av svartvatten från enskilda avlopp med urea. I objektet ingår plan ca. 1300 kvm inklusive gjutning av bottenplatta och montering av gödselbrunn med tillhörande pumpbrunn. Kabeldragning och montering av belysningsstolpe.
Nybyggnad av industri i Tierp
Tomt för industri Vallskoga 1:120
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av befintliga industribyggnader.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvkarleby
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Knivsta
Anmälan, ändring i bärande konstruktion/planlösning industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, Bygglov för anläggande av parkeringsplatser Danmarks-kumla 8:23.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för inredning av ytterligare en lokal i industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av laboratorielokaler.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för uppförande av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för upplag (sandförråd).
Nybyggnad av sophus i Uppsala
Bygglov för uppsättning av sopskåp.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av båthus/sjöbod med förråd (rivning befintligt).
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av diselcistern.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser samt väderskydd.
Utvändigt underhåll av förråd i Bålsta
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Tillbyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av skärmtak i Uppsala
Uppförande av skärmtak.
Uppställning av container i Tierp
Uppställning av containerbyggnad samt marklov avseende schaktning och uppfyllnad.
Nybyggnad av kallager i Tierp
Nybyggnad av sanddeponi.
Nybyggnad av växthus i Tierp
Nybyggnad av växthus, installation av eldstad och rökkanal.
Rivning av förråd i Bålsta
Rivningslov för en byggnad.
Rivning av förråd i Östhammar
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för 2 sandtält.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tält.
Nybyggnad av lager i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för upplag/tält.
Ombyggnad av industrihus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Heby
Tillbyggnad av 3 st skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Uppsala
Fasadändring på industribyggnad, solceller.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Heby
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lager i Älvkarleby
Nybyggnad av lastsäkringstält.
Nybyggnad av förråd i Heby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak för fordon i Uppsala
Objektet avser nybyggnation av skärmtak för fordon. Skärmtakets invändiga mått är ca 24x12x5 (bredd x djup x fri höjd i meter).
Rivning av förråd i Uppsala
Rivning av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: