Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Planändring beställt för nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad och rivning av industri i Gustavsberg
Avser rivning och återuppbyggnad av industri efter brand.
Uppförande av pelletspannanläggning vid värmeverk, Gustavsberg
Avser nybyggnad av pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning Ekobacken i Gustavsberg.
Avloppsförbättringar för utveckling av hamn på Grinda, Värmdö kommun
Avser installation av en ny pumpstation samt eventuellt tillhörande optioner. Pumpstationen skall bestå av ett tvillingsystem med larm, och klara belastningen från den befintliga hamnen och den närliggande restaurangen Framfickan. Även det nybyggda servicehuset i hamnen skall anslutas vid senare tillfälle, och därför behöver pumpstationen vara förberedd för det. Optionerna gäller för att ersätta befintlig slamavskiljare för reningsverket till en större, göra om klarfasledningen ut i havet, samt ändra hur pumpningen från den nya pumpstationen som skall installeras går.
Rivning av verkstad i Gustavsberg
Avser rivning av industri efter brand.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggnader.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för skyltar, ändrad användning, parkering.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad lagertält.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan uppförande komplementbyggnad , brygga samt renovering av brygga.
Nybyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Nybyggnad av tak mellan två continrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: